ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sitthisuntorn Supothina
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Sitthisuntom Supothina
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 59
2 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 23
3 On-uma Nimittrakoolchai 16
4 รมิดา รัตนคาม 11
5 Ramida Rattanakam 11
6 อังคณา เจริญวรลักษณ์ 11
7 Angkhana Jaroenworaluck 11
8 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 11
9 สุพัตรา จินาวัฒน์ 7
10 Paradee Chuaybamroong 7
11 Supatra Jinawath 7
12 Pipat Sribenjalux 6
13 Onuma Nimittrakoolchai 6
14 นิธิ อัตถิ 5
15 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 4
16 Kannikar Juengsuwattananon 4
17 Wutthinan Jeamsaksiri 4
18 ปาจรีย์ ถาวรนิติ 4
19 Tawan Sooknoi 4
20 ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ 4
21 Sirithan Jiemsirilers 4
22 สุณิสา จินดาสุวรรณ 4
23 Nithi Atthi 4
24 Parjaree Thavorniti 4
25 อัมพร โพธิ์ใย 4
26 ชาญเดช หรูอนันต์ 4
27 Sunisa Jindasuwan 4
28 พรนภา สุจริตวรกุล 4
29 Amporn Poyai 4
30 Rotruedee Chotigawin 3
31 Pornapa Sujaridworakun 3
32 ตะวัน สุขน้อย 3
33 รุ่งอรุณ แสนงาม 3
34 Charndet Hruanun 3
35 Siriya Jiamsakul 2
36 Rung-Arun Chumnanklang 2
37 Phongnakhorn Yang-Ngarm 2
38 Boonchoy Soontornworajit 2
39 พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ 2
40 ภารดี ช่วยบำรุง 2
41 Chuleewan Thunyasirinon 2
42 Metta Chareonpanich 2
43 กรรณิการ์ จึงสุวัฒนานนท์ 2
44 บุญชวย สุนทรวรจิต 2
45 Apinya Panupat 2
46 Jakrapong Supadech 2
47 มานะ ศรียุทธศักดิ์ 2
48 อภิรักษ์ ผันเขียว 2
49 บุษราภรณ์ ภัทรเชาว์ 2
50 Mana Sriyudthsak 2
51 จักรพงศ์ ศุภเดช 2
52 อภิญญา ภาณุภัทร 2
53 Apirak Pankiew 2
54 ณัฐกานต์ โกษาจันทร์ 2
55 ศิริยา เจียมสกุล 1
56 R. Chotigawin 1
57 P. Sribenjalux 1
58 L. Charerntanyarak 1
59 J. Johns 1
60 ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ 1
61 จิตรลดา ทักทาย 1
62 พงศ์นคร ยางงาม 1
63 Charndet Hruanan 1
64 Bussaraporn Pattarachao 1
65 P. Chauybamroong 1
66 Jitlada Thackthay 1
67 เมตตา เจริญพาณิชย์ 1
68 Chang-Yu Wu 1
69 Niramol Sakkayawong 1
70 Krisaneeya Sungkajuntranon 1
71 C-Y. Wu 1
72 รจฤดี โชติกาวินทร์ 1
73 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 1
74 Nithi Aiithi 1
75 Sittinun Tawkeaw 1
76 Siriporn Larpkiattaworn 1
77 Wu, Chang-Yu 1
78 Lertchai Charerntanyarak 1
79 นิรมล ศากยวงศ์ 1
80 ศักดา สีโสภณ 1
81 Wu, C. Y. 1
82 ศิริพร ลาภเกียรติถาวร 1
83 Johns, Jeff R. 1
84 Masahiko Isaka 1
85 Somnuk Sirisoonthorn 1
86 มาซาฮิโกะ อิซากะ 1
87 Somporn Palasarn 1
88 สมนึก ศิริสุนทร 1
89 Pongpan Chindaudom 1
90 สมพร พละสาร 1
91 ภัทราวรรณ คหะวงศ์ 1
92 J. Jennifer Luangsa-ard 1
93 Sorachon Yoriya 1
94 พงศ์นคร เงินยวง 1
95 ศรชล โยริยะ 1
96 เจเนท เจนนิเฟอร์ ดิวินากราเซีย-เหลืองสอาด 1
97 อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี 1
98 Somjit Komwijit 1
99 สมจิต คำวิจิต 1
100 Nudthakarn Kosachan 1
101 Rung-Arun Sanngam 1
102 Laksana Kreethawate 1
103 ลักษณา กรีฑาเวทย์ 1
104 Bussaraporn Patarachao 1
105 Panruthai Duagnum 1
106 Chollada Warmsingh 1
107 ชูวิทย์ ผลโภค 1
108 Kannikaa Tohmeena 1
109 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
110 Kanokwan Sowichai 1
111 ชลดา วามสิงห์ 1
112 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 1
113 Pornnapa Sujaridworakun 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2554 6
4 2553 9
5 2552 8
6 2551 21
7 2550 12
8 2549 3
9 2548 5
