ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Uracha Ruktanonchai
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Uracha Raktanonchai
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 47
2 Praneet Opanasopit 22
3 ปราณีต โอปณะโสภิต 21
4 Tanasait Ngawhirunpat 14
5 ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 14
6 ธีรศักดิ์ โรจนราธา 12
7 Theerasak Rojanarata 12
8 Apinan Soottitantawat 11
9 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 10
10 วรายุทธ สะโจมแสง 8
11 Pitt Supaphol 8
12 พิชญ์ ศุภผล 8
13 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 6
14 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 6
15 Satit Puttipipatkhachorn 6
16 อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง 6
17 Auayporn Apirakaramwong 6
18 Warayuth Sajomsang 5
19 อรวรรณ สุวรรณทอง 4
20 ปิยะวรรณ เพชราภา 4
21 อุษาวดี สกุลคู 4
22 Orawan Suwantong 4
23 Usawadee Sakulkhu 4
24 สุวิมล สุรัสโม 4
25 Suvimol Surassmo 4
26 Supot Hannongbua 4
27 Somsak Saesoo 3
28 Issara Sramala 3
29 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 3
30 อิศรา สระมาลา 3
31 Onanong Nuchuchua 3
32 ภัทรพร โกนิล 3
33 Jariya Kowapradit 3
34 Piyawan Bejrapha 3
35 Warayuth Sajomsang 3
36 Sang-Gi Min 3
37 Mi-Jung Choi 3
38 Onanong Nuchchuchua 3
39 จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย 3
40 ณัฏฐพร พิมพะ 2
41 สุพจน์ หารหนองบัว 2
42 พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ 2
43 Pattarapond Gonil 2
44 Pattama Taepaiboon 2
45 Panya Sunintaboon 2
46 Nuttaporn Pimpha 2
47 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 2
48 นิสภา ศีตะปันย์ 2
49 Varaporn Junyaprasert 2
50 Nispa Seetapan 2
51 Wanwisa Srinuanchai 2
52 สเตฟอน ดูบาส 2
53 ปัทมา แต้ไพบูลย์ 2
54 นันทวัน บุญยะประภัศร 2
55 Vichuta Lauruengtana 2
56 วิชุตา เหล่าเรืองธนา 2
57 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 2
58 ประเสริฐ อัครมงคลพร 2
59 Tittaya Suksamran 2
60 Prasert Akkaramongkolporn 2
61 Varissaporn Mayen 2
62 Wiyong Kangwansupamonkon 2
63 วฤษสพร มาเย็น 2
64 Nuntavan Bunyapraphatsara 2
65 วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ 2
66 Napaporn Uawongyart 2
67 Stephan T. Dubas 2
68 Chularat Iamsamai 2
69 Sunee Sirivichayakul 1
70 เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม 1
71 Stephan Thierry Dubas 1
72 Rathapon A-sasutjarit 1
73 Nattika Saengkrit 1
74 Chularat Iamsamai 1
75 รัฐพล อาษาสุจริต 1
76 Garnpimol Ritthidej 1
77 Sven-Iver Lorenzen 1
78 Kiat Ruxrungtham 1
79 สุพจน์ หาญหนองบัว 1
80 ณัฎฐิกา แสงกฤช 1
81 อาทิตย์ วงศ์อัจฉริยา 1
82 อุทุมพร อาสว่าง 1
83 ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล 1
84 Ratthaphol Charlermroj 1
85 Thitiporn Pattarakankul 1
86 ฐิติพร ภัทรกานต์กุล 1
87 รัฐพล เฉลิมโรจน์ 1
88 Nitsara Karoonuthaisiri 1
89 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
90 Suwannee Panomsuk 1
91 ชูชาติ วารินทร์ 1
92 Supawan Tantayanon 1
93 Choochart Warin 1
94 ศุภวรรณ ตันตยานนท์ 1
95 Maleenart Petchsangsai 1
96 มาลีนาฎ เพชรแสงใส 1
97 Piyawan Phetcharapa 1
98 Doungporn Yiamsawas 1
99 Ji-Yoen Chun 1
100 ชวลิต สิทธิสมบัติ 1
101 Pattarapond Gonil 1
102 Robert J. Lee 1
103 Wanlop Weecharangsan 1
104 กาญจน์พิมล ฤทธิเดช 1
105 วัลลภ วีชะรังสรรค์ 1
106 Chonticha Rattanarungchai 1
107 Chavalit Sittisombut 1
108 Arthit Vongachariya 1
109 สุวรรณี พนมสุข 1
110 สุณี ศิริวิชยกุล 1
111 Pathomthat Srisuk 1
112 Kaewkarn Wasanasuk 1
113 Chularat Iamsamai 1
114 Rangrong Yoksan 1
115 เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ 1
116 Dubas, Stephan Thierry 1
117 Garnpimol C. Ritthidej 1
