ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sumalee Kamchonwongpaisan
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 30
2 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 22
3 บงกช ธารชมพู 7
4 จารุณี วานิชธนันกูล 7
5 Worachart Sirawaraporn 7
6 Bongkoch Tarnchompoo 7
7 Penchit Chitnumsub 6
8 วรชาติ สิรวราภรณ์ 6
9 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 5
10 จิรันดร ยูวะนิยม 5
11 Roonglawan Rattanajak 4
12 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 4
13 รุ้งลาวัลย์ รัตนจักร์ 4
14 นภาวรรณ ผลมี 3
15 ประพนธ์ วิไลรัตน์ 3
16 Napawan Ponmee 3
17 Yodhathai Thebtaranonth 3
18 Rachel Quarrell 3
19 Prapon Wilairat 3
20 Chairat Uthaipibull 3
21 Supannee Taweechai 3
22 Gordon Lowe 3
23 Phornphimon Maitarad 2
24 พรพิมล ไมตรัตน์ 2
25 สุภา หารหนองบัว 2
26 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 2
27 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 2
28 สุพรรณี ทวีชัย 2
29 Ubolsree Leartsakulpanich 2
30 Sudsanguan Chusacultanachai 2
31 Supa Hannongbua 2
32 Malcolm D. Walkinshaw 2
33 Jirundon Yavaniyama 2
34 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 2
35 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 2
36 Philip J. Shaw 2
37 Cherdsak Maneeruttanarungroj 2
38 Samten 2
39 Phurpa Wangchuk 2
40 John B. Bremner 2
41 Tawee Pogfay 1
42 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 1
43 Sastra Chaotheing 1
44 Amornpol Anuwatwora 1
45 Rachada Sirawaraporn 1
46 รัชฎา สิรวราภรณ์ 1
47 เกียรติมันต์ รอดอารีย์ 1
48 อมรพล อนุวรรตนวร 1
49 Kiattimant Rodaree 1
50 Chayapat Wongsombat 1
51 Guilio Rastelli 1
52 Nattida Suwanakitti 1
53 Pornthep Sompornpisut 1
54 จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ 1
55 Anurat Wisitsoraat 1
56 วรวุฒิ สมศักดิ์ 1
57 Phantip Vattanaviboon 1
58 ศาสตรา เช้าเที่ยง 1
59 Paul Taylor 1
60 Adisorn Tuantranont 1
61 Giulio Rastelli 1
62 Thitima Maturos 1
63 ธิติมา มธุรส 1
64 Tanom Lomas 1
65 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
66 Suganya Yongkiettrakul 1
67 Sasinee Bunyarataphan 1
68 Tatsanee Chuchue 1
69 จันทนีย์ วัฒนรังสรรค์ 1
70 Jantanee Wattanarangsan 1
71 Josephine Wong 1
72 Bin Zou 1
73 Somdet Srichairatanakool 1
74 ทัศนีย์ ชูเชื้อ 1
75 Palangpon Kongsaeree 1
76 C. Intaraudom 1
77 Worrapong Phupong 1
78 Chawanee Sirichaiwat 1
79 ศศินี บุณยรัตพันธุ์ 1
80 Suresh B. Lakshminarayana 1
81 Anne Goh 1
82 Kyle M. Brown 1
83 Daniel E. Neafsey 1
84 Patchreenart Saparpakorn 1
85 Elena R. Lozovsky 1
86 Mallika Imwong 1
87 Daniel M. Weinreich 1
88 พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร 1
89 Stevens M. Kiara 1
90 Bryan K. S. Yeung 1
91 Matthias Rottmann 1
92 Alexis Nzila 1
93 Daniel L. Hartl 1
94 Thanat Chookajorn 1
95 Lei Jiang 1
96 Sumalee Tungpradabkul 1
97 Patompon Wongtrakoongate 1
98 สุมาลี ตั้งประดับกุล 1
99 จิระพันธิ์ กรึงไกร 1
100 Claudiu T. Supuran 1
101 Napachanok Mongkoldhumrongkul 1
102 Suthidarak Chaijan 1
103 Julian Tirado-Rivers 1
104 William L. Jorgensen 1
105 Theresa M. Lyons 1
106 Sara E. Nichols 1
107 Tina Dasguptat 1
108 Sudaratana R. Krungkrai 1
109 Sutarnthip Reungprapavut 1
110 Sanchai Ekthawatchai 1
111 Netnapa Chareonsethakul 1
112 จักรพงศ์ อินทรอุดม 1
113 ชะวะนี ศิริชัยวัฒน์ 1
114 พลังพล คงเสรี 1
115 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
116 สุภาพร ธรรมจินดา 1
117 Andrea Scozzafava 1
118 Jerapan Krungkrai 1
119 รัชดา จันทร์เพ็ญ 1
120 สุดารัตน์ กรึงไกร 1
121 Karen S. Anderson 1
122 เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุงโรจน์ 1
123 Monica Cristina Terrao 1
124 Dennis E. Kyle 1
125 S. Srichairatanakool 1
126 Mofolusho Falade 1
127 W. Tipsuwan 1
128 Rachel Ponsinet 1
129 Neungruthai Saesaengseerung 1
130 ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ 1
131 Voravuth Somsak 1
132 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 1
133 หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง 1
134 Deanpen Jarprung 1
135 Juliano Simoed de Toledo 1
136 Angela Kaysel Cruz 1
137 Allan H. White 1
138 Karthikeyan Ganesan 1
139 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 1
140 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
141 Nitsara Karoonuthaisiri 1
142 Brian W. Skelton 1
143 Joseph W. Fowble 1
144 Jarunee Vanichtanakul 1
145 Pradipsinh K. Rathod 1
146 Youngyuth Yuthavong 1
147 John White 1
148 Juree Charoenteeraboon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 3
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 2
7 2548 3
8 2547 2
9 2546 3
