ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sumalee Kamchonwongpaisan
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 30
2 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 22
3 บงกช ธารชมพู 7
4 จารุณี วานิชธนันกูล 7
5 Worachart Sirawaraporn 7
6 Bongkoch Tarnchompoo 7
7 Penchit Chitnumsub 6
8 วรชาติ สิรวราภรณ์ 6
9 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 5
10 จิรันดร ยูวะนิยม 5
11 Roonglawan Rattanajak 4
12 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 4
13 รุ้งลาวัลย์ รัตนจักร์ 4
14 ประพนธ์ วิไลรัตน์ 3
15 Yodhathai Thebtaranonth 3
16 นภาวรรณ ผลมี 3
17 Chairat Uthaipibull 3
18 Supannee Taweechai 3
19 Napawan Ponmee 3
20 Rachel Quarrell 3
21 Gordon Lowe 3
22 Prapon Wilairat 3
23 Cherdsak Maneeruttanarungroj 2
24 Philip J. Shaw 2
25 Malcolm D. Walkinshaw 2
26 John B. Bremner 2
27 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 2
28 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 2
29 Samten 2
30 Phurpa Wangchuk 2
31 Jirundon Yavaniyama 2
32 สุภา หารหนองบัว 2
33 Supa Hannongbua 2
34 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 2
35 สุพรรณี ทวีชัย 2
36 พรพิมล ไมตรัตน์ 2
37 Phornphimon Maitarad 2
38 Ubolsree Leartsakulpanich 2
39 Sudsanguan Chusacultanachai 2
40 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 2
41 รัชดา จันทร์เพ็ญ 1
42 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
43 สุภาพร ธรรมจินดา 1
44 Jerapan Krungkrai 1
45 สุดารัตน์ กรึงไกร 1
46 Claudiu T. Supuran 1
47 จิระพันธิ์ กรึงไกร 1
48 สุมาลี ตั้งประดับกุล 1
49 Netnapa Chareonsethakul 1
50 Sudaratana R. Krungkrai 1
51 Sutarnthip Reungprapavut 1
52 Andrea Scozzafava 1
53 C. Intaraudom 1
54 Sasinee Bunyarataphan 1
55 ทัศนีย์ ชูเชื้อ 1
56 จันทนีย์ วัฒนรังสรรค์ 1
57 Tatsanee Chuchue 1
58 Sumalee Tungpradabkul 1
59 ศศินี บุณยรัตพันธุ์ 1
60 Chawanee Sirichaiwat 1
61 ชะวะนี ศิริชัยวัฒน์ 1
62 จักรพงศ์ อินทรอุดม 1
63 พลังพล คงเสรี 1
64 Palangpon Kongsaeree 1
65 Worrapong Phupong 1
66 Sanchai Ekthawatchai 1
67 Pradipsinh K. Rathod 1
68 John White 1
69 Youngyuth Yuthavong 1
70 Joseph W. Fowble 1
71 Lei Jiang 1
72 Brian W. Skelton 1
73 Jantanee Wattanarangsan 1
74 Jarunee Vanichtanakul 1
75 Mofolusho Falade 1
76 S. Srichairatanakool 1
77 W. Tipsuwan 1
78 Juliano Simoed de Toledo 1
79 Angela Kaysel Cruz 1
80 Karthikeyan Ganesan 1
81 Allan H. White 1
82 Sara E. Nichols 1
83 Theresa M. Lyons 1
84 Tina Dasguptat 1
85 Suthidarak Chaijan 1
86 Napachanok Mongkoldhumrongkul 1
87 Julian Tirado-Rivers 1
88 William L. Jorgensen 1
89 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
90 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 1
91 Nitsara Karoonuthaisiri 1
92 เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุงโรจน์ 1
93 Karen S. Anderson 1
94 Patompon Wongtrakoongate 1
95 รัชฎา สิรวราภรณ์ 1
96 Adisorn Tuantranont 1
97 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
98 Paul Taylor 1
99 Anurat Wisitsoraat 1
100 จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ 1
101 Tanom Lomas 1
102 Pornthep Sompornpisut 1
103 Suganya Yongkiettrakul 1
104 Kiattimant Rodaree 1
105 Thitima Maturos 1
106 Giulio Rastelli 1
107 ธิติมา มธุรส 1
108 วรวุฒิ สมศักดิ์ 1
109 Phantip Vattanaviboon 1
110 Neungruthai Saesaengseerung 1
111 Deanpen Jarprung 1
112 Rachel Ponsinet 1
113 Dennis E. Kyle 1
114 Monica Cristina Terrao 1
115 หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง 1
116 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 1
117 Somdet Srichairatanakool 1
118 Juree Charoenteeraboon 1
119 Voravuth Somsak 1
120 ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ 1
121 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 1
122 Sastra Chaotheing 1
123 พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร 1
124 Daniel L. Hartl 1
125 Daniel M. Weinreich 1
126 Daniel E. Neafsey 1
127 Kyle M. Brown 1
128 Alexis Nzila 1
129 Matthias Rottmann 1
130 Suresh B. Lakshminarayana 1
131 Bin Zou 1
132 Anne Goh 1
133 Bryan K. S. Yeung 1
134 Stevens M. Kiara 1
135 Patchreenart Saparpakorn 1
136 Elena R. Lozovsky 1
137 Nattida Suwanakitti 1
138 Guilio Rastelli 1
139 Amornpol Anuwatwora 1
140 Tawee Pogfay 1
141 Rachada Sirawaraporn 1
142 Chayapat Wongsombat 1
143 เกียรติมันต์ รอดอารีย์ 1
144 Mallika Imwong 1
145 Thanat Chookajorn 1
146 ศาสตรา เช้าเที่ยง 1
147 อมรพล อนุวรรตนวร 1
148 Josephine Wong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 3
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 2
7 2548 3
8 2547 2
9 2546 3
