ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Vajta, Gabor. 7
2 Wong, Limsoon 7
3 Kragh, Peter M. 6
4 Rosenberg, Catherine. 5
5 Liu, Ying 5
6 Lin, Lin 5
7 Hubaux, Jean-Pierre. 5
8 Bolund, Lars 5
9 He, Ying 5
10 Yong, Ken-Tye 5
11 Ye, Ling 5
12 Law, Wing-Cheung 5
13 Du, Yutao 4
14 Liu, Jing 4
15 Tan, Yap Peng 4
16 Lin, Lin. 4
17 Coyne, Richard 4
18 Hoi, Steven Chu Hong 3
19 Zhao, Liang 3
20 Xu, Qing-Feng 3
21 Vajta, Gábor 3
22 Tan, Ming-Jen 3
23 Purup, Stig 3
24 Yang, Huanming 3
25 Callesen, Henrik 3
26 Kangwanpong D. 3
27 Kampuansai J. 3
28 Hu, Rui 3
29 Liu, Qian 3
30 Du, Yutao. 3
31 Liu, Liwei 3
32 Roy, Indrajit 3
33 Huang, Likun 3
34 Kim, Tony Tae-Hyoung. 2
35 Cai, Qizhou 2
36 Zhou, Xiuzhuang 2
37 Reynolds, Jessica L. 2
38 Rosenberg, Catherine 2
39 Zhang, Danqing 2
40 Shang, Yuanyuan 2
41 Tai, Xue Cheng 2
42 Lim, Samuel Chao Voon 2
43 Castagne, Sylvie 2
44 Li, Zhenhua 2
45 Li, Chang Ming 2
46 Girard, Andre. 2
47 Lysaker, Marius 2
48 Panagiotis Papadimitratos. 2
49 Jørgensen, Arne Lund 2
50 Roh, Kwangdong 2
51 Nurmikko, Arto 2
52 Coe-Sullivan, Seth 2
53 Tang, Chuyang Y. 2
54 Prasad, Paras N. 2
55 Huo, Fengwei 2
56 Dang, Cuong 2
57 Zhao, Dan 2
58 Gu, Pei-Yang 2
59 Zhang, Qichun 2
60 Nielsen, Anders Lade 2
61 Schmidt, Mette 2
62 Kwoh, Chee Keong 2
63 Chen, Peng 2
64 Kim, Chris H. 2
65 Sørensen, Charlotte Brandt. 2
66 Bøgh, Ingrid Bruck. 2
67 Schmidt, Mette. 2
68 Purup, Stig. 2
69 Liu, Ying. 2
70 Kragh, Peter M 2
71 Callesen, Henrik. 2
72 Bolund, Lars. 2
73 Zhang, Xiuqing. 2
74 Laidlaw, Ken 2
75 Swihart, Mark T. 2
76 Koepping, Elizabeth 2
77 Schwannauer, Matthias 2
78 Yang, Huanming. 2
79 Power, Michael 2
80 Kuwayama, Masashige 2
81 Morris, Paul 2
82 Vasilakos, Athanasios V. 2
83 Xiang, Liu 2
84 Li, Feng 2
85 Srikummool M. 2
86 Zhang, Xihe 2
87 Hu, Yazhuo 2
88 Wang, Gang 2
89 Zhu, Jing 2
90 Seielstad M. 2
91 Xu S. 2
92 Pain, Helen 2
93 Han, Kai. 2
94 Liu, Yang. 2
95 Su, Haibin 2
96 Kwak, Sang Kyu 1
97 Aravind Iyer 1
98 Kumar, Rajiv 1
99 Lin, Guimiao 1
100 Gan, Chee Lip 1
101 Yan, Li Ling 1
102 Liu, Xiang. 1
103 Yoon, Seung Wook 1
104 Chen, Yumin 1
105 Rui, Hu 1
106 Yu, Aibin 1
107 Mahajan, Supriya D. 1
108 Wang, Yucheng 1
109 Made, Riko I. 1
110 Zhou, X. 1
111 Sun, Ru 1
112 Lu, C. L. Xing, Guozhong.; Xing, Guichuan.; Li, Mingjie.; Sie, Edbert Jarvis.; Wang, Dandan.; Sulistio, Arief.; Ye, Quan Lin.; Huan, Alfred Cheng Hon.; Wu, Tom.; Sum, Tze Chien. 1
113 Peng, Haiyang 1
114 Lee, Chengkuo 1
115 Zheng, Junwei 1
116 Xiao, Qijun 1
117 You, L. 1
118 Son, Hungsun 1
119 Panagopoulos, Christos 1
120 Chia, Elbert E. M. 1
121 Li, Shengyong 1
122 Liu, Chaoyin 1
123 Guo, Jinjun 1
124 Tan, Clive M. 1
125 Yoon, Yong-Jin 1
126 Reaburn, Peter. 1
127 Lee, Jian Ming Vernon 1
128 Meng, Min 1
129 Xia, Jiazhi 1
130 Lin, Tzer Pin Raymond 1
131 Baek, Jong Dae 1
132 Gillespie, Amaya. 1