10 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Effect of binders on airborne microorganism inactivation using TiO 2 photocatalytic fluorescent lamps
ปี พ.ศ. 2555
2 Preparation and photocatalytic activity of iron oxide-loaded potassium titanate layered compounds
3 Application of Fe-filled multi-walled carbon nanotubes for removal of antibiotics from aqueous solution
ปี พ.ศ. 2554
4 Performance of photocatalytic lamps on reduction of culturable airborne microorganism concentration
5 Effect of stirring and temperature on synthesis yield and crystallization of hydrothermally synthesized K2W4O13 nanorods
6 Performance of photocatalytic lamps on reduction of culturable airborne microorganism concentration
7 Hydrothermal Synthesis and Electrochromic Properties of Potassium Tungsten Oxide Nanorods
8 An Effect of Silicon Micro-/Nano-Patterning Arrays on Superhydrophobic Surface
9 Bioactive compounds from the scale insect pathogenic fungus conoideocrella tenuis BCC 18627
ปี พ.ศ. 2553
10 Airborne microorganism disinfection by photocatalytic HEPA filter
11 Efficacy of photocatalytic HEPA filter on microorganism removal
12 Airborne Microorganism Disinfection by Photocatalytic HEPA Filter
13 การพัฒนาฟิล์มไม่เปียกน้ำและน้ำมันที่มีความเสถียรสำหรับกระจกอาคารแบบทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง
14 Deposition of Transparent, Hydrophobic Polydimethylsiloane - Nanocrystalline TiO2 Hybrid Films on Glass Substrate
15 Efficacy of photocatalytic HEPA filter on microorganism removal
16 Effect of different oxide fillers on superhydrophobicity of water-repellent organic-inorganic hybrid films
17 An Effect of Viscosity of Coating Materials on Silicon Micro-Patterning Arrays for Superhydrophobic Surface
18 Fabrication of silica-based multilayer films with self-cleaning and antireflective properties
ปี พ.ศ. 2552
19 การพัฒนาเคลือบฟิล์มแบบหยดน้ำไม่เกาะสำหรับกระจกรถยนต์
20 วัสดุนาโน-โฟโตคะตะสิสต์กับการประยุกต์ใช้เพื่อดูดซับกลิ่นในห้องโดยสารรถยนต์
21 Surface characteristics of water-repellent polyelectrolyte multilayer films containing various silica contents
22 Study of Optimization Condition for Spin Coating of the Photoresist Film on Rectangular Substrate by Taguchi Design of an Experiment
23 Visible light sensitive N-doped TiO2 photocatalysts prepared by mechanochemical method: Effect of nitrogen source
24 Bactericidal activity and UV-filtering property of TiO2-based photocatalysts coated on curtain fabric
25 การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศของนาโนไทเทเนียที่เคลือบบนแผ่นกรองอากาศ
26 Preparation and photocatalytic study of energy storage WO3-TiO2 photocatalyst
ปี พ.ศ. 2551
27 Preparation and photocatalytic study of fibrous K0.3Ti4O7.3(OH)(1.7)-anatase TiO2 nanocomposite photocatalyst
28 Preparation of agglomerated particles of TiO2 and silica-coated magnetic particle
29 High Percentages of Hydrometallurgical Zinc Waste Loading in unglazed Tile Body
30 Study of Optimization Patterning Size in Photolithography Process by Using Linear Programming Method for Superhydrophobic Surface
31 Effect of SiO2 Content on Superhydrophobicity and Transparency of Silica - Polyelectrolyte Multilayer Films
32 Deposition of Water-Repellent Coating on Side-View Automotive Mirror
33 Visible-Light Sensitive N-doped Titaniumn Dioxide Photocatalysts Prepared by Mechanochemical Method: Effect of N Content
