ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการออกแบบกราฟิกและการผลิตสื่อมัลติมิเดียในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการออกแบบกราฟิกและการผลิตสื่อมัลติมิเดียในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้ง
นักวิจัย : สมพร นิลมณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สมพร นิลมณี . (2550). การพัฒนาการออกแบบกราฟิกและการผลิตสื่อมัลติมิเดียในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมพร นิลมณี . 2550. "การพัฒนาการออกแบบกราฟิกและการผลิตสื่อมัลติมิเดียในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมพร นิลมณี . "การพัฒนาการออกแบบกราฟิกและการผลิตสื่อมัลติมิเดียในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
สมพร นิลมณี . การพัฒนาการออกแบบกราฟิกและการผลิตสื่อมัลติมิเดียในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.