ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Science and Technology Facilities Council (STFC)
หน่วยงาน Edinburgh Research Archive, United Kingdom
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Best, Philip 6
2 Playfer, Stephen 5
3 Murphy, Alex 4
4 McLure, Ross 4
5 Del Debbio, Luigi 4
6 Binoth, Thomas 4
7 Muheim, Franz 4
8 Peacock, John 4
9 Dunlop, James 3
10 Boyle, Peter 3
11 Rice, Ken 3
12 Woods, Philip 3
13 Gardi, Einan 3
14 Pendleton, Brian 3
15 Ivison, Rob 3
16 Ball, Richard 3
17 Aliotta, Marialuisa 2
18 Ghag, Chamkaur 2
19 Meiksin, Avery 2
20 Eisenhardt, Stephan 2
21 Cirasuolo, Michele 2
22 Evans, Chris 2
23 Taylor, Andy 2
24 Ferguson, Annette 2
25 Berera, Arjun 2
26 Watson, Jennifer Elizabeth 1
27 Hollingsworth, Anthony 1
28 Yoffe, Samuel Robert 1
29 Ker, Louise Moira 1
30 Taylor, William David 1
31 Salter, Philip James Charles 1
32 Back, Trevor 1
33 Sparkes, Ailsa 1
34 Pearce, Henry James 1
35 Heinrich, Gudrun 1
36 Cullen, Gavin James 1
37 Lynn, Stuart 1
38 Jackson, Brendan Marc 1
39 Keegan, Liam Roger George 1
40 Fitzpatrick, Conor Thomas 1
41 McAndrew, Josephine 1
42 Young, Ross Donaldson 1
43 Robertson, Neil 1
44 Burton, George Edmund C. 1
45 Wigmore, Ioan Tomos 1
46 Wallace, Jennifer Patrita 1
47 Attfield, John 1
48 Clark, Lucy 1
49 Tilling, Ian 1
50 Hudspith, Renwick 1
51 Gibbons, Peter George 1
52 Arthur, Rudy 1
53 Buckley, Andrew 1
54 Robertson, Alan Iain 1
55 Heymans, Catherine 1
56 Grocutt, Emma Liana 1
57 Kennedy, Julia Susan 1
58 Woodcraft, Adam 1
59 Wynne, Benjamin Michael 1
60 Fardell, Gemma Claire 1
61 Heavens, Alan 1
62 Phillips, Neil Matthew 1
63 Hood, Ross John 1
64 Scovell, Paul Robert 1
65 Sivalingam, Karthee 1
66 Mann, Bob 1
67 Benson, Sean Harry 1
68 Formicola, Alba 1
69 Scott, David Andrew 1
70 European Commission 1
71 Bruce, Victoria Ashley 1
72 Ruffert, Maximilian 1
73 Mountford, David James 1
74 Woitke, Peter 1
75 Heggie, Douglas 1
76 Breen, Philip Gavin 1
77 Carrington, James Michael 1
78 Higgins, Jonathan 1
79 Ibar, Eduardo 1
80 Currie, Robert Andrew 1
81 Marie Curie Fellowship 1
82 Allen, Rosalind 1
83 Matin, Victoria 1
84 Nixon, Sophie Louise 1
85 Campbell, Michael Aloysius 1
86 Longmore, Andy 1
87 Cockell, Charles 1
88 Mead, Alexander James 1
89 Kim, Graham Young-Min 1
90 Thomson, Alasdair 1
91 Watts, Dan 1
92 Lawrence, Andy 1
93 Holland, Wayne 1
94 Rogers, Alexander Bernard 1
95 MCnet Initial Training Network 1
96 Hartland, Nathan Philip 1
97 Kennedy, Anthony 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 11
2 2556 19
3 2555 9
4 2554 9
5 2553 2
6 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Massive galaxies at 1 < z < 3
2 Kaon semileptonic form factor with near physical domain wall quarks
3 Characterising the optical properties of galaxy clusters with GMPhoRCC
4 Searching for CP violation in the B°s → ØØ decay at LHCb
5 Underground study of the 17 O(p,γ )18F reaction at Gamow energies for classical novae
6 CP-violation in beautiful-strange oscillations at LHCb
7 Obscuration, environments and host galaxies of active galactic nuclei.
8 Stellar populations of the first galaxies
9 Proton structure at the LHC
10 Demographics of dark-matter haloes in standard and non-standard cosmologies
11 Microbial iron reduction on Earth and Mars
ปี พ.ศ. 2556
12 Results from the ZEPLIN-III experiment
13 Angular analysis and search for CP violation in the decay B0 → J/ΨK*0
14 Ionisation induced collapse of minihaloes
15 Radio AGN evolution with low frequency radio surveys
16 Massive stars and miniature robots: today’s research and tomorrow’s technologies
17 Observation of the charmless two-body decay B → ′K∗ using data collected by the BABAR experiment.
18 Cryogenic cold war : closing the thermal conductivity gap
19 Measurement of the e ffective lifetime of the B0 s meson using the flavour speci fic decay Bs → D-s π + at the LHCb experiment.
20 Measurement of the underlying event in pp collisions using the ATLAS detector and development of a software suite for Bayesian unfolding
21 Studies of the structure of the Tz = -1 Nuclei 20Na and 30S for explosive astrophysics
22 Automated calculation of one-loop processes within MadGolem
23 Synthesis and study of frustrated oxide and mixed anion materials
24 Planet formation in self-gravitating discs
25 Gauge fixed gluonic observables and neutral kaon mixing on the lattice
26 Physics and chemistry of gas in discs
27 Investigations of nuclear reactions relevant to stellar γ-ray emission
28 Dynamical evolution of idealised star cluster models
29 Vacuum stability of the standard model and BSM extensions
30 Interstellar medium in lensed star-forming galaxies at z ∼2.5
ปี พ.ศ. 2555
31 Measurement of the G double-polarisation observable in positive pion photoproduction
32 Massive galaxies at high redshift
33 Measurements of B± Meson production at LHCb and characterisation of hybrid photon detectors
34 Time-reversed measurement of the 18Ne(α,p)21Na cross-section for Type I X-ray bursts
35 Investigation of the transfer and dissipation of energy in isotropic turbulence
36 Measurement of the CP-violating phase φs in the decay Bo/s →J/ψ/φ
37 Optimal weak lensing tomography for CFHTLenS
38 Non-perturbative renormalization and low mode averaging with domain wall fermions
39 Lyman-alpha scattering in the intergalactic medium during the epoch of reionisation
ปี พ.ศ. 2554
40 Far-infrared and sub-millimetre surveys of circumstellar discs.
41 RICH particle identification at the present and future LHCb experiment
42 Adaptive optic demonstrators for extremely large telescopes
43 Hadamard subtractions for infrared singularities in quantum field theory
44 Simulating large cosmology surveys with calibrated halo models
45 Automating virtual calculations in supersymmetric theories
46 Modelling dark energy
47 Dynamical electroweak symmetry breaking on the lattice
48 Results from the ZEPLIN-III dark matter search experiment
ปี พ.ศ. 2553
49 Beam asymmetry measurement from pion photoproduction on the neutron
50 Angular analysis of B → K*l^+l^- using the BaBar detector
ปี พ.ศ. 2552
51 Deep multi-frequency radio observations of the SHADES fields and the nature of the faint radio populaton