ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Murty, V.S.N
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
และรู้จักในชื่อของ
- Murty, V.S.N.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 RameshBabu, V. 16
2 Suryanarayana, A. 14
3 Subrahmanyam, B. 13
4 Rao, D.P. 12
5 Sarma, Y.V.B. 11
6 Sarma, M.S.S. 9
7 McPhaden, M.J. 8
8 Tilvi, V. 7
9 Rao, L.V.G. 7
10 Babu, M.T. 6
11 Gopalakrishna, V.V. 6
12 Sengupta, D. 6
13 Ravichandran, M. 6
14 Vialard, J. 5
15 Somayajulu, Y.K. 5
16 Yu, W. 4
17 Sastry, J.S. 4
18 Guptha, M.V.S. 4
19 Murty, C.S. 4
20 Beena, B.S. 3
21 PrasannaKumar, S. 3
22 Lengaigne, M. 3
23 O'Brien, J.J. 3
24 PraveenKumar, B. 3
25 Mergulhao, L.P. 3
26 Sardar, A. 3
27 Unnikrishnan, A.S. 3
28 Masumoto, Y. 3
29 Fernando, V. 3
30 Shriver, J.F. 2
31 Khalap, S. 2
32 Kuroda, Y. 2
33 Li, T. 2
34 Antony, M.K. 2
35 Pednekar, S.M. 2
36 Wagh, A.B. 2
37 Yu, L. 2
38 Pankajakshan, T. 2
39 Lee, T. 2
40 Foltz, G.R. 2
41 Desai, B.N. 2
42 Felton, C.S. 2
43 Reddy, G.V. 2
44 Gupta, G.V.M. 2
45 Gopinathan, C.K. 2
46 Ando, K. 2
47 Bhat, G.S. 2
48 Muraleedharan, P.M. 2
49 Vinayachandran, P.N. 2
50 Charyulu, R.J.K. 2
51 DileepKumar, M. 2
52 Reddy, K.G. 2
53 Seetaramayya, P. 2
54 Murty, T.V.R. 2
55 Sadhuram, Y. 2
56 Prabhu, C.V. 2
57 Raghukumar, C. 1
58 Mizuno, K. 1
59 LokaBharathi, P.A. 1
60 Zavialov, P.O. 1
61 Revichandran, C. 1
62 Varkey, M.J. 1
63 Ratnakaran, L. 1
64 Katsumata, M. 1
65 Fujiyoshi, Y. 1
66 Rao, G.R.L. 1
67 Nath, B.N. 1
68 Shirooka, R. 1
69 Yasunaga, K. 1
70 Matondkar, S.G.P. 1
71 Shareef, A. 1
72 Ansari, Z.A. 1
73 Yoshizaki, M. 1
74 Sharma, R. 1
75 Takayabu, Y.N. 1
76 Rastogi, A. 1
77 Somasundar, K. 1
78 Veerayya, M. 1
79 Shenoy, D.M. 1
80 Chaubey, A.K. 1
81 Ramprasad, T. 1
82 Parthiban, G. 1
83 Ramana, M.V. 1
84 Almeida, A. 1
85 KameshRaju, K.A. 1
86 Gaye-Haake, B. 1
87 Jenson, G.V. 1
88 Niranjan, K, 1
89 Vidya, P.J. 1
90 Deka, B. 1
91 Sharp, R.J. 1
92 Menezes, A.A.A. 1
93 Ittekkot, V. 1
94 SubbaRaju, L.V. 1
95 Senan, R. 1
96 Vecchi, G.A. 1
97 Wiggert, J.D. 1
98 Desa, M. 1
99 Meyers, G. 1
100 Jones, M.A. 1
101 Khan, A.A. 1
102 Gray, C.R. 1
103 Hulse, J. 1
104 Jeremiah, P. 1
105 Syamsudin, F. 1
106 Cadden, D.D.H. 1
107 Grunseich, G. 1
108 Giese, B.S. 1
109 Nyadjro, E.S. 1
110 David, D.T. 1
111 Byju, P. 1
112 Chambers, D.P. 1
113 Heffner, D.M. 1
