ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yongyuth Yuthavong
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Yongyuth Yuthavong
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 32
2 Sumalee Kamchonwongpaisan 22
3 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 22
4 บงกช ธารชมพู 10
5 Bongkoch Tarnchompoo 10
6 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 9
7 Ubolsree Leartsakulpanich 9
8 Penchit Chitnumsub 9
9 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 9
10 Worachart Sirawaraporn 8
11 จารุณี วานิชธนันกูล 7
12 วรชาติ สิรวราภรณ์ 7
13 Jarunee Vanichtanankul 6
14 Tirayut Vilaivan 6
15 จิรันดร ยูวะนิยม 5
16 Sudsanguan Chusacultanachai 4
17 Yodhathai Thebtaranonth 4
18 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 4
19 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 3
20 Malcolm D. Walkinshaw 3
21 Jirundon Yuvaniyama 3
22 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 3
23 Gordon Lowe 3
24 Rachel Quarrell 3
25 สุพรรณี ทวีชัย 3
26 Prapon Wilairat 2
27 พรพิมล ไมตรัตน์ 2
28 Phornphimon Maitarad 2
29 สุภา หารหนองบัว 2
30 Napawan Ponmee 2
31 Suganya Yongkiettrakul 2
32 Supa Hannongbua 2
33 Jirundon Yavaniyama 2
34 Palangpon Kongsaeree 2
35 ประพนธ์ วิไลรัตน์ 2
36 นภาวรรณ ผลมี 2
37 พลังพล คงเสรี 2
38 พิมพ์ใจ ใจเย็น 2
39 Philip J. Shaw 2
40 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 2
41 Deanpen Jarprung 2
42 Kittipat Sopitthummakhun 2
43 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 2
44 Somchart Maenpuen 2
45 กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ 2
46 Supannee Taweechai 2
47 Chairat Uthaipibull 2
48 Pimchai Chaiyen 2
49 จันทนีย์ วัฒนรังสรรค์ 1
50 พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร 1
51 Pornpan Thiensathit 1
52 Sasinee Bunyarataphan 1
53 Jantanee Wattanarangsan 1
54 เดือนเพ็ญ จาปรุง 1
55 Sumpan Paitayatat 1
56 อมรพล อนุวรรตนวร 1
57 สุดสงวน ชูสกุลธนชัย 1
58 ศศินี บุณยรัตพันธุ์ 1
59 Rachada Sirawaraporn 1
60 Somdet Srichairatanakool 1
61 Pornthep Sompornpisut 1
62 Voravuth Somsak 1
63 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
64 Giulio Rastelli 1
65 วรวุฒิ สมศักดิ์ 1
66 Patchreenart Saparpakorn 1
67 Guilio Rastelli 1
68 Amornpol Anuwatwora 1
69 ธีรยุทธ วิไลวัลย 1
70 รัชฎา สิรวราภรณ์ 1
71 ชะวะนี ศิริชัยวัฒน์ 1
72 ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย 1
73 Kesinee Chotivanich 1
74 Mallika Imwong 1
75 Darin Kongkasuriyachai 1
76 Lily Eurwilaichitr 1
77 Anan Jongkaewwattana 1
78 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 1
79 ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 1
80 อนันต์ จงแก้ววัฒนา 1
81 มัลลิกา อิ่มวงศ์ 1
82 เกศินี โชติวานิช 1
83 Tatsanee Chuchue 1
84 C. Intaraudom 1
85 Worrapong Phupong 1
86 Chawanee Sirichaiwat 1
87 จักรพงศ์ อินทรอุดม 1
88 Netnapa Chareonsethakul 1
89 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
90 Sanchai Ekthawatchai 1
91 ทัศนีย์ ชูเชื้อ 1
92 Puttapol Khongsuk 1
93 สปันนา พุฒยางกูร 1
94 จันทร์ธิรา มงคลวัย 1
95 Manee Chanama 1
96 มณี ชะนะมา 1
97 เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุงโรจน์ 1
98 Suchart Chanama 1
99 ฤทัย จงสฤษดิ์ 1
100 Nitsara Karoonuthaisiri 1
101 สุชาติ ชะนะมา 1
102 โสภิดา พนานุสรณ์ 1
103 Karen S. Anderson 1
104 William L. Jorgensen 1
105 เกตุวดี บุญญาภากร 1
106 K. Boonyapakorn 1
107 อัศวิน วานิชชัง 1
108 Asawin Wanitchang 1
109 Cherdsak Maneeruttanarungroj 1
110 Tina Dasguptat 1
111 Julian Tirado-Rivers 1
112 Theresa M. Lyons 1
113 Sara E. Nichols 1
114 ปริทัศน์ เทียนทอง 1
115 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
116 หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง 1
117 Netnapa Charoensetakul 1
118 Neungruthai Saesaengseerung 1
119 S. Srichairatanakool 1
120 Rachel Ponsinet 1
121 ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ 1
122 จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ 1
123 Phantip Vattanaviboon 1
124 Juree Charoenteeraboon 1
125 Supannee Taweechai 1
126 W. Tipsuwan 1
127 กัญจนา กัญจา 1
128 Jarunee Vanichtanakul 1
129 ศรายุธ มนตรีมุข 1
130 วิภาดา อู่ภู่หิรัญ 1
131 Chantira Mongkolwai 1
132 Reutai Chongsrid 1
133 Jarunee Vanichtanankul 1
134 Sumalee Kamchonwongpaisan 1
135 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
136 Paul Taylor 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2552 6
