ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของสารสังเคราะห์ต่อการเจริญฟื้นฟูของเส้นประสาท

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสารสังเคราะห์ต่อการเจริญฟื้นฟูของเส้นประสาท
นักวิจัย : วิสาขะ ลิ่มวงศ์
คำค้น : เส้นประสาท
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลของสารสังเคราะห์ต่อการเจริญฟื้นฟูของเส้นประสาท

บรรณานุกรม :
วิสาขะ ลิ่มวงศ์ . (2551). ผลของสารสังเคราะห์ต่อการเจริญฟื้นฟูของเส้นประสาท.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิสาขะ ลิ่มวงศ์ . 2551. "ผลของสารสังเคราะห์ต่อการเจริญฟื้นฟูของเส้นประสาท".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิสาขะ ลิ่มวงศ์ . "ผลของสารสังเคราะห์ต่อการเจริญฟื้นฟูของเส้นประสาท."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
วิสาขะ ลิ่มวงศ์ . ผลของสารสังเคราะห์ต่อการเจริญฟื้นฟูของเส้นประสาท. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.