ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Morakot Tanticharoen
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มรกต ตันติเจริญ 27
2 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 16
3 Kobkul Laoteng 10
4 กอบกุล เหล่าเท้ง 10
5 Apiradee Hongsthong 8
6 อภิรดี หงส์ทอง 8
7 ภาวิณี เกิดฤทธิ์ 6
8 Supaporn Cheevadhanarak 5
9 มธุรา สิริจันทรัตน์ 5
10 Matura Sirijuntarut 5
11 Prasat Kittakoop 3
12 Pavinee Kurdrit 3
13 พีรดา พรหมมีเนตร 3
14 Sanjukta Subudhi 3
15 Pavinee Kurdrid 3
16 จันทิรา ปัญญา 2
17 Anuwat Tachaleat 2
18 Alongkorn Amnuaykanjanasin 2
19 Bruno Maresca 2
20 Juntira Punya 2
21 สุกัญญา จีนเหนาะ 2
22 Patcharaporn Wongsa 2
23 พัชราภรณ์ วงษา 2
24 อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์ 2
25 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
26 อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน 2
27 Rawisara Ruenwai 2
28 รวิสรา รื่นไวย์ 2
29 วัฒนา เจียมตน 2
30 Marasri Ruengjitchatchawalya 2
31 S. Na-Ranong 2
32 Wattana Jeamton 2
33 สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ 2
34 นเรศ ดำรงชัย 2
35 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ 2
36 Nares Damrongchai 2
37 Peerada Prommeenate 2
38 ละเอียด เพ็งโสภา 1
39 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
40 นพพร เจตนชัย 1
41 สุภาณี เลิศไตรรักษ์ 1
42 Amporn Rungrod 1
43 Somchai Pongpattanakitshote 1
44 Sakarin Bhumiratana 1
45 เบญจมาศ ทิพย์มณเฑียร 1
46 Porntip Paungmoung 1
47 Phuttawadee Phuengcharoen 1
48 รยากร ยุทธนาสิริกุล 1
49 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 1
50 Supanee Lerttriluck 1
51 Chairat Uthaipibull 1
52 Sudsanguan Chusacultanachai 1
53 วีระ โลหะ 1
54 Vanida Bhavakul 1
55 Suranat Phonghanpot 1
56 ศักรินทร์ ภูมิรัตน 1
57 Sutichai Intamas 1
58 Sukanya Jeennor 1
59 สุภาพร สวัสดิ์จุ้น 1
60 Supaporn Sawadjoon 1
61 พนิดา อุนะกุล 1
62 Panida Unagul 1
63 Jittisak Senachak 1
64 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
65 Prasert Srikitikulchai 1
66 Vanicha Vichai 1
67 วนิชา วิชัย 1
68 Veara Loha 1
69 อัมพร หรั่งรอด 1
70 La-eid Pengsopar 1
71 Pattsarun Cheawchanlertfa 1
72 Yodhathai Thebtaranonth 1
73 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
74 Kanyawim Kirtikara 1
75 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
76 พรทิพย์ ผึ้งม่วง 1
77 วิพุธ พูลเจริญ 1
78 Kanda Lertladaluck 1
79 Preerada Prommeenate 1
80 Sansanalak Rachdawong 1
81 Kriengkrai Porkaew 1
82 กานดา เลิศลดาลักษณ 1
83 บุษยา บุนนาค 1
84 P. Kittakoop 1
85 เกรียงไกร ปอแก้ว 1
86 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 1
87 Sudarat Dulsawat 1
88 ณัฐพงษ์ เส็งพานิช 1
89 Nattapong Sengpanich 1
90 ประสาท กิตตคุปต์ 1
91 Masahiko Isaka 1
92 ไว ประทุมผาย 1
93 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ 1
94 มาซาฮิโกะ อิซากะ 1
95 Wai Prathumpai 1
96 Boosya Bunnag 1
97 Amnat Chidthaisong 1
98 Sirintornthep Towprayoon 1
99 Sutada Mungpakdee 1
100 Kitipong Promwong 1
101 สุธาดา มุ่งภักดี 1
102 Wiputh Pooljaroen 1
103 Rayakorn Yutthanasirikul 1
104 นำชัย ชีววิวรรธน์ 1
105 จิตติศักดิ์ เสนาจักร์ 1
106 S. Subudhi 1
107 ปรีชา การสุทธิ์ 1
108 ศรีธนา ธรรมาธร 1
109 Thaweesak Koanantakool 1
110 Sritana Thammathorn 1
111 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
112 Sukunya Jeennor 1
113 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
114 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
