ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sumalee Kamchonwongpaisan
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 30
2 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 22
3 บงกช ธารชมพู 7
4 จารุณี วานิชธนันกูล 7
5 Worachart Sirawaraporn 7
6 Bongkoch Tarnchompoo 7
7 วรชาติ สิรวราภรณ์ 6
8 Penchit Chitnumsub 6
9 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 5
10 จิรันดร ยูวะนิยม 5
11 Roonglawan Rattanajak 4
12 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 4
13 รุ้งลาวัลย์ รัตนจักร์ 4
14 Rachel Quarrell 3
15 Supannee Taweechai 3
16 Chairat Uthaipibull 3
17 Gordon Lowe 3
18 Napawan Ponmee 3
19 Yodhathai Thebtaranonth 3
20 Prapon Wilairat 3
21 นภาวรรณ ผลมี 3
22 ประพนธ์ วิไลรัตน์ 3
23 Phurpa Wangchuk 2
24 Samten 2
25 John B. Bremner 2
26 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 2
27 สุภา หารหนองบัว 2
28 Cherdsak Maneeruttanarungroj 2
29 Supa Hannongbua 2
30 สุพรรณี ทวีชัย 2
31 Philip J. Shaw 2
32 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 2
33 พรพิมล ไมตรัตน์ 2
34 Malcolm D. Walkinshaw 2
35 Phornphimon Maitarad 2
36 Ubolsree Leartsakulpanich 2
37 Sudsanguan Chusacultanachai 2
38 Jirundon Yavaniyama 2
39 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 2
40 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 2
41 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 1
42 Neungruthai Saesaengseerung 1
43 Deanpen Jarprung 1
44 ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ 1
45 หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง 1
46 Phantip Vattanaviboon 1
47 วรวุฒิ สมศักดิ์ 1
48 จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ 1
49 Rachel Ponsinet 1
50 Somdet Srichairatanakool 1
51 Juree Charoenteeraboon 1
52 Voravuth Somsak 1
53 W. Tipsuwan 1
54 John White 1
55 Youngyuth Yuthavong 1
56 Joseph W. Fowble 1
57 Lei Jiang 1
58 Anurat Wisitsoraat 1
59 Pradipsinh K. Rathod 1
60 Jarunee Vanichtanakul 1
61 S. Srichairatanakool 1
62 Monica Cristina Terrao 1
63 Mofolusho Falade 1
64 Juliano Simoed de Toledo 1
65 Angela Kaysel Cruz 1
66 Dennis E. Kyle 1
67 อมรพล อนุวรรตนวร 1
68 รัชฎา สิรวราภรณ์ 1
69 เกียรติมันต์ รอดอารีย์ 1
70 Chayapat Wongsombat 1
71 Guilio Rastelli 1
72 Nattida Suwanakitti 1
73 Brian W. Skelton 1
74 ศาสตรา เช้าเที่ยง 1
75 Patchreenart Saparpakorn 1
76 Kyle M. Brown 1
77 Elena R. Lozovsky 1
78 Mallika Imwong 1
79 Thanat Chookajorn 1
80 Amornpol Anuwatwora 1
81 Tawee Pogfay 1
82 Pornthep Sompornpisut 1
83 ธิติมา มธุรส 1
84 Tanom Lomas 1
85 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
86 Adisorn Tuantranont 1
87 Giulio Rastelli 1
88 Thitima Maturos 1
89 Sastra Chaotheing 1
90 Rachada Sirawaraporn 1
91 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 1
92 Kiattimant Rodaree 1
93 Suganya Yongkiettrakul 1
94 Paul Taylor 1
95 Sutarnthip Reungprapavut 1
96 ทัศนีย์ ชูเชื้อ 1
97 ศศินี บุณยรัตพันธุ์ 1
98 Sasinee Bunyarataphan 1
99 จันทนีย์ วัฒนรังสรรค์ 1
100 Tatsanee Chuchue 1
101 Chawanee Sirichaiwat 1
102 Worrapong Phupong 1
103 ชะวะนี ศิริชัยวัฒน์ 1
104 จักรพงศ์ อินทรอุดม 1
105 พลังพล คงเสรี 1
106 C. Intaraudom 1
107 Palangpon Kongsaeree 1
108 Jantanee Wattanarangsan 1
109 Josephine Wong 1
110 Daniel L. Hartl 1
111 Alexis Nzila 1
112 พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร 1
113 Daniel M. Weinreich 1
114 Daniel E. Neafsey 1
115 Matthias Rottmann 1
116 Stevens M. Kiara 1
117 Bin Zou 1
118 Suresh B. Lakshminarayana 1
119 Anne Goh 1
120 Bryan K. S. Yeung 1
121 Sanchai Ekthawatchai 1
122 Netnapa Chareonsethakul 1
123 Theresa M. Lyons 1
124 Julian Tirado-Rivers 1
125 Sara E. Nichols 1
126 Tina Dasguptat 1
127 Suthidarak Chaijan 1
128 William L. Jorgensen 1
129 Karen S. Anderson 1
130 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 1
131 Allan H. White 1
132 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
133 Nitsara Karoonuthaisiri 1
134 เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุงโรจน์ 1
135 Napachanok Mongkoldhumrongkul 1
136 Patompon Wongtrakoongate 1
137 รัชดา จันทร์เพ็ญ 1
138 Jerapan Krungkrai 1
139 สุดารัตน์ กรึงไกร 1
140 สุภาพร ธรรมจินดา 1
141 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
142 Andrea Scozzafava 1
143 Sudaratana R. Krungkrai 1
144 Sumalee Tungpradabkul 1
145 สุมาลี ตั้งประดับกุล 1
146 จิระพันธิ์ กรึงไกร 1
147 Claudiu T. Supuran 1
148 Karthikeyan Ganesan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 3
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 2
7 2548 3
8 2547 2
9 2546 3
