ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Supapon Cheevadhanark
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Supapon Cheevadhanarak
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 22
2 Morakot Tanticharoen 15
3 มรกต ตันติเจริญ 15
4 Kobkul Laoteng 13
5 กอบกุล เหล่าเท้ง 12
6 Apiradee Hongsthong 8
7 อภิรดี หงส์ทอง 8
8 Matura Sirijuntarut 5
9 มธุรา สิริจันทรัตน์ 5
10 ภาวิณี เกิดฤทธิ์ 5
11 Pavinee Kurdrid 3
12 Sanjukta Subudhi 3
13 Peerada Prommeenate 2
14 พีรดา พรหมมีเนตร 2
15 ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ 2
16 อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน 2
17 Sompit Jitsue 2
18 Pavinee Kurdrit 2
19 Yuwapin Dandusitapunth 2
20 Alongkorn Amnuaykanjanasin 2
21 วัฒนา เจียมตน 2
22 สมพิศ จิตต์ซื่อ 2
23 สุกัญญา จีนเหนาะ 2
24 Wattana Jeamton 2
25 รวิสรา รื่นไวย์ 2
26 Rawisara Ruenwai 2
27 S. Na-Ranong 2
28 ประสาท กิตตะคุปต์ 1
29 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 1
30 สุภาพร ภัสสร 1
31 Prasat Kittakoop 1
32 กาญจนา ฤกษ์สมถวิล 1
33 Sansanalak Rachdawong 1
34 Rayakorn Yutthanasirikul 1
35 กรกช เอียดจงดี 1
36 Korakot Eadjongdee 1
37 จิตติศักดิ์ เสนาจักร์ 1
38 Jittisak Senachak 1
39 รยากร ยุทธนาสิริกุล 1
40 Phuttawadee Phuengcharoen 1
41 Asawin Meechai 1
42 ศักรินทร์ ภูมิรัตน 1
43 อินทวัฒน์ หนูแก้ว 1
44 อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์ 1
45 Somchai Pongpattanakitshote 1
46 Wimada Thammasorn 1
47 J. Nielsen 1
48 Vasimon Ruanglek 1
49 อัศวิน มีชัย 1
50 Supapon Passorn 1
51 วศิมน เรืองเล็ก 1
52 Intawat Nookaew 1
53 Chinae Thammarongtham 1
54 Kanchana Rueksomtawin 1
55 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ 1
56 Milan Certik 1
57 จันทิรา ปัญญา 1
58 Sukanya Jeennor 1
59 สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ 1
60 Nattapong Sengpanich 1
61 อัมพร หรั่งรอด 1
62 พรทิพย์ ผึ้งม่วง 1
63 Juntira Punya 1
64 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
65 Porntip Paungmoung 1
66 Amporn Rungrod 1
67 Anuwat Tachaleat 1
68 ณัฐพงษ์ เส็งพานิช 1
69 Sudarat Dulsawat 1
70 Sukunya Jeennor 1
71 Bruno Maresca 1
72 Sutada Mungpakdee 1
73 สุธาดา มุ่งภักดี 1
74 Kriengkrai Porkaew 1
75 ศรีธนา ธรรมาธร 1
76 Sritana Thammathorn 1
77 Sakda Khoomrung 1
78 P. Kittakoop 1
79 ศักดิ์ดา คุ้มหรั่ง 1
80 บุษยา บุนนาค 1
81 Boosya Bunnag 1
82 เกรียงไกร ปอแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 4
4 2551 5
5 2550 3
6 2549 4
7 2548 4
8 2546 1
9 2542 1
10 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Mechanisms controlling lipid accumulation and polyunsaturated fatty acid synthesis in oleaginous fungi.
ปี พ.ศ. 2553
2 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria
3 Identification of a heat shock-responsive cis-acting DNA sequence and its transcriptional regulator: their role in Spirulina-desD gene expression in response to heat stress
ปี พ.ศ. 2552
4 Discovery of insect-specific polyketide synthases, potential PKS-NRPS hybrids, and novel PKS clades in tropical fungi
5 Overexpression of Acetyl-CoA carboxylase gene of Mucor rouxii enhanced fatty acid content in Hansenula polymorpha
6 Probability-based scoring function as a software tool used in the genome-based identification of proteins from Spirulina platensis
7 Subcellular proteomic characterization of the high-temperature stress response of the cyanobacterium Spirulina platensis
ปี พ.ศ. 2551
8 Truncation mutants highlight a critical role for the N- and C-termini of the Spirulina ?6 desaturase in determining regioselectivity
9 Significance of fatty acid supplementation on profiles of cell growth, fatty acid and gene expression of three desaturases in Mucor rouxii
10 Ethanol-induced changes in expression profiles of cell growth, fatty acid and desaturase genes of Mucor rouxii
11 Evaluation of inoculum performance for enhancing gamma-linolenic acid production from Mucor rouxii
12 A combined stress response analysis of Spirulina platensis in terms of global differentially expressed proteins, and mRNA levels and stability of fatty acid biosynthesis genes
ปี พ.ศ. 2550
13 Identification of Flux Regulation Coefficients From Elementary Flux Modes: A Systems Biology Tool for Analysis of Metabolic Networks
14 Effect of two intermediate electron donors, NADPH and FADH2, on Spirulina ?6-desaturase co-expressed with two different immediate electron donors, cytochrome b5 and ferredoxin, in Escherichia coli
15 Revealing differentially expressed proteins in two morphological forms of Spirulina platensis by proteomic analysis
ปี พ.ศ. 2549
16 การหาลำดับเบสของจีโนมในสไปรูลิน่า (spirulina)
17 Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditons
18 Targeted mutagenesis of a fatty acid delta6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II.
19 Revealing the complementation of ferredoxin by cytochrome b5 in the Spirulina-?6-desaturation reaction by N-terminal fusion and co-expression of the fungal-cytochrome b5 domain and Spirulina-?6-acyl-lipid desaturase
ปี พ.ศ. 2548
20 Diversity of type I polyketide synthase genes in the wood-decay fungus Xylaria sp. BCC 1067
21 Promoter analysis of Mucor rouxii delta 9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae
22 Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha
23 Subsrate specificity and preference of delta6 –deaturase of Mucor rouxii.
ปี พ.ศ. 2546
24 การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของกระบวนการสังเคราะห์ cytochalasin จากรา Xylaria sp. BCC1067
ปี พ.ศ. 2542
25 การโคลน การแสดงออก และการหาลำดับยีนของยีนไฟโคไซยานิน และอัลโลไฟโคไซยานิน Spirulina platensis C1
ปี พ.ศ. 2541
26 การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของการสร้างกรดแกมม่าลีโนเลนิกใน Mucor rouxii 24905: 1. การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีนที่เกี่ยวข้องในการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิก (delta 9 และ delta 12 desaturase)