ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของอุณหภูมิอากาศร้อนขาเข้าและร้อยละของของแข็งที่ละลายได้ต่อผลิตภัณฑ์นมแพะผงโดยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของอุณหภูมิอากาศร้อนขาเข้าและร้อยละของของแข็งที่ละลายได้ต่อผลิตภัณฑ์นมแพะผงโดยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย
นักวิจัย : ธีรศักดิ์ สารภี , ประวีณ ประพฤติชอบ , กิตติ เจิดรังษี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรศักดิ์ สารภี , ประวีณ ประพฤติชอบ , กิตติ เจิดรังษี . (2549). ผลของอุณหภูมิอากาศร้อนขาเข้าและร้อยละของของแข็งที่ละลายได้ต่อผลิตภัณฑ์นมแพะผงโดยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีรศักดิ์ สารภี , ประวีณ ประพฤติชอบ , กิตติ เจิดรังษี . 2549. "ผลของอุณหภูมิอากาศร้อนขาเข้าและร้อยละของของแข็งที่ละลายได้ต่อผลิตภัณฑ์นมแพะผงโดยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีรศักดิ์ สารภี , ประวีณ ประพฤติชอบ , กิตติ เจิดรังษี . "ผลของอุณหภูมิอากาศร้อนขาเข้าและร้อยละของของแข็งที่ละลายได้ต่อผลิตภัณฑ์นมแพะผงโดยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ธีรศักดิ์ สารภี , ประวีณ ประพฤติชอบ , กิตติ เจิดรังษี . ผลของอุณหภูมิอากาศร้อนขาเข้าและร้อยละของของแข็งที่ละลายได้ต่อผลิตภัณฑ์นมแพะผงโดยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.