ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sumalee Kamchonwongpaisan
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 30
2 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 22
3 บงกช ธารชมพู 7
4 จารุณี วานิชธนันกูล 7
5 Worachart Sirawaraporn 7
6 Bongkoch Tarnchompoo 7
7 วรชาติ สิรวราภรณ์ 6
8 Penchit Chitnumsub 6
9 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 5
10 จิรันดร ยูวะนิยม 5
11 Roonglawan Rattanajak 4
12 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 4
13 รุ้งลาวัลย์ รัตนจักร์ 4
14 Rachel Quarrell 3
15 Supannee Taweechai 3
16 Chairat Uthaipibull 3
17 Gordon Lowe 3
18 Napawan Ponmee 3
19 Yodhathai Thebtaranonth 3
20 Prapon Wilairat 3
21 นภาวรรณ ผลมี 3
22 ประพนธ์ วิไลรัตน์ 3
23 Philip J. Shaw 2
24 John B. Bremner 2
25 Cherdsak Maneeruttanarungroj 2
26 Phurpa Wangchuk 2
27 สุพรรณี ทวีชัย 2
28 Jirundon Yavaniyama 2
29 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 2
30 Samten 2
31 Malcolm D. Walkinshaw 2
32 Phornphimon Maitarad 2
33 สุภา หารหนองบัว 2
34 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 2
35 Supa Hannongbua 2
36 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 2
37 พรพิมล ไมตรัตน์ 2
38 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 2
39 Ubolsree Leartsakulpanich 2
40 Sudsanguan Chusacultanachai 2
41 Sara E. Nichols 1
42 Napachanok Mongkoldhumrongkul 1
43 Suthidarak Chaijan 1
44 Theresa M. Lyons 1
45 Tina Dasguptat 1
46 เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุงโรจน์ 1
47 Nitsara Karoonuthaisiri 1
48 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
49 Patompon Wongtrakoongate 1
50 Karen S. Anderson 1
51 William L. Jorgensen 1
52 Julian Tirado-Rivers 1
53 Sudaratana R. Krungkrai 1
54 สุภาพร ธรรมจินดา 1
55 สุดารัตน์ กรึงไกร 1
56 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
57 Netnapa Chareonsethakul 1
58 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 1
59 รัชดา จันทร์เพ็ญ 1
60 Jerapan Krungkrai 1
61 จิระพันธิ์ กรึงไกร 1
62 สุมาลี ตั้งประดับกุล 1
63 Claudiu T. Supuran 1
64 Sutarnthip Reungprapavut 1
65 Andrea Scozzafava 1
66 Sumalee Tungpradabkul 1
67 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 1
68 Deanpen Jarprung 1
69 หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง 1
70 Neungruthai Saesaengseerung 1
71 Rachel Ponsinet 1
72 Dennis E. Kyle 1
73 Sanchai Ekthawatchai 1
74 ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ 1
75 Phantip Vattanaviboon 1
76 วรวุฒิ สมศักดิ์ 1
77 Somdet Srichairatanakool 1
78 Juree Charoenteeraboon 1
79 Voravuth Somsak 1
80 Monica Cristina Terrao 1
81 S. Srichairatanakool 1
82 Joseph W. Fowble 1
83 John White 1
84 Lei Jiang 1
85 Brian W. Skelton 1
86 Karthikeyan Ganesan 1
87 Youngyuth Yuthavong 1
88 Pradipsinh K. Rathod 1
89 W. Tipsuwan 1
90 Mofolusho Falade 1
91 Juliano Simoed de Toledo 1
92 Angela Kaysel Cruz 1
93 Jarunee Vanichtanakul 1
94 Allan H. White 1
95 Alexis Nzila 1
96 Amornpol Anuwatwora 1
97 Nattida Suwanakitti 1
98 Tawee Pogfay 1
99 Rachada Sirawaraporn 1
100 Sastra Chaotheing 1
101 Guilio Rastelli 1
102 Chayapat Wongsombat 1
103 ศาสตรา เช้าเที่ยง 1
104 Thanat Chookajorn 1
105 อมรพล อนุวรรตนวร 1
106 เกียรติมันต์ รอดอารีย์ 1
107 รัชฎา สิรวราภรณ์ 1
108 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 1
109 Kiattimant Rodaree 1
110 Adisorn Tuantranont 1
111 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
112 Paul Taylor 1
113 Anurat Wisitsoraat 1
114 จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ 1
115 Tanom Lomas 1
116 Pornthep Sompornpisut 1
117 Suganya Yongkiettrakul 1
118 Thitima Maturos 1
119 Giulio Rastelli 1
120 ธิติมา มธุรส 1
121 Mallika Imwong 1
122 Elena R. Lozovsky 1
123 Sasinee Bunyarataphan 1
124 ทัศนีย์ ชูเชื้อ 1
125 จันทนีย์ วัฒนรังสรรค์ 1
126 Tatsanee Chuchue 1
127 Jantanee Wattanarangsan 1
128 ศศินี บุณยรัตพันธุ์ 1
129 Chawanee Sirichaiwat 1
130 พลังพล คงเสรี 1
131 ชะวะนี ศิริชัยวัฒน์ 1
132 C. Intaraudom 1
133 Palangpon Kongsaeree 1
134 Worrapong Phupong 1
135 Josephine Wong 1
136 Bin Zou 1
137 Daniel M. Weinreich 1
138 พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร 1
139 Daniel E. Neafsey 1
140 Kyle M. Brown 1
141 Patchreenart Saparpakorn 1
142 Daniel L. Hartl 1
143 Matthias Rottmann 1
144 Suresh B. Lakshminarayana 1
145 Anne Goh 1
146 Bryan K. S. Yeung 1
147 Stevens M. Kiara 1
148 จักรพงศ์ อินทรอุดม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 3
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 2
7 2548 3
8 2547 2
9 2546 3