133 Verma, Brijesh. 1
134 Xing, Guozhong 1
135 Yang, Gao 1
136 Balanda, Kevin. 1
137 Shin, Choongsoo 1
138 Tong, Jiarong 1
139 Ng, Ching Ging 1
140 Guo, Mei-Ling 1
141 Jiang, Xudong 1
142 Veeravalli, Bharadwaj. 1
143 Tan, Yap-Peng 1
144 Gao, HongMei 1
145 Chua, Beng-Wah 1
146 Maurer-Stroh, Sebastian 1
147 Vithia, Gunalan 1
148 Chen, Liguang 1
149 Wang, Liyun 1
150 Ho, Zheng Jie Marc 1
151 Zhang, Chun 1
152 Chu, Jian 1
153 Zhang, Chi 1
154 Liu, Yaqian 1
155 Lu, Weiqin 1
156 Dunyaporn Trachootham 1
157 Wang, Kai 1
158 Lian, Zhichao 1
159 Cai, Hongxing 1
160 Pelicano, Helene 1
161 Keating, Michael J. 1
162 Garcia-Prieto, Celia 1
163 Burger, Jan A. 1
164 Zhang, Wan 1
165 Chen, Gang 1
166 Huang, Peng 1
167 Er, Meng Joo 1
168 Lin, Juncong 1
169 Lin, Weisi 1
170 Ong, Beng S. 1
171 Zhou, Yuhua 1
172 Lim, Suo Hon 1
173 Hu, Junlin 1
174 Deng, Chenwei 1
175 Pan, Yongzheng 1
176 Ping, Yuan 1
177 Gan, Leong Huat 1
178 Ghosh, Moumita. 1
179 Li, Lin 1
180 Bao, Hongqian 1
181 Croce, Carlo M. 1
182 Plunkett, William 1
183 Mitran, Patrick. 1
184 Sydor, John. 1
185 Zhou, J. 1
186 Fong, Kai-Soon 1
187 Keane, John. 1
188 Jarfors, Anders E. W. 1
189 Samat Shabdanov. 1
190 Wang, Y. 1
191 Wang, J. 1
192 Wu, Tom 1
193 Li, Hua 1
194 Chen, L. 1
195 Miao, Shifeng 1
196 Grossglauser, Matthias. 1
197 Piorkowski, Michal. 1
198 Iyer, Aravind. 1
199 Wong, Colin Hong An 1
200 Yang, Yong Sheng 1
201 Lu, Lanyuan 1
202 Hamp, Tobias 1
203 Ma, Kexin. 1
204 Shen, Zhi-Liang 1
205 Panchard, Jacques. 1
206 Loh, Teck-Peng 1
207 Loo, Wan-Yi 1
208 Goh, Kau Kiat Kelvin 1
209 Ravi Mazumdar. 1
210 Li, Najun 1
211 Jiang, Bin 1
212 Wu, Wangliang 1
213 Li, Haizhou 1
214 Chng, Eng Siong 1
215 Zhao, Yi 1
216 Lee, Hangil 1
217 Xiao, Xiong 1
218 Xu, Zhichuan 1
219 He, Jian 1
220 Wang, Jing 1
221 Kumar, Sanjay 1
222 Singh, A.K. 1
223 Li, Ruidi 1
224 Guan, Lunhui 1
225 Steekel, Jonathan S. 1
226 Shin, Taeh 1
227 Lee, Dongwook 1
228 Cole, Jacqueline M. 1
229 Zhu, Xi 1
230 Yang, Yuansheng 1
231 Long, Yi 1
232 Kim, Hanbit 1
233 Seo, Jiwon 1
234 Shin, Hyeon-Jin 1
235 Breen, Craig 1
236 Jeon, Heonsu 1
237 Lee, Jiyoul 1
238 Ahn, Sungmo 1
239 Wang, Yi 1
240 Chen, Songtao 1
241 Yu, Hao 1
242 Jiang, Zhiyong 1
243 Tan, Choon-Hong 1
244 Qiao, Miao 1
245 Zhang, Weiqing 1
246 Li, Ye 1
247 Zhao, Qian 1
248 Chen, Wenchao 1
249 Jing, Zhenzhong 1
250 Hu, Menglan. 1
251 Sun, Lingling 1
252 Chin, Kek Foo 1
253 Yu, Zhiping 1
254 Qi, Saren 1
255 Yang, Jinhua 1
256 Theng, Yin-Leng 1
257 Davis, Hunter Morgan 1
258 Shenghua, Jin 1
259 Steckel, Jonathan S. 1
260 Shan, Wen 1
261 Foo, Schubert 1
262 Peng, Kaiping 1
263 Liu, Shuqing 1
264 Liu, Xin 1
265 Wu, Youyou 1
266 Shao, Xiao 1
267 Girard, André 1
268 Goh, Lin-Tang 1
269 Magdassi, Shlomo 1
270 Sun, Gengzhi 1
271 Zheng, Lianxi 1
272 Shojaeilangari, Seyedehsamaneh 1
273 Teoh, Eam Khwang 1
