ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wong, Limsoon 7
2 Vajta, Gabor. 7
3 Kragh, Peter M. 6
4 Law, Wing-Cheung 5
5 He, Ying 5
6 Hubaux, Jean-Pierre. 5
7 Ye, Ling 5
8 Rosenberg, Catherine. 5
9 Yong, Ken-Tye 5
10 Bolund, Lars 5
11 Liu, Ying 5
12 Lin, Lin 5
13 Lin, Lin. 4
14 Liu, Jing 4
15 Coyne, Richard 4
16 Tan, Yap Peng 4
17 Du, Yutao 4
18 Tan, Ming-Jen 3
19 Hu, Rui 3
20 Zhao, Liang 3
21 Kampuansai J. 3
22 Roy, Indrajit 3
23 Kangwanpong D. 3
24 Hoi, Steven Chu Hong 3
25 Du, Yutao. 3
26 Callesen, Henrik 3
27 Yang, Huanming 3
28 Huang, Likun 3
29 Purup, Stig 3
30 Vajta, Gábor 3
31 Xu, Qing-Feng 3
32 Liu, Liwei 3
33 Liu, Qian 3
34 Zhou, Xiuzhuang 2
35 Kim, Chris H. 2
36 Laidlaw, Ken 2
37 Morris, Paul 2
38 Schwannauer, Matthias 2
39 Kim, Tony Tae-Hyoung. 2
40 Koepping, Elizabeth 2
41 Girard, Andre. 2
42 Tai, Xue Cheng 2
43 Li, Zhenhua 2
44 Lysaker, Marius 2
45 Power, Michael 2
46 Zhang, Danqing 2
47 Panagiotis Papadimitratos. 2
48 Cai, Qizhou 2
49 Bøgh, Ingrid Bruck. 2
50 Kuwayama, Masashige 2
51 Kragh, Peter M 2
52 Srikummool M. 2
53 Seielstad M. 2
54 Lim, Samuel Chao Voon 2
55 Xu S. 2
56 Callesen, Henrik. 2
57 Liu, Ying. 2
58 Bolund, Lars. 2
59 Zhang, Xiuqing. 2
60 Schmidt, Mette. 2
61 Sørensen, Charlotte Brandt. 2
62 Purup, Stig. 2
63 Yang, Huanming. 2
64 Pain, Helen 2
65 Huo, Fengwei 2
66 Tang, Chuyang Y. 2
67 Coe-Sullivan, Seth 2
68 Chen, Peng 2
69 Zhang, Qichun 2
70 Shang, Yuanyuan 2
71 Gu, Pei-Yang 2
72 Roh, Kwangdong 2
73 Nurmikko, Arto 2
74 Nielsen, Anders Lade 2
75 Castagne, Sylvie 2
76 Jørgensen, Arne Lund 2
77 Kwoh, Chee Keong 2
78 Dang, Cuong 2
79 Zhao, Dan 2
80 Reynolds, Jessica L. 2
81 Schmidt, Mette 2
82 Zhu, Jing 2
83 Li, Feng 2
84 Hu, Yazhuo 2
85 Rosenberg, Catherine 2
86 Prasad, Paras N. 2
87 Swihart, Mark T. 2
88 Vasilakos, Athanasios V. 2
89 Zhang, Xihe 2
90 Li, Chang Ming 2
91 Liu, Yang. 2
92 Han, Kai. 2
93 Su, Haibin 2
94 Wang, Gang 2
95 Xiang, Liu 2
96 Collins, David 1
97 Koike T. 1
98 Sproule, John 1
99 Nauright, John 1
100 Kulawonganunchai S. 1
101 McMeel, Dermott 1
102 Kimura R. 1
103 He, Daqing 1
104 Majumder P.P. 1
105 Liu E.T. 1
106 Ritchie, Graeme 1
107 Lai P.S. 1
108 Lee J.-Y. 1
109 Kumar V. 1
110 Kim K. 1
111 Kennedy G.C. 1
112 Logie, Robert 1
113 Colton, Simon 1
114 Jacucci, Carlo 1
115 Jinam T.A. 1
116 Khurana P. 1
117 Foley, Jennifer A 1
118 Haszeldine, Stuart 1
119 Kimm K. 1
120 Kim W.-Y. 1
121 Wilkinson, Mark 1
122 Kim H.-L. 1
123 Nash, Christine Scott 1
