ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Vajta, Gábor
หน่วยงาน Central Queensland University, Australia
และรู้จักในชื่อของ
- Vajta, Gabor.
- Vajita, Gabor.
- Vajta, G.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Bolund, Lars 9
2 Du, Yutao. 9
3 Lin, Lin. 8
4 Du, Yutao 7
5 Lin, Lin 7
6 Kragh, Peter M. 7
7 Yang, Huanming 6
8 Li, Juan 6
9 Rienzi, Laura 5
10 Callesen, Henrik 5
11 Bolund, Lars. 5
12 Liu, Ying 5
13 Yang, Huanming. 4
14 Pribenszky, Csaba. 4
15 Purup, Stig 4
16 Zhang, Xiuqing. 4
17 Cobo, Ana 3
18 Pribenszky, Csaba 3
19 Dou, Hongwei. 3
20 Nielsen, Anders Lade 3
21 Institute for Resource Industries and Sustainability (IRIS) 3
22 Kragh, Peter M 3
23 Callesen, Henrik. 3
24 Du, Y 3
25 Li, Juan. 3
26 Kuwayama, Masashige 3
27 Zhang, Xiuqing 3
28 Zhang, Peng. 2
29 Liang, Yu. 2
30 Schmidt, Mette 2
31 Ma, Runlin Z. 2
32 Jørgensen, Arne Lund 2
33 Kuwayama, M 2
34 Sørensen, Charlotte Brandt 2
35 Wang, Jun 2
36 Ubaldi, Filippo 2
37 Rienzi, Laura. 2
38 Ubaldi, Filippo. 2
39 Remohí, José 2
40 Walton, Simon 2
41 Taylor-Robinson, Andrew 2
42 School of Medical and Applied Sciences (2013-) 2
43 Luo, Yonglun 2
44 Schmidt, Mette. 2
45 Lin, L 2
46 Bøgh, Ingrid Bruck. 2
47 Liu, Ying. 2
48 Purup, Stig. 2
49 Du, Y. 2
50 Sørensen, Charlotte Brandt. 2
51 Johansen, Marianne G. 1
52 Xu, Ying. 1
53 Chen, Yu. 1
54 Zhang, Yidi. 1
55 Liu, Na. 1
56 Bøgh, Ingrid Brück 1
57 Zhao, Yu. 1
58 Yin, Jingdong. 1
59 Holm, Ida E. 1
60 Liu, Lin. 1
61 Jakobsen, Jannik E. 1
62 Li, Jing. 1
63 Fan, Nana. 1
64 Yovich, John 1
65 Yang, Dongshan. 1
66 Zhao, Bentian. 1
67 Ouyang, Zhen. 1
68 Zhou, Qi. 1
69 Pan, Dengke. 1
70 Han, Jianyong. 1
71 Wang, Yong. 1
72 Pang, Xinzhi. 1
73 Wang, Fang. 1
74 Reichart, Anikó. 1
75 Chen, Jijun. 1
76 Yang, Yang. 1
77 Kuwayama, Masashige. 1
78 Purup, S. 1
79 Bøgh, I.B. 1
80 Sørensen, M. T. 1
81 Molnár, Miklós. 1
82 Poulsen, M. E. 1
83 Schmidt, M. 1
84 Bielanski, A 1
85 Anniballo, Reno 1
86 Maddox-Hyttel, P. 1
87 Villemoes, K. 1
88 Nagy, Zsolt Peter. 1
89 Kragh, P.M. 1
90 Leffers, H. 1
91 Halekoh, U. 1
92 Lang, Zsolt 1
93 Molnár, Miklós 1
94 Mátyás, Szabolcs 1
95 Li, Shengting 1
96 Rajczy, Klára 1
97 Losonczi, Eszter 1
98 Yovich, J 1
99 Nagy, ZP 1
100 Cobo, A 1
101 Macháty, Zoltán. 1
102 Conceicao, J 1
103 Molnár, Katalin 1
104 Esteban, Miguel A. 1
105 Lai, Liangxue. 1
106 Staunstrup, Nicklas Heine 1
107 Wei, Qiang 1
108 Shang, Zhouchun. 1
109 Liu, Chunxin 1
110 Xiao, Lei. 1
111 Xu, Ying 1
112 Liu, Huan 1
113 Pei, Duanqing. 1
114 Li, Ning. 1
115 Li, Yong 1
116 Pei, Gang. 1
117 Dou, Hongwei 1
118 Ji, Guanghzhen. 1
119 Chen, Longxin. 1
120 Liu, Kai. 1
121 Tan, Pingping. 1
122 Mátyás, Szabolcs. 1
123 Gao, Jianfeng. 1
124 Liu, Peng. 1
125 He, Lixiazi. 1
126 Zou, Qingjian. 1
127 Yang, Wenxian 1
128 Luan, Jing 1
129 Wu, Lu. 1
130 Chen, Lei. 1
131 Deng, Hongkui. 1
132 Gasparrini, B 1
133 Capalbo, Antonia 1
134 Luan, Jing. 1
135 Yang, Zhenzhen. 1
136 Sapienza, Fabio 1
137 Lu, Chunxia. 1
138 Colamaria, Silvia 1
139 Wang, Shouqi. 1
140 Zhong, Chongming. 1
141 Romano, Stefania 1
142 Baroni, Elena 1
143 Wang, Quanlei. 1
144 Albricci, Laura 1
145 Østrup, Olga 1
146 Li, Ziyi. 1
147 Zicarelli, L 1
148 Wei, Hong. 1
149 Luan, Zhidong. 1
150 Neglia, G 1
151 Ieda, Shoko. 1
152 Campanile, G 1
153 Liu, Zhonghua. 1
154 Attanasio, L 1
155 Ouyang, Hongsheng. 1
156 Boccia, L 1
157 Wang, Huayan. 1
158 Liu, Zhaoming. 1
159 Luo, Yonglun. 1
160 Ng, Soon Chye 1
161 Walton, Simon. 1
162 Pribenszky, C S 1
163 Molnar, M 1
164 Zhang, X 1
165 Kumar, Jothi 1
166 Taylor-Robinson, Andrew. 1
167 Swain, David L 1
