ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์ และสภาวะการเก็บรักษาต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัดเรดโครอลในระบบการปลูกแบบไฮโดรโปรนิค

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์ และสภาวะการเก็บรักษาต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัดเรดโครอลในระบบการปลูกแบบไฮโดรโปรนิค
นักวิจัย : วาสนา พิทักษ์พล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วาสนา พิทักษ์พล . (2551). ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์ และสภาวะการเก็บรักษาต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัดเรดโครอลในระบบการปลูกแบบไฮโดรโปรนิค.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วาสนา พิทักษ์พล . 2551. "ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์ และสภาวะการเก็บรักษาต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัดเรดโครอลในระบบการปลูกแบบไฮโดรโปรนิค".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วาสนา พิทักษ์พล . "ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์ และสภาวะการเก็บรักษาต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัดเรดโครอลในระบบการปลูกแบบไฮโดรโปรนิค."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
วาสนา พิทักษ์พล . ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์ และสภาวะการเก็บรักษาต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัดเรดโครอลในระบบการปลูกแบบไฮโดรโปรนิค. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.