ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Su, Haibin
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Su, Hai-Bin
- Hofma S.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhou, Feng 11
2 Li, Qunxiang 8
3 Yang, Jinlong 8
4 Zhu, Xi 6
5 Shi, Q. W. 4
6 Grimsdale, Andrew C. 3
7 Ong, Wei Qiang 3
8 Welch, David O. 3
9 Goddard III, William A. 3
10 Davenport, James W. 3
11 Zhu, Yimei 3
12 Zeng, Huaqiang 3
13 Boey, Freddy Yin Chiang 3
14 Deng, Kaiming 3
15 Mhaisalkar, Subodh Gautam 3
16 Kan, Erjun 3
17 Lu, Ruifeng 3
18 Xiao, Chuanyun 3
19 Zhao, Huaiqing 2
20 Wang, Xiaoping 2
21 Mu, Yuguang 2
22 Wang, Z. F. 2
23 Sorkin, Anastassia 2
24 Ren, Hao 2
25 Li, Hairong 2
26 Du, Xiaosong 2
27 Fang, Xiao 2
28 Yang, Xiaoping 2
29 Yang, Shangfeng 2
30 Huang, Jing 2
31 Wang, Zhongrui 2
32 Ng, Nathaniel 2
33 Zou, Xingquan 2
34 Yu, Hongyu 2
35 Zhou, Yuhua 2
36 Cole, Jacqueline M. 2
37 Wu, Di 2
38 Chia, Elbert E. M. 2
39 Nielsen, Robert J. 1
40 Zheng, Huaixiu 1
41 Cho, Nam-Joon 1
42 Adri C. T. van Duin 1
43 Li, Peng 1
44 Hou, J. G. 1
45 Hélix-Nielsen, Claus 1
46 Wang, Weiyi 1
47 Shen, Shun-Qing 1
48 Salim, Teddy 1
49 Wu, Lijun 1
50 Tam, Dexter Teck Lip 1
51 Zhang, Qichun 1
52 Wong-Ng, Winnie 1
53 Xin, Lin 1
54 Chen, Xiao Jia 1
55 Hu, Wei 1
56 Strachan, Alejandro 1
57 Li, Sam F. Y. 1
58 Zhang, Jiajia 1
59 Cao, Boxiao 1
60 Pan, Bicai 1
61 Xie, Yi 1
62 Yi, Guangshun 1
63 Tong, Wei 1
64 Vogt, T. 1
65 Xu, Jie 1
66 Zhang, Yugen 1
67 Zhao, Yan 1
68 Tan, Huei Shuan 1
69 Ong, Beng S. 1
70 Fane, Anthony Gordon 1
71 Wang, Rong 1
72 Sun, Lian 1
73 Yu, Gui 1
74 Guo, Yunlong 1
75 Zhao, Yang 1
76 Di, Chong-An 1
77 Wu, Shangduan 1
78 Kozawa, Daichi 1
79 Hagfeldt, Anders 1
80 Hao, Yan 1
81 Koh, Teck Ming 1
82 Sullivan, Michael B. 1
83 Pangestu, Surya R. 1
84 Ichida, Masao 1
85 Matsuda, Kazunari 1
86 Kantchev , Eric Assen B. 1
87 Abe, Yuichiro 1
88 Sun, Qiang 1
89 Gach O. 1
90 Bo X. 1
91 García-García H. 1
92 Benit E. 1
93 Von Birgelen C. 1
94 Wang, Jingbo 1
95 Zhang, Xiurong 1
96 Wykrzykowska J. 1
97 Mouri, Shinichiro 1
98 Miyauchi, Yuhei 1
99 Idrobo, Juan-Carlos 1
100 Shin, Hyeon-Jin 1
101 Browning, Nigel D. 1
102 Kanatzidis, Mercouri G. 1
103 Klie, Robert F. 1
104 Wudl, Fred 1
105 Tafto, J. 1
106 Malliakas, Christos D. 1
107 Wang, R. 1
108 Zhang, Chunfeng 1
109 Zeng, Jie 1
110 Yang, Jing 1
111 La-o-vorakiat, C. 1
112 Jiang, San Ping 1
113 Zou, Zhigang 1
114 Xiao, Min 1
115 Zhou, Yong 1
116 Yan, Shicheng 1
117 Xiao, Jinchong 1
118 Cheong, Siew Ann 1
119 Xu, Weixin 1
120 Zhang, John Z. H. 1
121 Fu, Haoliang 1
122 Zhou, Y. H. 1
123 Ye, Wanting 1
124 Ågren, Hans 1
125 Tan, Hong Hup Ronnie 1
126 Fu, Ying 1
127 Tran, Xuan Anh 1
128 Ye, Ruijuan 1
129 Wu, Fang 1
130 Dubecký, Matúš 1
131 Zhang, Yuemei 1
132 Zhang, Kun 1
133 Huo, Yan-Ping 1
134 Fang, Zheng 1
135 Yuan, Weixing 1
136 Wang, Jinghao 1
137 Tam, Teck Lip Dexter 1
138 Lee, Pooi See 1
139 Ahluwalia, Rajeev 1
140 Tok, Alfred Iing Yoong 1
141 Fischer, D. A. 1
142 Guo, Jun 1
143 Severini, Simone 1
144 Shin, Taeh 1
145 Nellist, Peter D. 1
146 Lee, Hangil 1
147 Su, Liap Tat 1
148 Moodenbaugh, A. R. 1
149 Xi, Zhu 1
150 Nguyen, Chien A. 1
151 Krishnan, Gireesh M. 1
152 Ma, Jan 1
153 Xie, Sky Shumao 1
154 Borodianska, Hanna 1
155 Gu, G. D. 1
156 Vasylkiv, Oleg 1
157 Li, Sam Fong Yau 1
158 Xiang, Hongjun 1
159 Shum, Perry Ping 1
160 Zhu, Jian-Xin 1
161 Zheng, Jie 1
162 Luo, Zhiqiang 1
163 Rübhausen, M. 1
164 Jurchescu, O. D. 1
165 Yu, Ting 1
166 Palstra, T. M. 1
167 Shang, Jingzhi 1
168 Dong, Xinyong 1
169 Wu, T. 1
170 Li, Kun 1
171 Panagopoulos, C. 1
172 Castro Neto, A. H. 1