118 มนฤดี สุขมา 1
119 Chulalongkorn University. Pharmaceutical Sciences 1
120 Rathapon Asasutjarit 1
121 Nanthida Wonglertnirant 1
122 ปฐมทรรศน์ ศรีสุข 1
123 โศรดา กนกพานนท์ 1
124 Tawatchai Charinpanitkul 1
125 ดวงพร เยี่ยมสวัสดิ์ 1
126 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
127 Phensri Thongnopnua 1
128 Tanasit Ngawhirunpat 1
129 Sorada Kanokpanont 1
130 Suwabun Chirachanchai 1
131 Amornrat Viriyaroj 1
132 Monrudee Sukma 1
133 Thaned Pongjanyakul 1
134 Aroonsri Priprem 1
135 ผดุงขวัญ จิตโรภาส 1
136 ธเนศ พงศ์จรรยากุล 1
137 Padungkwan Chitropas 1
138 จริยา โกวะประดิษฐ์ 1
139 Sunee Techaarpornkul 1
140 Uthumporn Arsawang 1
141 Thanyada Rungrotmongkol 1
142 อรุณศรี ปรีเปรม 1
143 อุรชา รังสาดทอง รักษ์ตานนท์ชัย 1
144 Sirirat Wongkupasert 1
145 จุไรรัตน์ นันทานิช 1
146 อมรรัตน์ วิริยะโรจน์ 1
147 Jurairat Nunthanid 1
148 Akhayachatra Chinsriwongkul 1
149 วริษฎา ศิลาอ่อน 1
150 อรรฆยฉัตร ชินศรีวงศ์กูล 1
151 Warisada Sila-on 1
152 สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2553 10
4 2552 15
5 2551 12
6 2550 6
7 2549 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Signal amplification of microarray-based immunoassay by optimization of nanoliposome formulations
2 Physico-chemical characteristics of methotrexate-entrapped oleic acid-containing deformable liposomes for in vitro transepidermal delivery targeting psoriasis treatment
ปี พ.ศ. 2554
3 Increased dispersion and solubility of carbon nanotubes noncovalently modified by the polysaccharide biopolymer, chitosan: MD simulations
4 Simple method for the layer-by-layer surface modification of multiwall carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2553
5 In vitro biological evaluation of electrospun cellulose acetate fiber mats containing asiaticoside or curcumin
6 Morphological Characterization and Cell Internalization of Nile Red Oil-loaded Solid Lipid Nanoparticles for Cancer Drug Delivery
7 Quaternization of N-(3-pyridylmethyl) chitosan derivatives: Effects of the degree of quaternization, molecular weight and ratio of N-methylpyridinium and N,N,N-trimethyl ammonium moieties on bactericidal activity
8 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
9 Chitosan-Mediated siRNA Delivery In Vitro: Effect of Polymer Molecular Weight, Concentration and Salt Forms
10 Oleic Acid Enhances All-Trans Retinoic Acid Loading in Nano-Lipid Emulsions
11 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl) chitosan enhances paracellular permeability across Caco-2 cells
12 In vitro Permeability Enhancement in Intestinal Epithelial Cells (Caco-2) Monolayer of Water Soluble Quaternary Ammonium Chitosan Derivatives
13 Nondestructive rheological measurement of aqueous dispersions of solid lipid nanoparticles: effects of lipid types and concentrations on dispersion consistency
14 Modified carbon nanotubes for drug delivery applications
ปี พ.ศ. 2552
15 การปรับปรุงและประเมินคุณสมบัติของนาโนแคปซูลไคโตซานที่บรรจุเคอร์คูมินเพื่อใช้กับเครื่องสำอาง
16 การวิเคราะห์สมบัติรีโอโลยีของต้นแบบเครื่องสำอางที่เตรียมจากอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง
17 Incorporation methods for cholic acid chitosan-g-mPEG self-assembly micellar system containing camptothecin
18 Nuclear localization signal peptides enhance transfection efficiency of chitosan/DNA complexes
19 Biodegradable alginate microparticles developed by electrohydrodynamic spraying techniques for oral delivery of protein
20 Physicochemical properties and antioxidant activity of gamma-oryzanol-loaded liposome formulations for topical use
