ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sanparith Marukatat
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Sanparith-Marukatat
- สรรพฤทธิ์ มฤคทัต,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 13
2 บุญธีร์ เครือตราชู 4
3 Boontee Kruatrachue 4
4 ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 4
5 Nattanun Thatphithakkul 4
6 Chai Wutiwiwatchai 4
7 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 4
8 Surapa Thiemjarus 3
9 Vataya Boonpiam 3
10 Thitiporn Chanwimaluang 3
11 ธิติพร จันทร์วิเมลือง 3
12 Cholwich Nattee 2
13 พิชิต กิตติสุวรรณ์ 2
14 Krikamol Muandet 2
15 Premnath Dubey 2
16 วศิน สินธุภิญโญ 2
17 วาทยา ชุณห์วิจิตรา 2
18 Apiwat Henpraserttae 2
19 สมหญิง ไทยนิมิต 2
20 อุดมชัย เตชะวิภู 2
21 Wasin Sinthupinyo 2
22 Udomchai Techavipoo 2
23 เปรมนาถ ดูเบ 2
24 Parinya Sanguansat 2
25 วิทยากร อัศดรวิเศษ 2
26 Somchai Jitapunkul 2
27 Nakaguro, Yoichi 1
28 Dailey, Matthew Nelson 1
29 Makhanov, Stanislav S. 1
30 Ithipan Methasate 1
31 Pongwat Poomchoompol 1
32 Sutat Sae-Tang 1
33 Wisarut Bholsithi 1
34 Shinn Ying Ho 1
35 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
36 วิศรุต พลสิทธิ์ 1
37 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
38 Nonlapas Wongwaen 1
39 Chanjira Sinthanayothin 1
40 Sarin Watcharabutsarakham 1
41 ปริญญา สงวนสัตย์ 1
42 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
43 W. Asdornwised 1
44 P. Kittisuwan 1
45 วาทยา บุญเปี่ยม 1
46 Widhayakorn Asdornwised 1
47 Vichao Saenghiranwathana 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
49 Jeerayut Chaijaruwanich 1
50 Xiaolin Zhang 1
51 Verachad Wongsawangtham 1
52 Tsuyoshi Isshiki 1
53 Papangkorn Inkeaw 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 3
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 6
6 2552 4
7 2551 4
8 2550 2
9 2549 2
10 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Recognition of handwritten Lanna Dhamma characters using a set of optimally designed moment features
ปี พ.ศ. 2556
2 Defeating line-noise CAPTCHAs with multiple quadratic snakes
3 A study on instance-based learning with reduced training prototypes for device-context-independent activity recognition on a mobile phone
4 A method for shoulder range-of-motion estimation using a single wireless sensor node
ปี พ.ศ. 2555
5 การลดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุมการสั่นไหวของกล้องวิดีโอ
6 ขั้นตอนการติดตามดวงตาและการประมาณการเหลือบตาบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
ปี พ.ศ. 2554
7 Accurate activity recognition using a mobile phone regardless of device orientation and location
ปี พ.ศ. 2553
8 ระบบสำหรับการแปลง จัดเก็บและวิเคราะห์แบบจำลองฟันดิจิตอล
9 ขั้นตอนการรวมข้อมูล 3 มิติจากการสแกนหลายครั้ง
10 การรู้จำใบหน้าคน
11 Evaluation of Quadratic Surface Descriptors for Computational Reassembling of Archaeological Artifacts
12 ขอบข่ายงานระบบเพียร์สันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับการลดสัญญาณรบกวนภาพในปริภูมิเวฟเล็ต
13 ขอบข่ายงานระบบเพียร์สันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับการลดสัญญาณรบกวนภาพในปริภูมิเวฟเล็ต
ปี พ.ศ. 2552
14 Query selection via weighted entropy in graph-based semi-supervised classification
15 Robust graph hyperparameter learning for graph based semi-supervised classification
16 ระบบแปลงภาพเอกสารเป็นข้อความที่เรียนรู้เอกสารได้
17 The Estimation of Radial Exponential Random Vectors in Additive White Gaussian Noise
ปี พ.ศ. 2551
18 การค้นหาคําาบรรยายภาพอัตโนมัติโดยการเรียนรู้แบบกึ่งควบคุม
19 Simulated-Data Adaptation for Robust Speech Recognition
20 Simulated-Data Adaptation BasedPiecewise Linear Transformation for Robust Speech Recognition
21 การค้นหาคำบรรยายภาพอัตโนมัติโดยการเรียนรู้แบบกึ่งควบคุม
ปี พ.ศ. 2550
22 Tree-structured model selection and simulated-data adaptation for environmental and speaker robust speech recognition
23 Two dimensional subspace analysis for pattern recognition
ปี พ.ศ. 2549
24 Two-dimensional linear discriminant analysis of principle component vectors for face recognition
25 Robust Speech Recognition Using KPCA-Based Noise Classification
ปี พ.ศ. 2548
26 The feature combination technique for off-line Thai character recognition system