ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Morakot Tanticharoen
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มรกต ตันติเจริญ 27
2 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 16
3 Kobkul Laoteng 10
4 กอบกุล เหล่าเท้ง 10
5 Apiradee Hongsthong 8
6 อภิรดี หงส์ทอง 8
7 ภาวิณี เกิดฤทธิ์ 6
8 Supaporn Cheevadhanarak 5
9 มธุรา สิริจันทรัตน์ 5
10 Matura Sirijuntarut 5
11 Pavinee Kurdrid 3
12 Sanjukta Subudhi 3
13 Prasat Kittakoop 3
14 พีรดา พรหมมีเนตร 3
15 Pavinee Kurdrit 3
16 Patcharaporn Wongsa 2
17 พัชราภรณ์ วงษา 2
18 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
19 สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ 2
20 สุกัญญา จีนเหนาะ 2
21 Wattana Jeamton 2
22 Rawisara Ruenwai 2
23 รวิสรา รื่นไวย์ 2
24 จันทิรา ปัญญา 2
25 วัฒนา เจียมตน 2
26 Bruno Maresca 2
27 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ 2
28 Nares Damrongchai 2
29 นเรศ ดำรงชัย 2
30 Anuwat Tachaleat 2
31 Marasri Ruengjitchatchawalya 2
32 Peerada Prommeenate 2
33 S. Na-Ranong 2
34 อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์ 2
35 Juntira Punya 2
36 Alongkorn Amnuaykanjanasin 2
37 อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน 2
38 Pattsarun Cheawchanlertfa 1
39 Veara Loha 1
40 Yodhathai Thebtaranonth 1
41 อัมพร หรั่งรอด 1
42 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
43 La-eid Pengsopar 1
44 วนิชา วิชัย 1
45 Kanyawim Kirtikara 1
46 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
47 Porntip Paungmoung 1
48 ละเอียด เพ็งโสภา 1
49 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
50 Vanicha Vichai 1
51 นพพร เจตนชัย 1
52 เบญจมาศ ทิพย์มณเฑียร 1
53 Supanee Lerttriluck 1
54 Sakarin Bhumiratana 1
55 Amporn Rungrod 1
56 พรทิพย์ ผึ้งม่วง 1
57 Sansanalak Rachdawong 1
58 Wai Prathumpai 1
59 ไว ประทุมผาย 1
60 Masahiko Isaka 1
61 มาซาฮิโกะ อิซากะ 1
62 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ 1
63 สุภาณี เลิศไตรรักษ์ 1
64 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 1
65 Sudarat Dulsawat 1
66 ณัฐพงษ์ เส็งพานิช 1
67 Nattapong Sengpanich 1
68 พนิดา อุนะกุล 1
69 Sukanya Jeennor 1
70 สุภาพร สวัสดิ์จุ้น 1
71 Panida Unagul 1
72 Prasert Srikitikulchai 1
73 ประสาท กิตตคุปต์ 1
74 Sutichai Intamas 1
75 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
76 Supaporn Sawadjoon 1
77 Sutada Mungpakdee 1
78 ศรีธนา ธรรมาธร 1
79 Thaweesak Koanantakool 1
80 Sritana Thammathorn 1
81 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
82 Sukunya Jeennor 1
83 ปรีชา การสุทธิ์ 1
84 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
85 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
86 วิพุธ พูลเจริญ 1
87 Amnat Chidthaisong 1
88 Kriengkrai Porkaew 1
89 Kanda Lertladaluck 1
90 Preerada Prommeenate 1
91 กานดา เลิศลดาลักษณ 1
92 เกรียงไกร ปอแก้ว 1
93 Boosya Bunnag 1
94 บุษยา บุนนาค 1
95 P. Kittakoop 1
96 S. Subudhi 1
97 Kitipong Promwong 1
98 Phuttawadee Phuengcharoen 1
99 Chairat Uthaipibull 1
100 รยากร ยุทธนาสิริกุล 1
101 Sudsanguan Chusacultanachai 1
102 Suranat Phonghanpot 1
103 ศักรินทร์ ภูมิรัตน 1
104 วีระ โลหะ 1
105 Vanida Bhavakul 1
106 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 1
107 Jittisak Senachak 1
108 Wiputh Pooljaroen 1
109 สุธาดา มุ่งภักดี 1
110 Sirintornthep Towprayoon 1
111 จิตติศักดิ์ เสนาจักร์ 1
112 นำชัย ชีววิวรรธน์ 1
113 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
114 Rayakorn Yutthanasirikul 1
