ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sithichoke Tangphatsornruang
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Sithichoke Tangphatsornruan
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 15
2 Duangjai Sangsrakru 6
3 Juntima Chanprasert 6
4 Kanokporn Triwitayakorn 5
5 Thippawan Yoocha 5
6 ทิพวัลย์ อยู่ชา 4
7 ดวงใจ แสงสระคู 4
8 พิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์ 4
9 จันทิมา ชาญประเสริฐ 4
10 Nukoon Jomchai 4
11 นุกูล จอมชัย 3
12 กนกพร ไตรวิทยากร 3
13 Pichahpuk Uthaipaisanwong 3
14 Lily Eurwilaichitr 3
15 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 3
16 Verawat Champreda 3
17 Somvong Tragoonrung 3
18 David A Lightfoot 2
19 Supajit Sraphet 2
20 Supanath Kanjanawattanawong 2
21 Amornpan Klanchui 2
22 Opas Boonseng 2
23 Pattanop Kanokratana 2
24 Thanaporn Laothanachareon 2
25 Wuttichai Mhuantong 2
26 Sukhuman Whankaew 2
27 S.Sraphet 1
28 วรภา สีหลักษณ์ 1
29 Warunee Sommanas 1
30 R.Singh 1
31 M.Freqene 1
32 Suparat Kunkaew 1
33 K.Triwitayakorn 1
34 Worapa Seehalak 1
35 E.Okogbenin 1
36 ประกิจ สมท่า 1
37 O. Boonseng 1
38 A. Boonchanawiwat 1
39 S. Sraphet 1
40 D. A. Lightfoot 1
41 K. Triwitayakorn 1
42 D.R. Smith 1
43 Peerasak Srinives 1
44 P. Uthaipaisanwong 1
45 Prakit Somta 1
46 S. Tabata 1
47 T. Kaneko 1
48 S. Kunkeaw 1
49 Apiluck Musigkain 1
50 W. Kaewngam 1
51 K. Kusolmano 1
52 Tayvich Vorapreeda 1
53 M. Panya 1
54 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 1
55 Viraphong Lulitanond 1
56 Kalyanee Paithoonrangsarid 1
57 Preerada Prommeenate 1
58 Chinae Thammarongtham 1
59 ชิเน ธำมรงค์ธรรม 1
60 จรัญญา ณรงคะชวนะ 1
61 Maliwan Naconsie 1
62 มลิวัลย์ นครศรี 1
63 Wattana Jeamton 1
64 Jeerayut Chaijaruwanich 1
65 Supaporn Cheevadhanarak 1
66 สุภารัตน์ ขันเขียว 1
67 Chatchawan Jantasuriyarat 1
68 Tanaporn Uengwetwanit 1
69 Vipavee Chanroj 1
70 Kittipat Ukoskit 1
71 Kwanjai Pipatchartlearnwong 1
72 Thidarat Nimchua 1
73 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 1
74 ภรรทนพ กนกรัตนา 1
75 ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ 1
76 Vethachai Plengvidhya 1
77 ศุภจิต สระเพชร 1
78 N. Suebwongsa 1
79 Rungnapha Wannasutta 1
80 W. Namwat 1
81 B. Mayo 1
82 Chumpol Ngamphiw 1
83 พรสุภา ฉัตรกุลกวิน 1
84 Kanikar Therawattanasuk 1
85 Pornsupa Chatkulkawin 1
86 Benjarat Bunterngsook 1
87 เบญจรัตน์ บรรเทิงสุข 1
88 Athipong Boonchanawiwat 1
89 Supannee Poopear 1
90 Kusol Pootanakit 1
91 Thanwanit Thanyasiriwat 1
92 Satoshi Tabata 1
93 Sachiko Isobe 1
94 Kenta Shirasawa 1
95 Shigemi Sasamoto 1
96 Pattarajinda, Virote 1
97 Thoetkiattikul, Honglada 1
98 อุกฤต รัตนโฉมศรี 1
99 J R Shearman 1
100 Ukrit Rattanachomsri 1
101 Nitsara Karoonuthaisiri 1
102 Wanilada Rungrassamee 1
103 Chaiyapechara, Sage 1
104 Maibunkaew, Sawarot 1
105 Pikul Jiravanichpaisal 1
106 อธิพงษ์ บุญชนะวิวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 6
5 2553 2
6 2552 3
7 2551 2
8 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Oil palm ( Elaeis guineensis Jacq.) linkage map, and quantitative trait locus analysis for sex ratio and related traits.
ปี พ.ศ. 2556
2 Bacterial Population in Intestines of the Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) under Different Growth Stages
3 Comparative Analysis of Microbial Profiles in Cow Rumen Fed with Different Dietary Fiber by Tagged 16S rRNA Gene Pyrosequencing
4 Phylogenetic Analysis and Metabolic Potential of Microbial Communities in an Industrial Bagasse Collection Site
ปี พ.ศ. 2555
5 Characterization of the chloroplast genome sequence of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)
6 Draft genome sequence of Arthrospira platensis C1 (PCC9438)
7 Sequencing and analysis of three plasmids from Lactobacillus casei TISTR1341 and development of plasmid-derived Escherichia coli-L. casei shuttle vectors
ปี พ.ศ. 2554
8 A genome scan for quantitative trait loci affecting cyanogenic potential of cassava root in an outbred population.
9 SSR and EST-SSR-based genetic linkage map of cassava (Manihot esculenta Crantz)
10 Characterization of the complete chloroplast genome of Hevea brasiliensis reveals genome rearrangement, RNA editing sites and phylogenetic relationships
11 Construction of a genetic linkage map using simple sequence repeat markers from expressed sequence tags for cassava (Manihot esculenta Crantz).
12 Transcriptome Sequencing of Hevea brasiliensis for Development of Microsatellite Markers and Construction of a Genetic Linkage Map
13 Insights into the Phylogeny and Metabolic Potential of a Primary Tropical Peat Swamp Forest Microbial Community by Metagenomic Analysis
ปี พ.ศ. 2553
14 โครงการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลแบบ EST ในมันสำปะหลัง
15 The chloroplast genome sequence of mungbean (Vigna radiata) determined by high throughput pyrosequencing: structural organization and phylogenetic relationships
ปี พ.ศ. 2552
16 เครื่องหมายโมเลกุล
17 Characterization of microsatellites and gene contents from genome shotgun sequences of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).
18 Genetic linkage map of cassava (Manihot esculenta Crantz) based on AFLP and SSR markers
ปี พ.ศ. 2551
19 Development of polymorphic markers from expressed sequence tags of Manihot esculenta Crantz
20 Development of simple sequence repeat markers from expressed sequence tags of the black tiger shrimp (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. 2548
21 Cloning of alpha-amylase cDNA sequences and expression analysis of alpha-amylase genes from cassava (Manihot esculenta Crantz)
22 Isolation and characterization of an ?-amylase gene in cassava (Manihot esculenta)