ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสารตัวนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตหมึกพิมพ์อัจฉริยะชนิดเทอร์โมโครมิก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสารตัวนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตหมึกพิมพ์อัจฉริยะชนิดเทอร์โมโครมิก
นักวิจัย : วรัญญู ศรีเดช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรัญญู ศรีเดช . (2554). การพัฒนาสารตัวนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตหมึกพิมพ์อัจฉริยะชนิดเทอร์โมโครมิก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรัญญู ศรีเดช . 2554. "การพัฒนาสารตัวนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตหมึกพิมพ์อัจฉริยะชนิดเทอร์โมโครมิก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรัญญู ศรีเดช . "การพัฒนาสารตัวนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตหมึกพิมพ์อัจฉริยะชนิดเทอร์โมโครมิก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
วรัญญู ศรีเดช . การพัฒนาสารตัวนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตหมึกพิมพ์อัจฉริยะชนิดเทอร์โมโครมิก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.