115 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 4
3 2552 2
4 2551 5
5 2550 2
6 2549 4
7 2548 6
8 2546 1
9 2545 1
10 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Biosynthesis of Xyrrolin, a New Cytotoxic Hybrid Polyketide/Non-ribosomal Peptide Pyrroline with Anticancer Potential, in Xylaria sp. BCC 1067
ปี พ.ศ. 2553
2 Up-regulated expression of desaturase genes of Mucor rouxii in response to low temperature associates with pre-existing cellular fatty acid constituents
3 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria
4 Oxygen-induced expression of delta6-, delta9- and delta12-desaturase genes modulates fatty acid composition in Mucor rouxii
5 Identification of a heat shock-responsive cis-acting DNA sequence and its transcriptional regulator: their role in Spirulina-desD gene expression in response to heat stress
ปี พ.ศ. 2552
6 Discovery of insect-specific polyketide synthases, potential PKS-NRPS hybrids, and novel PKS clades in tropical fungi
7 Subcellular proteomic characterization of the high-temperature stress response of the cyanobacterium Spirulina platensis
ปี พ.ศ. 2551
8 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
9 Proteome analysis at the subcellular level of the cyanobacterium Spirulina platensis in response to low-temperature stress conditions
10 Evaluation of inoculum performance for enhancing gamma-linolenic acid production from Mucor rouxii
11 A combined stress response analysis of Spirulina platensis in terms of global differentially expressed proteins, and mRNA levels and stability of fatty acid biosynthesis genes
12 Isolation and functional characterization of Spirulina D6D gene promoter: Role of a putative GntR transcription factor in transcriptional regulation of D6D gene expression
ปี พ.ศ. 2550
13 Effect of two intermediate electron donors, NADPH and FADH2, on Spirulina ?6-desaturase co-expressed with two different immediate electron donors, cytochrome b5 and ferredoxin, in Escherichia coli
14 Revealing differentially expressed proteins in two morphological forms of Spirulina platensis by proteomic analysis
ปี พ.ศ. 2549
15 Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditons
16 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
17 Targeted mutagenesis of a fatty acid delta6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II.
18 Revealing the complementation of ferredoxin by cytochrome b5 in the Spirulina-?6-desaturation reaction by N-terminal fusion and co-expression of the fungal-cytochrome b5 domain and Spirulina-?6-acyl-lipid desaturase
ปี พ.ศ. 2548
19 Diversity of type I polyketide synthase genes in the wood-decay fungus Xylaria sp. BCC 1067
20 Production of red pigments by the insect pathogenic fungus Cordyceps unilateralis BCC 1869
21 Promoter analysis of Mucor rouxii delta 9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae
22 Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha
23 Functional expression of Spirulina delta 6 desaturase gene in yeast, Saccharomyces cerevisiae
24 Subsrate specificity and preference of delta6 –deaturase of Mucor rouxii.
ปี พ.ศ. 2546
25 ดีเอ็นเอ ปริศนาลับรหัสชีวิต
ปี พ.ศ. 2545
26 Atropisomeric myristinins: selective COX-2 inhibitors and antifungal agents from Myristica cinnamomea
ปี พ.ศ. 2533
27 การบำบัดและผลิตพลังงานจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังในถังปฏิกรณ์แบบตรึงเซล