168 Chen, Nai Qing 1
169 Yip, Wan Yue 1
170 Walsh, Kerry B 1
171 Khaw, Chew Ling 1
172 Yang, H 1
173 Pedersen, A M 1
174 Prætorius, Helle 1
175 Sørensen, Peter 1
176 Kristensen, Torsten Nygård 1
177 Wang, Wei. 1
178 Yin, XuYang. 1
179 Dinnyes, A 1
180 Losonczi, E 1
181 Villemoes, K 1
182 Bolund, L 1
183 Callesen, H. 1
184 Pribenszky, C 1
185 Hyttel, Poul. 1
186 Foong, Lian Cheun 1
187 Holm, Ida E 1
188 Schyth, Brian Dall 1
189 Bhat, M. H. 1
190 Yaqoob, Syed H. 1
191 Kovács, Péter 1
192 Winther, Kjeld Dahl 1
193 Moldt, Brian 1
194 Sangild, P T 1
195 Kragh, P M 1
196 Parmegiani, Lodovico 1
197 Jakobsen, Jannik E 1
198 Mikkelsen, Jacob Giehm 1
199 Khan, F. A. 1
200 Nagy, Péter 1
201 Yovich, John. 1
202 Molnar, Milkos. 1
203 Bavister, Barry D 1
204 Liow, Swee Lian 1
205 Østrup, Olga. 1
206 Shah, R. A. 1
207 Winther, K. D. 1
208 Waheed, Syed M. 1
209 Conceicao, Jason 1
210 Sharma, Vinay. 1
211 Ganai, Nazir A. 1
212 Tan, Ke. 1
213 Gong, Chun. 1
214 Callesen, H 1
215 Winter, K D 1
216 Agerholm, J S 1
217 Dantzer, V 1
218 Li, J 1
219 Schmidt, M 1
220 Liu, Y. 1
221 Li, Shengting. 1
222 Gao, Fei. 1
223 Li, Jian. 1
224 Nielsen, Anders Lade. 1
225 Wang, Jun. 1
226 Kovács, Péter. 1
227 Kuwayama, Masaabc. 1
228 Svarcova, O. 1
229 Molnár, Molnar. 1
230 Korösi, Tamás. 1
231 Xue, Q. 1
232 Nakata, Kumiko. 1
233 Zhang, Y. 1
234 Yang, H. 1
235 Losonczi, Eszter. 1
236 Zádori, János. 1
237 Lin, L. 1
238 Li, J. 1
239 Ubaldi, Filippo Maria 1
240 Ragni, Guido 1
241 Zhang, ShuoPing. 1
242 Xiong, Bo. 1
243 Cheng, DeHua. 1
244 Lu, GuangXiu. 1
245 Lin, Ge. 1
246 Peng, HuanHuan. 1
247 Zhao, LiJian. 1
248 Lin, ChuYu. 1
249 Li, XuChao. 1
250 Gao, Ya. 1
251 Yi, Xin. 1
252 Mu, Feng. 1
253 Jiang, Hui. 1
254 Tan, YueQiu. 1
255 Harnos, A. 1
256 Molnár, M. 1
257 Paffoni, Alessio 1
258 Scarduelli, Claudia 1
259 Capalbo, Antonio 1
260 Pribenszky, Cs. 1
261 Pan, XiaoYu. 1
262 Zhang, ChunLei. 1
263 Chen, Fang. 1
264 Chen, ShengPei. 1
265 Zhang, ChunSheng. 1
266 Bolund, L. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 6
3 2555 6
4 2554 8
5 2553 11
6 2552 8
7 2551 5
8 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Effects of high hydrostatic pressure on genomic expression profiling of porcine parthenogenetic activated and cloned embryos
2 Production of a healthy farm-born calf by modified somatic cell nuclear
3 The potential for modification in cloning and vitrification technology to enhance genetic progress in beef cattle in Northern Australia
4 Production of a healthy farm-born calf by modified somatic cell nuclear transfer
ปี พ.ศ. 2556
5 Vitrification in human and domestic animal embryology work in progress /
6 From a backup technology to a strategy-outlining approach the success story of cryopreservation /
7 Development of Transgenic Minipigs with Expression of Antimorphic Human Cryptochrome 1
8 Handmade cloned transgenic sheep rich in omega-3 fatty acids
9 Massively parallel sequencing for chromosomal abnormality testing in trophectoderm cells of human blastocysts
10 Open pulled straw vitrification of in vitro matured sheep oocytes using different cryoprotectants
ปี พ.ศ. 2555
11 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
12 Handmade cloned transgenic piglets expressing the nematode fat-1 gene
13 Establishment of an efficient somatic cell nuclear transfer system for production of transgenic pigs
14 Controlled Stress Improves Oocyte Performance - Cell Preconditioning in Assisted Reproduction
15 Consistent and predictable delivery rates after oocyte vitrification: an observational longitudinal cohort multicentric study