10 2545 2
11 2544 2
12 2543 3
13 2542 1
14 2536 1
15 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Selection of drug resistant mutants from random library of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase in Plasmodium berghei model
2 Small-scale in vitro culture and purification of Plasmodium berghei for transfection experiment
3 DNA hybridization enhancement using piezoelectric microagitation through a liquid coupling medium
ปี พ.ศ. 2553
4 Antiplasmodial activity of atisinium chloride from the Bhutanese medicinal plant, Aconitum orochryseum
5 Antiplasmodial Agents from the Bhutanese Medicinal Plant Corydalis calliantha
6 Preclinical evaluation of antifolate QN254 (5-chloro-N*6*-(2,5-dimethoxy-benzyl)-quinazoline-2,4,6-triamine) as antimalarial drug candidate
ปี พ.ศ. 2552
7 Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studies
8 Exploiting Structural Analysis,in Silico Screening,and Serendipity To Identify Novel Inhibitors of Drug-Resistant Falciparum Malaria
9 Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases
10 Current treatment and drug discovery against Leishmania spp. and Plasmodium spp.: A Review
11 Stepwise acquisition of pyrimethamine resistance in the malaria parasite
ปี พ.ศ. 2551
12 A genetically hard-wired metabolic transcriptome in Plasmodium falciparum fails to mount protective responses to lethal antifolates
ปี พ.ศ. 2550
13 Artemisinin effectiveness in erythrocytes is reduced by heme and heme-containing proteins
14 Comparative proteomic profiles and the potential markers between Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensis.
15 Characterization of human malaria parasite Plasmodium falciparum eIF4E homologue and mRNA 5' cap status
ปี พ.ศ. 2549
16 Folate metabolism as a source of molecular targets for antimalarials
17 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
ปี พ.ศ. 2548
18 Malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: structural basis for antifolate resistance and development of effective inhibitors
19 Carbonic anhydrase inhibitors. Inhibition of Plasmodium falciparum carbonic anhydrase with aromatic sulfonamides: towards antimalarials with a novel mechanism of action?
20 Stoichiometric selection of tight-binding inhibitors by wild-type and mutant forms of malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase
ปี พ.ศ. 2547
21 Inhibitors of Multiple Mutants of Plasmodium falciparum Dihydrofolate Reductase and Their Antimalarial Activities
22 Characterization, crystallization and preliminary X–ray analysis of bifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2546
23 Synthesis of solution-phase combinatorial library of 4,6-diamino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine and identification of new leads against A16V+S108T mutant dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum
24 Insights into antifolate resistance from malarial DHFR-TS structures
25 Effect of N-terminal truncation of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase on dihydrofolate reductase and thymidylate synthase activity
ปี พ.ศ. 2545
26 Mutational analysis of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: the role of aspartate 54 and phenylalanine 223 on catalytic activity and antifolate binding
27 Development of 2,4-diaminopyrimidines as antimalarials based on inhibition of the S108N and C59R+S108N mutants of dihydrofolate reductase from pyrimethamine-resistant Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2544
28 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
29 การตรวจหาสารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทย การตรวจกับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง
ปี พ.ศ. 2543
30 Inactivation of artemisinin by thalassemic erythrocytes
31 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
32 Development of a lead inhibitor for the A16V+S108T mutant of dihydrofolate reductase from the cycloguanil-resistant strain (T9/94) of Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2542
33 การตรวจหาสารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทยการตรวจ กับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง
ปี พ.ศ. 2536
34 Drug-Parasite-Host Interaction Action of Artemisinin and Its Novel Derivatives on Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2530
35 Studies of Effect of Oxidative Stress and Sialic Acid Density and Distribution on Genetically Abnormal Erythrocytes with P.falciparum Infection