114 Sridevi, B. 1
115 Brown, P.E. 1
116 Paul, Y.S. 1
117 Unger, D. 1
118 Li, Z. 1
119 Fredolin, T. 1
120 Nienhaus, M.J. 1
121 Maneesha, K. 1
122 Ingole, B.S. 1
123 Sato, N. 1
124 Valsangkar, A.B. 1
125 Cronin, M.F. 1
126 Pinsard, F. 1
127 Montegut , C.deB. 1
128 Sarma, V.V.S.S. 1
129 Krishna, M.S. 1
130 Pous, S. 1
131 Budi, S. 1
132 Li, K. 1
133 Khokiattiwong, S. 1
134 Adi, T.R. 1
135 Yamada, H. 1
136 Rao, P.Sanjeeva 1
137 Parampil, S.R. 1
138 Sinha, D.K. 1
139 Sudhakar, T. 1
140 Pradhan, Y. 1
141 Mohan, R. 1
142 Gracias, D. 1
143 Araligidad, N. 1
144 Shenoy, Shrikant 1
145 Premkumar, K. 1
146 DeSousa, S.N. 1
147 Tanwar, R.S. 1
148 Parmar, R.S. 1
149 Savin, M. 1
150 Ahammed, Y.N. 1
151 Khan, A. 1
152 Mitra, A.P. 1
153 Sardessai, S. 1
154 Mandal, T.K. 1
155 Nampoothiri, G. 1
156 Raikar, V. 1
157 Fujita, M. 1
158 Vethamony, P. 1
159 Hase, H. 1
160 Seiki, A. 1
161 Sankar, S.J. 1
162 Ushiyama, T. 1
163 Khadge, N.H. 1
164 Moteki, Q. 1
165 Rao, K.H. 1
166 Ueki, I. 1
167 Miyakawa, T. 1
168 Sasaki, H. 1
169 Shenoi, S.S.C. 1
170 Ogata, T. 1
171 Yokoyama, C. 1
172 Rao, N.S. 1
173 Horii, T. 1
174 Subrahmanyam, B 1
175 Zalpuri, K.S. 1
176 Rao, R.R. 1
177 Nagaraju, A. 1
178 Shastri, P.N.M. 1
179 Sindu, P.R. 1
180 Jyothi, D. 1
181 Krishna, S.M. 1
182 Kaka, A.R. 1
183 Sarma, V.V. 1
184 Rao, B.P. 1
185 Supraveena, Y. 1
186 Bhattacharya, G.C. 1
187 Sarma, K.V.L.N.S. 1
188 Subrahmanyam, V. 1
189 Desa, E. 1
190 Murty, G.P.S. 1
191 Jagadeesh, P.S.V. 1
192 Rajesh, G. 1
193 Paropkari, A.L. 1
194 Neelima, C. 1
195 Santosh, K.R. 1
196 Lambata, B.P. 1
197 Kalsi, S.R. 1
198 Garg, S.C. 1
199 Madhusoodanan, P. 1
200 Singh, R. 1
201 Kumar, P.V.H. 1
202 Gupta, P.K. 1
203 Gadgil, S. 1
204 Jain, S.L. 1
205 Shepherd, A.J. 1
206 Rao, C.V.K.P. 1
207 Luis, A.J. 1
208 Rao, A.S. 1
209 Sathe, P.V. 1
210 Nagar, S.G. 1
211 Morwal, S.B. 1
212 Sikka, D.R. 1
213 Swain, J. 1
214 Srinivas, K. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 5
4 2555 4
5 2554 4
6 2552 3
7 2551 4
8 2550 1
9 2549 8
10 2548 3
11 2547 3
12 2546 5
13 2545 6
14 2544 7
15 2543 7
16 2542 4
17 2541 1
18 2540 1
19 2539 5
20 2538 1
21 2536 3
22 2535 6
23 2534 2
24 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Observed changes in ocean acidity and carbon dioxide exchange in the coastal Bay of Bengal - a link to air pollution