10 2545 2
11 2544 2
12 2543 3
13 2542 1
14 2536 1
15 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Selection of drug resistant mutants from random library of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase in Plasmodium berghei model
2 Small-scale in vitro culture and purification of Plasmodium berghei for transfection experiment
3 DNA hybridization enhancement using piezoelectric microagitation through a liquid coupling medium
ปี พ.ศ. 2553
4 Antiplasmodial activity of atisinium chloride from the Bhutanese medicinal plant, Aconitum orochryseum
5 Antiplasmodial Agents from the Bhutanese Medicinal Plant Corydalis calliantha
6 Preclinical evaluation of antifolate QN254 (5-chloro-N*6*-(2,5-dimethoxy-benzyl)-quinazoline-2,4,6-triamine) as antimalarial drug candidate
ปี พ.ศ. 2552
7 Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studies
8 Exploiting Structural Analysis,in Silico Screening,and Serendipity To Identify Novel Inhibitors of Drug-Resistant Falciparum Malaria
9 Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases
10 Current treatment and drug discovery against Leishmania spp. and Plasmodium spp.: A Review
11 Stepwise acquisition of pyrimethamine resistance in the malaria parasite
ปี พ.ศ. 2551
12 A genetically hard-wired metabolic transcriptome in Plasmodium falciparum fails to mount protective responses to lethal antifolates
ปี พ.ศ. 2550
13 Artemisinin effectiveness in erythrocytes is reduced by heme and heme-containing proteins
14 Comparative proteomic profiles and the potential markers between Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensis.
15 Characterization of human malaria parasite Plasmodium falciparum eIF4E homologue and mRNA 5' cap status
ปี พ.ศ. 2549
16 Folate metabolism as a source of molecular targets for antimalarials
17 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
ปี พ.ศ. 2548
18 Malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: structural basis for antifolate resistance and development of effective inhibitors
19 Carbonic anhydrase inhibitors. Inhibition of Plasmodium falciparum carbonic anhydrase with aromatic sulfonamides: towards antimalarials with a novel mechanism of action?
20 Stoichiometric selection of tight-binding inhibitors by wild-type and mutant forms of malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase
ปี พ.ศ. 2547
21 Inhibitors of Multiple Mutants of Plasmodium falciparum Dihydrofolate Reductase and Their Antimalarial Activities
22 Characterization, crystallization and preliminary X–ray analysis of bifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2546
23 Synthesis of solution-phase combinatorial library of 4,6-diamino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine and identification of new leads against A16V+S108T mutant dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum
24 Insights into antifolate resistance from malarial DHFR-TS structures
25 Effect of N-terminal truncation of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase on dihydrofolate reductase and thymidylate synthase activity
ปี พ.ศ. 2545
26 Mutational analysis of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: the role of aspartate 54 and phenylalanine 223 on catalytic activity and antifolate binding
27 Development of 2,4-diaminopyrimidines as antimalarials based on inhibition of the S108N and C59R+S108N mutants of dihydrofolate reductase from pyrimethamine-resistant Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2544
28 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
29 การตรวจหาสารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทย การตรวจกับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง
ปี พ.ศ. 2543
30 Inactivation of artemisinin by thalassemic erythrocytes
31 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
32 Development of a lead inhibitor for the A16V+S108T mutant of dihydrofolate reductase from the cycloguanil-resistant strain (T9/94) of Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2542
33 การตรวจหาสารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทยการตรวจ กับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง
ปี พ.ศ. 2536
34 Drug-Parasite-Host Interaction Action of Artemisinin and Its Novel Derivatives on Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2530
35 Studies of Effect of Oxidative Stress and Sialic Acid Density and Distribution on Genetically Abnormal Erythrocytes with P.falciparum Infection