ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wang, Junling
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Lang 32
2 You, Lu 26
3 Chen, Zuhuang 15
4 Sritharan, Thirumany 12
5 Zou, Xi 12
6 Wu, Tom 11
7 Qi, Yajun 9
8 Huang, Chuanwei 8
9 Li, Lain-Jong 8
10 Wu, Di 6
11 Cheah, Jun Wei 6
12 Yang, Ping 6
13 Chen, Weigang 6
14 Zhang, Zhen 5
15 Zhou, Yang 5
16 Ong, Hock Guan 5
17 Ding, Hui 5
18 Yuan, Guoliang 5
19 Ren, Peng 5
20 Lim, Zhi Shiuh 4
21 Boey, Freddy Yin Chiang 4
22 Wu, Ping 4
23 Lee, Chun Wei 4
24 Shi, Yumeng 4
25 Ren, Wei 4
26 Gao, Chen 3
27 Luo, Zhenlin 3
28 Ramesh, R. 3
29 Fang, Liang 3
30 Yao, Kui 3
31 Huang, C. W. 3
32 Prellier, Wilfrid 3
33 Guo, Rui 3
34 Trolier-McKinstry, Susan 3
35 Dong, Xiaochen 3
36 Peng, Yuan 3
37 Viehland, D. 3
38 Zhang, Hua 3
39 Chua, Ngeah Theng 3
40 Wang, Baomin 3
41 Bellaiche, L. 3
42 Li, Jiefang 3
43 Juo, Deng-Ming 2
44 Chen, Yi-Chun 2
45 Chen, Yuan 2
46 Hu, Wei Jin 2
47 Zhao, Yang 2
48 Wang, Wei 2
49 Wu, Shuxiang 2
50 Wang, Dong 2
51 Chu, Ying-Hao 2
52 Wang, Le 2
53 Wong, Lai Mun 2
54 Wang, Shijie 2
55 Yang, Guang-Hong. 2
56 Ranjith, R. 2
57 Huang, Wei 2
58 Zhang, Keke 2
59 Yang, P. 2
60 Chu, Y. H. 2
61 Weng, Cheng-Hui 2
62 He, Q. 2
63 Han, Xiaodong 2
64 Pham, Thien Viet 2
65 Wang, Lan 2
66 Wang, Lihua 2
67 Funakubo, Hiroshi 2
68 Zvezdin, A. K. 2
69 Wen, Zheng 2
70 Li, Aidong 2
71 Li, Bing 2
72 Yasui, Shintaro 2
73 Liu, Zhiguo 2
74 Wuttig, M. 2
75 Liu, Peng 2
76 Pyatakov, A. P. 2
77 Yin, Jiang 2
78 Wang, Naigang 2
79 Ma, Jan 2
80 Chen, Xiaomin 2
81 Yang, Yurong 2
82 Shannigrahi, S. 1
83 Chen, Hongyu 1
84 Zhang, Zhou 1
85 Tantang, Hosea 1
86 Zheng, Zhaoke 1
87 Xie, Wen 1
88 Chukka, Rami 1
89 White, Timothy John 1
90 Tsai, Chuen-Horng 1
91 Gao, C. 1
92 Chen, Fuming 1
93 Wang, Yiqian 1
94 Wei, Li 1
95 Chan-Park, Mary B. 1
96 Guo, Jun 1
97 Wang, Xin Jiao 1
98 Shi, Peng 1
99 Yang, Guang-Hong 1
100 Han, Guchan 1
101 Ding, Junfeng 1
102 Luo, Xin 1
103 Yang, Pan 1
104 Lu, Cheng-Liang 1
105 Turner, Stuart 1
106 Che, Wei-Wei 1
107 Leou, Keh-Chyang 1
108 Luders, Ulrike 1
109 Van Tendeloo, Gustaaf 1
110 He, Yingran 1
111 Wei, Jun 1
112 He, Sailing 1
113 Wang, Biao 1
114 David, Adrian 1
115 Lin, Weisi 1
116 Goh, Seok Hong 1
117 Lu, You 1
118 Suresh, Sundaram 1
119 Yang, Zhihuan 1
120 Xie, B. T. 1
121 Liu, Yiwei 1
122 Aruneshwaran, R. 1
123 Yang, Huali 1
124 You, L. 1
125 Venugopalan, T. K. 1
126 Zhu, Xiaojian 1
127 Lee, Pooi See 1
128 Zhan, Qingfeng 1
129 Lin, Weinan 1
130 Zuo, Zhenghu 1
131 Nguyen, Chien A. 1
132 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
133 Xie, Yali 1
134 Chen, Bin 1
135 Cao, Xiehong 1
136 Kornev, I. A. 1
137 Wang, Yang 1
138 Sritharan, T. 1
139 Hu, Chuansheng 1
140 Chen, Zuhang 1
141 Poa, Patrick C. H. 1
142 Prosandeev, S. 1
143 Rami, Naidu Chukka 1
144 Liang, Elvin 1
145 Yin, Zongyou 1
146 Zhou, Xiaozhu 1
147 Gruverman, Alexei 1
148 Caesario, Petrus 1
149 Li, Hai 1
150 Wang, John 1
151 Zheng, Jianwei 1
152 Luo, Z. L. 1
153 Huang, Xiao 1
154 Breese, Mark B. H. 1
155 Xia, Bin 1
156 Cho, Soon Khuen 1
157 Chen, Peng 1
158 Motapothula, M. 1
159 Yang, S. Y. 1
160 Zhao, G. P. 1
161 TangTang, Hosea 1
162 Xu, Yanping 1
163 Wu, Shixin 1
164 Levin, Igor 1
165 Qi, Xiaoying 1
166 Takayama-Muromachi, Eiji 1
167 Belik, Alexei A. 1
168 Biegalski, Michael D. 1
169 Lu, Gang 1
170 Chen, Hengzhi 1
171 Ehara, Yoshitaka 1
172 Natural Environment Research Council (NERC) 1
173 Shen, Xuan 1
174 Luo, Shyh-Chyang 1
175 Ying, Jackie Y. 1
176 Li, Run-Wei 1
177 Zhao, Y. G. 1
178 Fang, Wenjing 1
179 Kruuk, Loeske 1
180 Wu, Jingxian 1
181 Yang, Bin 1
182 Chamleang Vongyee 1
183 Wang, Zhu 1
184 Nielsen, Johanna Fonss 1
185 Yu, Hsiao-hua 1
186 Ali, Emril Mohamed 1
187 Pemberton, Josephine 1
188 Liu, Juqing 1
189 Zhao, Fei 1
190 Rao, Manohar 1
191 Iijima, Takashi 1
192 Andreasson, P. 1
193 Uchida, Hiroshi 1
194 Jinesh, K. B. 1
195 Yamada, Tomoaki 1
196 Morioka, Hitoshi 1
197 Cross, L. E. 1
198 Yamamoto, Takahisa 1
199 Chen, Gaofeng 1
200 Xiao-Ni Zhang. 1
201 Guan, Ong Hock 1
202 Zhang, Xiao-Ni. 1
203 Ikuhara, Yuichi 1
204 Liu, Junming 1
205 Ruette, B. 1
206 Nguyen, Viet Cuong 1
207 Matsushima, Masaaki 1
208 Dechakupt, Tanawadee 1
209 Yi, Ming-Dong 1
210 Xu, Guangyong 1
211 Ai, Wei 1
212 Cheng, Jian Gong 1
213 Ma, Hua 1
214 Xie, Linghai 1
215 Sun, Pengju 1
216 Hiraka, H. 1
217 Low, Yuen Kei Adarina 1
218 Yazawa, Keisuke 1
219 Bai, Feiming 1
220 Ng, Kee Woei 1
221 Shirane, G. 1
222 Fang, Yuming 1
223 Sun, Chen 1
224 Peng, Haiyang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 9
2 2556 9
3 2555 19
4 2554 7
5 2553 13
6 2552 8
7 2551 10
8 2549 1
9 2548 3
10 2547 1
11 2542 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Mechanism of polarization fatigue in BiFeO3 : the role of Schottky barrier
2 Universal ferroelectric switching dynamics of vinylidene fluoride-trifluoroethylene copolymer films
3 Switchable photovoltaic response from polarization modulated interfaces in BiFeO3 thin films
4 Universal ferroelectric switching dynamics of vinylidene fluoride-trifluoroethylene copolymer films
