ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Supon Limwattananon
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Supon Limwatananon
- Supon Limwattanonon
- Suphon Limwatananon
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 15
2 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 12
3 Chulaporn Limwattananon 11
4 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 9
5 Viroj Tangcharoensathien 9
6 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
7 กัญจนา ติษยาธิคม 5
8 วลัยพร พัชรนฤมล 5
9 Kanjana Tisayaticom 5
10 Walaiporn Patcharanarumol 5
11 Thananan Rattanachotphanit 4
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 3
13 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 3
14 Onanong Waleekhachonloet 3
15 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
16 Samrit Srithamrongsawat 2
17 พัชนี ธรรมวันนา 2
18 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
19 สุรัชดา ชนโสภณ 2
20 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
21 Patchanee Thamwanna 2
22 Noppakun Thammatacharee 2
23 Suratchada Chanasopon 2
24 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 2
25 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 2
26 International Health Policy Program 2
27 Thananan Rattanachodpanich 2
28 Pornpit Silkavute 2
29 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
30 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
31 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
32 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
33 International Health Policy Program –Thailand 1
34 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
35 Phusit Prakongsait 1
36 โรงพยาบาลลำปาง 1
37 Areewan Cheawchanwattana 1
38 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
39 Phusit Prakongsai 1
40 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
41 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
42 Rungtiwa Hmuenpha 1
43 ภูษิต ประคองสาย 1
44 Viroj Tangcharoensatien 1
45 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
46 Viroj Thangcharoensathien 1
47 Prasit Boonkerd 1
48 ประสิทธิ บุญเกิด 1
49 กรแก้ว จันทภาษา 1
50 สุมนต์ สกลไชย 1
51 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
52 Sumon Sakolchai 1
53 Phatthanawilai Inmai 1
54 พัฒนาวิไล อินใหม 1
55 Lampang Hospital 1
56 Phanpit Suwanakul 1
57 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
58 Kitti Pitaknitinan 1
59 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
60 Chulaphorn Limwatananon 1
61 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
62 Shaheda Viriyathorn 1
63 Yaowaluk Wanwong 1
64 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
65 Surasak Chaiyasong 1
66 Amonrat Manawatthanawong 1
67 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
68 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
69 ชาฮีดา วิริยาทร 1
70 ภานุมาศ ภูมาศ 1
71 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
72 Rangsan Sripirom 1
73 Panumas Phumas 1
74 Kornkaew Chantapasa 1
75 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
76 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
77 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
78 Yot Teerawattananon 1
79 Sripen Tantivess 1
80 Jutatip Thungthong 1
81 Radom Chaugwon 1
82 Kunakorn Aewsuwan 1
83 Kunakorn Ieawsuwan 1
84 No information provided 1
85 Chompoonut Topothai 1
86 Thitikorn Topothai 1
87 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
88 Nucharapon Liangruenrom 1
89 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
90 Naiyana Praditsitthikorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2551 1
3 2533 1
4 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
7 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2551
8 Private-public mix in woman and child health in low-income countries: an analysis of demographic and health surveys
ปี พ.ศ. 2533
9 The Decision to Use Health Care Services in Khon-Kaen Hospital