124 Oh S. 1
125 Ministry of Higher Education and Scientific Research in Iraq 1
126 Ong R. 1
127 Oka A. 1
128 Mustafa, Janan Abdulsattar 1
129 Stanley, Brian 1
130 Ohashi J. 1
131 Williams, Richard 1
132 Padilla C.D. 1
133 Bøgh, Ingrid Brück 1
134 Pease, Alison 1
135 Raeburn, Alison Somers 1
136 Androulaki, Maria 1
137 Agostino, Cristiano 1
138 Wright, Mark 1
139 Oh B. 1
140 Thomas, Jonathan 1
141 Mukerji M. 1
142 Mitchell W. 1
143 Fergusson, David 1
144 Marzuki S. 1
145 Al-Attili, Aghlab Ismat 1
146 Naritomi K. 1
147 Nishida N. 1
148 Dima, Maria 1
149 Gisborne, Nik 1
150 Ngamphiw C. 1
151 Cowie, Claire 1
152 Mandapati K.K. 1
153 Plunkett, William 1
154 Goh, Kau Kiat Kelvin 1
155 Loo, Wan-Yi 1
156 Ravi Mazumdar. 1
157 Shen, Zhi-Liang 1
158 Wong, Colin Hong An 1
159 Ma, Kexin. 1
160 Panchard, Jacques. 1
161 Loh, Teck-Peng 1
162 Jarfors, Anders E. W. 1
163 Fong, Kai-Soon 1
164 Keane, John. 1
165 Grossglauser, Matthias. 1
166 Piorkowski, Michal. 1
167 Iyer, Aravind. 1
168 Yang, Yong Sheng 1
169 Huang, Peng 1
170 Chen, Gang 1
171 Keating, Michael J. 1
172 Pelicano, Helene 1
173 Lu, Weiqin 1
174 Zhang, Wan 1
175 Garcia-Prieto, Celia 1
176 Hamp, Tobias 1
177 Lu, Lanyuan 1
178 McKenzie, Karen 1
179 Croce, Carlo M. 1
180 Burger, Jan A. 1
181 Zhou, J. 1
182 Mitran, Patrick. 1
183 Han J. 1
184 grant no. 200074/97-0 1
185 Carbogim, Daniela Vasconcelos 1
186 Gojobori T. 1
187 Ghang H. 1
188 Robertson, David 1
189 Ho S.-F. 1
190 Hoh B.P. 1
191 Inoko H. 1
192 Smaill, Alan 1
193 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
194 Huang W. 1
195 Smith, Tim J 1
196 CNPq (Brazilian Research Council) 1
197 Edo J. 1
198 Hyttel, Poul. 1
199 Chu J. 1
200 Chen Y.-T. 1
201 Østrup, Olga. 1
202 Chen C.-H. 1
203 Gao, Huasheng 1
204 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
205 Delfin F.C. 1
206 Danupon Ariyasajjakorn 1
207 Chulalongkorn University. Faculty of Economics 1
208 De Ungria M.C.A. 1
209 Tang, Tilan 1
210 Jha P. 1
211 Mikkelsen, Jacob Giehm 1
212 Png E. 1
213 Sakaki Y. 1
214 Phipps M.E. 1
215 Perdigon H.B. 1
216 Paramonov V. 1
217 Kittichok Nithisathian 1
218 Salvador J.M. 1
219 Sandraling Y. 1
220 Sudoyo H. 1
221 Sugano S. 1
222 Sinha A. 1
223 Sidek M.R. 1
224 Scaria V. 1
225 Will I. 1
226 Templin I. 1
227 Köhler W. 1
228 Nozdrin M. 1
229 Klemz G. 1
230 Groß M. 1
231 Grabosch H. 1
232 Weidinger S. 1
233 Wenndorff R. 1
234 Schlarb H. 1
235 Schreiber S. 1
236 Lederer S. 1
237 Hoffmann M. 1
238 Flöttmann K. 1
