ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Supapon Cheevadhanarak
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Supapon Cheevadhanark
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 22
2 Morakot Tanticharoen 15
3 มรกต ตันติเจริญ 15
4 Kobkul Laoteng 13
5 กอบกุล เหล่าเท้ง 12
6 Apiradee Hongsthong 8
7 อภิรดี หงส์ทอง 8
8 Matura Sirijuntarut 5
9 มธุรา สิริจันทรัตน์ 5
10 ภาวิณี เกิดฤทธิ์ 5
11 Sanjukta Subudhi 3
12 Pavinee Kurdrid 3
13 สุภาภรณ์ ชีวธนรักษ์ 3
14 รวิสรา รื่นไวย์ 2
15 Wattana Jeamton 2
16 Rawisara Ruenwai 2
17 Sompit Jitsue 2
18 วัฒนา เจียมตน 2
19 สมพิศ จิตต์ซื่อ 2
20 S. Na-Ranong 2
21 พีรดา พรหมมีเนตร 2
22 สุกัญญา จีนเหนาะ 2
23 Peerada Prommeenate 2
24 ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ 2
25 Yuwapin Dandusitapunth 2
26 Alongkorn Amnuaykanjanasin 2
27 Pavinee Kurdrit 2
28 อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน 2
29 Porntip Paungmoung 1
30 Anuwat Tachaleat 1
31 Amporn Rungrod 1
32 อัมพร หรั่งรอด 1
33 Juntira Punya 1
34 พรทิพย์ ผึ้งม่วง 1
35 ศักรินทร์ ภูมิรัตน 1
36 Sakarindr Bhumiratana 1
37 J. Nielsen 1
38 อินทวัฒน์ หนูแก้ว 1
39 อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์ 1
40 Somchai Pongpattanakitshote 1
41 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
42 สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ 1
43 Sakda Khoomrung 1
44 P. Kittakoop 1
45 ศักดิ์ดา คุ้มหรั่ง 1
46 บุษยา บุนนาค 1
47 Vasimon Ruanglek 1
48 Boosya Bunnag 1
49 Sudarat Dulsawat 1
50 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ 1
51 Sukanya Jeennor 1
52 Milan Certik 1
53 Suranat Ponghanphot 1
54 Nattapong Sengpanich 1
55 ณัฐพงษ์ เส็งพานิช 1
56 จันทิรา ปัญญา 1
57 รยากร ยุทธนาสิริกุล 1
58 Wimada Thammasorn 1
59 เกรียงไกร ปอแก้ว 1
60 Korakot Eadjongdee 1
61 กรกช เอียดจงดี 1
62 Rayakorn Yutthanasirikul 1
63 จิตติศักดิ์ เสนาจักร์ 1
64 Kriengkrai Porkaew 1
65 สุธาดา มุ่งภักดี 1
66 ศรีธนา ธรรมาธร 1
67 Sritana Thammathorn 1
68 Bruno Maresca 1
69 Sukunya Jeennor 1
70 Sutada Mungpakdee 1
71 Jittisak Senachak 1
72 Phuttawadee Phuengcharoen 1
73 อัศวิน มีชัย 1
74 Supapon Passorn 1
75 Asawin Meechai 1
76 วศิมน เรืองเล็ก 1
77 Intawat Nookaew 1
78 Kanchana Rueksomtawin 1
79 สุภาพร ภัสสร 1
80 ประสาท กิตตะคุปต์ 1
81 Prasat Kittakoop 1
82 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 1
83 Sansanalak Rachdawong 1
84 กาญจนา ฤกษ์สมถวิล 1
85 Chinae Thammarongtham 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 4
4 2551 5
5 2550 3
6 2549 4
7 2548 4
8 2546 1
9 2542 1
10 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Mechanisms controlling lipid accumulation and polyunsaturated fatty acid synthesis in oleaginous fungi.
ปี พ.ศ. 2553
2 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria
3 Identification of a heat shock-responsive cis-acting DNA sequence and its transcriptional regulator: their role in Spirulina-desD gene expression in response to heat stress
ปี พ.ศ. 2552
4 Discovery of insect-specific polyketide synthases, potential PKS-NRPS hybrids, and novel PKS clades in tropical fungi
5 Overexpression of Acetyl-CoA carboxylase gene of Mucor rouxii enhanced fatty acid content in Hansenula polymorpha
6 Probability-based scoring function as a software tool used in the genome-based identification of proteins from Spirulina platensis
7 Subcellular proteomic characterization of the high-temperature stress response of the cyanobacterium Spirulina platensis
ปี พ.ศ. 2551
8 Truncation mutants highlight a critical role for the N- and C-termini of the Spirulina ?6 desaturase in determining regioselectivity
9 Significance of fatty acid supplementation on profiles of cell growth, fatty acid and gene expression of three desaturases in Mucor rouxii
10 Ethanol-induced changes in expression profiles of cell growth, fatty acid and desaturase genes of Mucor rouxii
11 Evaluation of inoculum performance for enhancing gamma-linolenic acid production from Mucor rouxii
12 A combined stress response analysis of Spirulina platensis in terms of global differentially expressed proteins, and mRNA levels and stability of fatty acid biosynthesis genes
ปี พ.ศ. 2550
13 Identification of Flux Regulation Coefficients From Elementary Flux Modes: A Systems Biology Tool for Analysis of Metabolic Networks
14 Effect of two intermediate electron donors, NADPH and FADH2, on Spirulina ?6-desaturase co-expressed with two different immediate electron donors, cytochrome b5 and ferredoxin, in Escherichia coli
15 Revealing differentially expressed proteins in two morphological forms of Spirulina platensis by proteomic analysis
ปี พ.ศ. 2549
16 การหาลำดับเบสของจีโนมในสไปรูลิน่า (spirulina)
17 Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditons
18 Targeted mutagenesis of a fatty acid delta6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II.
19 Revealing the complementation of ferredoxin by cytochrome b5 in the Spirulina-?6-desaturation reaction by N-terminal fusion and co-expression of the fungal-cytochrome b5 domain and Spirulina-?6-acyl-lipid desaturase
ปี พ.ศ. 2548
20 Diversity of type I polyketide synthase genes in the wood-decay fungus Xylaria sp. BCC 1067
21 Promoter analysis of Mucor rouxii delta 9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae
22 Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha
23 Subsrate specificity and preference of delta6 –deaturase of Mucor rouxii.
ปี พ.ศ. 2546
24 การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของกระบวนการสังเคราะห์ cytochalasin จากรา Xylaria sp. BCC1067
ปี พ.ศ. 2542
25 การโคลน การแสดงออก และการหาลำดับยีนของยีนไฟโคไซยานิน และอัลโลไฟโคไซยานิน Spirulina platensis C1
ปี พ.ศ. 2541
26 การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของการสร้างกรดแกมม่าลีโนเลนิกใน Mucor rouxii 24905: 1. การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีนที่เกี่ยวข้องในการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิก (delta 9 และ delta 12 desaturase)