ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somvong Trakoonrung
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 15
2 Apichart Vanavichit 7
3 Theerayut Toojinda 6
4 Duangjai Sangsrakru 5
5 Juntima Chanprasert 5
6 Sithichoke Tangphatsornruang 5
7 ธีรยุทธ ตู้จินดา 5
8 พิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์ 4
9 ปัทมา ศิริธัญญา 4
10 สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 4
11 จันทิมา ชาญประเสริฐ 4
12 ดวงใจ แสงสระคู 4
13 Nukoon Jomchai 3
14 Thippawan Yoocha 3
15 Pichahpuk Uthaipaisanwong 3
16 นุกูล จอมชัย 3
17 ทิพวัลย์ อยู่ชา 3
18 อภิชาติ วรรณวิจิตร 3
19 อภิชาต วรรณวิจิตร 2
20 ชนากานต์ วงษาพรหม 2
21 อภิชาติ วรรณวิจิต 2
22 Chanakarn Vongsaprom 2
23 Worapa Seehalak 2
24 Pattama Sirithunya 2
25 ประกิจ สมท่า 2
26 Peerasak Srinives 2
27 Prakit Somta 2
28 สุระพงษ์ สาคะรัง 1
29 Pattama Sirithanya 1
30 Surapong Sakarung 1
31 Poonsak Mekwatanakarn 1
32 อรุณี สุรินทร์ 1
33 Tayvich Vorapreeda 1
34 Ruben Eddy 1
35 T. Kaneko 1
36 Kalyanee Paithoonrangsarid 1
37 Preerada Prommeenate 1
38 พูนศักดิ์ เมฆวัฒนาการ 1
39 W. Kaewngam 1
40 Apiluck Musigkain 1
41 K. Kusolmano 1
42 S. Tabata 1
43 Amornpan Klanchui 1
44 J R Shearman 1
45 Thammanoon Jaturapahu 1
46 Sivaporn Jintanawong 1
47 Chalongchai Babpraserth 1
48 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 1
49 Wattana Jeamton 1
50 Sithichoke Tangphatsornruan 1
51 Chatchawan Jantasuriyarat 1
52 ศิวพร จินตนาวงศ์ 1
53 Kwanjai Pipatchartlearnwong 1
54 จุลภาค คุ้นวงศ์ 1
55 Kittipat Ukoskit 1
56 Vipavee Chanroj 1
57 Julapark Chunwongse 1
58 ฉลองชัย แบบประเสริฐ 1
59 Ganlayarat Bhusudsawang 1
60 เอ็ดดี้, รูเบน 1
61 วินิตชาญ รื่นใจชน 1
62 Nathinee Pa-In 1
63 สนธิัชัย จันทร์เปรม 1
64 Worawit Sorajjapinun 1
65 ณัฎฐินี ผาอินทร์ 1
66 Meechai Siangliw 1
67 Siangchai Sriprakhon 1
68 มีชัย เซี่ยงหลิว 1
69 Sutkhet Nakasathien 1
70 Buppa Kongsamai 1
71 Warunee Sommanas 1
72 P. Uthaipaisanwong 1
73 วรภา สีหลักษณ์ 1
74 บุบผา คงสมัย 1
75 Warunee Musch 1
76 Sontichai Chanprame 1
77 Apichart Noenplab 1
78 อภิชาติ เนินพลับ 1
79 วินธัย กมลสุขยืนยง 1
80 โจนา แลนเซเรส 1
81 ศราวุฒ กวดขุนทด 1
82 พรนิพพา เลิศศิลปมงคล 1
83 Supaporn Cheevadhanarak 1
84 Sissades Tongsima 1
85 ณัฏฐินี ผาอินทร์ 1
86 วิภา หงษ์ตระกูล 1
87 Vinitchan Ruanjaichon 1
88 แสงชัย ศรีประโคน 1
89 Voravit Siripholvat 1
90 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
91 Pissawan Geimsombat 1
92 พิสวรรณ เจียมสมบัติ 1
93 Jeerayut Chaijaruwanich 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 2
7 2549 1
8 2548 1
9 2546 1
10 2545 2
11 2543 2
12 2542 3
13 2541 1
14 2539 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Oil palm ( Elaeis guineensis Jacq.) linkage map, and quantitative trait locus analysis for sex ratio and related traits.
ปี พ.ศ. 2555
2 Characterization of the chloroplast genome sequence of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)
3 Draft genome sequence of Arthrospira platensis C1 (PCC9438)
ปี พ.ศ. 2554
4 Characterization of the complete chloroplast genome of Hevea brasiliensis reveals genome rearrangement, RNA editing sites and phylogenetic relationships
ปี พ.ศ. 2553
5 The chloroplast genome sequence of mungbean (Vigna radiata) determined by high throughput pyrosequencing: structural organization and phylogenetic relationships
6 Detection and identification of pseudomonas spp. in aquatic animals
ปี พ.ศ. 2552
7 Characterization of microsatellites and gene contents from genome shotgun sequences of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).
ปี พ.ศ. 2551
8 New microsatellite markers isolated from mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).
9 Physiological and molecular characterization of rice isogenic line for SubQTL9 under flash flooding
ปี พ.ศ. 2549
10 QTL mapping for leaf and neck blast resistance in Khao Dawk Mali105 and Jao Hom Nin recombinant inbred lines
ปี พ.ศ. 2548
11 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวแนวอณูวิธี
ปี พ.ศ. 2546
12 Thai Jasmine rice carrying QTLch9 (SubQTL) is Submergence tolerance.
ปี พ.ศ. 2545
13 Quantitative trait loci associated with leaf and neck blast resistance in recombinant inbred line population of rice (Oryza sativa)
14 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว
ปี พ.ศ. 2543
15 เครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวก้อยกับอัลลีควบคุมลักษณะน้ำหนักตัวเพื่อใช้ในการปรับปรุงลักษณะไก่กระทง
16 การสร้างแผนที่โครโมโซมระดับโมเลกุลของมะม่วง (Mangifera indica)
ปี พ.ศ. 2542
17 การพัฒนาวิธีตรวจสอบชิ้นส่วน, วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชที่ได้รับการตกแต่งยีน
18 โครงการพัฒนา SSLP marker สำหรับการตรวจสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
19 Identification, mapping and utilization of rice blast resistance QTLs in improved aromatic rice varieties for Thailand
ปี พ.ศ. 2541
20 การพัฒนาชุดตรวจสอบพันธุ์ข้าวจากเมล็ดข้าวสาร
ปี พ.ศ. 2539
21 การศึกษาลักษณะความหอมของข้าวไทยระดับโมเลกุล