239 Suryadi H. 1
240 Suzuki Y. 1
241 Ivanisenko Y. 1
242 Khojoyan M. 1
243 Isaev I. 1
244 Hakobyan L. 1
245 Rimjaem S. 1
246 Vashchenko G. 1
247 Krasilnikov M. 1
248 Mahgoub M. 1
249 Petrosyan B. 1
250 Shapovalov A. 1
251 Otevrel M. 1
252 Oppelt A. 1
253 Malyutin D. 1
254 Zilfalil B.A. 1
255 Zhao G. 1
256 Villamor L.P. 1
257 Wang E. 1
258 Tokunaga K. 1
259 Tan A. 1
260 Tabbada K.A. 1
261 Wang H. 1
262 Wu J.-Y. 1
263 Yoo H.-S. 1
264 Yuan W. 1
265 Shugart Y.Y. 1
266 Yang J.O. 1
267 Xiao H. 1
268 Asova G. 1
269 Richter D. 1
270 Liao S. 1
271 Molnár, Molnar. 1
272 Luo X. 1
273 Kutanan W. 1
274 Aun H.S. 1
275 Samnom H. 1
276 Shi H. 1
277 Su B. 1
278 Fuchareon S. 1
279 Zhang, Xiuqing 1
280 Tongsima S. 1
281 Assawamakin A. 1
282 Winther, K. D. 1
283 Kuwayama, Masaabc. 1
284 Bunnath L. 1
285 Johansen, Marianne G. 1
286 Zhang X. 1
287 Walker, Brigid 1
288 Jakobsen, Jannik E. 1
289 McPaul, Ann 1
290 Østrup, Olga 1
291 Qi X. 1
292 Serey B. 1
293 Sovannary T. 1
294 Pribenszky, Csaba. 1
295 Yang Z. 1
296 Yan S. 1
297 Niikawa N. 1
298 Gao, Fei. 1
299 Bhak J. 1
300 Moldt, Brian 1
301 Liu, Yaqian 1
302 Ahmed I. 1
303 Abdulla M.A. 1
304 Jakobsen, Jannik E 1
305 Brahmachari S.K. 1
306 Winther, Kjeld Dahl 1
307 Holm, Ida E 1
308 Stephan F. 1
309 Chaurasia A. 1
310 Schyth, Brian Dall 1
311 Calacal G.C. 1
312 McClenaghan, Kerry 1
313 Lee S. 1
314 Wang Y. 1
315 Nielsen, Anders Lade. 1
316 Li, Shengting. 1
317 Luo, Yonglun. 1
318 Jung J. 1
319 Kim S. 1
320 Wang, Jun. 1
321 Chen J. 1
322 Estefan, Andrew 1
323 Hasking, Penelope 1
324 McAllister, Margaret, RN. 1
325 Palittapongarnpim P. 1
326 Holm, Ida E. 1
327 Liu, HanLong 1
328 Chen, Songtao 1
329 Shan, Wen 1
330 Wang, Yi 1
331 Kumar, Sanjay 1
332 Singh, A.K. 1
333 Wang, Jing 1
334 Steckel, Jonathan S. 1
335 Shenghua, Jin 1
336 Peng, Kaiping 1
337 Girard, André 1
338 Foo, Schubert 1
339 Davis, Hunter Morgan 1
340 Theng, Yin-Leng 1
341 Li, Ruidi 1
342 Guan, Lunhui 1
343 Steekel, Jonathan S. 1
344 Lee, Hangil 1
345 Shin, Taeh 1
346 Breen, Craig 1
347 Shin, Hyeon-Jin 1
348 Xiao, Xiong 1
349 Zhao, Yi 1
350 Xu, Zhichuan 1
351 He, Jian 1
352 Li, Haizhou 1
353 Wu, Wangliang 1
354 Chng, Eng Siong 1
355 Shao, Xiao 1
356 Wu, Youyou 1
357 Veeravalli, Bharadwaj. 1
358 Guo, Mei-Ling 1
359 Tan, Yap-Peng 1
360 Hu, Menglan. 1
361 Sun, Lingling 1
362 Jing, Zhenzhong 1
363 Jiang, Xudong 1
364 Chua, Beng-Wah 1
365 Wang, Liyun 1
366 Vithia, Gunalan 1
367 Ho, Zheng Jie Marc 1
368 Zhang, Chun 1
