ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yang, H
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Yang, H.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Vajta, Gabor. 2
2 Tang, Dingyuan 2
3 Du, Y 1
4 Pribenszky, C S 1
5 Du, Y. 1
6 Villemoes, K. 1
7 Maddox-Hyttel, P. 1
8 Molnar, M 1
9 Bøgh, I.B. 1
10 Zhang, X 1
11 Wang, Y. J. 1
12 Zhao, D. G. 1
13 Xu, S. J. 1
14 Chen, Guan Hua 1
15 Pedersen, A M 1
16 Zhao, Yang 1
17 Bolund, L. 1
18 Svarcova, O. 1
19 Zhang, Jian 1
20 Xie, G. Q. 1
21 Ma, J. 1
22 Wang, J. N. 1
23 Zhu, J. J. 1
24 Yu, D. P. 1
25 Gao, W. L. 1
26 Yuan, P. 1
27 Lin, L. 1
28 Li, J. 1
29 Tan, W. D. 1
30 Xu, C. W. 1
31 Qian, L. J. 1
32 Qin, Xianpeng 1
33 Xue, Q. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2551 1
3 2550 1
4 2549 1