ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกษ์ใช้น้ำล้างเนื้อปลาจากโรงงานผลิตปลาส้มเพื่อเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกษ์ใช้น้ำล้างเนื้อปลาจากโรงงานผลิตปลาส้มเพื่อเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina
นักวิจัย : รัฐภูมิ พรหมณะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัฐภูมิ พรหมณะ . (2550). การประยุกษ์ใช้น้ำล้างเนื้อปลาจากโรงงานผลิตปลาส้มเพื่อเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัฐภูมิ พรหมณะ . 2550. "การประยุกษ์ใช้น้ำล้างเนื้อปลาจากโรงงานผลิตปลาส้มเพื่อเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัฐภูมิ พรหมณะ . "การประยุกษ์ใช้น้ำล้างเนื้อปลาจากโรงงานผลิตปลาส้มเพื่อเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
รัฐภูมิ พรหมณะ . การประยุกษ์ใช้น้ำล้างเนื้อปลาจากโรงงานผลิตปลาส้มเพื่อเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.