173 Ji, Junhua 1
174 Chan, La-o-vorakiat 1
175 Zu, Peng 1
176 Loh, Kian Ping 1
177 Bastjan, M. 1
178 Magnano, Elena 1
179 Xu, Ke 1
180 Zhou, Jianrong Steve 1
181 Lei, Shulai 1
182 Huang, Zhiyan 1
183 Zhou, Huchen 1
184 Hii, Meng Ni 1
185 Chandrasekhar, Natarajan 1
186 Zhao, Yaxue 1
187 Chen, Zuliang 1
188 Zhang, Jinying 1
189 Rusydi, A. 1
190 Bondino, Federica 1
191 Qi, Dongchen 1
192 Shinohara, Hisanori 1
193 Seo, J. W. 1
194 Nair, Saritha K. 1
195 Miyata, Yasumitsu 1
196 Kitaura, Ryo 1
197 Xiao, Chong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 12
3 2556 9
4 2555 21
5 2553 2
6 2552 1
7 2551 3
8 2550 6
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 3
12 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Evaluation of vascular healing of polymer-free sirolimuseluting stents in native coronary artery stenosis: A serial follow-up at three and six months with optical coherence tomography imaging
ปี พ.ศ. 2557
2 Interface-induced magnetic coupling in multiferroic/ferromagnetic bilayer : an ultrafast pump-probe study
3 Highly efficient chemical process to convert mucic acid into adipic acid and DFT studies of the mechanism of the rhenium-catalyzed deoxydehydration
4 Exciton characteristics in graphene epoxide
5 Single-crystalline, ultrathin ZnGa2O4 nanosheet scaffolds to promote photocatalytic activity in CO2 reduction into methane
6 Insight into proton transfer in phosphotungstic acid functionalized mesoporous silica-based proton exchange membrane fuel cells
7 Cuprate-like electronic properties in superlattices with AgIIF2 square sheet
8 Excitonic photoluminescence from nanodisc states in graphene oxides
9 The mechanism of transforming diamond nanowires to carbon nanostructures
10 Phase diagram of solid-phase transformation in amorphous carbon nanorods
11 First principles (DFT) characterization of RhI/dppp-catalyzed C-H activation by tandem 1,2-addition/1,4-Rh shift reactions of norbornene to phenylboronic acid
12 Comparative studies on rigid π linker-based organic dyes : structure-property relationships and photovoltaic performance
13 Chain growth mechanism on bimetallic surfaces for higher alcohol synthesis from syngas
ปี พ.ศ. 2556
14 Terahertz conductivity of twisted bilayer graphene
15 Electronic reconstruction and surface two-dimensional electron gas in a polarized heterostructure with a hole-doped single copper-oxygen plane
16 Quantum confinement-induced tunable exciton states in graphene oxide
17 The structural and bonding evolution in cysteine–gold cluster complexes
18 Arene CH=O hydrogen bonding : a stereocontrolling tool in palladium-catalyzed arylation and vinylation of ketones
19 Chirally selective growth and extraction of single-wall carbon nanotubes via fullerene nano-peapods
20 Observation of Frenkel and charge transfer excitons in pentacene single crystals using spectroscopic generalized ellipsometry
21 Intensity-modulated magnetic field sensor based on magnetic fluid and optical fiber gratings
22 The transport properties of oxygen vacancy-related polaron-like bound state in HfOx
ปี พ.ศ. 2555
23 Transport properties of HfO2−x based resistive-switching memories
24 Enhancing magnetic vacancies in semiconductors by strain
25 Iron-phthalocyanine molecular junction with high spin filter efficiency and negative differential resistance
26 Ultrafast carrier phonon dynamics in NaOH-reacted graphite oxide film
27 Quantum tunneling of magnetization in ultrasmall half-metallic V3O4 quantum dots : displaying quantum superparamagnetic state
28 A stable solution-processed polymer semiconductor with record high-mobility for printed transistors
