ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพารามิเตอร์ชี้วัดความสดของปลาหมึกกล้วย (Loligo formosana Sasaki)และปลาหมึกกระดอง(Sopia Pharaouis)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพารามิเตอร์ชี้วัดความสดของปลาหมึกกล้วย (Loligo formosana Sasaki)และปลาหมึกกระดอง(Sopia Pharaouis)
นักวิจัย : ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , , เอกรัฐ คำเจริญ , , เอกรัฐ คำเจริญ , , เบญจพร สุขเจริญ , เบญจพร สุขเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , , เอกรัฐ คำเจริญ , , เอกรัฐ คำเจริญ , , เบญจพร สุขเจริญ , เบญจพร สุขเจริญ . (2549). การศึกษาพารามิเตอร์ชี้วัดความสดของปลาหมึกกล้วย (Loligo formosana Sasaki)และปลาหมึกกระดอง(Sopia Pharaouis).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , , เอกรัฐ คำเจริญ , , เอกรัฐ คำเจริญ , , เบญจพร สุขเจริญ , เบญจพร สุขเจริญ . 2549. "การศึกษาพารามิเตอร์ชี้วัดความสดของปลาหมึกกล้วย (Loligo formosana Sasaki)และปลาหมึกกระดอง(Sopia Pharaouis)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , , เอกรัฐ คำเจริญ , , เอกรัฐ คำเจริญ , , เบญจพร สุขเจริญ , เบญจพร สุขเจริญ . "การศึกษาพารามิเตอร์ชี้วัดความสดของปลาหมึกกล้วย (Loligo formosana Sasaki)และปลาหมึกกระดอง(Sopia Pharaouis)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , , เอกรัฐ คำเจริญ , , เอกรัฐ คำเจริญ , , เบญจพร สุขเจริญ , เบญจพร สุขเจริญ . การศึกษาพารามิเตอร์ชี้วัดความสดของปลาหมึกกล้วย (Loligo formosana Sasaki)และปลาหมึกกระดอง(Sopia Pharaouis). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.