5 CdS sensitized 3D hierarchical TiO2/ZnO heterostructure for efficient solar energy conversion
6 Ab-initio study of donor-acceptor codoping for n-type CuO
7 Effect of lanthanum doping on tetragonal-like BiFeO3 with mixed-phase domain structures
8 Photovoltaic property of domain engineered epitaxial BiFeO3 films
9 Unusual anisotropic magnetoresistance in charge-orbital ordered Nd0.5Sr0.5MnO3 polycrystals
ปี พ.ศ. 2556
10 Temperature controlled c axis elongated low symmetry phase BiFeO3 thin film on STO substrate
11 Photocarrier generation in CuxO thin films deposited by radio frequency sputtering
12 β-Phase poly(vinylidene fluoride) films encouraged more homogeneous cell distribution and more significant deposition of fibronectin towards the cell–material interface compared to α-phase poly(vinylidene fluoride) films
13 Temperature-dependent tunneling electroresistance in Pt/BaTiO3/SrRuO3 ferroelectric tunnel junctions
14 Unusual 90° domain structure in (2/3)Bi(Zn1/2Ti1/2)O3-(1/3)BiFeO3 epitaxial films with giant 22% tetragonal distortion
15 Large tensile-strain-induced monoclinic MB phase in BiFeO3 epitaxial thin films on a PrScO3 substrate
16 Origin of the uniaxial magnetic anisotropy in La0.7Sr0.3MnO3 on stripe-domain BiFeO3
17 Nonvolatile resistive switching in Pt/LaAlO3/SrTiO3 heterostructures
18 Evolutionary genetics of meerkats (Suricata suricatta)
ปี พ.ศ. 2555
19 Neural adaptive back stepping flight controller for a ducted fan UAV
20 Domain tuning in mixed-phase BiFeO3 thin films using vicinal substrates
21 Temperature-driven evolution of hierarchical nanodomain structure in tetragonal-like BiFeO3 films
22 Density functional theory analysis of dopants in cupric oxide
23 Coexistence of ferroelectric vortex domains and charged domain walls in epitaxial BiFeO3 film on (110)O GdScO3 substrate
24 Influence of target composition and deposition temperature on the domain structure of BiFeO3 thin films
25 Dielectric dynamics of epitaxial BiFeO3 thin films
26 Study of strain effect on in-plane polarization in epitaxial BiFeO3 thin films using planar electrodes
27 Mechanism of polarization fatigue in BiFeO3
28 Electric-field control of magnetic properties of CoFe2O4 films on Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3 substrate
29 Characterization and manipulation of mixed phase nanodomains in highly strained BiFeO3 thin films
30 Chemoselective photodeoxidization of graphene oxide using sterically hindered amines as catalyst : synthesis and applications
