ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วที่มี (Na, K, Li)(Nb, Ta)O3 เป็นองค์ประกอบหลักด้วยการเติมสารออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วที่มี (Na, K, Li)(Nb, Ta)O3 เป็นองค์ประกอบหลักด้วยการเติมสารออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
นักวิจัย : พรสุดา บ่มไล่
คำค้น : เซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว, สารละลายของแข็ง, พฤติกรรมการซินเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรสุดา บ่มไล่ . (2553). การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วที่มี (Na, K, Li)(Nb, Ta)O3 เป็นองค์ประกอบหลักด้วยการเติมสารออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรสุดา บ่มไล่ . 2553. "การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วที่มี (Na, K, Li)(Nb, Ta)O3 เป็นองค์ประกอบหลักด้วยการเติมสารออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรสุดา บ่มไล่ . "การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วที่มี (Na, K, Li)(Nb, Ta)O3 เป็นองค์ประกอบหลักด้วยการเติมสารออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
พรสุดา บ่มไล่ . การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วที่มี (Na, K, Li)(Nb, Ta)O3 เป็นองค์ประกอบหลักด้วยการเติมสารออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.