10 2545 2
11 2544 2
12 2543 3
13 2542 1
14 2536 1
15 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Selection of drug resistant mutants from random library of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase in Plasmodium berghei model
2 Small-scale in vitro culture and purification of Plasmodium berghei for transfection experiment
3 DNA hybridization enhancement using piezoelectric microagitation through a liquid coupling medium
ปี พ.ศ. 2553
4 Antiplasmodial activity of atisinium chloride from the Bhutanese medicinal plant, Aconitum orochryseum
5 Antiplasmodial Agents from the Bhutanese Medicinal Plant Corydalis calliantha
6 Preclinical evaluation of antifolate QN254 (5-chloro-N*6*-(2,5-dimethoxy-benzyl)-quinazoline-2,4,6-triamine) as antimalarial drug candidate
ปี พ.ศ. 2552
7 Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studies
8 Exploiting Structural Analysis,in Silico Screening,and Serendipity To Identify Novel Inhibitors of Drug-Resistant Falciparum Malaria
9 Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases
10 Current treatment and drug discovery against Leishmania spp. and Plasmodium spp.: A Review
11 Stepwise acquisition of pyrimethamine resistance in the malaria parasite
ปี พ.ศ. 2551
12 A genetically hard-wired metabolic transcriptome in Plasmodium falciparum fails to mount protective responses to lethal antifolates
ปี พ.ศ. 2550
13 Artemisinin effectiveness in erythrocytes is reduced by heme and heme-containing proteins
14 Comparative proteomic profiles and the potential markers between Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensis.
15 Characterization of human malaria parasite Plasmodium falciparum eIF4E homologue and mRNA 5' cap status
ปี พ.ศ. 2549
16 Folate metabolism as a source of molecular targets for antimalarials
17 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
ปี พ.ศ. 2548
18 Malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: structural basis for antifolate resistance and development of effective inhibitors
19 Carbonic anhydrase inhibitors. Inhibition of Plasmodium falciparum carbonic anhydrase with aromatic sulfonamides: towards antimalarials with a novel mechanism of action?
20 Stoichiometric selection of tight-binding inhibitors by wild-type and mutant forms of malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase
ปี พ.ศ. 2547
21 Inhibitors of Multiple Mutants of Plasmodium falciparum Dihydrofolate Reductase and Their Antimalarial Activities
22 Characterization, crystallization and preliminary X–ray analysis of bifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2546
23 Synthesis of solution-phase combinatorial library of 4,6-diamino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine and identification of new leads against A16V+S108T mutant dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum
24 Insights into antifolate resistance from malarial DHFR-TS structures
25 Effect of N-terminal truncation of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase on dihydrofolate reductase and thymidylate synthase activity
ปี พ.ศ. 2545
26 Mutational analysis of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: the role of aspartate 54 and phenylalanine 223 on catalytic activity and antifolate binding
27 Development of 2,4-diaminopyrimidines as antimalarials based on inhibition of the S108N and C59R+S108N mutants of dihydrofolate reductase from pyrimethamine-resistant Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2544
28 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
29 การตรวจหาสารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทย การตรวจกับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง
ปี พ.ศ. 2543
30 Inactivation of artemisinin by thalassemic erythrocytes
31 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
32 Development of a lead inhibitor for the A16V+S108T mutant of dihydrofolate reductase from the cycloguanil-resistant strain (T9/94) of Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2542
33 การตรวจหาสารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทยการตรวจ กับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง
ปี พ.ศ. 2536
34 Drug-Parasite-Host Interaction Action of Artemisinin and Its Novel Derivatives on Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2530
35 Studies of Effect of Oxidative Stress and Sialic Acid Density and Distribution on Genetically Abnormal Erythrocytes with P.falciparum Infection