274 Wang, Chengyuan 1
275 Yau, Wei-Yun 1
276 Pang, John Hock Lye 1
277 Wang, Dong 1
278 Wang, Yubo 1
279 Sun, Changqing 1
280 Huang, T. S. 1
281 Xiao, Gaoxi 1
282 Nguyen, Hung 1
283 Zhou, Feng 1
284 Li, Gang 1
285 Luo, Yonglun 1
286 Chen, Hongyan 1
287 Ge, Jian-Feng 1
288 Liu, Gao-Yan 1
289 Zhang, You-Hao 1
290 Sørensen, Charlotte Brandt 1
291 Wang, Jianhua 1
292 Kim, Jin-Mo 1
293 Gao, Junkuo 1
294 Baik, Bok 1
295 Li, Shengting 1
296 Kang, Jun-Koo 1
297 Sana, Barindra 1
298 Zhou, Zhaofeng 1
299 Li, Bin 1
300 Guo, Hua 1
301 Lin, Ming 1
302 Wang, Ningfei 1
303 Yan, Mi 1
304 Yang, Minghui 1
305 Ho, Steven C. L. 1
306 Loo, Say Chye Joachim 1
307 Cao, Xun 1
308 Tong, Yen Wah 1
309 Song, Zhiwei 1
310 Wang, Ning 1
311 Bardor, Muriel 1
312 Lu, Yunpeng 1
313 Zhao, Junying 1
314 Ma, Shouzhi 1
315 Wang, Xuewan 1
316 Kim, Dong-Hwan 1
317 Liu, Xinjuan 1
318 Lim, Sierin 1
319 Xin, Shi-Qing 1
320 Ananthanarayanan, Arundithi 1
321 Huang, Jinghuai 1
322 Song, Hongwei 1
323 Lim, Kok-Hwa 1
324 Routh, Parimal 1
325 Wang, Wen-Ping 1
326 Ghosh, Ranadhir. 1
327 Petrosyan B. 1
328 Molnár, Molnar. 1
329 Shi H. 1
330 Liao S. 1
331 Luo X. 1
332 Samnom H. 1
333 Kutanan W. 1
334 Su B. 1
335 Winther, K. D. 1
336 Zhang, Xiuqing 1
337 Niikawa N. 1
338 Fuchareon S. 1
339 Tongsima S. 1
340 Assawamakin A. 1
341 Aun H.S. 1
342 Kuwayama, Masaabc. 1
343 Zhang X. 1
344 Østrup, Olga 1
345 Johansen, Marianne G. 1
346 Walker, Brigid 1
347 Jakobsen, Jannik E. 1
348 Qi X. 1
349 Yan S. 1
350 Sovannary T. 1
351 Bunnath L. 1
352 Serey B. 1
353 Pribenszky, Csaba. 1
354 Yang Z. 1
355 Gao, Fei. 1
356 Jung J. 1
357 Moldt, Brian 1
358 Brahmachari S.K. 1
359 Bhak J. 1
360 Mikkelsen, Jacob Giehm 1
361 Jakobsen, Jannik E 1
362 Ahmed I. 1
363 Winther, Kjeld Dahl 1
364 Calacal G.C. 1
365 Chen C.-H. 1
366 Østrup, Olga. 1
367 Holm, Ida E 1
368 Chaurasia A. 1
369 Schyth, Brian Dall 1
370 Abdulla M.A. 1
371 McClenaghan, Kerry 1
372 Nielsen, Anders Lade. 1
373 Kim S. 1
374 Wang Y. 1
375 Li, Shengting. 1
376 Luo, Yonglun. 1
377 Wang, Jun. 1
378 Palittapongarnpim P. 1
379 Estefan, Andrew 1
380 Lee S. 1
381 Chen J. 1
382 Hasking, Penelope 1
383 McAllister, Margaret, RN. 1
384 McPaul, Ann 1
385 Holm, Ida E. 1
386 Kumar V. 1
387 Lai P.S. 1
388 Collins, David 1
389 Kulawonganunchai S. 1
390 Koike T. 1
391 Nauright, John 1
392 McMeel, Dermott 1
393 Lee J.-Y. 1
394 Majumder P.P. 1
395 Jacucci, Carlo 1
396 He, Daqing 1
397 Liu E.T. 1
398 Ritchie, Graeme 1
399 Sproule, John 1
400 Kimura R. 1
401 Khurana P. 1
402 Foley, Jennifer A 1
403 Logie, Robert 1
404 Kennedy G.C. 1
405 Colton, Simon 1
406 Kim H.-L. 1
407 Kim K. 1
408 Kimm K. 1
409 Nash, Christine Scott 1
410 Haszeldine, Stuart 1
411 Kim W.-Y. 1
412 Wilkinson, Mark 1
413 Mandapati K.K. 1
414 Marzuki S. 1
415 Ministry of Higher Education and Scientific Research in Iraq 1
