ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประดิษฐิ์อุปกรณ์บรรจุน้ำสำหรับระบบการให้น้ำแก่พืชทางใต้ดินแบบประหยัดน้ำในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประดิษฐิ์อุปกรณ์บรรจุน้ำสำหรับระบบการให้น้ำแก่พืชทางใต้ดินแบบประหยัดน้ำในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
นักวิจัย : สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ . (2551). การประดิษฐิ์อุปกรณ์บรรจุน้ำสำหรับระบบการให้น้ำแก่พืชทางใต้ดินแบบประหยัดน้ำในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ . 2551. "การประดิษฐิ์อุปกรณ์บรรจุน้ำสำหรับระบบการให้น้ำแก่พืชทางใต้ดินแบบประหยัดน้ำในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ . "การประดิษฐิ์อุปกรณ์บรรจุน้ำสำหรับระบบการให้น้ำแก่พืชทางใต้ดินแบบประหยัดน้ำในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ . การประดิษฐิ์อุปกรณ์บรรจุน้ำสำหรับระบบการให้น้ำแก่พืชทางใต้ดินแบบประหยัดน้ำในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.