ปี พ.ศ. 2557
2 Estimation of the barrier layer thickness in the Indian Ocean using Aquarius Salinity.
3 Processes of interannual mixed layer temperature variability in the thermocline ridge of the Indian Ocean
ปี พ.ศ. 2556
4 Seasonality and variability of coccolithophore fluxes in response to diverse oceanographic regimes in the Bay of Bengal: Sediment trap results
5 Bimodal character of cyclone climatology in the Bay of Bengal modulated by monsoon seasonal cycle
6 TropFlux wind stresses over the tropical oceans: Evaluation and comparison with other products
7 Structures and mechanisms of the first-branch northward-propagating intraseasonal oscillation over the tropical Indian Ocean
8 ENSO-Modulated Cyclogenesis over the Bay of Bengal
ปี พ.ศ. 2555
9 TropFlux: air-sea fluxes for the global tropical oceans-description and evaluation
10 The role of salinity on the dynamics of the Arabian Sea mini warm pool
11 Upper ocean variability in the Bay of Bengal during the tropical cyclones Nargis and Laila
12 Altimetric observations and model simulations of coastal Kelvin waves in the Bay of Bengal
ปี พ.ศ. 2554
13 Sea surface salinity variability in the tropical Indian Ocean
14 Impact of internal waves on the acoustic field at a coastal station off Paradeep, east coast of India
15 Observational evidence of lower-frequency Yanai waves in the central equatorial Indian Ocean
16 Sea surface salinity variability during the Indian Ocean Dipole and ENSO events in the tropical Indian Ocean
ปี พ.ศ. 2552
17 Ocean-atmosphere interactions during cyclone Nargis
18 RAMA: The Research Moored Array for African-Asian-Australian Monsoon Analysis and Prediction (including supplement)
19 Surface and subsurface geostrophic current variability in the Indian Ocean from altimetry
ปี พ.ศ. 2551
20 Impact of freshwater influx on the cyclogenesis, tracks of cyclones and air-sea coupling over the Bay of Bengal
21 Intraseasonal meridional current variability in the eastern equatorial Indian Ocean
22 Warm pool thermodynamics from the Arabian Sea Monsoon Experiment (ARMEX)
23 Mismo field experiment in the equatorial Indian Ocean
ปี พ.ศ. 2550
24 Variability of surface circulation of the Indian Ocean
ปี พ.ศ. 2549
25 Coccolithophores from the central Arabian Sea: Sediment trap results
26 Observations of trace gases and aerosols over the Indian Ocean during the monsoon transition period
27 Marine boundary layer characteristics during a cyclonic storm over the Bay of Bengal
28 Monsoonal reversal of remote sensing biases in latent heat flux over eastern Arabian Sea
29 On the warm pool dynamics in the southeastern Arabian Sea during April – May 2005 based on the satellite remote sensing and ARGO float data
30 Interannual variability of the Equatorial Jets in the Indian Ocean from the merged altimetry data
31 Development of an Indian Ocean moored buoy array for climate studies
32 Indian Moorings: Deep-sea current meter moorings in the Eastern Equatorial Indian Ocean
ปี พ.ศ. 2548
33 Living coccolithophores during the northeast monsoon from the Equatorial Indian Ocean: Implications on hydrography
34 Biogeochemical processes in the northern Indian Ocean
35 Air-sea coupling during the tropical cyclones in the Indian Ocean: A case study using satellite observations
ปี พ.ศ. 2547
36 A biweekly mode in the equatorial Indian Ocean
37 A new technique for the estimation of sea surface salinity in the tropical Indian Ocean from OLR
38 Validation of argo data in the Indian Ocean
ปี พ.ศ. 2546
39 Monitoring effects of simulated disturbance at INDEX site: Current status and future activities
40 New sea surface salinity product in the tropical Indian Ocean estimated from outgoing longwave radiation
41 On the circulation in the Bay of Bengal during northern spring inter-monsoon (March-April 1987)
42 Seasonal and inter-annual variability of surface circulation in the Bay of Bengal from TOPEX/Poseidon altimetry
43 Report on the "Bay of Bengal and Monsoon Experiment (BOBMEX) - NIO component" under the Indian Climate Research Program (ICRP) (DST project file No: ES/48/ICRP/001/99) submitted to Department of Science Technology, New Delhi
ปี พ.ศ. 2545
44 Observations of barrier layer formation in the Bay of Bengal during summer monsoon
45 Influence of a tropical cyclone on chlorophyll-a concentration in the Arabian Sea
46 VM-ADCP measured upper ocean currents in the southeastern Arabian Sea and Equatorial Indian Ocean during December, 2000
