ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบพันธุ์ท้องถิ่นข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในจังหวัดพะเยาและเชียงราย พื้นที่ส่งเสริมของบริษัทแอกโกร-ออน(ประเทศไทย) จำกัด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบพันธุ์ท้องถิ่นข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในจังหวัดพะเยาและเชียงราย พื้นที่ส่งเสริมของบริษัทแอกโกร-ออน(ประเทศไทย) จำกัด
นักวิจัย : กิตติ สัจจาวัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติ สัจจาวัฒนา . (2555). การเปรียบเทียบพันธุ์ท้องถิ่นข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในจังหวัดพะเยาและเชียงราย พื้นที่ส่งเสริมของบริษัทแอกโกร-ออน(ประเทศไทย) จำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กิตติ สัจจาวัฒนา . 2555. "การเปรียบเทียบพันธุ์ท้องถิ่นข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในจังหวัดพะเยาและเชียงราย พื้นที่ส่งเสริมของบริษัทแอกโกร-ออน(ประเทศไทย) จำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กิตติ สัจจาวัฒนา . "การเปรียบเทียบพันธุ์ท้องถิ่นข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในจังหวัดพะเยาและเชียงราย พื้นที่ส่งเสริมของบริษัทแอกโกร-ออน(ประเทศไทย) จำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
กิตติ สัจจาวัฒนา . การเปรียบเทียบพันธุ์ท้องถิ่นข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในจังหวัดพะเยาและเชียงราย พื้นที่ส่งเสริมของบริษัทแอกโกร-ออน(ประเทศไทย) จำกัด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.