416 Ong R. 1
417 Oka A. 1
418 Mustafa, Janan Abdulsattar 1
419 Stanley, Brian 1
420 Ohashi J. 1
421 Williams, Richard 1
422 Padilla C.D. 1
423 Bøgh, Ingrid Brück 1
424 McKenzie, Karen 1
425 Raeburn, Alison Somers 1
426 Androulaki, Maria 1
427 Agostino, Cristiano 1
428 Oh S. 1
429 Wright, Mark 1
430 Mukerji M. 1
431 Al-Attili, Aghlab Ismat 1
432 Thomas, Jonathan 1
433 Mitchell W. 1
434 Fergusson, David 1
435 Naritomi K. 1
436 Cowie, Claire 1
437 Dima, Maria 1
438 Oh B. 1
439 Nishida N. 1
440 Gisborne, Nik 1
441 Ngamphiw C. 1
442 Chen Y.-T. 1
443 Hyttel, Poul. 1
444 Weidinger S. 1
445 Wenndorff R. 1
446 Nozdrin M. 1
447 Köhler W. 1
448 Groß M. 1
449 Klemz G. 1
450 Flöttmann K. 1
451 Hoffmann M. 1
452 Templin I. 1
453 Dong, Zhili 1
454 Schreiber S. 1
455 Schlarb H. 1
456 Lederer S. 1
457 Grabosch H. 1
458 Asova G. 1
459 Khojoyan M. 1
460 Krasilnikov M. 1
461 Ivanisenko Y. 1
462 Isaev I. 1
463 Hakobyan L. 1
464 Mahgoub M. 1
465 Malyutin D. 1
466 Stephan F. 1
467 Richter D. 1
468 Shapovalov A. 1
469 Otevrel M. 1
470 Oppelt A. 1
471 Liu, HanLong 1
472 Guo, Jun 1
473 Tan, Huei Shuan 1
474 Tondelier, Denis 1
475 Lescop, Christophe 1
476 Zhao, Yan 1
477 Wang, Zuoyong 1
478 Wang, Zisu 1
479 Guo, Yunlong 1
480 Geffroy, Bernard 1
481 Hissler, Muriel 1
482 Liu, Yunqi 1
483 Yu, Gui 1
484 Duan, Zheng 1
485 Di, Chong-An 1
486 McGill, Sally Fagerson 1
487 Joly, Damien 1
488 Qin, Fang 1
489 Chen, Hui 1
490 Bao, Qiaoliang 1
491 Xiang, Liu. 1
492 Lu, Zhisong 1
493 Gong, Cheng 1
494 Mathey, François 1
495 Yu, Liujian 1
496 Allen, Clarence R. 1
497 Williams, Patrick L. 1
498 Delaunay, Wylliam 1
499 Sieh, Kerry 1
500 Vashchenko G. 1
501 Rimjaem S. 1
502 Smith, Tim J 1
503 Huang W. 1
504 Hoh B.P. 1
505 Ho S.-F. 1
506 Han J. 1
507 grant no. 200074/97-0 1
508 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
509 Inoko H. 1
510 Jinam T.A. 1
511 Will I. 1
512 Pease, Alison 1
513 Jha P. 1
514 Smaill, Alan 1
515 Carbogim, Daniela Vasconcelos 1
516 Gojobori T. 1
517 Tang, Tilan 1
518 De Ungria M.C.A. 1
519 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
520 Gao, Huasheng 1
521 Chu J. 1
522 Chulalongkorn University. Faculty of Economics 1
523 Delfin F.C. 1
524 Ghang H. 1
525 Robertson, David 1
526 CNPq (Brazilian Research Council) 1
527 Edo J. 1
528 Danupon Ariyasajjakorn 1
529 Paramonov V. 1
530 Kittichok Nithisathian 1
531 Wang H. 1
532 Wu J.-Y. 1
533 Wang E. 1
534 Villamor L.P. 1
535 Tan A. 1
536 Tokunaga K. 1
537 Xiao H. 1
538 Yang J.O. 1
539 Zhao G. 1
540 Zilfalil B.A. 1
541 Yuan W. 1
542 Yoo H.-S. 1
543 Shugart Y.Y. 1
544 Tabbada K.A. 1
545 Suzuki Y. 1
546 Sakaki Y. 1
547 Salvador J.M. 1
548 Png E. 1
549 Phipps M.E. 1
550 Perdigon H.B. 1
551 Sandraling Y. 1
552 Scaria V. 1
553 Sugano S. 1
554 Suryadi H. 1
555 Sudoyo H. 1
556 Sinha A. 1
557 Sidek M.R. 1
