ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสกัดแยก mastcells จากช่องท้องหนูขาวด้วยวิธีหมุนเหวียงแบบลำดับเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของสารสกัดสมุนไพร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดแยก mastcells จากช่องท้องหนูขาวด้วยวิธีหมุนเหวียงแบบลำดับเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของสารสกัดสมุนไพร
นักวิจัย : อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม . (2550). การสกัดแยก mastcells จากช่องท้องหนูขาวด้วยวิธีหมุนเหวียงแบบลำดับเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของสารสกัดสมุนไพร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม . 2550. "การสกัดแยก mastcells จากช่องท้องหนูขาวด้วยวิธีหมุนเหวียงแบบลำดับเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของสารสกัดสมุนไพร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม . "การสกัดแยก mastcells จากช่องท้องหนูขาวด้วยวิธีหมุนเหวียงแบบลำดับเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของสารสกัดสมุนไพร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม . การสกัดแยก mastcells จากช่องท้องหนูขาวด้วยวิธีหมุนเหวียงแบบลำดับเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของสารสกัดสมุนไพร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.