ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Vajta, Gabor. 7
2 Wong, Limsoon 7
3 Kragh, Peter M. 6
4 Rosenberg, Catherine. 5
5 Bolund, Lars 5
6 Liu, Ying 5
7 Hubaux, Jean-Pierre. 5
8 Lin, Lin 5
9 He, Ying 5
10 Yong, Ken-Tye 5
11 Ye, Ling 5
12 Law, Wing-Cheung 5
13 Du, Yutao 4
14 Coyne, Richard 4
15 Lin, Lin. 4
16 Liu, Jing 4
17 Tan, Yap Peng 4
18 Du, Yutao. 3
19 Kampuansai J. 3
20 Kangwanpong D. 3
21 Vajta, Gábor 3
22 Hoi, Steven Chu Hong 3
23 Purup, Stig 3
24 Yang, Huanming 3
25 Callesen, Henrik 3
26 Liu, Liwei 3
27 Xu, Qing-Feng 3
28 Zhao, Liang 3
29 Huang, Likun 3
30 Liu, Qian 3
31 Roy, Indrajit 3
32 Tan, Ming-Jen 3
33 Hu, Rui 3
34 Purup, Stig. 2
35 Sørensen, Charlotte Brandt. 2
36 Callesen, Henrik. 2
37 Kuwayama, Masashige 2
38 Srikummool M. 2
39 Bøgh, Ingrid Bruck. 2
40 Kragh, Peter M 2
41 Yang, Huanming. 2
42 Schwannauer, Matthias 2
43 Morris, Paul 2
44 Power, Michael 2
45 Xu S. 2
46 Bolund, Lars. 2
47 Zhang, Xiuqing. 2
48 Schmidt, Mette. 2
49 Zhao, Dan 2
50 Huo, Fengwei 2
51 Tang, Chuyang Y. 2
52 Chen, Peng 2
53 Zhang, Qichun 2
54 Koepping, Elizabeth 2
55 Gu, Pei-Yang 2
56 Coe-Sullivan, Seth 2
57 Roh, Kwangdong 2
58 Schmidt, Mette 2
59 Jørgensen, Arne Lund 2
60 Kwoh, Chee Keong 2
61 Dang, Cuong 2
62 Nurmikko, Arto 2
63 Nielsen, Anders Lade 2
64 Liu, Ying. 2
65 Vasilakos, Athanasios V. 2
66 Xiang, Liu 2
67 Wang, Gang 2
68 Li, Feng 2
69 Zhu, Jing 2
70 Zhang, Xihe 2
71 Hu, Yazhuo 2
72 Su, Haibin 2
73 Liu, Yang. 2
74 Zhou, Xiuzhuang 2
75 Laidlaw, Ken 2
76 Shang, Yuanyuan 2
77 Rosenberg, Catherine 2
78 Han, Kai. 2
79 Li, Chang Ming 2
80 Swihart, Mark T. 2
81 Reynolds, Jessica L. 2
82 Cai, Qizhou 2
83 Zhang, Danqing 2
84 Kim, Tony Tae-Hyoung. 2
85 Prasad, Paras N. 2
86 Pain, Helen 2
87 Seielstad M. 2
88 Panagiotis Papadimitratos. 2
89 Kim, Chris H. 2
90 Castagne, Sylvie 2
91 Li, Zhenhua 2
92 Lim, Samuel Chao Voon 2
93 Tai, Xue Cheng 2
94 Lysaker, Marius 2
95 Girard, Andre. 2
96 Wang H. 1
97 Tokunaga K. 1
98 Tan A. 1
99 Villamor L.P. 1
100 Wang E. 1
101 Yang J.O. 1
102 Tabbada K.A. 1
103 Zhao G. 1
104 Zilfalil B.A. 1
105 Yuan W. 1
106 Yoo H.-S. 1
107 Xiao H. 1
108 Shugart Y.Y. 1
109 Wu J.-Y. 1
110 Sidek M.R. 1
111 Png E. 1
112 Sakaki Y. 1
113 Phipps M.E. 1
114 Rimjaem S. 1
115 Perdigon H.B. 1
116 Salvador J.M. 1
117 Sandraling Y. 1
118 Sugano S. 1
119 Suryadi H. 1
120 Sudoyo H. 1
121 Sinha A. 1
122 Scaria V. 1
123 Suzuki Y. 1
124 Zheng, Lianxi 1
125 Huang, T. S. 1
126 Wang, Yubo 1
127 Xiao, Gaoxi 1
128 Nguyen, Hung 1
129 Pang, John Hock Lye 1
130 Wang, Dong 1
131 Sun, Changqing 1
132 Sana, Barindra 1
133 Kim, Dong-Hwan 1
134 Kittichok Nithisathian 1
135 Liu, Xinjuan 1
136 Lim, Sierin 1
137 Zhou, Zhaofeng 1
138 Sun, Gengzhi 1
139 Shojaeilangari, Seyedehsamaneh 1
140 Li, Shengting 1
141 Baik, Bok 1
142 Kang, Jun-Koo 1
143 Wang, Jianhua 1
144 Hakobyan L. 1
145 Kim, Jin-Mo 1
146 Gao, Junkuo 1
147 Yau, Wei-Yun 1
148 Teoh, Eam Khwang 1
149 Wang, Chengyuan 1
150 Zhou, Feng 1
151 Li, Gang 1
152 Vashchenko G. 1
153 Kutanan W. 1
154 Fuchareon S. 1
155 Zhang, Xiuqing 1
156 Tongsima S. 1
157 Assawamakin A. 1
158 Su B. 1
159 Winther, K. D. 1
160 Niikawa N. 1
161 Gao, Fei. 1
162 Wang Y. 1
163 Nielsen, Anders Lade. 1
164 Li, Shengting. 1
165 Luo, Yonglun. 1
166 Jung J. 1
167 Shi H. 1
168 Molnár, Molnar. 1
169 Serey B. 1
170 Sovannary T. 1
171 Pribenszky, Csaba. 1
172 Yang Z. 1
173 Yan S. 1
174 Bunnath L. 1
175 Kuwayama, Masaabc. 1
176 Luo X. 1
177 Liao S. 1
178 Ma, Shouzhi 1
179 Samnom H. 1
180 Aun H.S. 1
181 Kim S. 1
182 Wang, Jun. 1
183 Weidinger S. 1
184 Wenndorff R. 1
185 Nozdrin M. 1
186 Köhler W. 1
187 Groß M. 1
188 Klemz G. 1
189 Flöttmann K. 1
190 Hoffmann M. 1
191 Templin I. 1
192 Will I. 1
193 Schreiber S. 1
194 Schlarb H. 1
195 Lederer S. 1
196 Grabosch H. 1
197 Asova G. 1
198 Krasilnikov M. 1
199 Mahgoub M. 1
200 Khojoyan M. 1
201 Ivanisenko Y. 1
202 Isaev I. 1
203 Malyutin D. 1
204 Oppelt A. 1
205 Stephan F. 1
206 Richter D. 1
207 Shapovalov A. 1
208 Petrosyan B. 1
209 Otevrel M. 1
210 Paramonov V. 1
211 Guan, Lunhui 1
212 Chin, Kek Foo 1
213 Sun, Lingling 1
214 Yu, Zhiping 1
215 Chen, Wenchao 1
216 Jiang, Zhiyong 1
217 Zhao, Qian 1
218 Jing, Zhenzhong 1
219 Hu, Menglan. 1
220 Jiang, Xudong 1
221 Chua, Beng-Wah 1
222 Guo, Mei-Ling 1
223 Veeravalli, Bharadwaj. 1
224 Tan, Yap-Peng 1
225 Yu, Hao 1
226 Tan, Choon-Hong 1
227 Shao, Xiao 1
228 Wu, Youyou 1
229 Girard, André 1
230 Peng, Kaiping 1
231 Foo, Schubert 1
232 Liu, Shuqing 1
233 Liu, Xin 1
234 Li, Ye 1
235 Qiao, Miao 1
236 Zhang, Weiqing 1
237 Qi, Saren 1
238 Yang, Jinhua 1
239 Maurer-Stroh, Sebastian 1
240 Zhang, Chun 1
241 Verma, Brijesh. 1
242 Ghosh, Moumita. 1
243 Yang, Gao 1
244 Balanda, Kevin. 1
245 Gillespie, Amaya. 1
246 Shin, Choongsoo 1
247 Ghosh, Ranadhir. 1
248 Zhang, You-Hao 1
249 Chen, Hongyan 1
250 Sørensen, Charlotte Brandt 1
251 Luo, Yonglun 1
252 Ge, Jian-Feng 1
253 Liu, Gao-Yan 1
254 Baek, Jong Dae 1
255 Reaburn, Peter. 1
256 Chen, Liguang 1
257 Ng, Ching Ging 1
258 Vithia, Gunalan 1
259 Wang, Liyun 1
260 Ho, Zheng Jie Marc 1
261 Tong, Jiarong 1
262 Tan, Clive M. 1
263 Lee, Jian Ming Vernon 1
264 Yoon, Yong-Jin 1
265 Meng, Min 1
266 Lin, Tzer Pin Raymond 1
267 Xia, Jiazhi 1
268 Davis, Hunter Morgan 1
269 Theng, Yin-Leng 1
270 Wang, Ning 1
271 Song, Zhiwei 1
272 Bardor, Muriel 1
273 Loo, Say Chye Joachim 1
274 Guo, Hua 1
275 Ho, Steven C. L. 1
276 Cao, Xun 1
277 Tong, Yen Wah 1
278 Yang, Yuansheng 1
279 Zhu, Xi 1
280 Long, Yi 1
281 Goh, Lin-Tang 1
282 Magdassi, Shlomo 1
283 Li, Bin 1
284 Jiang, Bin 1
285 Routh, Parimal 1
286 Lim, Kok-Hwa 1
287 Wang, Wen-Ping 1
288 Ananthanarayanan, Arundithi 1
289 Xin, Shi-Qing 1
290 Huang, Jinghuai 1
291 Song, Hongwei 1
292 Yang, Minghui 1
293 Wang, Ningfei 1
294 Yan, Mi 1
295 Lu, Yunpeng 1
296 Zhao, Junying 1
297 Lee, Dongwook 1
298 Cole, Jacqueline M. 1
299 Li, Ruidi 1
300 Singh, A.K. 1
301 Qi X. 1
302 He, Jian 1
303 Li, Haizhou 1
304 Xu, Zhichuan 1
305 Wang, Jing 1
306 Kumar, Sanjay 1
307 Steckel, Jonathan S. 1
308 Shenghua, Jin 1
309 Shan, Wen 1
310 Chen, Songtao 1
311 Wang, Yi 1
312 Wu, Wangliang 1
313 Chng, Eng Siong 1
314 Lee, Jiyoul 1
315 Jeon, Heonsu 1
316 Ahn, Sungmo 1
317 Seo, Jiwon 1
318 Kim, Hanbit 1
319 Shin, Hyeon-Jin 1
320 Breen, Craig 1
321 Xiao, Xiong 1
322 Zhao, Yi 1
323 Lee, Hangil 1
324 Steekel, Jonathan S. 1
325 Shin, Taeh 1
326 Wang, Xuewan 1
327 Koike T. 1
328 Zhou, Yuhua 1
329 Lin, Weisi 1
330 Lim, Suo Hon 1
331 Hu, Junlin 1
332 Réau, Régis 1
333 Lin, Ming 1
334 Ong, Beng S. 1
335 Deng, Chenwei 1
336 Zhang, Chi 1
337 Ping, Yuan 1
338 Li, Lin 1
339 Bao, Hongqian 1
340 Pan, Yongzheng 1
341 Liu, Yunqi 1
342 Hissler, Muriel 1
343 Zhao, Yan 1
344 Lescop, Christophe 1
345 Wang, Zisu 1
346 Wang, Zuoyong 1
347 McGill, Sally Fagerson 1
348 Tan, Huei Shuan 1
349 Tondelier, Denis 1
350 Duan, Zheng 1
351 Yu, Gui 1
352 Di, Chong-An 1
353 Geffroy, Bernard 1
354 Guo, Yunlong 1
355 Gan, Leong Huat 1
356 Lin, Juncong 1
357 Yang, Yong Sheng 1
358 Iyer, Aravind. 1
359 Lu, Lanyuan 1
360 Hamp, Tobias 1
361 Croce, Carlo M. 1
362 Plunkett, William 1
363 Wong, Colin Hong An 1
364 Ma, Kexin. 1
365 Loo, Wan-Yi 1
366 Panchard, Jacques. 1
367 Goh, Kau Kiat Kelvin 1
368 Ravi Mazumdar. 1
369 Shen, Zhi-Liang 1
370 Burger, Jan A. 1
371 Garcia-Prieto, Celia 1
372 Wang, Kai 1
373 Dunyaporn Trachootham 1
374 Cai, Hongxing 1
375 Lian, Zhichao 1
376 Er, Meng Joo 1
377 Liu, Yaqian 1
378 Lu, Weiqin 1
379 Chen, Gang 1
380 Zhang, Wan 1
381 Huang, Peng 1
382 Keating, Michael J. 1
383 Pelicano, Helene 1
384 Joly, Damien 1
385 Allen, Clarence R. 1
386 Liu, Chaoyin 1
387 Zhou, X. 1
388 You, L. 1
389 Xiao, Qijun 1
390 Sun, Ru 1
391 Lu, C. L. Xing, Guozhong.; Xing, Guichuan.; Li, Mingjie.; Sie, Edbert Jarvis.; Wang, Dandan.; Sulistio, Arief.; Ye, Quan Lin.; Huan, Alfred Cheng Hon.; Wu, Tom.; Sum, Tze Chien. 1
392 Li, Shengyong 1
393 Chia, Elbert E. M. 1
394 Liu, Xiang. 1
395 Kumar, Rajiv 1
396 Guo, Jinjun 1
397 Panagopoulos, Christos 1
398 Son, Hungsun 1
399 Peng, Haiyang 1
400 Zheng, Junwei 1
401 Samat Shabdanov. 1
402 Wang, Y. 1
403 Sydor, John. 1
404 Mitran, Patrick. 1
405 Zhou, J. 1
406 Miao, Shifeng 1
407 Chen, L. 1
408 Li, Najun 1
409 Xing, Guozhong 1
410 Wu, Tom 1
411 Wang, J. 1
412 Li, Hua 1
413 Aravind Iyer 1
414 Lin, Guimiao 1
415 Bao, Qiaoliang 1
416 Qin, Fang 1
417 Xiang, Liu. 1
418 Lu, Zhisong 1
419 Liu, HanLong 1
420 Guo, Jun 1
421 Chen, Hui 1
422 Gong, Cheng 1
423 Williams, Patrick L. 1
424 Yu, Liujian 1
425 Delaunay, Wylliam 1
426 Sieh, Kerry 1
427 Mathey, François 1
428 Dong, Zhili 1
429 Gao, HongMei 1
430 Mahajan, Supriya D. 1
431 Yan, Li Ling 1
432 Made, Riko I. 1
433 Kwak, Sang Kyu 1
434 Gan, Chee Lip 1
435 Wang, Yucheng 1
436 Yu, Aibin 1
437 Lee, Chengkuo 1
438 Chu, Jian 1
439 Chen, Yumin 1
440 Yoon, Seung Wook 1
441 Rui, Hu 1
442 Loh, Teck-Peng 1
443 Piorkowski, Michal. 1
444 He, Daqing 1
445 Majumder P.P. 1
446 Liu E.T. 1
447 Ritchie, Graeme 1
448 McMeel, Dermott 1
449 Lee J.-Y. 1
450 Jacucci, Carlo 1
451 Mandapati K.K. 1
452 Thomas, Jonathan 1
453 Mukerji M. 1
454 Mitchell W. 1
455 Fergusson, David 1
456 Marzuki S. 1
457 Lai P.S. 1
458 Kumar V. 1
459 Kim W.-Y. 1
460 Haszeldine, Stuart 1
461 Wilkinson, Mark 1
462 Kim K. 1
463 Kim H.-L. 1
464 Kimm K. 1
465 Nash, Christine Scott 1
466 Kulawonganunchai S. 1
467 Collins, David 1
468 Nauright, John 1
469 Sproule, John 1
470 Kimura R. 1
471 Al-Attili, Aghlab Ismat 1
472 Naritomi K. 1
473 Raeburn, Alison Somers 1
474 Bøgh, Ingrid Brück 1
475 Androulaki, Maria 1
476 Agostino, Cristiano 1
477 Williams, Richard 1
478 Padilla C.D. 1
479 McKenzie, Karen 1
480 Holm, Ida E. 1
481 Johansen, Marianne G. 1
482 Zhang X. 1
483 Walker, Brigid 1
484 Jakobsen, Jannik E. 1
485 McPaul, Ann 1
486 Ong R. 1
487 Ministry of Higher Education and Scientific Research in Iraq 1
488 Nishida N. 1
489 Dima, Maria 1
490 Gisborne, Nik 1
491 Ngamphiw C. 1
492 Cowie, Claire 1
493 Oh B. 1
494 Wright, Mark 1
495 Mustafa, Janan Abdulsattar 1
496 Oka A. 1
497 Ohashi J. 1
498 Stanley, Brian 1
499 Oh S. 1
500 Foley, Jennifer A 1
501 Khurana P. 1
502 Winther, Kjeld Dahl 1
503 Calacal G.C. 1
504 Brahmachari S.K. 1
505 Moldt, Brian 1
506 Mikkelsen, Jacob Giehm 1
507 Bhak J. 1
508 Schyth, Brian Dall 1
509 Chaurasia A. 1
510 Chen Y.-T. 1
511 Hyttel, Poul. 1
512 Østrup, Olga. 1
513 Chen C.-H. 1
514 Holm, Ida E 1
515 Ahmed I. 1
516 Jakobsen, Jannik E 1
517 Fong, Kai-Soon 1
518 Palittapongarnpim P. 1
519 Jarfors, Anders E. W. 1
520 Keane, John. 1
521 Grossglauser, Matthias. 1
522 McAllister, Margaret, RN. 1
523 Hasking, Penelope 1
524 McClenaghan, Kerry 1
525 Abdulla M.A. 1
526 Lee S. 1
527 Estefan, Andrew 1
528 Chen J. 1
529 Chu J. 1
530 Gao, Huasheng 1
531 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
532 Inoko H. 1
533 Huang W. 1
534 Smith, Tim J 1
535 Ho S.-F. 1
536 Hoh B.P. 1
537 Smaill, Alan 1
538 Jha P. 1
539 Kennedy G.C. 1
540 Logie, Robert 1
541 Colton, Simon 1
542 Jinam T.A. 1
543 Pease, Alison 1
544 grant no. 200074/97-0 1
545 Han J. 1
546 Chulalongkorn University. Faculty of Economics 1
547 Delfin F.C. 1
548 De Ungria M.C.A. 1
549 Tang, Tilan 1
550 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
551 Danupon Ariyasajjakorn 1
552 Edo J. 1
553 Gojobori T. 1
554 Carbogim, Daniela Vasconcelos 1
555 Robertson, David 1
556 Ghang H. 1
557 CNPq (Brazilian Research Council) 1
558 Østrup, Olga 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 20
5 2556 17
6 2555 45
7 2554 7
8 2553 14
9 2552 10
10 2551 11
11 2550 4
12 2549 7
13 2548 2
14 2547 1
15 2543 2
16 2541 1
17 2540 1
18 2538 1
19 2531 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A Comparative Study Of Different Types Of Mother Wavelets For Heartbeat Biometric Verification System
ปี พ.ศ. 2559
2 Business plan meet night Japanese restaurant
ปี พ.ศ. 2558
3 Effects of managerial labor market on executive compensation : evidence from job-hopping
ปี พ.ศ. 2557
4 Integrating water exclusion theory into βcontacts to predict binding free energy changes and binding hot spots
5 Facile synthesis of graphene quantum dots from 3D graphene and their application for Fe3+ sensing
6 Effects of reactant rotation on the dynamics of the OH + CH4 → H2O + CH3 reaction : a six-dimensional study
7 Nanoporous thermochromic VO2 (M) thin films : controlled porosity, largely enhanced luminous transmittance and solar modulating ability
8 Managing tensions in the South China sea : comparing the China-Philippines and the China-Vietnam approaches
9 China, Vietnam and the paracels : time for a way out?
10 Encapsulating MWNTs into hollow porous carbon nanotubes : a tube-in-tube carbon nanostructure for high-performance lithium-sulfur batteries
11 Surface-emitting red, green, and blue colloidal quantum dot distributed feedback lasers
12 Game-based digital interventions for depression therapy : a systematic review and meta-analysis
13 Fabrication of porous matrix membrane (PMM) using metal-organic framework as green template for water treatment
14 Synthesis and characterization of silica gel-polyacrylonitrile mixed matrix forward osmosis membranes based on layer-by-layer assembly
15 Chiral bicyclic guanidine-catalysed conjugate addition of α-fluoro-β-ketoesters to cyclic enones
16 Multi-manifold metric learning for face recognition based on image sets
17 Microstructure evolution of Ti-6Al-4V during superplastic-like forming
18 Emergence of norovirus GI.2 outbreaks in military camps in Singapore
19 Contemporary digital museum in theory and practice
20 Aetherspheres: spatial sensitivity and self awareness in food and social media prosuming practices
21 Depression in older people : meeting the challenges of an ageing population
22 Memory and normal ageing in adults with intellectual disabilities : a research portfolio
23 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
ปี พ.ศ. 2556
24 Comparison of Internal Ribosome Entry Site (IRES) and Furin-2A (F2A) for monoclonal antibody expression level and quality in CHO cells
25 Quantum confinement-induced tunable exciton states in graphene oxide
26 A new V-shaped organic fluorescent compound integrated with crystallization-induced emission enhancement and intramolecularcharge transfer
27 Toxicity assessment of phospholipid micelle-encapsulated cadmium-based quantum dots using Kunming mice
28 Algorithm design for data communications in duty-cycled wireless sensor networks : a survey.
29 The liability of foreignness in international equity investments : evidence from the US stock market
30 Synthesis, characterization, and nonvolatile ternary memory behavior of a larger heteroacene with nine linearly fused rings and two different heteroatoms
31 Nonlinear stress-strain behavior of carbon nanotube fibers subject to slow sustained strain rate
32 Structural analysis on mutation residues and interfacial water molecules for human TIM disease understanding
33 Highly efficient, spatially coherent distributed feedback lasers from dense colloidal quantum dot films
34 Equatorial Ionospheric Anomaly (EIA) and comparison with IRI model during descending phase of solar activity (2005– 2009)
35 Superplastic-like forming of lightweight alloys.
36 Three essays on corporate finance.
37 China's Outward FDI: A Study of Push and Pull Factors in Selected Asian Countries
38 Design-led approach for transferring the embodied skills of puppet stop-motion animators into haptic workspaces
39 American Southern Presbyterians and the formation of presbyterianism in Honam, Korea, 1892-1940: traditions, missionary encounters, and transformations
40 Computer-based sketching and the productivity of the conceptual stage of design
ปี พ.ศ. 2555
41 Stromal control of cystine metabolism promotes cancer cell survival in chronic lymphocytic leukaemia
42 A stable solution-processed polymer semiconductor with record high-mobility for printed transistors
43 Thermo-responsive transfection of DNA complexes with well-defined chitosan terpolymers
44 A pilot study in non-human primates shows no adverse response to intravenous injection of quantum dots
45 An optimized sheet metal forming process using non-isothermal heating system
46 Progressive dry-core-wet-rim hydration trend in a nested-ring topology of protein binding interfaces
47 Structural and functional analysis of multi-interface domains
48 B-cell epitope prediction through a graph model
49 Synthesis and application of a recyclable ionic liquid-supported imidazolidinone catalyst in enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition
50 Formation of nanocrystalline tungsten by selective laser melting of tungsten powder
51 Greener manufacturing : superplastic-like forming
52 Cost-sensitive semi-supervised discriminant analysis for face recognition
53 Molecular length adjustment for organic azo-based nonvolatile ternary memory devices
54 Design, simulation and experiment of a novel mass detection system with active control magnetic
55 Bioconjugated pluronic triblock-copolymer Micelle-encapsulated quantum dots for targeted imaging of cancer : in vitro and in vivo studies
56 PEGylated phospholipid Micelle-encapsulated near-infrared PbS quantum dots for in vitro and in vivo bioimaging
57 Preparation of quantum dot/drug nanoparticle formulations for traceable targeted delivery and therapy
58 Creep behavior of EPS composite soil
59 Minimum-energy connected coverage in wireless sensor networks with omni-directional and directional features.
60 2,2′-biphospholes : building blocks for tuning the HOMO-LUMO gap of π-systems using covalent bonding and metal coordination
61 Neighborhood repulsed metric learning for kinship verification
62 DECA : recovering fields of physical quantities from incomplete sensory data
63 Harmonic quorum systems : data management in 2D/3D wireless sensor networks with holes
64 Z-score biological significance of binding hot spots of protein interfaces by using crystal packing as the reference state
65 Learning modality-invariant features for heterogeneous face recognition
66 Gait-based gender classification in unconstrained environments
67 ZnO Meso-Mechano-Thermo physical chemistry
68 LAACAD : load balancing k-area coverage through autonomous deployment in wireless sensor networks
69 Diffusion combustion of liquid heptane in a small tube with and without heat recirculating
70 Feedback control of combustion instabilities using a Helmholtz resonator with an oscillating volume
71 Lasso environment model combination for robust speech recognition
72 Microstructural evolvement and formation of selective laser melting W–Ni–Cu composite powder
73 Mating strategies in Chinese culture : female risk avoiding vs. male risk taking
74 A new model of stacked transformers considering skin and substrate effects
75 Optimal provisioning for scheduling divisible loads with reserved cloud resources.
76 Modular weighted global sparse representation for robust face recognition
77 Detection of outlier residues for improving interface prediction in protein heterocomplexes
78 A novel memristor-based rSRAM structure for multiple-bit upsets immunity
79 Unsupervised co-segmentation for 3D shapes using iterative multi-label optimization
80 Intracochlear fluid pressure and cochlear input impedance from push-pull amplification model
81 Generalized subspace disance for set-to-set image classification
82 Feature extraction through binary pattern of phase congruency for facial expression recognition
83 Dynamics of competing ideas in complex social systems
84 Increased blastocyst formation of cloned porcine embryos produced with donor cells pre-treated with Xenopus egg extract and/or digitonin
85 Experimentally minimized beam emittance from an L-band photoinjector
ปี พ.ศ. 2554
86 A novel illumination normalization method based on local relation map
87 Enhanced linear subspace methods for face and gait analysis.
88 High efficiency of BRCA1 knockout using rAAV-mediated gene targeting: developing a pig model for breast cancer
89 Cell Colony Formation Induced by Xenopus Egg Extract as a Marker for Improvement of Cloned Blastocyst Formation in the Pig
90 Comparison of gene expression and genome-wide DNA methylation profiling between phenotypically normal cloned pigs and conventionally bred controls
91 Pig transgenesis by Sleeping Beauty DNA transposition
92 The Aspectual System of Singapore Colloquial English and its Theoretical Explanations with Regards of Language Contact
ปี พ.ศ. 2553
93 Practical algorithm for minimum delay peer-to-peer media streaming.
94 A randomized countermeasure against parasitic adversaries in wireless sensor networks.
95 On the capacity and scheduling of a multi-sector cell with co-channel interference knowledge.
96 Superconducting gap induced barrier enhancement in a BiFeO3-based heterostructure
97 Does compressed sensing improve the throughput of wireless sensor networks?
98 Throughput-lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under an SINR-based interference model
99 Engineering wireless mesh networks : joint scheduling, routing, power control, and rate adaptation
100 Pregnancies and piglets from large white sow recipients after two transfer methods of cloned and transgenic embryos of different pig breeds
101 A strengths-based group program on self-harm: a feasibility study
102 McCormick missionaries and the shaping of Korean Evangelical Presbyterianism, 1888-1939
103 Two pillars paradigm: covenant as a theological and relational concept in response to the contract-based economic market
104 Genetic evidence supports linguistic affinity of Mlabri - a hunter-gatherer group in Thailand
105 The Relationship Between Leadership Style And Work Values Of Employees In The Printing Industry In Penang
106 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
107 Mapping human genetic diversity in Asia
108 Joint sink mobility and routing to maximize the lifetime of wireless sensor networks : the case of constrained mobility.
109 Efficient algorithms to solve a class of resource allocation problems in large wireless networks.
110 A voltage scalable 0.26 V, 64 kb 8T SRAM with Vmin lowering techniques and deep sleep mode.
111 Study of low-temperature thermocompression bonding in Ag-In solder for packaging applications
112 Distributed wavelength provisioning in WDM optical networks.
113 Hemizygous minipigs produced by random gene insertion and handmade cloning express the Alzheimer’s disease-causing dominant mutation APPsw
114 Elevated NaCl concentration improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes
115 The artistry of construction: an investigation into construction as a creative process and the influence of mobile phones within domestic scale construction projects
116 Factors affecting embodied interaction in virtual environments: familiarity, ethics and scale
ปี พ.ศ. 2551
117 On the performance of primal/dual schemes for congestion control in networks with dynamic flows.
118 GossiCrypt : wireless sensor network data confidentiality against parasitic adversaries.
119 Engineering wireless mesh networks.
120 A 0.2 V, 480 kb subthreshold SRAM with 1 k cells per bitline for ultra-low-voltage computing.
121 Direct observation and analysis of annealing-induced microstructure at interface and its effect on performance improvement of organic thin film transistors
122 Scalable and configurable array architectures for matrix computation.
123 High hydrostatic pressure treatment of porcine oocytes before handmade cloning improves developmental competence and cryosurvival
124 Comparison of efficiency of open pulled straw (OPS) and Cryotop vitrification for cryopreservation of in vitro matured pig oocytes
125 CO2 interaction with aquifer and seal on geological timescales: the Miller oilfield, UK North Sea
126 The role of coach education in the development of expertise in coaching
127 Media literacy in responsive physical environments
ปี พ.ศ. 2550
128 Throughput-Lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under a realistic interference model.
129 Effect Of Rifampicin And Omeprazole In Combination With Chloroquine On Chloroquine Resistant Plasmodia In Vitro And In Vivo [RM666.C5215 L9 2007 f rb].
130 A Computational Model of Lakatos-style Reasoning
131 Retrospective and prospective memory in healthy and cognitively impaired older adults: Using subjective and objective assessment
ปี พ.ศ. 2549
132 A binary level set model and some applications to Mumford-Shah image segmentation
133 A variant of the level set method and applications to image segmentation
134 MobiRoute : routing towards a mobile sink for improving lifetime in sensor networks.
135 Mobility to improve the lifetime of wireless sensor networks : a theoretical framework.
136 Fingerprint processing based on phase portrait model.
137 Combining transmitter beamforming and space-time block codes in slow rayleigh flat fading channels.
138 An Attentional Theory of Continuity Editing
ปี พ.ศ. 2548
139 GOAL ORIENTATIONS AND ORGANISATIONAL OUTCOMES
140 Goal Orientations And Organisational Outcomes: The Impact Of Leader-Member Exchange
ปี พ.ศ. 2547
141 A feature extraction technique for online handwriting recognition
ปี พ.ศ. 2543
142 Dynamics in Formal Argumentation
143 Resolving References to Graphical Objects in Multimodal Queries by Constraint Satisfaction
ปี พ.ศ. 2541
144 Computer knowledge, attitudes and skills of nurses in people's hospital affiliated to Beijing Medical University / Liu Jun-e
ปี พ.ศ. 2540
145 Informational needs of Chinese premastectomy patients and spouses / Li Jin
ปี พ.ศ. 2538
146 The World Masters Games (1994) injury study : final report
ปี พ.ศ. 2531
147 Triggered slip along the San Andreas fault after the 8 July 1986 North Palm Springs earthquake