ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิ่งดีงามจากโครงการเยาวชนอาสาสมัคร (We Volunteer)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สิ่งดีงามจากโครงการเยาวชนอาสาสมัคร (We Volunteer)
นักวิจัย : หทัยทิพย์ เอ้งฉ้วน , สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ , พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
หทัยทิพย์ เอ้งฉ้วน , สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ , พงค์เทพ สุธีรวุฒิ . (2548). สิ่งดีงามจากโครงการเยาวชนอาสาสมัคร (We Volunteer).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
หทัยทิพย์ เอ้งฉ้วน , สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ , พงค์เทพ สุธีรวุฒิ . 2548. "สิ่งดีงามจากโครงการเยาวชนอาสาสมัคร (We Volunteer)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
หทัยทิพย์ เอ้งฉ้วน , สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ , พงค์เทพ สุธีรวุฒิ . "สิ่งดีงามจากโครงการเยาวชนอาสาสมัคร (We Volunteer)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
หทัยทิพย์ เอ้งฉ้วน , สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ , พงค์เทพ สุธีรวุฒิ . สิ่งดีงามจากโครงการเยาวชนอาสาสมัคร (We Volunteer). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.