21 Effect of lipid types on physicochemical characteristics, stability and antioxidant activity of gamma-oryzanol loaded lipid nanoparticles
22 Methylated N-aryl chitosan derivative/DNA complex nanoparticles for gene delivery: Synthesis and structure–activity relationships
23 Mucoadhesive property and biocompatibility of methylated N-aryl chitosan derivatives
24 Physicochemical Investigation and Molecular Modeling of Cyclodextrin Complexation Mechanism with Eugenol
25 Physicochemical Characteristics, Cytotoxicity, and Antioxidant Activity of Three Lipid Nanoparticulate Formulations of Alpha-lipoic Acid
26 In Vitro Characterization and Mosquito (Aedes aegypti) Repellent Activity of Essential-Oils-Loaded Nanoemulsions
27 Morphological characterization of encapsulated fish oil with b-cyclodextrin and polycaprolactone
28 Physical characteristics of fish oil encapsulated by b-cyclodextrin using an aggregation method or polycaprolactone using an emulsion–diffusion method
29 The effect of the degree of deacetylation of chitosan on its dispersion of carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2551
30 การทดสอบคราบงูจงอางเพื่อพัฒนาต่อไปใช้เป็นเมมเบรนเยื่อกั้น
31 Physical and light oxidative properties of eugenol encapsulated by molecular inclusion and emulsion-diffusion method
32 Methylated N-(4-N,N-Dimethylaminobenzyl) Chitosan, a Novel Chitosan Derivative, Enhances Paracellular Permeability Across Intestinal Epithelial Cells
33 Methylated N-(4-pyridinylmethyl) chitosan as a novel effective safe gene carrier
34 Chitosan - thiamine pyrophosphate as a novel carrier for siRNA delivery
35 Characterization and mosquito repellent activity of citronella oil nanoemulsion
36 Development and characterization of pectinate micro/nanoparticles for gene delivery
37 Preparation of PMMA/acid-modified chitosan core-shell nanoparticles and their potential application in gene delivery
38 Electrospun poly(vinyl alcohol) fiber mats as carriers for extracts from the fruit hull of mangosteen
39 Development of Meloxicam-Loaded Electrospun Poly(vinyl alcohol) Mats as a Transdermal Therapeutic Agent
40 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminobenzyl) chitosan for a novel effective gene carriers
41 Electrospun cellulose acetate fiber mats containing asiaticoside or Centella asiatica crude extract and the release characteristics of asiaticoside
ปี พ.ศ. 2550
42 Morphology study of poly(methyl methacrylate)-chitosan nanoparticles with core-shell structure
43 Effect of Solid Lipid Nanoparticles Formulation Compositions on Their Size, Zeta potential and Potential for In Vitro pHIS-HIV-hugag Transfection
44 Vitamin-loaded electrospun cellulose acetate nanofiber mats as transdermal and dermal therapeutic agents of vitamin A acid and vitamin E
45 Evaluation of Chitosan Salts as Non-viral Gene Vectors in CHO-K1 Cells
46 Electrospun cellulose acetate fiber mats containing curcumin and release characteristic of the herbal substance
47 Bactericidal Activity of Metal Nanoparticles, toward an Investigation of Its Morphology Change
ปี พ.ศ. 2549
48 Antibacterial effect of apatite-coated titanium dioxide for textiles applications
49 Drug loaded electrospun mat of Polyvinyl alcohol fiber and their drug release characteristics of four model drugs
50 Effect of solid lipid nanoparticles and chitosan nanoparticles formulation on physicochemical properties and ability for transdermal delivery of HIV plasmid DNA vaccine