47 First results of Indian - Current meter moorings along The equator: Vertical current structure variability at equator, 93 degrees E during February-December, 2000
48 Estimation of sea surface salinity in the Bay of Bengal using Outgoing Longwave Radiation
49 Upper ocean stratification and circulation in the northern Bay of Bengal during southwest monsoon of 1991
ปี พ.ศ. 2544
50 Chemical characteristics of Central Indian Basin waters during the southern summer
51 Thermohaline circulation in the Central Indian Ocean Basin (CIB) during austral summer and winter periods of 1997
52 Anomalous current structure in the eastern equatorial Indian Indian Ocean during the south-west monsoon of 1994
53 Physical oceanography
54 Seasonal variability in the vertical current structure and kinetic energy in the Central Indian Ocean Basin
55 BOBMEX: The Bay of Bengal Monsoon Experiment
56 Comments on 'On the estimation of overwater bowen ratio from sea-air temperature difference. Reply to: Hsu, S.A. - A relationship between the Bowen ratio and sea-air temperature difference under unstable conditions at sea. J. Phys. Oceanogr. Vol. 28; p. 2
ปี พ.ศ. 2543
57 Thermohaline structure and circulation in the upper layers of the southern Bay of Bengal during BOBMEX-Pilot (October-November 1998)
58 Diurnal variability of upper ocean temperature and heat budget in the southern Bay of Bengal during October-November, 1998 (BOBMEX-Pilot)
59 Anomalous circulation in the eastern equatorial Indian Ocean during southwest monsoon of 1994
60 Low frequency variability of the Indian Ocean from TOPEX/POSEIDON sea surface height anomalies
61 Seasonal cyclogenesis and the role of near-surface stratified layer in the Bay of Bengal
62 Seasonal variability of upper-layer geostrophic transport in the tropical Indian Ocean during 1992-1996 along TOGA-I XBT tracklines
63 Effect of vertical stability and circulation on the depth of the chlorophyll maximum in the Bay of Bengal during May-June, 1996
ปี พ.ศ. 2542
64 Gas hydrates stability zone thickness map of Indian deep offshore areas - A GIS based approach
65 Surface meteorological conditions at benthic disturbance experiment site - INDEX area during austral winter 1997
66 Current structure and kinetic energy of the abyssal waters in the Central Indian Ocean Basin
67 Watermass structure at benthic disturbance site (INDEX area) and anticipated mining effects on hydro-physical properties
ปี พ.ศ. 2541
68 Seasonal variation of sea surface temperature in the Bay of Bengal during 1992 as derived from NOAA-AVHRR SST data
ปี พ.ศ. 2540
69 Influence of the monsoon trough on air-sea interaction in the head of the Bay of Bengal during the southwest monsoon of 1990 (monsoon trough boundary layer experiment - 90)
ปี พ.ศ. 2539
70 Variability of the oceanic boundary layer characteristics in the Northern Bay of Bengal during MONTBLEX-90
71 T-S variability and volume transport in the central Bay of Bengal during southwest monsoon
72 Transport and potential vorticity in the Bay of Bengal during the southwest monsoon
73 Physical oceanography of the Bay of Bengal and Andaman Sea
74 Surface circulation off Somalia and western equatorial Indian Ocean during summer monsoon of 1988 from Geosat altimeter data
ปี พ.ศ. 2538
75 Estimation of eddy diffusivity coefficient of heat in the upper layers of equatorial Arabian Sea
ปี พ.ศ. 2536
76 Thermal response of upper layers of Bay of Bengal to forcing of a severe cyclonic storm: A case study
77 Current structure and volume transport across 12 degrees N in the Bay of Bengal
78 Hydrography and circulation of the Bay of Bengal during early winter, 1983
ปี พ.ศ. 2535
79 Hydrographic features of the western Bay of Bengal in the upper 500 m under the influence of NE and SW monsoon
80 Water characteristics, mixing and circulation in the Bay of Bengal during southwest monsoon
81 Potential vorticity field in the Bay of Bengal during southwest monsoon
82 Seasonally reversing current bands across 15 degrees N in the Arabian Sea and their implications
83 Hydrography and circulation in the northwestern Bay of Bengal during the retreat of southwest monsoon
84 Circulation and geostrophic transport in the Bay of Bengal
ปี พ.ศ. 2534
85 Surface heat budget of the Caribbean Sea during the pre-hurricane period (April-May) of 1990
86 Hydrographic characteristics and circulation in the Caribbean Sea during April and May 1990
ปี พ.ศ. 2533
87 Distribution of cyclone heat potential in the Bay of Bengal