31 Structure and piezoelectric properties of BiFeO3 and Bi0.92Dy0.08FeO3 multiferroics at high temperature
32 Abnormal Poisson's ratio and linear compressibility in perovskite materials
33 Structure, ferroelectric and piezoelectric properties of multiferroic Bi0.875Sm0.125FeO3 ceramics
34 Adaptive fault-tolerant tracking controller design against actuator stuck faults.
35 Adaptive fault-tolerant control for systems with exact band small gain conditions.
36 Output feedback control of networked control systems with packet dropouts in both channels
37 H∞ control for networked control systems with limited communication
ปี พ.ศ. 2554
38 Low-symmetry monoclinic phases and polarization rotation path mediated by epitaxial strain in multiferroic BiFeO3 thin films
39 Effective control of polarity in Bi0.9La0.1FeO3 thin films by dopant-related internal bias
40 Delay-dependent exponential H ∞  filtering for discrete-time switched delay systems
41 Enhanced cooling capacities of ferroelectric materials at morphotropic phase boundaries
42 Nanoscale phase separation in quasi-uniaxial and biaxial strained multiferroic thin films
43 Domain structure and in-plane switching in a highly strained Bi0.9Sm0.1FeO3 film
44 Coexistence of ferroelectric triclinic phases in highly strained BiFeO3 films
ปี พ.ศ. 2553
45 Low symmetry monoclinic MC phase in epitaxial BiFeO3 thin films on LaSrAlO4 substrates
46 Strain-driven phase transitions and associated dielectric/piezoelectric anomalies in BiFeO3 thin films
47 Polarization switching in quasiplanar BiFeO3 capacitors
48 Nanoscale domains in strained epitaxial BiFeO3 thin Films on LaSrAlO4 substrate
49 Density functional theory plus U study of vacancy formations in bismuth ferrite
50 Enhanced low field magnetoresistance in nanocrystalline La0.7Sr0.3MnO3 synthesized on MgO nanowires
51 Temperature-dependent leakage current characteristics of Pr and Mn cosubstituted BiFeO3 thin films
52 Systematic variations in structural and electronic properties of BiFeO3 by A-site substitution
53 Nanoscale polarization relaxation of epitaxial BiFeO3 thin film
54 Uniaxial magnetic anisotropy in La0.7Sr0.3MnO3 thin films induced by multiferroic BiFeO3 with striped ferroelectric domains
55 Properties of (K,Na)NbO3-based lead-free piezoelectric films prepared by pulsed laser deposition
56 All-carbon electronic devices fabricated by directly grown single-walled carbon nanotubes on reduced graphene oxide electrodes
57 Top-down design verification of subranging pipelined analog-to-digital converter.
ปี พ.ศ. 2552
58 Evidences for the depletion region induced by the polarization of ferroelectric semiconductors
59 Phenomenological analysis of domain width in rhombohedral BiFeO3 films
60 Influence of oxygen pressure on the ferroelectric properties of epitaxial BiFeO3 thin films by pulsed laser deposition
61 A modified scaling law for 180° stripe domains in ferroic thin films
62 Effective doping of single-layer graphene from underlying SiO2 substrates
63 Study of charge diffusion at the carbon nanotube-SiO2 interface by electrostatic force microscopy
64 Illumination-enhanced hysteresis of transistors based on carbon nanotube networks
65 บทเพลงลูกทุ่ง พ.ศ.2537-พ.ศ.2547 : การศึกษาภาพสะท้อนและบทบาทหน้าที่ทางสังคมและวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2551
66 Charge injection at carbon nanotube-SiO2 interface
67 N-type behavior of ferroelectric-gate carbon nanotube network transistor
68 Growth, crystal structure, and properties of epitaxial BiScO3 thin films
69 Dc leakage behavior and conduction mechanism in (BiFeO3)m(SrTiO3)m superlattices
70 Strain effects and thickness dependence of ferroelectric properties in epitaxial BiFeO3 thin films
71 Photoconductivity from carbon nanotube transistors activated by photosensitive polymers
72 Self-assembled shape- and orientation-controlled synthesis of nanoscale Cu3Si triangles, squares, and wires
73 Toward high-performance solution-processed carbon nanotube network transistors by removing nanotube bundles
74 Low-voltage organic ferroelectric field effect transistors using Langmuir–Schaefer films of poly(vinylidene fluoride-trifluororethylene)
75 Work function engineering of electrodes via electropolymerization of ethylenedioxythiophenes and its derivatives
ปี พ.ศ. 2549
76 Oxygen vacancy motion in Er-doped barium strontium titanate thin films
ปี พ.ศ. 2548
77 Low-temperature crystallized pyrochlore bismuth zinc niobate thin films by excimer laser annealing
78 Low symmetry phase in (001) BiFeO3 epitaxial constrained thin films
79 Destruction of spin cycloid in (111)c-oriented BiFeO3 thin films by epitaxial constraint : enhanced polarization and release of latent magnetization
ปี พ.ศ. 2547
80 Dramatically enhanced polarization in (001), (101) and (111) BiFeO3 thin films due to epitaxial-induced transitions
ปี พ.ศ. 2542
81 การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของตัวละครเด็กในวรรณคดีที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ระดับ ชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
82 การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของตัวละครเด็กในวรรณคดี ที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น