ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ความถูกต้องสมบูรณ์ของตะเข็บฝากระป๋อง ตามมาตราการด้านความปลอดภัยของอาหาร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ความถูกต้องสมบูรณ์ของตะเข็บฝากระป๋อง ตามมาตราการด้านความปลอดภัยของอาหาร
นักวิจัย : กิตติ เจิดรังษี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติ เจิดรังษี . (2553). การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ความถูกต้องสมบูรณ์ของตะเข็บฝากระป๋อง ตามมาตราการด้านความปลอดภัยของอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กิตติ เจิดรังษี . 2553. "การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ความถูกต้องสมบูรณ์ของตะเข็บฝากระป๋อง ตามมาตราการด้านความปลอดภัยของอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กิตติ เจิดรังษี . "การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ความถูกต้องสมบูรณ์ของตะเข็บฝากระป๋อง ตามมาตราการด้านความปลอดภัยของอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
กิตติ เจิดรังษี . การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ความถูกต้องสมบูรณ์ของตะเข็บฝากระป๋อง ตามมาตราการด้านความปลอดภัยของอาหาร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.