ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somboon Sahasithiwat
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ 25
2 ละอองดาว เม่นบางผึ้ง 15
3 Laongdao Menbangpung 14
4 ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 6
5 Thanasat Sooksimuang 6
6 Paisan Setasuwon 5
7 ไพศาล เสตสุวรรณ 5
8 Darunee Aussawasathien 4
9 ดรุณี อัศวเสถียร 4
10 Chanchana Thanachayanont 4
11 ชัญชณา ธนชยานนท์ 4
12 ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ 3
13 รุ้งนภา ทองพูล 2
14 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 2
15 Teerapon Yamwong 2
16 Siriporn Kamtonwong 2
17 Suparerk Aukkaravittayapun 2
18 Rungnapa Tongpool 2
19 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 2
20 Teerakiat Kerdcharoen 2
21 Tipwan Mophuang 2
22 ศิริพร ขำต้นวงษ์ 2
23 ทิพย์วรรณ โม้พวง 2
24 Chanpen Teerawattananon 1
25 จันทร์เพ็ญ ตีระวัฒนานนท์ 1
26 การุณย์ สาดอ่อน 1
27 Tienthong Thongpanchang 1
28 ทิพย์วรรณ โกมุทกุล 1
29 จักรพันธุ์ เนรังษี 1
30 เพียงขวัญ วานิชชัง 1
31 Monthon Nakpathom 1
32 Piyawit Koombhongse 1
33 ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ 1
34 มณฑล นาคปฐม 1
35 Karoon Sadorn 1
36 Laongdao Menbangpueng 1
37 Tipwan Komutkul 1
38 Jose Hodak 1
39 พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ 1
40 กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์ 1
41 Renu Sharma 1
42 Joydeep Dutta 1
43 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
44 Kamolrat Thanapprapasr 1
45 นุจรินทร์ รามัญกุล 1
46 เทียนทอง ทองพันชั่ง 1
47 Chakkrapan Nerungsi 1
48 Teerapon Yamwong 1
49 อทิตย์สา เพ็ชรสุข 1
50 Atitsa Petchsuk 1
51 Piangkhwan Wanitchang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 4
2 2551 10
3 2550 3
4 2549 3
5 2548 3
6 2547 1
7 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Organic electroluminescence devices based on anthracene sulfide derivatives
2 Poly(o-anisidine)-polystyrene composite fibers via electrospinning process: Surface morphology and chemical vapor sensing
3 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ [5]-เฮลิซีน และการนำไปใช้เป็นไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ประสิทธิภาพสูง
4 3,12-Dimethoxy-7,8-dicyano-[5]helicene as a novel emissive material for organic light-emitting diode
ปี พ.ศ. 2551
5 ศักยภาพการใช้งานของอิเล็กโตรสปันนาโนไฟเบอร์ : เยื่อกรองและเซนเซอร์
6 โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงด้วยฟิล์มบางโพลิเมอร์และออกไซด์ของโลหะ
7 Electrospun doped poly(o-toluidine)-polystyrene composite fibers: Surface morphology and chemical vapor sensing
8 Classification of water-ethanol-methanol blends by using an electronic nose
9 Electrospun camphorsulfonic acid doped poly(o-toluidine)-polystyrene composite fibers: Chemical vapor sensing
10 3,12-dimethoxy-7,8-dicyano-[5]-helicene: a novel emitting material for an organic light-emitting device
11 Classification of fish sauces by using an electronic nose
12 Eight Combinatorial Stacks of Three Layers of Carbon Black/PVA#Carbon Black/EVA Composite as a Vapor Detector Array
13 Ripeness Identification of ‘Nam Dok Mai’ Mango by using an Electronic Nose
14 Analysis of Maturity and Ripening Stages of "Monthong"Durian by using an Electronic nose
ปี พ.ศ. 2550
15 การพัฒนาจมูกอิเล็คโทรนิคส์เพื่อใช้กับผลิตผลทางการเกษตร
16 มา"เสริมสมรรถนะยูเรเนียม"กันเถอะ
17 จมูกแท้ VS จมูกเทียม อันไหนเยี่ยมกว่ากัน?
ปี พ.ศ. 2549
18 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
19 การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารประกอบ Metallo-organic ชนิดใหม่เพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
20 การสังเคราะห์และขึ้นรูปฟิล์มบางสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์
ปี พ.ศ. 2548
21 การพัฒนาประสิทธิภาพของไดโอดเปล่งแสงจากโพลิเมอร์และการประดิษฐ์จอแสดงผลแบบ passive matrix จากโพลิเมอร์เปล่งแสง
22 Electronic nose from a sensor array using chemoresistor sensors consisting of polymer-carbon black composites: a test for rice identification
23 Discrimination of Alcohols using a Carbon black-Polymer Composite Sensor Array
ปี พ.ศ. 2547
24 A Chemical sensor based on a polymer-carbon black composite
ปี พ.ศ. 2546
25 ไดโอดเปล่งแสงจากโพลิเมอร์: การสังเคราะห์, ประกอบ, และทดสอบ