16 Increased blastocyst formation of cloned porcine embryos produced with donor cells pre-treated with Xenopus egg extract and/or digitonin
ปี พ.ศ. 2554
17 High efficiency of BRCA1 knockout using rAAV-mediated gene targeting: developing a pig model for breast cancer
18 Cell Colony Formation Induced by Xenopus Egg Extract as a Marker for Improvement of Cloned Blastocyst Formation in the Pig
19 Cells under pressure: how sublethal hydrostatic pressure stress treatment increases gametes' and embryos' performance
20 Comparison of gene expression and genome-wide DNA methylation profiling between phenotypically normal cloned pigs and conventionally bred controls
21 Maternal endometrial oedema may increase perinatal mortality of cloned and transgenic piglets
22 New culture devices in ART
23 Contamination of single-straw carrier for vitrification
24 Pig transgenesis by Sleeping Beauty DNA transposition
ปี พ.ศ. 2553
25 Pregnancy achieved by transfer of a single blastocyst selected by time-lapse monitoring
26 High hydrostatic pressure treatment of porcine oocytes induces parthenogenetic activation
27 Embryo culture: can we perform better than nature?
28 Cumulative ongoing pregnancy rate achieved with oocyte vitrification and cleavage stage transfer without embryo selection in a standard infertility program
29 Cryotop vitrification of buffalo (Bubalus Bubalis) in vitro matured oocytes: effects of cryoprotectant concentrations and warming procedures
30 Prediction of in-vitro developmental competence of early cleavage-stage mouse embryos with compact time-lapse equipment
31 Pregnancies and piglets from large white sow recipients after two transfer methods of cloned and transgenic embryos of different pig breeds
32 Predictive value of oocyte morphology in human IVF : a systematic review of the literature
33 Stress for stress tolerance? a fundamentally new approach in mammalian embryology
34 Vitrification in ART : Getting closer?
35 Zona-free embryo culture: is it a viable option to improve pregnancy rates?
ปี พ.ศ. 2552
36 Hemizygous minipigs produced by random gene insertion and handmade cloning express the Alzheimer’s disease-causing dominant mutation APPsw
37 Risk of contamination of germplasm during cryopreservation and cryobanking in IVF units
38 Osmotic stress induced by sodium chloride, sucrose or trehalose improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes
39 No effect of the plant growth regulator, chlormequat, on boar fertility
40 Vitrification in assisted reproduction: myths, mistakes, disbeliefs and confusion
41 Vitrification of human mature oocytes in clinical practice
42 Live birth from vitrified–warmed human oocytes fertilized with frozen–thawed testicular spermatozoa
43 Elevated NaCl concentration improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes
ปี พ.ศ. 2551
44 High in vitro development after somatic cell nuclear transfer and trichostatin: a treatment of reconstructed porcine embryos
45 High hydrostatic pressure treatment of porcine oocytes before handmade cloning improves developmental competence and cryosurvival
46 The Well-of-the-Well system an efficient approach to improve embryo development /
47 Comparison of efficiency of open pulled straw (OPS) and Cryotop vitrification for cryopreservation of in vitro matured pig oocytes
48 Increased stress tolerance of matured pig oocytes after high hydrostatic pressure treatment
ปี พ.ศ. 2550
49 High hydrostatic pressure: a new way to improve in vitro developmental competence of porcine matured oocytes after vitrification