ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกลักษณะการอาบเคลือบวานิชของแผ่นเหล็กที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดฝอยแลคเกอร์ในสายการผลิต REDICON2

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกลักษณะการอาบเคลือบวานิชของแผ่นเหล็กที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดฝอยแลคเกอร์ในสายการผลิต REDICON2
นักวิจัย : วรัญญู ศรีเดช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วรัญญู ศรีเดช . (2553). การคัดเลือกลักษณะการอาบเคลือบวานิชของแผ่นเหล็กที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดฝอยแลคเกอร์ในสายการผลิต REDICON2.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรัญญู ศรีเดช . 2553. "การคัดเลือกลักษณะการอาบเคลือบวานิชของแผ่นเหล็กที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดฝอยแลคเกอร์ในสายการผลิต REDICON2".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรัญญู ศรีเดช . "การคัดเลือกลักษณะการอาบเคลือบวานิชของแผ่นเหล็กที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดฝอยแลคเกอร์ในสายการผลิต REDICON2."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
วรัญญู ศรีเดช . การคัดเลือกลักษณะการอาบเคลือบวานิชของแผ่นเหล็กที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดฝอยแลคเกอร์ในสายการผลิต REDICON2. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.