ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านภูมิแพ้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านภูมิแพ้
นักวิจัย : สุภิญญา ติ๋วตระกูล
คำค้น : โรคภูมิแพ้, ฤทธิ์ต้านภูมิแพ้, ความเป็นพิษต่อเซลล์, allergy, anti-allergicactivity, cytotoxicity,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุภิญญา ติ๋วตระกูล . (2549). สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านภูมิแพ้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุภิญญา ติ๋วตระกูล . 2549. "สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านภูมิแพ้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุภิญญา ติ๋วตระกูล . "สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านภูมิแพ้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
สุภิญญา ติ๋วตระกูล . สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านภูมิแพ้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.