34 Characterization of visible light sensitive N-doped TiO2 photocatalysts prepared by mechanochemical method
35 Deposition of organic-based superhydrophobic films for anti-adhesion and self-cleaning applications
36 Preparation of K2Ti6O13 from Anatase TiO2 Powder by Hydrothermal Treatment
37 Effect of heat treatment temperature on surface topography and hydrophobicity of polydimethyl-siloxane – titanium oxide hybrid films
38 Polymer-based superhydrophobic coating fabricated from polyelectrolyte multilayers of poly(allylamine hydrochloride) and poly(acrylic acid)
39 Properties of Glass-Ceramics Synthesized from Hydrometallurgical Zinc Waste
40 Nanocrystalline TiO2 coated-fabric for UV shielding and anti-bacterial functions
41 Preparation of agglomerated particles of TiO2 and silica-coated magnetic particle
42 Preparation and photocatalytic study of fibrous K0.3Ti4O7.3(OH)1.7 - anatase TiO2 nanocomposite photocatalyst
43 High-yield precipitation synthesis of tungsten oxide platelet particle and its ethylene gas sensing characteristic
44 Chemical resistant improvement of natural rubber and nitrile gloves by coating with hydrophobic film
45 Preparation and Photoactivity of ?- K2Ti6O13 from Anatase TiO2 Powder by Hydrothermal Treatment
46 Fabrication of TiO2 Film by a Microwave Drying Technique and Its Photocatalytic Activity
47 Growth Inhibition of Escherichia Coli by Cotton Fabrics Coated with Titanium Dioxide-Based Photocatalysts
ปี พ.ศ. 2550
48 Superhydrophobic coating fabricated from polyelectrolyte multilayers of poly(allylamine hydrochloride) (PAH) and poly(acrylic acid) (PAA)
49 Effect of heat treatment temperature on hydrophobicity of sol-gel-derived TiO2/polydimethylsiloxane hybrid films
50 Mechanochemical approach for preparing N-doped titanium dioxide photocatalyst
51 Preparation of highly dispersed TiO2 suspension for fabric coating
52 Deposition of TiO2 photocatalyst on fabric by using high volume, low pressure spray gun
53 Effect of aging time on crystalline structure evolution of TiO2 nanoparticles
54 Preparation and characterization of immobilized titanium dioxide on glass powder
55 Effect of water and hydrolysis catalyst on the crystal structure of nanocrystalline TiO2 powders prepared by sol-gel method
56 Adhesion improving of TiO2 coated fabrics
57 Ag-Doped TiO2 immobilized on Al2O3 bead as oxidation catalyst
58 A Textile Waste Water Treatment System Using Photocatalytic Reactor and Catalyst Recycle Unit
59 Synthesis, preparation and catalytic activity of V-doped TiO2 gel coating on porous Al2O3 beads
ปี พ.ศ. 2549
60 การพัฒนาเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา
61 นาโน-ไททาเนีย (Nano Titania, TiO2) กับการสร้างสิ่งแวดล้อมสะอาด
62 Microstructure of Kaolin Spheres produced by a Gel-casting Process with Biopolymer
ปี พ.ศ. 2548
63 การนำของเสียจากกระบวนการถลุงสังกะสีมาผลิตวัสดุประเภทกลาส-เซรามิกส์
64 การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์แบบตั้งโต๊ะ
65 การศึกษาผลกระทบของโครงสร้างทางจุลภาคต่อลักษณะการตอบสนองก๊าซของดีบุกออกไซด์
66 The effect of crystal phase formation on leachability of Pb from glass ceramics prepared from industrial zinc waste
67 Synthesis of nano-titanium dioxide by sol-gel method for photocatalysis application
ปี พ.ศ. 2545
68 การศึกษาลักษณะการตอบสนองต่อก๊าซของดีบุกออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกระดับนาโนเมตร