ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Thanaruk Theeramunkong
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Thanaruk Teeramunkong
- Thanaruk Theeramankong
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Prakasith Kayasith 12
2 ธนารักษ์ ธีระมั่นคง 11
3 Ekawit Nantajeewarawat 10
4 Verayuth Lertnattee 10
5 ประกาศิต กายะสิทธิ์ 7
6 Cholwich Nattee 7
7 Nuttakorn Thubthong 6
8 Peerasak Intarapaiboon 6
9 Eakasit Pacharawongsakda 6
10 Ithipan Methasate 5
11 Kritsada Sriphaew 5
12 Nichnan Kittiphattanabawon 5
13 ณัฐกร ทับทอง 4
14 Pakinee Aimmanee 4
15 Chutima Pisarn 4
16 Nattapong Tongtep 4
17 Virach Sornlertlamvanich 3
18 Nongnuch Ketui 3
19 Jakkrit TeCho 3
20 Chutamanee Onsuwan 3
21 Thanasan Tanhermhong 2
22 Chainat Wongtapan 2
23 Kobkrit Viriyayudhakorn 2
24 Thawatchai Suwanapong 2
25 Canasai Kruengkrai 2
26 Okumura, Manabu 2
27 Thatsanee Charoenporn 2
28 Samatcha Thanangthanakij 1
29 Warunya Wunnasri 1
30 Choochart Haruechaiyasak 1
31 Ekawit Nantajeewarawat 1
32 Surapa Thiemjarus 1
33 Pongwat Poomchoompol 1
34 lthipan Methasate 1
35 Chai Wutiwiwatchai 1
36 Cong Vinh, Phan 1
37 Sukree Sinthupinyo 1
38 Prakasit Kayasith 1
39 Nakagawa, Masaki 1
40 Nattakorn Thubthong 1
41 Kunieda, Hiroaki 1
42 Areerat Songwattana 1
43 Issariyapol Siriwat 1
44 Sawit Kasuriya 1
45 Warakorn Gulyanon 1
46 Sanparith Marukatat 1
47 Sutat Sae-Tang 1
48 Wirat Chinnan 1
49 Anjan Mahanta 1
50 Swit Phuvipadawat 1
51 Chativit Prayoonsri 1
52 Chaklam Silpasuwanchai 1
53 Thepchai Supnithi 1
54 Konlakorn Wongpatikaseree 1
55 Boonserm Kijsirikul 1
56 Cercone, Nick J. 1
57 Kobayashi, T. 1
58 Patcharika Chootrakool 1
59 Arunee Ratikan 1
60 Ananlada Chotimongkol 1
61 Ho, Tu Bao 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 8
3 2555 8
4 2554 4
5 2553 10
6 2552 10
7 2551 7
8 2550 12
9 2549 7
10 2548 4
11 2547 8
12 2546 2
13 2545 3
14 2544 2
15 2543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Region-based association measures for ranking mined news relations
2 A learning-based approach for web cache management
3 Multi-camera based human localization for room utilization monitoring system
4 Ir enhancement using a classified multi-model $s$-gram similarity aggregation
ปี พ.ศ. 2556
5 Multi-label classification using dependent and independent dual space reduction
6 Multi-stage automatic NE and PoS annotation using pattern-based and statistical-based techniques for Thai corpus construction
7 Solving unbalanced data for Thai sentiment analysis
8 A Two-Stage Dual Space Reduction Framework for Multi-label Classification
9 Predict subcellular locations of singleplex and multiplex proteins by semi-supervised learning and dimension-reducing general mode of chou's PseAAC
10 Thai elementary discourse unit analysis and syntactic-based segmentation
11 Thai elementary discourse unit analysis and syntactic-based segmentation
12 Developing a Thai emotional speech corpus
ปี พ.ศ. 2555
13 Constraints of accelerometer-based range of motion estimation
14 Discovery of predicate-oriented relations among named entities extracted from Thai texts
15 Towards more efficient multi-label classification using dependent and independent dual space reduction
16 Boosting-based ensemble learning with penalty profiles for automatic Thai unknown word recognition
17 Region-based ranking in association analysis for news relation discovery
18 A Rule-based method for thai elementary discourse unit segmentation (TED-Seg)
19 An empirical study on multi-dimensional sentiment analysis from user service reviews
20 Improving multi-label classification using semi-supervised learning and dimensionality reduction
ปี พ.ศ. 2554
21 News relation discovery based on association rule mining with combining factors
22 Extracting semantic frames from Thai medical-symptom unstructured text with unknown target-phrase boundaries
23 Extracting chemical reactions from Thai text for semantics-based information retrieval
24 Pronouncibility index (Pi) : a distance-based and confusion-based speech quality measure for dysarthric speakers
ปี พ.ศ. 2553
25 Automatic extraction of Thai-English term translations and synonyms from medical web using iterative candidate generation with association measures
26 Multimodal sn,k-grams : a skipping-based similarity model in information retrieval
27 Extracting chemical reactions from Thai text for semantics-based information retrieval
28 The vector space models for finding co-occurrence names as aliases in Thai sports news
29 A hybrid diphone speech unit and a speech corpus construction technique for a Thai text-to-speech system on mobile devices
30 Exploration of document relation quality with consideration of term representation basis, term weighting and association measure
31 A family-based evolutional approach for kernel tree selection in SVMs
32 Boosting-based ensemble learning with penalty setting profiles for automatic thai unknown word recognition
33 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบฐานความรู้ด้านการแพทย์ในประเทศไทย
34 Pronouncibility index (?): a distance-based and confusion-based speech quality measure for dysarthric speakers
ปี พ.ศ. 2552
35 Relation discovery from Thai news articles using association rule mining
36 A feature-based approach for relation extraction from Thai news documents
37 Speech confusion index (Phi) : a confusion-based speech quality indicator and recognition rate prediction for dysarthria
38 Aliases discovered in Thai sports news articles
39 Speech clarity index (Psi) : a distance-based speech quality indicator and recognition rate prediction for dysarthric speakers with cerebral palsy
40 A corpus-based approach for automatic Thai unknownword recognition using boosting techniques
41 Information extraction from Thai text with unknown phrase boundaries
42 Lecture notes in computer science (including subseries Lecture notes in artificial intelligence and lecture notes in bioinformatics) : preface
43 Speech Clarity Index (Psi): A Distance-based Speech Quality Indicator and Recognition Rate Prediction for Dysarthric Speakers with Cerebral Palsy
44 Speech confusion index (Phi): A confusion-based speech quality indicator and recognition rate prediction for dysarthria
ปี พ.ศ. 2551
45 The semantic web
46 Extracting semantic frames from Thai medical-symptom phrases with unknown boundaries
47 Thai spelling analysis for automatic spelling speech recognition
48 A comparability approach to item reduction in computerized adaptive testing
49 Applying latent semantic indexing in frequent itemset mining for document relation discovery
50 Improving Thai Academic Web page classification using inverse class frequency and web link information
51 การพัฒนาและจัดทำคลังข้อสอบมาตรฐานทักษะนักวิชาชีพไอทีเพื่อสนับสนุนโครงการ สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ปี พ.ศ. 2550
52 Kernel trees for support vector machines
53 Quality evaluation for document relation discovery using citation information
54 An EM-based approach for miningWord senses from corpora
55 Incorporated speech overlapped factor (Φ) into speech clarity index (Ψ) : method to improve dysarthric speech severity evaluation
56 Text classification for Thai medicinal web pages
57 Experiments on kernel tree support vector machines for text categorization
58 Effects of term distributions on binary classification
59 Measuring the validity of document relations discovered from frequent itemset mining
60 An HMM-based method for Thai spelling speech recognition
61 Special section on knowledge, information and creativity support, system
62 Speech Assessment Tools for People with Speech Disorders
63 Incorporated Speech Overlaped Factor into Speech Clarity Index
ปี พ.ศ. 2549
64 Construction of Thai lexicon from existing dictionaries and texts on the web
65 Class normalization in centroid-based text categorization
66 Improving Thai spelling recognition with tone features
67 Speech confusion index (Phi) : a recognition rate indicator for dysarthric speakers
68 Recognition rate prediction for dysarthric speech disorder via speech consistency score
69 Recognition Rate Prediction for Dysarthric Speech Disorder via Speech Consistency Score
70 Speech Confusion Index (O): A Cluster-based Recognition Rate Indicator for Dysarthric Speakers
ปี พ.ศ. 2548
71 Off-line isolated handwritten Thai OCR using island-based projection with n-gram model and hidden Markov models
72 A comparative simulation analysis of P2P system architectures
73 The feature combination technique for off-line Thai character recognition system
74 Improving Thai educational web page classification using inverse class frequency
ปี พ.ศ. 2547
75 Analysis of inverse class frequency in centroid-based text classification
76 Pattern-based features vs. statistical-based features in decision trees for word segmentation
77 Applying passage in web text mining
78 Effect of term distributions on centroid-based text categorization
79 Parallel text categorization for multi-dimensional data
80 Fast algorithms for mining generalized frequent patterns of generalized association rules
81 Speed compensation for improving Thai spelling recognition with a continuous speech corpus
82 Applying Passage in Web Text Mining
ปี พ.ศ. 2546
83 Mining generalized closed frequent itemsets of generalized association rules
84 Term-length normalization for centroid-based text categorization
ปี พ.ศ. 2545
85 Off-line isolated handwritten Thai OCR using island-based projection with n-gram model and hidden Markov models
86 Multi-dimensional text classification
87 การวิจัยพัฒนาทรัพยากรสำหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต-การสืบค้นข้อมูลและการขุดหาข้อมูลปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2544
88 A statistical approach to classify nationality of name
89 Non-dictionary-based Thai word segmentation using decision trees
ปี พ.ศ. 2543
90 Passage-based web text mining (poster session)
91 Character cluster based Thai information retrieval