ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การป้องกันอาการปวดขณะฟื้นจากยาสลบภายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปรียบเทียบระหว่าง Iornoxicam กับยาหลอกที่ให้ก่อนครั้งเดียวก่อนเสร็จผ่าตัด : การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองฝ่าย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การป้องกันอาการปวดขณะฟื้นจากยาสลบภายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปรียบเทียบระหว่าง Iornoxicam กับยาหลอกที่ให้ก่อนครั้งเดียวก่อนเสร็จผ่าตัด : การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองฝ่าย
นักวิจัย : สมบูรณ์ เทียนทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมบูรณ์ เทียนทอง . (2545). การป้องกันอาการปวดขณะฟื้นจากยาสลบภายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปรียบเทียบระหว่าง Iornoxicam กับยาหลอกที่ให้ก่อนครั้งเดียวก่อนเสร็จผ่าตัด : การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองฝ่าย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมบูรณ์ เทียนทอง . 2545. "การป้องกันอาการปวดขณะฟื้นจากยาสลบภายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปรียบเทียบระหว่าง Iornoxicam กับยาหลอกที่ให้ก่อนครั้งเดียวก่อนเสร็จผ่าตัด : การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองฝ่าย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมบูรณ์ เทียนทอง . "การป้องกันอาการปวดขณะฟื้นจากยาสลบภายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปรียบเทียบระหว่าง Iornoxicam กับยาหลอกที่ให้ก่อนครั้งเดียวก่อนเสร็จผ่าตัด : การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองฝ่าย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
สมบูรณ์ เทียนทอง . การป้องกันอาการปวดขณะฟื้นจากยาสลบภายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปรียบเทียบระหว่าง Iornoxicam กับยาหลอกที่ให้ก่อนครั้งเดียวก่อนเสร็จผ่าตัด : การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองฝ่าย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.