ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wu, Tom
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Tian W.
- Tiyanon W.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Xing, Guozhong 9
2 Peng, Haiyang 8
3 Chen, Lang 6
4 Lin, Weinan 6
5 Li, Yongfeng 5
6 You, Lu 5
7 Tian, Yufeng 4
8 Ding, Junfeng 4
9 Chen, Hongyu 4
10 Prellier, Wilfrid 4
11 Sum, Tze Chien 3
12 Zhang, Hua 3
13 Wang, Dandan 3
14 Chen, Zuhuang 3
15 Qi, Yajun 3
16 Bakaul, Saidur Rahman 3
17 Wu, Shuxiang 3
18 Xing, Guichuan 3
19 Zhang, Zhou 3
20 Wang, Shijie 3
21 Li, Gong Ping 3
22 He, Mi 3
23 Guo, Dong Lai 3
24 Yan, Qingyu 3
25 Yao, Bin 3
26 Deng, Rui 3
27 Jin, K. X. 2
28 He, M. 2
29 Huan, Alfred Cheng Hon 2
30 Juo, Deng-Ming 2
31 Hu, Wei Jin 2
32 Ding, J. F. 2
33 Wu, Jianchun 2
34 David, Adrian 2
35 Huang, Chuanwei 2
36 Sritharan, Thirumany 2
37 Zhang, Xinhai 2
38 Gao, Chen 2
39 Yang, Ping 2
40 Hu, W. J. 2
41 Luo, Zhenlin 2
42 Tian, Y. F. 2
43 Lourembam, James 2
44 Feng, Yuan Ping 2
45 Ranjith, R. 2
46 Wong, Lai Mun 2
47 Panagopoulos, Christos 2
48 Chia, Elbert E. M. 2
49 Lin, Aigu L. 2
50 Yi, Jiabao 2
51 Turner, Stuart 2
52 You, L. 2
53 Wang, Huatao 2
54 Zhang, Qichun 2
55 Chen, Wei 2
56 Dong, Zhili 2
57 Wang, J. 2
58 Sun, Handong 2
59 Huo, Fengwei 2
60 Chen, Rui 2
61 Aeppli, Gabriel 1
62 Rana, Abhimanyu 1
63 Thakare, Vishal 1
64 Wang, Biao 1
65 Game, Onkar 1
66 Park, Jihwey 1
67 Soh, Yeong-Ah 1
68 Kolekar, Yesappa 1
69 Ogale, Satishchandra B. 1
70 Wei, Zhi Peng 1
71 Sarma, D. D. 1
72 Ghosh, Kartik 1
73 Anil Kumar, P. 1
74 Banpurkar, Arun 1
75 Bera, Ashok 1
76 Sun, Gengzhi 1
77 Xiong, Wei-Wei 1
78 Chen, Peng 1
79 Huang, Yinxi 1
80 Ye, Kaiqi 1
81 Zhang, Juan 1
82 Qune, Lloyd Foong Nien Ah 1
83 Cao, Wenfang 1
84 Chen, Jing 1
85 Zhang, Yani 1
86 Pang, John Hock Lye 1
87 Yin, Wanjian 1
88 Zhan, Zhaoyao 1
89 Zheng, Lianxi 1
90 Wei, Su-Huai 1
91 Hu, Chuansheng 1
92 Chen, L. 1
93 Zou, Xingquan 1
94 Springer, Daniel 1
95 Nair, Saritha K. 1
96 Cheong, Siew Ann 1
97 Gao, Xing Yu 1
98 Wang, Yu Zhan 1
99 Talbayev, D. 1
100 Sun, Xiaowei 1
101 Gao, Junkuo 1
102 Jin, K. J. 1
103 Jin, Y. L. 1
104 Wang, Y. 1
105 Kyaw, Aung Ko Ko 1
106 Wang, Z. L. 1
107 Ye, Quan Lin 1
108 Sulistio, Arief 1
109 Boey, Freddy Yin Chiang 1
110 Venkatraman, Subbu S. 1
111 Chen, C. L. 1
112 Wang, J. Y. 1
113 Luo, B. C. 1
114 Yin, Zongyou 1
115 Hu, W. 1
116 Kimura, T. 1
117 Sie, Edbert Jarvis 1
118 Shen, Mingrong 1
119 Zheng, Fengang 1
120 Dong, Wen 1
121 Zhao, Long 1
122 Fang, Liang 1
123 Zhuo, Xiaozhu 1
124 Ding, Jun 1
125 Soci, C. 1
126 Lu, C. L. Xing, Guozhong.; Xing, Guichuan.; Li, Mingjie.; Sie, Edbert Jarvis.; Wang, Dandan.; Sulistio, Arief.; Ye, Quan Lin.; Huan, Alfred Cheng Hon.; Wu, Tom.; Sum, Tze Chien. 1
127 Kunjara-Na-Ayudhya R. 1
128 Wongvipaporn C. 1
129 Boonyaratavej S. 1
130 Krittayaphong R. 1
131 Wu, Di 1
132 Zhou, X. 1
133 Pan, Hui 1
134 Xie, B. T. 1
135 Du, Yuanmin 1
136 Zhang, Zhen 1
137 Chen, Weigang 1
138 Zou, Xi 1
139 Tatsanavivat P. 1