3 2551 1
4 2550 4
5 2549 2
6 2548 3
7 2547 3
8 2546 3
9 2545 3
10 2544 1
11 2543 3
12 2541 1
13 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Selection of drug resistant mutants from random library of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase in Plasmodium berghei model
2 Small-scale in vitro culture and purification of Plasmodium berghei for transfection experiment
3 Formation of catalytically active cross-species heterodimers of thymidylate synthase from Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax
ปี พ.ศ. 2552
4 Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studies
5 Avian influenza A/H5N1 neuraminidase expressed in yeast with a functional head domain
6 Exploiting Structural Analysis,in Silico Screening,and Serendipity To Identify Novel Inhibitors of Drug-Resistant Falciparum Malaria
7 Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases
8 Serine hydroxymethyltransferase from Plasmodium vivax is different in substrate specificity from its homologues
9 Characterization of Plasmodium falciparum serine hydroxymethyltransferase-A potential antimalarial target
ปี พ.ศ. 2551
10 Cloning and characterization of Plasmodium vivax serine hydroxymethyltransferase
ปี พ.ศ. 2550
11 Artemisinin effectiveness in erythrocytes is reduced by heme and heme-containing proteins
12 Characterization of human malaria parasite Plasmodium falciparum eIF4E homologue and mRNA 5' cap status
13 The role of tryptophan-48 in catalysis and binding of inhibitors of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase
14 Conflicting requirements of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase mutations conferring resistance to pyrimethamine-WR99210 drug combination
ปี พ.ศ. 2549
15 Folate metabolism as a source of molecular targets for antimalarials
16 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
ปี พ.ศ. 2548
17 Malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: structural basis for antifolate resistance and development of effective inhibitors
18 Stoichiometric selection of tight-binding inhibitors by wild-type and mutant forms of malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase
19 Crystal structure of dihydrofolate reductase from Plasmodium vivax: Pyrimethamine displacement linked with mutation-induced resistance
ปี พ.ศ. 2547
20 กลยุทธ์การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
21 Inhibitors of Multiple Mutants of Plasmodium falciparum Dihydrofolate Reductase and Their Antimalarial Activities
22 Characterization, crystallization and preliminary X–ray analysis of bifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2546
23 Synthesis of solution-phase combinatorial library of 4,6-diamino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine and identification of new leads against A16V+S108T mutant dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum
24 Insights into antifolate resistance from malarial DHFR-TS structures
25 Effect of N-terminal truncation of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase on dihydrofolate reductase and thymidylate synthase activity
ปี พ.ศ. 2545
26 Mutational analysis of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: the role of aspartate 54 and phenylalanine 223 on catalytic activity and antifolate binding
27 Novel antifolate resistant mutations of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase selected in Escherichia coli
28 Development of 2,4-diaminopyrimidines as antimalarials based on inhibition of the S108N and C59R+S108N mutants of dihydrofolate reductase from pyrimethamine-resistant Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2544
29 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
ปี พ.ศ. 2543
30 Inactivation of artemisinin by thalassemic erythrocytes
31 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
32 Development of a lead inhibitor for the A16V+S108T mutant of dihydrofolate reductase from the cycloguanil-resistant strain (T9/94) of Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2541
33 การตรวจหาสารยับยั้งเอ็นไซม์ pf DHFR จากสารสังเคราะห์ โดยเทคนิค Combinatorial Chemistry
ปี พ.ศ. 2540
34 Correlation of antimalarial activity of artemisinin derivatives with binding affinity with ferroprotoporphyrin IX