29 Unzipping carbon nanotubes into nanoribbons upon oxidation : a first-principles study
30 Population shift between the open and closed states changes the water permeability of an aquaporin Z mutant
31 A theoretical study of spin-polarized transport properties of planar four-coordinate Fe complexes
32 Chiral crystallization of aromatic helical foldamers via complementarities in shape and end functionalities
33 Half-metallicity in organic single porous sheets
34 From benzobisthiadiazole, thiadiazoloquinoxaline to pyrazinoquinoxaline based polymers : effects of aromatic substituents on the performance of organic photovoltaics
35 “Clean reaction” strategy to approach a stable, green Heptatwistacene containing a single terminal pyrene unit
36 PREFACE
37 Non-catalytic facile synthesis of superhard phase of boron carbide (B13C2) nanoflakes and nanoparticles
38 Synthesis and characterization of a series of annelated Benzotriazole based polymers with variable bandgap
39 Molecular dynamics simulation study on the molecular structures of the amylin fibril models
40 Locking high energy 1D chain of dichloromethane molecules containing abnormally short Cl⋯Cl contacts of 2.524 Å inside organic crystals
41 Magnetism in thiolated gold model junctions
42 Synthesis, structural investigation and computational modelling of water-binding aquafoldamers
43 Transverse dispersion and interfacial dephasing effects on the shape and amplitude of the ballistic-electron-emission spectroscopy of nanographenes
ปี พ.ศ. 2553
44 Excitons of edge and surface functionalized graphene nanoribbons
45 Impact ionization and auger recombination rates in semiconductor quantum dots
ปี พ.ศ. 2552
46 Magnetism in hybrid carbon nanostructures : nanobuds
ปี พ.ศ. 2551
47 Strain effect on electronic structures of graphene nanoribbons : a first-principles study
48 Average density of states in disordered graphene systems
49 Lateral size and thickness dependence in ferroelectric nanostructures formed by localized domain switching
ปี พ.ศ. 2550
50 Kagome antiferromagnet : a Schwinger-boson mean-field theory study
51 Simulations on the effects of confinement and Ni-catalysis on the formation of tubular fullerene structures from peapod precursors
52 Tuning the electronic structure of graphene nanoribbons through chemical edge modification : a theoretical study
53 Electronic structure of bilayer graphene : a real-space Green’s function study
54 Anomalous polarization switching in organic ferroelectric field effect transistors
55 Pair-hopping characteristic of lithium diffusive motion in Li-doped β-phase manganese phthalocyanine
ปี พ.ศ. 2549
56 Dynamic friction force in a carbon peapod oscillator
57 Electronic and magnetic properties of V-doped anatase TiO2 from first principles
58 Soft X-Ray absorption spectroscopy of the MgB2 boron K edge in an MgB2/Mg composite
ปี พ.ศ. 2548
59 Electronic mechanism of critical temperature variation in RBa2Cu3O7−δ
60 The effects of space charge, dopants, and strain fields on surfaces and grain boundaries in YBCO compounds
ปี พ.ศ. 2547
61 Density functional theory and molecular dynamics studies of the energetics and kinetics of electroactive polymers : PVDF and P(VDF-TrFE)
62 Strain effects on point defects and chain-oxygen order-disorder transition in 123 cuprate compounds
63 Valence-electron distribution in MgB2 by accurate diffraction measurements and first-principles calculations
ปี พ.ศ. 2546
64 Measuring the hole-state anisotropy in MgB2 by electron energy-loss spectroscopy