10 2545 2
11 2544 2
12 2543 3
13 2542 1
14 2536 1
15 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Selection of drug resistant mutants from random library of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase in Plasmodium berghei model
2 Small-scale in vitro culture and purification of Plasmodium berghei for transfection experiment
3 DNA hybridization enhancement using piezoelectric microagitation through a liquid coupling medium
ปี พ.ศ. 2553
4 Antiplasmodial activity of atisinium chloride from the Bhutanese medicinal plant, Aconitum orochryseum
5 Antiplasmodial Agents from the Bhutanese Medicinal Plant Corydalis calliantha
6 Preclinical evaluation of antifolate QN254 (5-chloro-N*6*-(2,5-dimethoxy-benzyl)-quinazoline-2,4,6-triamine) as antimalarial drug candidate
ปี พ.ศ. 2552
7 Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studies
8 Exploiting Structural Analysis,in Silico Screening,and Serendipity To Identify Novel Inhibitors of Drug-Resistant Falciparum Malaria
9 Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases
10 Current treatment and drug discovery against Leishmania spp. and Plasmodium spp.: A Review
11 Stepwise acquisition of pyrimethamine resistance in the malaria parasite
ปี พ.ศ. 2551
12 A genetically hard-wired metabolic transcriptome in Plasmodium falciparum fails to mount protective responses to lethal antifolates
ปี พ.ศ. 2550
13 Artemisinin effectiveness in erythrocytes is reduced by heme and heme-containing proteins
14 Comparative proteomic profiles and the potential markers between Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensis.
15 Characterization of human malaria parasite Plasmodium falciparum eIF4E homologue and mRNA 5' cap status
ปี พ.ศ. 2549
16 Folate metabolism as a source of molecular targets for antimalarials
17 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
ปี พ.ศ. 2548
18 Malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: structural basis for antifolate resistance and development of effective inhibitors
19 Carbonic anhydrase inhibitors. Inhibition of Plasmodium falciparum carbonic anhydrase with aromatic sulfonamides: towards antimalarials with a novel mechanism of action?
20 Stoichiometric selection of tight-binding inhibitors by wild-type and mutant forms of malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase
ปี พ.ศ. 2547
21 Inhibitors of Multiple Mutants of Plasmodium falciparum Dihydrofolate Reductase and Their Antimalarial Activities
22 Characterization, crystallization and preliminary X–ray analysis of bifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2546
23 Synthesis of solution-phase combinatorial library of 4,6-diamino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine and identification of new leads against A16V+S108T mutant dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum
24 Insights into antifolate resistance from malarial DHFR-TS structures
25 Effect of N-terminal truncation of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase on dihydrofolate reductase and thymidylate synthase activity
ปี พ.ศ. 2545
26 Mutational analysis of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: the role of aspartate 54 and phenylalanine 223 on catalytic activity and antifolate binding
27 Development of 2,4-diaminopyrimidines as antimalarials based on inhibition of the S108N and C59R+S108N mutants of dihydrofolate reductase from pyrimethamine-resistant Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2544
28 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
29 การตรวจหาสารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทย การตรวจกับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง
ปี พ.ศ. 2543
30 Inactivation of artemisinin by thalassemic erythrocytes
31 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
32 Development of a lead inhibitor for the A16V+S108T mutant of dihydrofolate reductase from the cycloguanil-resistant strain (T9/94) of Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2542
33 การตรวจหาสารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทยการตรวจ กับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง
ปี พ.ศ. 2536
34 Drug-Parasite-Host Interaction Action of Artemisinin and Its Novel Derivatives on Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2530
35 Studies of Effect of Oxidative Stress and Sialic Acid Density and Distribution on Genetically Abnormal Erythrocytes with P.falciparum Infection