115 Somchai Pongpattanakitshote 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 4
3 2552 2
4 2551 5
5 2550 2
6 2549 4
7 2548 6
8 2546 1
9 2545 1
10 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Biosynthesis of Xyrrolin, a New Cytotoxic Hybrid Polyketide/Non-ribosomal Peptide Pyrroline with Anticancer Potential, in Xylaria sp. BCC 1067
ปี พ.ศ. 2553
2 Up-regulated expression of desaturase genes of Mucor rouxii in response to low temperature associates with pre-existing cellular fatty acid constituents
3 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria
4 Oxygen-induced expression of delta6-, delta9- and delta12-desaturase genes modulates fatty acid composition in Mucor rouxii
5 Identification of a heat shock-responsive cis-acting DNA sequence and its transcriptional regulator: their role in Spirulina-desD gene expression in response to heat stress
ปี พ.ศ. 2552
6 Discovery of insect-specific polyketide synthases, potential PKS-NRPS hybrids, and novel PKS clades in tropical fungi
7 Subcellular proteomic characterization of the high-temperature stress response of the cyanobacterium Spirulina platensis
ปี พ.ศ. 2551
8 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
9 Proteome analysis at the subcellular level of the cyanobacterium Spirulina platensis in response to low-temperature stress conditions
10 Evaluation of inoculum performance for enhancing gamma-linolenic acid production from Mucor rouxii
11 A combined stress response analysis of Spirulina platensis in terms of global differentially expressed proteins, and mRNA levels and stability of fatty acid biosynthesis genes
12 Isolation and functional characterization of Spirulina D6D gene promoter: Role of a putative GntR transcription factor in transcriptional regulation of D6D gene expression
ปี พ.ศ. 2550
13 Effect of two intermediate electron donors, NADPH and FADH2, on Spirulina ?6-desaturase co-expressed with two different immediate electron donors, cytochrome b5 and ferredoxin, in Escherichia coli
14 Revealing differentially expressed proteins in two morphological forms of Spirulina platensis by proteomic analysis
ปี พ.ศ. 2549
15 Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditons
16 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
17 Targeted mutagenesis of a fatty acid delta6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II.
18 Revealing the complementation of ferredoxin by cytochrome b5 in the Spirulina-?6-desaturation reaction by N-terminal fusion and co-expression of the fungal-cytochrome b5 domain and Spirulina-?6-acyl-lipid desaturase
ปี พ.ศ. 2548
19 Diversity of type I polyketide synthase genes in the wood-decay fungus Xylaria sp. BCC 1067
20 Production of red pigments by the insect pathogenic fungus Cordyceps unilateralis BCC 1869
21 Promoter analysis of Mucor rouxii delta 9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae
22 Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha
23 Functional expression of Spirulina delta 6 desaturase gene in yeast, Saccharomyces cerevisiae
24 Subsrate specificity and preference of delta6 –deaturase of Mucor rouxii.
ปี พ.ศ. 2546
25 ดีเอ็นเอ ปริศนาลับรหัสชีวิต
ปี พ.ศ. 2545
26 Atropisomeric myristinins: selective COX-2 inhibitors and antifungal agents from Myristica cinnamomea
ปี พ.ศ. 2533
27 การบำบัดและผลิตพลังงานจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังในถังปฏิกรณ์แบบตรึงเซล