ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อโปรตีนทำหน้าที่ขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์และต่อกระบวนการ gluconeogenensis ในเซลล์ตับ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อโปรตีนทำหน้าที่ขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์และต่อกระบวนการ gluconeogenensis ในเซลล์ตับ
นักวิจัย : บุญเกิด คงยิ่งยศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญเกิด คงยิ่งยศ . (2550). ฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อโปรตีนทำหน้าที่ขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์และต่อกระบวนการ gluconeogenensis ในเซลล์ตับ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุญเกิด คงยิ่งยศ . 2550. "ฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อโปรตีนทำหน้าที่ขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์และต่อกระบวนการ gluconeogenensis ในเซลล์ตับ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุญเกิด คงยิ่งยศ . "ฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อโปรตีนทำหน้าที่ขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์และต่อกระบวนการ gluconeogenensis ในเซลล์ตับ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
บุญเกิด คงยิ่งยศ . ฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อโปรตีนทำหน้าที่ขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์และต่อกระบวนการ gluconeogenensis ในเซลล์ตับ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.