558 Réau, Régis 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 20
5 2556 17
6 2555 45
7 2554 7
8 2553 14
9 2552 10
10 2551 11
11 2550 4
12 2549 7
13 2548 2
14 2547 1
15 2543 2
16 2541 1
17 2540 1
18 2538 1
19 2531 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 A Comparative Study Of Different Types Of Mother Wavelets For Heartbeat Biometric Verification System
ปี พ.ศ. 2559
2 Business plan meet night Japanese restaurant
ปี พ.ศ. 2558
3 Effects of managerial labor market on executive compensation : evidence from job-hopping
ปี พ.ศ. 2557
4 Integrating water exclusion theory into βcontacts to predict binding free energy changes and binding hot spots
5 Facile synthesis of graphene quantum dots from 3D graphene and their application for Fe3+ sensing
6 Effects of reactant rotation on the dynamics of the OH + CH4 → H2O + CH3 reaction : a six-dimensional study
7 Nanoporous thermochromic VO2 (M) thin films : controlled porosity, largely enhanced luminous transmittance and solar modulating ability
8 Managing tensions in the South China sea : comparing the China-Philippines and the China-Vietnam approaches
9 China, Vietnam and the paracels : time for a way out?
10 Encapsulating MWNTs into hollow porous carbon nanotubes : a tube-in-tube carbon nanostructure for high-performance lithium-sulfur batteries
11 Surface-emitting red, green, and blue colloidal quantum dot distributed feedback lasers
12 Game-based digital interventions for depression therapy : a systematic review and meta-analysis
13 Fabrication of porous matrix membrane (PMM) using metal-organic framework as green template for water treatment
14 Synthesis and characterization of silica gel-polyacrylonitrile mixed matrix forward osmosis membranes based on layer-by-layer assembly
15 Chiral bicyclic guanidine-catalysed conjugate addition of α-fluoro-β-ketoesters to cyclic enones
16 Multi-manifold metric learning for face recognition based on image sets
17 Microstructure evolution of Ti-6Al-4V during superplastic-like forming
18 Emergence of norovirus GI.2 outbreaks in military camps in Singapore
19 Contemporary digital museum in theory and practice
20 Aetherspheres: spatial sensitivity and self awareness in food and social media prosuming practices
21 Depression in older people : meeting the challenges of an ageing population
22 Memory and normal ageing in adults with intellectual disabilities : a research portfolio
23 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
ปี พ.ศ. 2556
24 Comparison of Internal Ribosome Entry Site (IRES) and Furin-2A (F2A) for monoclonal antibody expression level and quality in CHO cells
25 Quantum confinement-induced tunable exciton states in graphene oxide
26 A new V-shaped organic fluorescent compound integrated with crystallization-induced emission enhancement and intramolecularcharge transfer
