ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Prasert Sobhon
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Prasert Sophan
- ประเสริฐ โสภณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Grams, Hans Rudi 15
2 Nantawan Soonklang 13
3 Vithoon Viyanant 12
4 Chaitip Wanichanon 11
5 Praphaporn Stewart 9
6 Stewart, Michael J. 8
7 Hanna, Peter J. 7
8 Suchart Upatham 7
9 Ardool Meepool 6
10 Kulathida Chaithirayanon 6
11 Hanna, Peter John 5
12 Pissanee Ardseungneon 5
13 Prapee Sretarugsa 4
14 Sirikul Manochantr 3
15 Napamanee Kornthong 3
16 Tanes Poomtong 3
17 Cummins, Scott F. 3
18 Hofmann, Annemarie 3
19 Vitoon Viyanant 3
20 Somphong Sahaphong 3
21 Korge, G. 3
22 Suda Riengrojpitak 3
23 Charoonroj Chotwiwatthanakun 2
24 Porncharn Saitongdee 2
25 Duan, Wei 2
26 Piyachat Chansela 2
27 Kanjana Khornchatri 2
28 Jittipan Chavadej 2
29 Suchart Upathum 2
30 Korge, Günter 2
31 Hofmann, A. 2
32 Viriya Pankao 2
33 Tawewan Tansatit 2
34 Anuchittada Sirisriro 2
35 Witoon Khawsuk 2
36 Smarn Tesana 2
37 Williams, Elizabeth A. 1
38 Degnan, Sandie M. 1
39 Charoenchai Chiamchanya 1
40 Pornpatr A. Dharmasaroja 1
41 Permphan Dharmasaroja 1
42 Ittipon Phoungpetchara 1
43 Morakot Sroyraya 1
44 Narin Preyavichyapugdee 1
45 Stewart, Michael James 1
46 Vichai Linthong 1
47 Prarinyaporn Nuurai 1
48 Schwendemann, A. 1
49 Yotsawan Tinikul 1
50 Thanapong Kruangkum 1
51 Attakorn Engsusophon 1
52 ประพีร์ เศรษฐรักษ์ 1
53 มาลียา เครือตราชู 1
54 Saowaros Suwansa-Ard 1
55 Sirilug Magerd 1
56 Stewart, Praphaporn 1
57 Sroyraya Morakot 1
58 Duan, Wei J. 1
59 Jirawat Saeton 1
60 Prasert Meeratana 1
61 Poom Adisakwattana 1
62 Suksiri Vichasri Grams 1
63 Wanpen Chaicumpa 1
64 Krai Meemon 1
65 Annemarie Hofmann 1
66 Günter Korge 1
67 กวิญ ลีละวัฒน์ 1
68 Vithaya Yodyingyuad 1
69 ประเสริฐ โศภน 1
70 จิตติพันธุ์ ชวเดช 1
71 เอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา 1
72 Maleeya Kruatrachue 1
73 Shigehisa Habe 1
74 Niwat Kangwanrangsan 1
75 Wattana Weerachatyanukul 1
76 Breed, William G. 1
77 Stewart, Michael 1
78 Worawit Suphamungmee 1
79 Leigh, Chris 1
80 Pakawadee Worawittayawong 1
81 Peerapan Tan-ariya 1
82 Jiraporn Ruangsittichai 1
83 Pornpimol Subpipattana 1
84 Kritsana Homwutthiwong 1
85 Parratt, A. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 3
3 2555 4
4 2554 1
5 2553 3
6 2552 1
7 2551 4
8 2550 2
9 2549 7
10 2548 1
11 2547 3
12 2545 4
13 2544 1
14 2541 1
15 2539 1
16 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Neuronal classification and distribution in the central nervous system of the female mud crab, Scylla olivacea
2 Identification of genes associated with reproduction in the mud crab (Scylla olivacea) and their differential expression following serotonin stimulation
ปี พ.ศ. 2556
3 Distribution of GABA in the nerve ganglia of haliotis asinina linnaeus
4 Cloning of the crustacean hyperglycemic hormone and evidence for molt-inhibiting hormone within the central nervous system of the blue crab Portunus pelagicus
5 Distribution of gaba in the nerve ganglia of haliotis asinina linnaeus
ปี พ.ศ. 2555
6 Increased plasma soluble thrombomodulin levels in cardioembolic stroke
7 Relationship between chromatin condensation, DNA integrity and quality of ejaculated spermatozoa from infertile men
8 Ultrastructure of differentiating oocytes and vitellogenesis in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii (de man)
9 Fasciola gigantica: The in vitro effects of artesunate as compared to triclabendazole on the 3-weeks-old juvenile
ปี พ.ศ. 2554
10 Characterization of a GABAA receptor beta subunit in the abalone Haliotis asinina that is upregulated during larval development
ปี พ.ศ. 2553
