ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yongyuth Yuthavong
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Yongyuth Yuthavong
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 32
2 Sumalee Kamchonwongpaisan 22
3 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 22
4 บงกช ธารชมพู 10
5 Bongkoch Tarnchompoo 10
6 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 9
7 Ubolsree Leartsakulpanich 9
8 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 9
9 Penchit Chitnumsub 9
10 Worachart Sirawaraporn 8
11 วรชาติ สิรวราภรณ์ 7
12 จารุณี วานิชธนันกูล 7
13 จิรันดร ยูวะนิยม 5
14 Yodhathai Thebtaranonth 4
15 Sudsanguan Chusacultanachai 4
16 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 4
17 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 3
18 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 3
19 Malcolm D. Walkinshaw 3
20 สุพรรณี ทวีชัย 3
21 Gordon Lowe 3
22 Rachel Quarrell 3
23 พรพิมล ไมตรัตน์ 2
24 Phornphimon Maitarad 2
25 สุภา หารหนองบัว 2
26 Supa Hannongbua 2
27 Prapon Wilairat 2
28 นภาวรรณ ผลมี 2
29 Deanpen Jarprung 2
30 Jirundon Yavaniyama 2
31 Palangpon Kongsaeree 2
32 ประพนธ์ วิไลรัตน์ 2
33 Napawan Ponmee 2
34 พลังพล คงเสรี 2
35 Chairat Uthaipibull 2
36 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 2
37 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 2
38 Suganya Yongkiettrakul 2
39 พิมพ์ใจ ใจเย็น 2
40 Philip J. Shaw 2
41 Supannee Taweechai 2
42 Kittipat Sopitthummakhun 2
43 กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ 2
44 Pimchai Chaiyen 2
45 Somchart Maenpuen 2
46 Patchreenart Saparpakorn 1
47 Pornpan Thiensathit 1
48 อมรพล อนุวรรตนวร 1
49 รัชฎา สิรวราภรณ์ 1
50 พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร 1
51 วรวุฒิ สมศักดิ์ 1
52 Sasinee Bunyarataphan 1
53 จันทนีย์ วัฒนรังสรรค์ 1
54 Jantanee Wattanarangsan 1
55 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 1
56 Pornthep Sompornpisut 1
57 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
58 Paul Taylor 1
59 จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ 1
60 Giulio Rastelli 1
61 ศศินี บุณยรัตพันธุ์ 1
62 Somdet Srichairatanakool 1
63 Amornpol Anuwatwora 1
64 Voravuth Somsak 1
65 Rachada Sirawaraporn 1
66 Guilio Rastelli 1
67 Worrapong Phupong 1
68 Darin Kongkasuriyachai 1
69 มัลลิกา อิ่มวงศ์ 1
70 เกศินี โชติวานิช 1
71 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
72 Mallika Imwong 1
73 Kesinee Chotivanich 1
74 Rachel Ponsinet 1
75 Lily Eurwilaichitr 1
76 ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย 1
77 Sanchai Ekthawatchai 1
78 ทัศนีย์ ชูเชื้อ 1
79 Chawanee Sirichaiwat 1
80 Puttapol Khongsuk 1
81 Sumpan Paitayatat 1
82 C. Intaraudom 1
83 ชะวะนี ศิริชัยวัฒน์ 1
84 Tatsanee Chuchue 1
85 Netnapa Chareonsethakul 1
86 จักรพงศ์ อินทรอุดม 1
87 เดือนเพ็ญ จาปรุง 1
88 Nitsara Karoonuthaisiri 1
89 Karen S. Anderson 1
90 William L. Jorgensen 1
91 Julian Tirado-Rivers 1
92 Theresa M. Lyons 1
93 เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุงโรจน์ 1
94 มณี ชะนะมา 1
95 สุชาติ ชะนะมา 1
96 Suchart Chanama 1
97 Manee Chanama 1
98 Sara E. Nichols 1
99 Tina Dasguptat 1
100 ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 1
101 อนันต์ จงแก้ววัฒนา 1
102 Anan Jongkaewwattana 1
103 Asawin Wanitchang 1
104 อัศวิน วานิชชัง 1
105 Cherdsak Maneeruttanarungroj 1
106 เกตุวดี บุญญาภากร 1
107 K. Boonyapakorn 1
108 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
109 จันทร์ธิรา มงคลวัย 1
110 Neungruthai Saesaengseerung 1
111 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
112 Reutai Chongsrid 1
113 Jarunee Vanichtanankul 1
114 W. Tipsuwan 1
115 หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง 1
116 Juree Charoenteeraboon 1
117 ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ 1
118 S. Srichairatanakool 1
119 Chantira Mongkolwai 1
120 Sumalee Kamchonwongpaisan 1
121 โสภิดา พนานุสรณ์ 1
122 Jarunee Vanichtanakul 1
123 ฤทัย จงสฤษดิ์ 1
124 สปันนา พุฒยางกูร 1
125 ปริทัศน์ เทียนทอง 1
126 กัญจนา กัญจา 1
127 ศรายุธ มนตรีมุข 1
128 วิภาดา อู่ภู่หิรัญ 1
129 Phantip Vattanaviboon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2552 6
3 2551 1
4 2550 4
5 2549 2
6 2548 3
7 2547 3
8 2546 3
9 2545 3
10 2544 1
11 2543 3
12 2541 1
13 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Selection of drug resistant mutants from random library of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase in Plasmodium berghei model
2 Small-scale in vitro culture and purification of Plasmodium berghei for transfection experiment
3 Formation of catalytically active cross-species heterodimers of thymidylate synthase from Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax
ปี พ.ศ. 2552
4 Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studies
5 Avian influenza A/H5N1 neuraminidase expressed in yeast with a functional head domain
6 Exploiting Structural Analysis,in Silico Screening,and Serendipity To Identify Novel Inhibitors of Drug-Resistant Falciparum Malaria
7 Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases
8 Serine hydroxymethyltransferase from Plasmodium vivax is different in substrate specificity from its homologues
9 Characterization of Plasmodium falciparum serine hydroxymethyltransferase-A potential antimalarial target
ปี พ.ศ. 2551
10 Cloning and characterization of Plasmodium vivax serine hydroxymethyltransferase
ปี พ.ศ. 2550
11 Artemisinin effectiveness in erythrocytes is reduced by heme and heme-containing proteins
12 Characterization of human malaria parasite Plasmodium falciparum eIF4E homologue and mRNA 5' cap status
13 The role of tryptophan-48 in catalysis and binding of inhibitors of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase
14 Conflicting requirements of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase mutations conferring resistance to pyrimethamine-WR99210 drug combination
ปี พ.ศ. 2549
15 Folate metabolism as a source of molecular targets for antimalarials
16 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
ปี พ.ศ. 2548
17 Malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: structural basis for antifolate resistance and development of effective inhibitors
18 Stoichiometric selection of tight-binding inhibitors by wild-type and mutant forms of malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase
19 Crystal structure of dihydrofolate reductase from Plasmodium vivax: Pyrimethamine displacement linked with mutation-induced resistance
ปี พ.ศ. 2547
20 กลยุทธ์การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
21 Inhibitors of Multiple Mutants of Plasmodium falciparum Dihydrofolate Reductase and Their Antimalarial Activities
22 Characterization, crystallization and preliminary X–ray analysis of bifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2546
23 Synthesis of solution-phase combinatorial library of 4,6-diamino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine and identification of new leads against A16V+S108T mutant dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum
24 Insights into antifolate resistance from malarial DHFR-TS structures
25 Effect of N-terminal truncation of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase on dihydrofolate reductase and thymidylate synthase activity
ปี พ.ศ. 2545
26 Mutational analysis of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: the role of aspartate 54 and phenylalanine 223 on catalytic activity and antifolate binding
27 Novel antifolate resistant mutations of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase selected in Escherichia coli
28 Development of 2,4-diaminopyrimidines as antimalarials based on inhibition of the S108N and C59R+S108N mutants of dihydrofolate reductase from pyrimethamine-resistant Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2544
29 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
ปี พ.ศ. 2543
30 Inactivation of artemisinin by thalassemic erythrocytes
31 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
32 Development of a lead inhibitor for the A16V+S108T mutant of dihydrofolate reductase from the cycloguanil-resistant strain (T9/94) of Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2541
33 การตรวจหาสารยับยั้งเอ็นไซม์ pf DHFR จากสารสังเคราะห์ โดยเทคนิค Combinatorial Chemistry
ปี พ.ศ. 2540
34 Correlation of antimalarial activity of artemisinin derivatives with binding affinity with ferroprotoporphyrin IX