140 Wongcharoen W. 1
141 Huang, C. W. 1
142 Ren, Wei 1
143 Yang, P. 1
144 Ariando 1
145 Loh, Kian Ping 1
146 Su, Chenliang 1
147 Bellaiche, L. 1
148 Gao, C. 1
149 Han G. 1
150 Phrommintikul A. 1
151 Pipitpojanakarn V. 1
152 Sritharan, T. 1
153 Prosandeev, S. 1
154 Kornev, I. A. 1
155 Pan, Jisheng 1
156 Wee, Andrew Thye Shen 1
157 Tay, Yee Yan 1
158 Pan, Ming 1
159 Xing, Shuangxi 1
160 Ye, Jun 1
161 Zhao, Yang 1
162 Tan, Melvin Wei Jun 1
163 Zeng, Yi 1
164 Sun, Hang 1
165 Liu, Xiaogang 1
166 Wang, Xin Jiao 1
167 Ong, Hock Guan 1
168 Wu, Jian-Chun 1
169 Shen, Yiqiang 1
170 Chen, Z. H. 1
171 Kloc, Christian 1
172 Wei, Fengxia 1
173 Huang, Xiao 1
174 Lebedev, Oleg I. 1
175 Gao, Jing 1
176 Wang, Jinlan 1
177 Chen, Qian 1
178 Zhao, Y. G. 1
179 Lu, Yun Hao 1
180 Boullay, Philippe 1
181 Han, Guchan 1
182 Luders, Ulrike 1
183 Yang, Pan 1
184 Yao, Kui 1
185 Ma, Jan 1
186 Wang, Yue 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 7
5 2556 9
6 2555 16
7 2554 7
8 2553 6
9 2552 1
10 2551 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 EM estimation for multivariate skew slash distribution
ปี พ.ศ. 2559
2 Management and risk factor control of coronary artery disease in elderly versus nonelderly: A multicenter registry
ปี พ.ศ. 2558
3 Piezoelectricity in two-dimensional materials
ปี พ.ศ. 2557
4 Electric field tuning of phase separation in manganite thin films
5 Influence of oxygen pressure and aging on LaAlO3 films grown by pulsed laser deposition on SrTiO3 substrates
6 Asymmetric electroresistance of cluster glass state in manganites
7 Universal ferroelectric switching dynamics of vinylidene fluoride-trifluoroethylene copolymer films
8 Universal ferroelectric switching dynamics of vinylidene fluoride-trifluoroethylene copolymer films
9 Room temperature magnetic graphene oxide- iron oxide nanocomposite based magnetoresistive random access memory devices via spin-dependent trapping of electrons
10 Anisotropic imprint of amorphization and phase separation in manganite thin films via laser interference irradiation
ปี พ.ศ. 2556
11 Origin of green emission and charge trapping dynamics in ZnO nanowires
12 Effect of charge compensation on the photoelectrochemical properties of Ho-doped SrTiO3 films
13 Exchange coupling and coercivity enhancement in cuprate/manganite bilayers
14 Electrostatic tuning of Kondo effect in a rare-earth-doped wide-band-gap oxide
15 Anomalous exchange bias at collinear/noncollinear spin interface
16 Room temperature positive magnetoresistance via charge trapping in polyaniline-iron oxide nanoparticle composites
17 Tuning metal–carboxylate coordination in crystalline metal–organic frameworks through surfactant media
18 Density-controlled synthesis of uniform ZnO nanowires : wide-range tunability and growth regime transition
19 Nonvolatile resistive switching in Pt/LaAlO3/SrTiO3 heterostructures
ปี พ.ศ. 2555
20 Tailoring the charge carrier dynamics in ZnO nanowires : the role of surface hole/electron traps