369 Maurer-Stroh, Sebastian 1
370 Chin, Kek Foo 1
371 Yu, Zhiping 1
372 Qi, Saren 1
373 Zhang, Weiqing 1
374 Yang, Jinhua 1
375 Liu, Xin 1
376 Liu, Shuqing 1
377 Li, Ye 1
378 Qiao, Miao 1
379 Zhao, Qian 1
380 Chen, Wenchao 1
381 Jiang, Zhiyong 1
382 Yu, Hao 1
383 Tan, Choon-Hong 1
384 Jeon, Heonsu 1
385 Lee, Jiyoul 1
386 Zhou, Zhaofeng 1
387 Lim, Sierin 1
388 Sana, Barindra 1
389 Sun, Changqing 1
390 Huang, T. S. 1
391 Wang, Yubo 1
392 Liu, Xinjuan 1
393 Kim, Dong-Hwan 1
394 Ananthanarayanan, Arundithi 1
395 Wang, Wen-Ping 1
396 Xin, Shi-Qing 1
397 Wang, Xuewan 1
398 Ma, Shouzhi 1
399 Xiao, Gaoxi 1
400 Nguyen, Hung 1
401 Zhou, Feng 1
402 Wang, Chengyuan 1
403 Li, Gang 1
404 Gao, Junkuo 1
405 Kim, Jin-Mo 1
406 Yau, Wei-Yun 1
407 Teoh, Eam Khwang 1
408 Pang, John Hock Lye 1
409 Wang, Dong 1
410 Zheng, Lianxi 1
411 Sun, Gengzhi 1
412 Shojaeilangari, Seyedehsamaneh 1
413 Routh, Parimal 1
414 Lim, Kok-Hwa 1
415 Goh, Lin-Tang 1
416 Long, Yi 1
417 Magdassi, Shlomo 1
418 Tong, Yen Wah 1
419 Song, Zhiwei 1
420 Cao, Xun 1
421 Yang, Yuansheng 1
422 Zhu, Xi 1
423 Seo, Jiwon 1
424 Ahn, Sungmo 1
425 Kim, Hanbit 1
426 Cole, Jacqueline M. 1
427 Lee, Dongwook 1
428 Wang, Ning 1
429 Bardor, Muriel 1
430 Lu, Yunpeng 1
431 Yan, Mi 1
432 Zhao, Junying 1
433 Song, Hongwei 1
434 Huang, Jinghuai 1
435 Yang, Minghui 1
436 Wang, Ningfei 1
437 Ho, Steven C. L. 1
438 Loo, Say Chye Joachim 1
439 Guo, Hua 1
440 Li, Bin 1
441 Jiang, Bin 1
442 Chen, Liguang 1
443 Ng, Ching Ging 1
444 Delaunay, Wylliam 1
445 Williams, Patrick L. 1
446 Sieh, Kerry 1
447 Mathey, François 1
448 Chen, Hui 1
449 Gong, Cheng 1
450 Yu, Liujian 1
451 Allen, Clarence R. 1
452 Wang, Zisu 1
453 Zhao, Yan 1
454 Wang, Zuoyong 1
455 McGill, Sally Fagerson 1
456 Joly, Damien 1
457 Qin, Fang 1
458 Bao, Qiaoliang 1
459 Yoon, Seung Wook 1
460 Chen, Yumin 1
461 Rui, Hu 1
462 Yu, Aibin 1
463 Wang, Yucheng 1
464 Lee, Chengkuo 1
465 Chu, Jian 1
466 Lu, Zhisong 1
467 Xiang, Liu. 1
468 Guo, Jun 1
469 Dong, Zhili 1
470 Gao, HongMei 1
471 Lescop, Christophe 1
472 Tan, Huei Shuan 1
473 Li, Lin 1
474 Zhang, Chi 1
475 Bao, Hongqian 1
476 Pan, Yongzheng 1
477 Ong, Beng S. 1
478 Deng, Chenwei 1
479 Ping, Yuan 1
480 Gan, Leong Huat 1
481 Cai, Hongxing 1
482 Wang, Kai 1
483 Lian, Zhichao 1
484 Er, Meng Joo 1
485 Lin, Juncong 1
486 Lin, Weisi 1
487 Zhou, Yuhua 1
488 Di, Chong-An 1
489 Duan, Zheng 1
490 Geffroy, Bernard 1
491 Guo, Yunlong 1
492 Tondelier, Denis 1
493 Yu, Gui 1
