ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Theerayut Toojinda
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรยุทธ ตู้จินดา 23
2 Apichart Vanavichit 10
3 Pattama Sirithunya 7
4 Peerasak Srinives 6
5 ปัทมา ศิริธัญญา 6
6 Sontichai Chanprame 5
7 Somvong Tragoonrung 5
8 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 5
9 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 4
10 สนธิัชัย จันทร์เปรม 4
11 Siangchai Sriprakhon 3
12 Tanee Sreewongchai 3
13 Boonrat Jongdee 2
14 บุญรัตน์ จงดี 2
15 เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ 2
16 Grienggrai Pantuwan 2
17 ชนากานต์ วงษาพรหม 2
18 Didier Tharreau 2
19 Chanakarn Vongsaprom 2
20 อภิชาต วรรณวิจิตร 2
21 Sirikul Wasee 1
22 Pornpan Pooprompan 1
23 นิตย์ศรี แสงเดือน 1
24 Phinyarat Kongprakhon 1
25 ภิญญารัตน์ กงประโคน 1
26 สิริกุล วะสี 1
27 Jun Abe 1
28 Chatchai Kosawang 1
29 ประสาทพร สมิตะมาน 1
30 Worawit Sorajjapinun 1
31 Alfonso Cuesta-Marcos 1
32 Prasartporn Smitamana 1
33 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
34 Nathinee Pa-In 1
35 Suchada Pimpisithavorn 1
36 ณัฎฐินี ผาอินทร์ 1
37 Jonaliza C. Lanceras 1
38 จิระ สุวรรณประเสริฐ 1
39 Jira Suwanprasert 1
40 Sutkhet Nakasathien 1
41 จิรวัฒน์ สนิทชน 1
42 กนกพร ไตรวิทยากร 1
43 Jirawat Sanitchon 1
44 Kanokporn Triwitayakorn 1
45 Jonaliza L. Siangliw 1
46 มีชัย เซี่ยงหลิว 1
47 Myint Yi 1
48 Nitsri Sangduen 1
49 Vipa Hongtrakul 1
50 Khin Than Nwe 1
51 Witith Chai-arree 1
52 Meechai Siangliw 1
53 วิฑิตร ใจอารีย 1
54 Patrick M. Hayes 1
55 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
56 Amorntip Muangprom 1
57 Keasinee Pitnjam 1
58 Sriprapai Chakhonkaen 1
59 อมรทิพย์ เมืองพรหม 1
60 ณัฏฐินี ผาอินทร์ 1
61 วินธัย กมลสุขยืนยง 1
62 โจนา แลนเซเรส 1
63 ศิริพร กออินทร์ศักดิ์ 1
64 Siriporn Korinsak 1
65 Apichart Noenplab 1
66 Victor N. Njiti 1
67 อภิชาติ เนินพลับ 1
68 แสงชัย ศรีประโคน 1
69 วินิตชาญ รื่นใจชน 1
70 Vinitchan Ruanjaichon 1
71 ศราวุฒ กวดขุนทด 1
72 พรนิพพา เลิศศิลปมงคล 1
73 บุบผา คงสมัย 1
74 Suk-Ha Lee 1
75 Patcharin Tanya 1
76 ประกิจ สมท่า 1
77 Prakit Somta 1
78 Warunee Musch 1
79 Worapa Seehalak 1
80 พัชรินทร์ ตัญญะ 1
81 Rudy Soehendi 1
82 Vaiphot Kanjoo 1
83 Jutarut Jantaboon 1
84 Siripar Korinsak 1
85 N. Thanintorn 1
86 Chankarn Wongsaprom 1
87 C. Kosawang 1
88 Buppa Kongsamai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 3
3 2552 4
4 2551 4
5 2550 2
6 2549 5
7 2548 2
8 2547 3
9 2546 1
10 2545 2
11 2544 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Assessment of stepwise marker assisted selection in combining submergenee tolerance, bacterial blight resistance and cooking quality traits in rice (Oryza sativa L.)
2 Development of chromosome segment substitution lines related to drought tolerance in rice
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนโดยใช้เทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างสถาบันวิจัยข้าวกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
4 Four QTL in rice associated with broad spectrum resistance to blast isolates from rice and barley
5 Identification of blast resistance QTLs in two rice RIL populations and marker assisted selection for pyramiding of four QTLs in RD6 rice variety
ปี พ.ศ. 2552
6 Development of elite indica rice lines with wide spectrum of resistance to Thai blast isolates by pyramiding multiple resistance QTLs
7 Genetic mapping of Magnaporthe grisea avirulence gene corresponding to leaf and panicle blast resistant QTLs in Jao Hom Nin rice cultivar.
8 Marker assisted backcross breeding to improve cooking quality traits in Myanmar rice cultivar Manawthukha
9 Identification of SSR markers linked to a bacterial blight resistance gene in rice cultivar Pin Kaset
ปี พ.ศ. 2551
10 New microsatellite markers isolated from mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).
11 Assessment of genetic diversity in Thai isolates of Pyricularia grisea by random amplification of polymorphic DNA
12 Physiological and molecular characterization of rice isogenic line for SubQTL9 under flash flooding
13 Identification of a deletion in tms2 and development of gene-based markers for selection
ปี พ.ศ. 2550
14 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มียีนเกี่ยวกับความทนแล้งเพียง 1 ยีนในแต่ละสายพันธุ์
15 Developing KDML105 backcross introgression lines using marker-assisted selection for QTLs associated with drought tolerance in rice.
ปี พ.ศ. 2549
16 โครงการติดตามและประเมินการผลโครงการการทดสอบสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน และข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มียีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาพันธุ์ข้าว
17 Inheritance and AFLP Tagging of Leaflet Mutants in Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)
18 Molecular marker analysis of days to flowering in vegetable soybean (Glycine max (L.) Merrill)
19 Hybridization technique for bambara groundnut
20 QTL mapping for leaf and neck blast resistance in Khao Dawk Mali105 and Jao Hom Nin recombinant inbred lines
ปี พ.ศ. 2548
21 การพัฒนาฐานข้อมูลความทนแล้งในระบบฐานข้อมูล RiceGene Thresher
22 Identification of SSR markers associated with N2-fixation components in soybean [Glycine max (L.) Merr.]
ปี พ.ศ. 2547
23 การใช้โมเลกุลเครื่องหมายเพื่อคงลักษณะความหอมและคุณภาพหุงต้มของข้าวขาวดอกมะลิในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนโดยการผสมกลับ
24 Quantitative trait loci associated with drought tolerance at reproductive stage in rice
25 Identification of simple sequence repeat markers linked to sudden death syndrome resistance in Soybean
ปี พ.ศ. 2546
26 Thai Jasmine rice carrying QTLch9 (SubQTL) is Submergence tolerance.
ปี พ.ศ. 2545
27 Quantitative trait loci associated with leaf and neck blast resistance in recombinant inbred line population of rice (Oryza sativa)
28 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว
ปี พ.ศ. 2544
29 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว