ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบำบัดกากของเสียจากการผลิตปลาส้มผ่านกระบวนทำปุ๋ยโดยใช้ถังหมักแบบเติมอากาศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบำบัดกากของเสียจากการผลิตปลาส้มผ่านกระบวนทำปุ๋ยโดยใช้ถังหมักแบบเติมอากาศ
นักวิจัย : ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ต่อพงศ์ กรีธาชาติ . (2551). การบำบัดกากของเสียจากการผลิตปลาส้มผ่านกระบวนทำปุ๋ยโดยใช้ถังหมักแบบเติมอากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ต่อพงศ์ กรีธาชาติ . 2551. "การบำบัดกากของเสียจากการผลิตปลาส้มผ่านกระบวนทำปุ๋ยโดยใช้ถังหมักแบบเติมอากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ต่อพงศ์ กรีธาชาติ . "การบำบัดกากของเสียจากการผลิตปลาส้มผ่านกระบวนทำปุ๋ยโดยใช้ถังหมักแบบเติมอากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ต่อพงศ์ กรีธาชาติ . การบำบัดกากของเสียจากการผลิตปลาส้มผ่านกระบวนทำปุ๋ยโดยใช้ถังหมักแบบเติมอากาศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.