ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบโปรตีน p16 ในเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ low grade cervical disease กับการติดเชื้อ human papillomavirus

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบโปรตีน p16 ในเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ low grade cervical disease กับการติดเชื้อ human papillomavirus
นักวิจัย : ทิพยา เอกลักษณานันท์
คำค้น : กับการติดเชื้อ , เซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ , การตรวจพบโปรตีน , Papillomavirus , human , Grade , Disease , Cervical
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาเฉพาะผู้ป่วยที่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติชนิด ASCUS และ LSIL

บรรณานุกรม :
ทิพยา เอกลักษณานันท์ . (2546). ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบโปรตีน p16 ในเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ low grade cervical disease กับการติดเชื้อ human papillomavirus.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทิพยา เอกลักษณานันท์ . 2546. "ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบโปรตีน p16 ในเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ low grade cervical disease กับการติดเชื้อ human papillomavirus".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทิพยา เอกลักษณานันท์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบโปรตีน p16 ในเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ low grade cervical disease กับการติดเชื้อ human papillomavirus."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
ทิพยา เอกลักษณานันท์ . ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบโปรตีน p16 ในเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ low grade cervical disease กับการติดเชื้อ human papillomavirus. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.