11 Bilateral eyestalk ablation of the blue swimmer crab, Portunus pelagicus, produces hypertrophy of the androgenic gland and an increase of cells producing insulin-like androgenic gland hormone
12 Spermatogenesis in the blue swimming crab, Portunus pelagicus, and evidence for histones in mature sperm nuclei
13 The tetrapeptide APGW-amide induces somatic growth in haliotis asinina linnaeus
ปี พ.ศ. 2552
14 Cloning, characterization, and expression of Vitelline Protein Bi and its encoding gene in the Liver Fluke, Fasciola gigantica
ปี พ.ศ. 2551
15 Larval settlement of the tropical abalone, Haliotis asinina Linnaeus, using natural and artificial chemical inducers
16 Changes in distribution of basic nuclear proteins and chromatin organization during spermiogenesis in the greater bandicoot rat, Bandicota indica
17 Existence of APGWamide in the testis and its induction of spermiation in Haliotis asinina Linnaeus
18 Fasciola gigantica and Schistosoma mansoni : vaccine potential of recombinant glutathione S-transferase (rFgGST26) against infections in mice
ปี พ.ศ. 2550
19 Comparative molecular analysis of two asparaginyl endopeptidases and encoding genes from Fasciola gigantica
20 Histological studies of the ovaries of two tropical portunid crabs, Portunus pelagicus (L.) and Scylla serrata (F.)
ปี พ.ศ. 2549
21 Molecular and immunological characterization of encoding gene and 14-3-3 protein 1 in Fasciola gigantica
22 Immunolocalization of cytoskeletal components in the tegument of the 3-week-old juvenile and adult Fasciola gigantica
23 Development and roles of vitelline cells in eggshell formation in Fasciola gigantica
24 Classification of the parenchymal cells in Fasciola gigantica based on ultrastructure and their expression of fatty acid binding proteins (FABPs)
25 Opisthorchis viverrini : identification of a glycine-tyrosine rich eggshell protein and its potential as a diagnostic tool for human opisthorchiasis
26 An analysis of the calcium-binding protein 1 of Fasciola gigantica with a comparison to its homologs in the phylum Platyhelminthes
27 ผลของ c-Met/hepatocyte growth factor ต่อการลุกลามของเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดี และการใช้ siRNA ที่จำเพาะต่อ c-Met เพื่อยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดี /
ปี พ.ศ. 2548
28 Chromatin organization and basic nuclear proteins in the male germ cells of Rana tigerina
ปี พ.ศ. 2547
29 Molecular cloning and analysis of stage and tissue-specific expression of cathepsin B encoding genes from Fasciola gigantica
30 Molecular cloning and characterization of a glutathione S-transferase encoding gene from Opisthorchis viverrini
31 A novel gene encodes a new member of Fasciola gigantica 14-3-3 protein family
ปี พ.ศ. 2545
32 Production and characterization of a monoclonal antibody against 28.5 kDa tegument antigen of Fasciola gigantica
33 Production and characterization of a monoclonal antibody against recombinant fatty acid binding protein of Fasciola gigantica
34 Production and characterization of a monoclonal antibody against recombinant glutathione S-transferase (GST) of Fasciola gigantica
35 Production and characterization of a monoclonal antibody against recombinant glutathione S-transferase (GST) of Fasciola gigantica
ปี พ.ศ. 2544
36 Molecular cloning and characterization of cathepsin L encoding genes from Fasciola gigantica
ปี พ.ศ. 2541
37 A Feasibility Study for Opening a Branch of a Commercial Bank in Kunming,Yunnan Province, Peoples Republic of China
ปี พ.ศ. 2539
38 การคัดเลือกสายพันธุ์และเพิ่มผลผลิตกบโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2530
39 Ultrastructure of embryos and endometria during preimplantation period and the effects of lectins on implantation in hamster