ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wutthinan Jeamsaksiri
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 16
2 Amporn Poyai 12
3 ชาญเดช หรูอนันต์ 12
4 นิธิ อัตถิ 12
5 อัมพร โพธิ์ใย 11
6 Nithi Atthi 11
7 Charndet Hruanun 10
8 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 4
9 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 4
10 Jirawat Jantawong 4
11 Sitthisuntorn Supothina 4
12 อภิรักษ์ ผันเขียว 3
13 Apirak Pankiew 3
14 Jakrapong Supadech 3
15 วิน บรรจงปรุ 3
16 Onuma Nimittrakoolchai 3
17 จักรพงศ์ ศุภเดช 3
18 Chuckaphun Aramphongphun 3
19 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 3
20 Opas Trithaveesak 3
21 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 3
22 Win Bunjongpru 3
23 จิระวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ 2
24 Awirut Srisuwan 2
25 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 2
26 จิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์ 2
27 Patcharaporn Yanpirat 2
28 พัชราภรณ์ ญาณภิรัต 2
29 Charndet Hru-anun 1
30 การุณ แซ่จอก 1
31 พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐ์กุล 1
32 วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง 1
33 ปาวีณา ดุลยเสรี 1
34 Wisut Titiroongruang 1
35 Peerayuth Charnsetthikul 1
36 Thanasan Chanloi 1
37 ธนะสาร จันทร์ลอย 1
38 Charndet Hruanan 1
39 Paweena Dulyaseree 1
40 Oraphan Thongsuk 1
41 Karoon Saejok 1
42 อรพรรณ ทองสุข 1
43 นุสรา ภัทรดุลย์พิทักษ์ 1
44 Nimit Somwang 1
45 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
46 Ekalak Chaowicharat 1
47 Nusara Pataradulpitak 1
48 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 1
49 นิมิต สมหวัง 1
50 ชำนาญ ปัญญาใส 1
51 Suwat Sopitpan 1
52 Peerapong Triyacharoen 1
53 On-uma Nimittrakoolchai 1
54 Ratiporn Manpom 1
55 พีระพงศ์ ตริยเจริญ 1
56 รติพร มั่นพรหม 1
57 Nithi Aiithi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 3
3 2552 1
4 2551 5
5 2550 5
6 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 An Effect of Silicon Micro-/Nano-Patterning Arrays on Superhydrophobic Surface
ปี พ.ศ. 2553
2 การปรับปรุงกระบวนการผลิต slider encapsulation และสารเคลือบไวแสง
3 Improvement of Photoresist Film Coverage on High Topology Surface with Spray Coating Technique
4 An Effect of Viscosity of Coating Materials on Silicon Micro-Patterning Arrays for Superhydrophobic Surface
ปี พ.ศ. 2552
5 Study of Optimization Condition for Spin Coating of the Photoresist Film on Rectangular Substrate by Taguchi Design of an Experiment
ปี พ.ศ. 2551
6 Study of Combined Device, p-n Junction Diode and Ion Selective Field Effect Transistor, for Temperature and pH measurement
7 Study of Optimization Condition for Spin Coating of the Photoresist Film on 3 Inches Wafer by Taguchi Design of Experiment
8 3-Dimensionals Lithography Techniques for Air Bearing Surface Patterning in Hard-Disk Drive Reading/Writing Head Manufacturing
9 Improvement bar sitting process step in air bearing surface patterning by using micropallette
10 Chemical resistant improvement of natural rubber and nitrile gloves by coating with hydrophobic film
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมุนเคลือบชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงบนกระจกต้นแบบขนาด 6x6 นิ้ว ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ
12 A Comparison of One-step Lithography by using Multi-Film Thickness Mask with Gray-scale Mask and Multi-exposure Technique
13 The Influence of Chromium Film Thickness on Photomask on Light Transmission for 3D-Lithography Application
14 ศึกษาการใช้ไดโอดชนิดรอยต่อ พี-เอ็นร่วมกับอุปกรณ์ ISFET สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ และการวัดค่า pH
15 การวัดคุณสมบัติการตอบสนองต่อความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจน ช่วงเวลาการตอบสนองและฮิสเตอร์รีซิสของหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ ISFET เปรียบเทียบกับหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบกระเปาะแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาระบบเตือนภัยในงานทันตกรรมรากฟัน