21 Role of donor-acceptor complexes and impurity band in stabilizing ferromagnetic order in Cu-doped SnO2 thin films
22 High sensitivity low field magnetically gated resistive switching in CoFe2O4/La0.66Sr0.34MnO3 heterostructure
23 Anisotropic magnetoresistance and weak spin-orbital coupling in doped ZnO thin films
24 Ultraviolet photovoltaic effect in BiFeO3/Nb-SrTiO3 heterostructure
25 Intrinsic domain-wall resistivity in half-metallic manganite thin films
26 A general lithography-free method of micro/nanoscale fabrication and patterning on Si and Ge surfaces
27 Deterministic conversion between memory and threshold resistive switching via tuning the strong electron correlation
28 Effect of annealing on the temperature-dependent dielectric properties of LaAlO3 at terahertz frequencies
29 Tunable photovoltaic effect and solar cell performance of self-doped perovskite SrTiO3
30 Mechanism of polarization fatigue in BiFeO3
31 Symmetrical negative differential resistance behavior of a resistive switching device
32 Robust room-temperature ferromagnetism with giant anisotropy in Nd-doped ZnO nanowire arrays
33 In situ formation of new organic ligands to construct two novel self-charge-transfer Pb(ii)-based frameworks
34 Seeded growth of two-dimensional dendritic gold nanostructures
35 Realizing a SnO2-based ultraviolet light-emitting diode via breaking the dipole-forbidden rule
ปี พ.ศ. 2554
36 Charge transfer dynamics in Cu-doped ZnO nanowires
37 Concurrent nonvolatile resistance and capacitance switching in LaAlO3
38 Metal-layer-assisted coalescence of Au nanoparticles and its effect on diameter control in vapor-liquid-solid growth of oxide nanowires
39 Ultra-sensitive and wide-dynamic-range sensors based on dense arrays of carbon nanotube tips
40 Low-symmetry monoclinic phases and polarization rotation path mediated by epitaxial strain in multiferroic BiFeO3 thin films
41 Phase selection enabled formation of abrupt axial heterojunctions in branched oxide nanowires
42 Coexistence of ferroelectric triclinic phases in highly strained BiFeO3 films
ปี พ.ศ. 2553
43 Low symmetry monoclinic MC phase in epitaxial BiFeO3 thin films on LaSrAlO4 substrates
44 Superconducting gap induced barrier enhancement in a BiFeO3-based heterostructure
45 Enhanced low field magnetoresistance in nanocrystalline La0.7Sr0.3MnO3 synthesized on MgO nanowires
46 Uniaxial magnetic anisotropy in La0.7Sr0.3MnO3 thin films induced by multiferroic BiFeO3 with striped ferroelectric domains
47 Investigation of structured green-band emission and electron−phonon interactions in vertically aligned ZnO nanowires
48 CrSi2 hexagonal nanowebs
ปี พ.ศ. 2552
49 Aminosilane micropatterns on hydroxyl-terminated substrates : fabrication and applications
ปี พ.ศ. 2551
50 Dc leakage behavior and conduction mechanism in (BiFeO3)m(SrTiO3)m superlattices
51 Self-assembled shape- and orientation-controlled synthesis of nanoscale Cu3Si triangles, squares, and wires