ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
นักวิจัย : ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง
คำค้น : นักศึกษาเภสัชศาสตร์ , Pharmacy Professionalism , , Pharmacy Students
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์

บรรณานุกรม :
ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง . (2553). ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง . 2553. "ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง . "ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง . ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.