27 Toxicity assessment of phospholipid micelle-encapsulated cadmium-based quantum dots using Kunming mice
28 Algorithm design for data communications in duty-cycled wireless sensor networks : a survey.
29 The liability of foreignness in international equity investments : evidence from the US stock market
30 Synthesis, characterization, and nonvolatile ternary memory behavior of a larger heteroacene with nine linearly fused rings and two different heteroatoms
31 Nonlinear stress-strain behavior of carbon nanotube fibers subject to slow sustained strain rate
32 Structural analysis on mutation residues and interfacial water molecules for human TIM disease understanding
33 Highly efficient, spatially coherent distributed feedback lasers from dense colloidal quantum dot films
34 Equatorial Ionospheric Anomaly (EIA) and comparison with IRI model during descending phase of solar activity (2005– 2009)
35 Superplastic-like forming of lightweight alloys.
36 Three essays on corporate finance.
37 China's Outward FDI: A Study of Push and Pull Factors in Selected Asian Countries
38 Design-led approach for transferring the embodied skills of puppet stop-motion animators into haptic workspaces
39 American Southern Presbyterians and the formation of presbyterianism in Honam, Korea, 1892-1940: traditions, missionary encounters, and transformations
40 Computer-based sketching and the productivity of the conceptual stage of design
ปี พ.ศ. 2555
41 Stromal control of cystine metabolism promotes cancer cell survival in chronic lymphocytic leukaemia
42 A stable solution-processed polymer semiconductor with record high-mobility for printed transistors
43 Thermo-responsive transfection of DNA complexes with well-defined chitosan terpolymers
44 A pilot study in non-human primates shows no adverse response to intravenous injection of quantum dots
45 An optimized sheet metal forming process using non-isothermal heating system
46 Progressive dry-core-wet-rim hydration trend in a nested-ring topology of protein binding interfaces
47 Structural and functional analysis of multi-interface domains
48 B-cell epitope prediction through a graph model
49 Synthesis and application of a recyclable ionic liquid-supported imidazolidinone catalyst in enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition
50 Formation of nanocrystalline tungsten by selective laser melting of tungsten powder
51 Greener manufacturing : superplastic-like forming
52 Cost-sensitive semi-supervised discriminant analysis for face recognition
53 Molecular length adjustment for organic azo-based nonvolatile ternary memory devices
54 Design, simulation and experiment of a novel mass detection system with active control magnetic
55 Bioconjugated pluronic triblock-copolymer Micelle-encapsulated quantum dots for targeted imaging of cancer : in vitro and in vivo studies
56 PEGylated phospholipid Micelle-encapsulated near-infrared PbS quantum dots for in vitro and in vivo bioimaging
57 Preparation of quantum dot/drug nanoparticle formulations for traceable targeted delivery and therapy
58 Creep behavior of EPS composite soil
59 Minimum-energy connected coverage in wireless sensor networks with omni-directional and directional features.
60 2,2′-biphospholes : building blocks for tuning the HOMO-LUMO gap of π-systems using covalent bonding and metal coordination
61 Neighborhood repulsed metric learning for kinship verification
62 DECA : recovering fields of physical quantities from incomplete sensory data
63 Harmonic quorum systems : data management in 2D/3D wireless sensor networks with holes
64 Z-score biological significance of binding hot spots of protein interfaces by using crystal packing as the reference state