494 Hissler, Muriel 1
495 Hu, Junlin 1
496 Lim, Suo Hon 1
497 Lin, Ming 1
498 Réau, Régis 1
499 Liu, Yunqi 1
500 Yan, Li Ling 1
501 Mahajan, Supriya D. 1
502 Ge, Jian-Feng 1
503 Luo, Yonglun 1
504 Liu, Gao-Yan 1
505 Zhang, You-Hao 1
506 Ghosh, Moumita. 1
507 Ghosh, Ranadhir. 1
508 Chen, Hongyan 1
509 Sørensen, Charlotte Brandt 1
510 Baik, Bok 1
511 Sydor, John. 1
512 Li, Shengting 1
513 Kang, Jun-Koo 1
514 Wang, Jianhua 1
515 Verma, Brijesh. 1
516 Yang, Gao 1
517 Lin, Tzer Pin Raymond 1
518 Meng, Min 1
519 Xia, Jiazhi 1
520 Tan, Clive M. 1
521 Tong, Jiarong 1
522 Lee, Jian Ming Vernon 1
523 Yoon, Yong-Jin 1
524 Shin, Choongsoo 1
525 Balanda, Kevin. 1
526 Gillespie, Amaya. 1
527 Baek, Jong Dae 1
528 Reaburn, Peter. 1
529 Samat Shabdanov. 1
530 Wang, Y. 1
531 Panagopoulos, Christos 1
532 Guo, Jinjun 1
533 Son, Hungsun 1
534 Chia, Elbert E. M. 1
535 Zhou, X. 1
536 Li, Shengyong 1
537 Liu, Xiang. 1
538 Kumar, Rajiv 1
539 Kwak, Sang Kyu 1
540 Made, Riko I. 1
541 Gan, Chee Lip 1
542 Lin, Guimiao 1
543 Aravind Iyer 1
544 Liu, Chaoyin 1
545 You, L. 1
546 Wang, J. 1
547 Wu, Tom 1
548 Li, Hua 1
549 Chen, L. 1
550 Miao, Shifeng 1
551 Li, Najun 1
552 Xing, Guozhong 1
553 Lu, C. L. Xing, Guozhong.; Xing, Guichuan.; Li, Mingjie.; Sie, Edbert Jarvis.; Wang, Dandan.; Sulistio, Arief.; Ye, Quan Lin.; Huan, Alfred Cheng Hon.; Wu, Tom.; Sum, Tze Chien. 1
554 Xiao, Qijun 1
555 Sun, Ru 1
556 Peng, Haiyang 1
557 Zheng, Junwei 1
558 Dunyaporn Trachootham 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 20
5 2556 17
6 2555 45
7 2554 7
8 2553 14
9 2552 10
10 2551 11
11 2550 4
12 2549 7
13 2548 2
14 2547 1
15 2543 2
16 2541 1
17 2540 1
18 2538 1
19 2531 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A Comparative Study Of Different Types Of Mother Wavelets For Heartbeat Biometric Verification System
ปี พ.ศ. 2559
2 Business plan meet night Japanese restaurant
ปี พ.ศ. 2558
3 Effects of managerial labor market on executive compensation : evidence from job-hopping
ปี พ.ศ. 2557
4 Integrating water exclusion theory into βcontacts to predict binding free energy changes and binding hot spots
5 Facile synthesis of graphene quantum dots from 3D graphene and their application for Fe3+ sensing
6 Effects of reactant rotation on the dynamics of the OH + CH4 → H2O + CH3 reaction : a six-dimensional study
7 Nanoporous thermochromic VO2 (M) thin films : controlled porosity, largely enhanced luminous transmittance and solar modulating ability
8 Managing tensions in the South China sea : comparing the China-Philippines and the China-Vietnam approaches
9 China, Vietnam and the paracels : time for a way out?
10 Encapsulating MWNTs into hollow porous carbon nanotubes : a tube-in-tube carbon nanostructure for high-performance lithium-sulfur batteries
11 Surface-emitting red, green, and blue colloidal quantum dot distributed feedback lasers
12 Game-based digital interventions for depression therapy : a systematic review and meta-analysis
13 Fabrication of porous matrix membrane (PMM) using metal-organic framework as green template for water treatment
14 Synthesis and characterization of silica gel-polyacrylonitrile mixed matrix forward osmosis membranes based on layer-by-layer assembly
15 Chiral bicyclic guanidine-catalysed conjugate addition of α-fluoro-β-ketoesters to cyclic enones
16 Multi-manifold metric learning for face recognition based on image sets
17 Microstructure evolution of Ti-6Al-4V during superplastic-like forming
18 Emergence of norovirus GI.2 outbreaks in military camps in Singapore
19 Contemporary digital museum in theory and practice
20 Aetherspheres: spatial sensitivity and self awareness in food and social media prosuming practices
21 Depression in older people : meeting the challenges of an ageing population
22 Memory and normal ageing in adults with intellectual disabilities : a research portfolio
23 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
ปี พ.ศ. 2556
24 Comparison of Internal Ribosome Entry Site (IRES) and Furin-2A (F2A) for monoclonal antibody expression level and quality in CHO cells
25 Quantum confinement-induced tunable exciton states in graphene oxide
26 A new V-shaped organic fluorescent compound integrated with crystallization-induced emission enhancement and intramolecularcharge transfer
27 Toxicity assessment of phospholipid micelle-encapsulated cadmium-based quantum dots using Kunming mice
28 Algorithm design for data communications in duty-cycled wireless sensor networks : a survey.
29 The liability of foreignness in international equity investments : evidence from the US stock market
30 Synthesis, characterization, and nonvolatile ternary memory behavior of a larger heteroacene with nine linearly fused rings and two different heteroatoms
31 Nonlinear stress-strain behavior of carbon nanotube fibers subject to slow sustained strain rate
32 Structural analysis on mutation residues and interfacial water molecules for human TIM disease understanding
33 Highly efficient, spatially coherent distributed feedback lasers from dense colloidal quantum dot films
34 Equatorial Ionospheric Anomaly (EIA) and comparison with IRI model during descending phase of solar activity (2005– 2009)
35 Superplastic-like forming of lightweight alloys.
36 Three essays on corporate finance.
37 China's Outward FDI: A Study of Push and Pull Factors in Selected Asian Countries
38 Design-led approach for transferring the embodied skills of puppet stop-motion animators into haptic workspaces
39 American Southern Presbyterians and the formation of presbyterianism in Honam, Korea, 1892-1940: traditions, missionary encounters, and transformations
40 Computer-based sketching and the productivity of the conceptual stage of design
ปี พ.ศ. 2555
41 Stromal control of cystine metabolism promotes cancer cell survival in chronic lymphocytic leukaemia
42 A stable solution-processed polymer semiconductor with record high-mobility for printed transistors
43 Thermo-responsive transfection of DNA complexes with well-defined chitosan terpolymers
44 A pilot study in non-human primates shows no adverse response to intravenous injection of quantum dots
45 An optimized sheet metal forming process using non-isothermal heating system
46 Progressive dry-core-wet-rim hydration trend in a nested-ring topology of protein binding interfaces
47 Structural and functional analysis of multi-interface domains
48 B-cell epitope prediction through a graph model
49 Synthesis and application of a recyclable ionic liquid-supported imidazolidinone catalyst in enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition
50 Formation of nanocrystalline tungsten by selective laser melting of tungsten powder
51 Greener manufacturing : superplastic-like forming
52 Cost-sensitive semi-supervised discriminant analysis for face recognition
53 Molecular length adjustment for organic azo-based nonvolatile ternary memory devices
54 Design, simulation and experiment of a novel mass detection system with active control magnetic
55 Bioconjugated pluronic triblock-copolymer Micelle-encapsulated quantum dots for targeted imaging of cancer : in vitro and in vivo studies
56 PEGylated phospholipid Micelle-encapsulated near-infrared PbS quantum dots for in vitro and in vivo bioimaging
57 Preparation of quantum dot/drug nanoparticle formulations for traceable targeted delivery and therapy
58 Creep behavior of EPS composite soil
59 Minimum-energy connected coverage in wireless sensor networks with omni-directional and directional features.
60 2,2′-biphospholes : building blocks for tuning the HOMO-LUMO gap of π-systems using covalent bonding and metal coordination
61 Neighborhood repulsed metric learning for kinship verification
62 DECA : recovering fields of physical quantities from incomplete sensory data
63 Harmonic quorum systems : data management in 2D/3D wireless sensor networks with holes
64 Z-score biological significance of binding hot spots of protein interfaces by using crystal packing as the reference state
65 Learning modality-invariant features for heterogeneous face recognition
66 Gait-based gender classification in unconstrained environments
67 ZnO Meso-Mechano-Thermo physical chemistry
68 LAACAD : load balancing k-area coverage through autonomous deployment in wireless sensor networks
69 Diffusion combustion of liquid heptane in a small tube with and without heat recirculating
70 Feedback control of combustion instabilities using a Helmholtz resonator with an oscillating volume
71 Lasso environment model combination for robust speech recognition
72 Microstructural evolvement and formation of selective laser melting W–Ni–Cu composite powder
73 Mating strategies in Chinese culture : female risk avoiding vs. male risk taking
74 A new model of stacked transformers considering skin and substrate effects
75 Optimal provisioning for scheduling divisible loads with reserved cloud resources.
76 Modular weighted global sparse representation for robust face recognition
77 Detection of outlier residues for improving interface prediction in protein heterocomplexes
78 A novel memristor-based rSRAM structure for multiple-bit upsets immunity
79 Unsupervised co-segmentation for 3D shapes using iterative multi-label optimization
80 Intracochlear fluid pressure and cochlear input impedance from push-pull amplification model
81 Generalized subspace disance for set-to-set image classification
82 Feature extraction through binary pattern of phase congruency for facial expression recognition
83 Dynamics of competing ideas in complex social systems
84 Increased blastocyst formation of cloned porcine embryos produced with donor cells pre-treated with Xenopus egg extract and/or digitonin
85 Experimentally minimized beam emittance from an L-band photoinjector
ปี พ.ศ. 2554
86 A novel illumination normalization method based on local relation map
87 Enhanced linear subspace methods for face and gait analysis.
88 High efficiency of BRCA1 knockout using rAAV-mediated gene targeting: developing a pig model for breast cancer
89 Cell Colony Formation Induced by Xenopus Egg Extract as a Marker for Improvement of Cloned Blastocyst Formation in the Pig
90 Comparison of gene expression and genome-wide DNA methylation profiling between phenotypically normal cloned pigs and conventionally bred controls
91 Pig transgenesis by Sleeping Beauty DNA transposition
92 The Aspectual System of Singapore Colloquial English and its Theoretical Explanations with Regards of Language Contact
ปี พ.ศ. 2553
93 Practical algorithm for minimum delay peer-to-peer media streaming.
94 A randomized countermeasure against parasitic adversaries in wireless sensor networks.
95 On the capacity and scheduling of a multi-sector cell with co-channel interference knowledge.
96 Superconducting gap induced barrier enhancement in a BiFeO3-based heterostructure
97 Does compressed sensing improve the throughput of wireless sensor networks?
98 Throughput-lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under an SINR-based interference model
99 Engineering wireless mesh networks : joint scheduling, routing, power control, and rate adaptation
100 Pregnancies and piglets from large white sow recipients after two transfer methods of cloned and transgenic embryos of different pig breeds
101 A strengths-based group program on self-harm: a feasibility study
102 McCormick missionaries and the shaping of Korean Evangelical Presbyterianism, 1888-1939
103 Two pillars paradigm: covenant as a theological and relational concept in response to the contract-based economic market
104 Genetic evidence supports linguistic affinity of Mlabri - a hunter-gatherer group in Thailand
105 The Relationship Between Leadership Style And Work Values Of Employees In The Printing Industry In Penang
106 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
107 Mapping human genetic diversity in Asia
108 Joint sink mobility and routing to maximize the lifetime of wireless sensor networks : the case of constrained mobility.
109 Efficient algorithms to solve a class of resource allocation problems in large wireless networks.
110 A voltage scalable 0.26 V, 64 kb 8T SRAM with Vmin lowering techniques and deep sleep mode.
111 Study of low-temperature thermocompression bonding in Ag-In solder for packaging applications
112 Distributed wavelength provisioning in WDM optical networks.
113 Hemizygous minipigs produced by random gene insertion and handmade cloning express the Alzheimer’s disease-causing dominant mutation APPsw
114 Elevated NaCl concentration improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes
115 The artistry of construction: an investigation into construction as a creative process and the influence of mobile phones within domestic scale construction projects
116 Factors affecting embodied interaction in virtual environments: familiarity, ethics and scale
ปี พ.ศ. 2551
117 On the performance of primal/dual schemes for congestion control in networks with dynamic flows.
118 GossiCrypt : wireless sensor network data confidentiality against parasitic adversaries.
119 Engineering wireless mesh networks.
120 A 0.2 V, 480 kb subthreshold SRAM with 1 k cells per bitline for ultra-low-voltage computing.
121 Direct observation and analysis of annealing-induced microstructure at interface and its effect on performance improvement of organic thin film transistors
122 Scalable and configurable array architectures for matrix computation.
123 High hydrostatic pressure treatment of porcine oocytes before handmade cloning improves developmental competence and cryosurvival
124 Comparison of efficiency of open pulled straw (OPS) and Cryotop vitrification for cryopreservation of in vitro matured pig oocytes
125 CO2 interaction with aquifer and seal on geological timescales: the Miller oilfield, UK North Sea
126 The role of coach education in the development of expertise in coaching
127 Media literacy in responsive physical environments
ปี พ.ศ. 2550
128 Throughput-Lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under a realistic interference model.
129 Effect Of Rifampicin And Omeprazole In Combination With Chloroquine On Chloroquine Resistant Plasmodia In Vitro And In Vivo [RM666.C5215 L9 2007 f rb].
130 A Computational Model of Lakatos-style Reasoning
131 Retrospective and prospective memory in healthy and cognitively impaired older adults: Using subjective and objective assessment
ปี พ.ศ. 2549
132 A binary level set model and some applications to Mumford-Shah image segmentation
133 A variant of the level set method and applications to image segmentation
134 MobiRoute : routing towards a mobile sink for improving lifetime in sensor networks.
135 Mobility to improve the lifetime of wireless sensor networks : a theoretical framework.
136 Fingerprint processing based on phase portrait model.
137 Combining transmitter beamforming and space-time block codes in slow rayleigh flat fading channels.
138 An Attentional Theory of Continuity Editing
ปี พ.ศ. 2548
139 GOAL ORIENTATIONS AND ORGANISATIONAL OUTCOMES
140 Goal Orientations And Organisational Outcomes: The Impact Of Leader-Member Exchange
ปี พ.ศ. 2547
141 A feature extraction technique for online handwriting recognition
ปี พ.ศ. 2543
142 Dynamics in Formal Argumentation
143 Resolving References to Graphical Objects in Multimodal Queries by Constraint Satisfaction
ปี พ.ศ. 2541
144 Computer knowledge, attitudes and skills of nurses in people's hospital affiliated to Beijing Medical University / Liu Jun-e
ปี พ.ศ. 2540
145 Informational needs of Chinese premastectomy patients and spouses / Li Jin
ปี พ.ศ. 2538
146 The World Masters Games (1994) injury study : final report
ปี พ.ศ. 2531
147 Triggered slip along the San Andreas fault after the 8 July 1986 North Palm Springs earthquake