ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sithichoke Tangphatsornruang
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Sithichoke Tangphatsornruan
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 15
2 Duangjai Sangsrakru 6
3 Juntima Chanprasert 6
4 Kanokporn Triwitayakorn 5
5 Thippawan Yoocha 5
6 ทิพวัลย์ อยู่ชา 4
7 ดวงใจ แสงสระคู 4
8 พิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์ 4
9 จันทิมา ชาญประเสริฐ 4
10 Nukoon Jomchai 4
11 Pichahpuk Uthaipaisanwong 3
12 นุกูล จอมชัย 3
13 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 3
14 กนกพร ไตรวิทยากร 3
15 Somvong Tragoonrung 3
16 Lily Eurwilaichitr 3
17 Verawat Champreda 3
18 Opas Boonseng 2
19 David A Lightfoot 2
20 Sukhuman Whankaew 2
21 Supajit Sraphet 2
22 Supanath Kanjanawattanawong 2
23 Amornpan Klanchui 2
24 Wuttichai Mhuantong 2
25 Pattanop Kanokratana 2
26 Thanaporn Laothanachareon 2
27 พรสุภา ฉัตรกุลกวิน 1
28 Kanikar Therawattanasuk 1
29 Pornsupa Chatkulkawin 1
30 ศุภจิต สระเพชร 1
31 Kittipat Ukoskit 1
32 Tanaporn Uengwetwanit 1
33 Vipavee Chanroj 1
34 Chumpol Ngamphiw 1
35 Vethachai Plengvidhya 1
36 N. Suebwongsa 1
37 Viraphong Lulitanond 1
38 Tayvich Vorapreeda 1
39 K. Kusolmano 1
40 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 1
41 M. Panya 1
42 Kwanjai Pipatchartlearnwong 1
43 Rungnapha Wannasutta 1
44 W. Namwat 1
45 B. Mayo 1
46 Maibunkaew, Sawarot 1
47 Chaiyapechara, Sage 1
48 T. Kaneko 1
49 Chatchawan Jantasuriyarat 1
50 Pikul Jiravanichpaisal 1
51 Thoetkiattikul, Honglada 1
52 Pattarajinda, Virote 1
53 Athipong Boonchanawiwat 1
54 Supannee Poopear 1
55 Kusol Pootanakit 1
56 Wanilada Rungrassamee 1
57 Nitsara Karoonuthaisiri 1
58 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 1
59 ภรรทนพ กนกรัตนา 1
60 ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ 1
61 Benjarat Bunterngsook 1
62 เบญจรัตน์ บรรเทิงสุข 1
63 อุกฤต รัตนโฉมศรี 1
64 J R Shearman 1
65 Ukrit Rattanachomsri 1
66 Thidarat Nimchua 1
67 สุภารัตน์ ขันเขียว 1
68 P. Uthaipaisanwong 1
69 K. Triwitayakorn 1
70 D. A. Lightfoot 1
71 Peerasak Srinives 1
72 ประกิจ สมท่า 1
73 Warunee Sommanas 1
74 Worapa Seehalak 1
75 Prakit Somta 1
76 O. Boonseng 1
77 A. Boonchanawiwat 1
78 Shigemi Sasamoto 1
79 Satoshi Tabata 1
80 Thanwanit Thanyasiriwat 1
81 Kenta Shirasawa 1
82 Sachiko Isobe 1
83 S. Sraphet 1
84 S. Kunkeaw 1
85 อธิพงษ์ บุญชนะวิวัฒน์ 1
86 วรภา สีหลักษณ์ 1
87 S.Sraphet 1
88 Jeerayut Chaijaruwanich 1
89 Supaporn Cheevadhanarak 1
90 มลิวัลย์ นครศรี 1
91 Wattana Jeamton 1
92 Preerada Prommeenate 1
93 Apiluck Musigkain 1
94 W. Kaewngam 1
95 Kalyanee Paithoonrangsarid 1
96 Maliwan Naconsie 1
97 Chinae Thammarongtham 1
98 M.Freqene 1
99 E.Okogbenin 1
100 R.Singh 1
101 K.Triwitayakorn 1
102 Suparat Kunkaew 1
103 ชิเน ธำมรงค์ธรรม 1
104 จรัญญา ณรงคะชวนะ 1
105 D.R. Smith 1
106 S. Tabata 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 6
5 2553 2
6 2552 3
7 2551 2
8 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Oil palm ( Elaeis guineensis Jacq.) linkage map, and quantitative trait locus analysis for sex ratio and related traits.
ปี พ.ศ. 2556
2 Bacterial Population in Intestines of the Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) under Different Growth Stages
3 Comparative Analysis of Microbial Profiles in Cow Rumen Fed with Different Dietary Fiber by Tagged 16S rRNA Gene Pyrosequencing
4 Phylogenetic Analysis and Metabolic Potential of Microbial Communities in an Industrial Bagasse Collection Site
ปี พ.ศ. 2555
5 Characterization of the chloroplast genome sequence of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)
6 Draft genome sequence of Arthrospira platensis C1 (PCC9438)
7 Sequencing and analysis of three plasmids from Lactobacillus casei TISTR1341 and development of plasmid-derived Escherichia coli-L. casei shuttle vectors
ปี พ.ศ. 2554
8 A genome scan for quantitative trait loci affecting cyanogenic potential of cassava root in an outbred population.
9 SSR and EST-SSR-based genetic linkage map of cassava (Manihot esculenta Crantz)
10 Characterization of the complete chloroplast genome of Hevea brasiliensis reveals genome rearrangement, RNA editing sites and phylogenetic relationships
11 Construction of a genetic linkage map using simple sequence repeat markers from expressed sequence tags for cassava (Manihot esculenta Crantz).
12 Transcriptome Sequencing of Hevea brasiliensis for Development of Microsatellite Markers and Construction of a Genetic Linkage Map
13 Insights into the Phylogeny and Metabolic Potential of a Primary Tropical Peat Swamp Forest Microbial Community by Metagenomic Analysis
ปี พ.ศ. 2553
14 โครงการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลแบบ EST ในมันสำปะหลัง
15 The chloroplast genome sequence of mungbean (Vigna radiata) determined by high throughput pyrosequencing: structural organization and phylogenetic relationships
ปี พ.ศ. 2552
16 เครื่องหมายโมเลกุล
17 Characterization of microsatellites and gene contents from genome shotgun sequences of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).
18 Genetic linkage map of cassava (Manihot esculenta Crantz) based on AFLP and SSR markers
ปี พ.ศ. 2551
19 Development of polymorphic markers from expressed sequence tags of Manihot esculenta Crantz
20 Development of simple sequence repeat markers from expressed sequence tags of the black tiger shrimp (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. 2548
21 Cloning of alpha-amylase cDNA sequences and expression analysis of alpha-amylase genes from cassava (Manihot esculenta Crantz)
22 Isolation and characterization of an ?-amylase gene in cassava (Manihot esculenta)