ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yao, Yuxia
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Yao, Yuxia.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Lee, Bu-Sung 2
2 Liang, Qianhui 1
3 Gioachin, Filippo 1
4 He, Qi 1
5 Li, Chenliang 1
6 Sun, Aixin 1
7 Datta, Anwitaman 1
8 Weng, Jianshu 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2551 1