65 Learning modality-invariant features for heterogeneous face recognition
66 Gait-based gender classification in unconstrained environments
67 ZnO Meso-Mechano-Thermo physical chemistry
68 LAACAD : load balancing k-area coverage through autonomous deployment in wireless sensor networks
69 Diffusion combustion of liquid heptane in a small tube with and without heat recirculating
70 Feedback control of combustion instabilities using a Helmholtz resonator with an oscillating volume
71 Lasso environment model combination for robust speech recognition
72 Microstructural evolvement and formation of selective laser melting W–Ni–Cu composite powder
73 Mating strategies in Chinese culture : female risk avoiding vs. male risk taking
74 A new model of stacked transformers considering skin and substrate effects
75 Optimal provisioning for scheduling divisible loads with reserved cloud resources.
76 Modular weighted global sparse representation for robust face recognition
77 Detection of outlier residues for improving interface prediction in protein heterocomplexes
78 A novel memristor-based rSRAM structure for multiple-bit upsets immunity
79 Unsupervised co-segmentation for 3D shapes using iterative multi-label optimization
80 Intracochlear fluid pressure and cochlear input impedance from push-pull amplification model
81 Generalized subspace disance for set-to-set image classification
82 Feature extraction through binary pattern of phase congruency for facial expression recognition
83 Dynamics of competing ideas in complex social systems
84 Increased blastocyst formation of cloned porcine embryos produced with donor cells pre-treated with Xenopus egg extract and/or digitonin
85 Experimentally minimized beam emittance from an L-band photoinjector
ปี พ.ศ. 2554
86 A novel illumination normalization method based on local relation map
87 Enhanced linear subspace methods for face and gait analysis.
88 High efficiency of BRCA1 knockout using rAAV-mediated gene targeting: developing a pig model for breast cancer
89 Cell Colony Formation Induced by Xenopus Egg Extract as a Marker for Improvement of Cloned Blastocyst Formation in the Pig
90 Comparison of gene expression and genome-wide DNA methylation profiling between phenotypically normal cloned pigs and conventionally bred controls
91 Pig transgenesis by Sleeping Beauty DNA transposition
92 The Aspectual System of Singapore Colloquial English and its Theoretical Explanations with Regards of Language Contact
ปี พ.ศ. 2553
93 Practical algorithm for minimum delay peer-to-peer media streaming.
94 A randomized countermeasure against parasitic adversaries in wireless sensor networks.
95 On the capacity and scheduling of a multi-sector cell with co-channel interference knowledge.
96 Superconducting gap induced barrier enhancement in a BiFeO3-based heterostructure
97 Does compressed sensing improve the throughput of wireless sensor networks?
98 Throughput-lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under an SINR-based interference model
99 Engineering wireless mesh networks : joint scheduling, routing, power control, and rate adaptation
100 Pregnancies and piglets from large white sow recipients after two transfer methods of cloned and transgenic embryos of different pig breeds
101 A strengths-based group program on self-harm: a feasibility study
102 McCormick missionaries and the shaping of Korean Evangelical Presbyterianism, 1888-1939
103 Two pillars paradigm: covenant as a theological and relational concept in response to the contract-based economic market
104 Genetic evidence supports linguistic affinity of Mlabri - a hunter-gatherer group in Thailand
105 The Relationship Between Leadership Style And Work Values Of Employees In The Printing Industry In Penang
106 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
107 Mapping human genetic diversity in Asia
108 Joint sink mobility and routing to maximize the lifetime of wireless sensor networks : the case of constrained mobility.
109 Efficient algorithms to solve a class of resource allocation problems in large wireless networks.
110 A voltage scalable 0.26 V, 64 kb 8T SRAM with Vmin lowering techniques and deep sleep mode.
111 Study of low-temperature thermocompression bonding in Ag-In solder for packaging applications
112 Distributed wavelength provisioning in WDM optical networks.
113 Hemizygous minipigs produced by random gene insertion and handmade cloning express the Alzheimer’s disease-causing dominant mutation APPsw
114 Elevated NaCl concentration improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes
115 The artistry of construction: an investigation into construction as a creative process and the influence of mobile phones within domestic scale construction projects
116 Factors affecting embodied interaction in virtual environments: familiarity, ethics and scale
ปี พ.ศ. 2551
117 On the performance of primal/dual schemes for congestion control in networks with dynamic flows.
118 GossiCrypt : wireless sensor network data confidentiality against parasitic adversaries.
119 Engineering wireless mesh networks.
120 A 0.2 V, 480 kb subthreshold SRAM with 1 k cells per bitline for ultra-low-voltage computing.
121 Direct observation and analysis of annealing-induced microstructure at interface and its effect on performance improvement of organic thin film transistors
122 Scalable and configurable array architectures for matrix computation.
123 High hydrostatic pressure treatment of porcine oocytes before handmade cloning improves developmental competence and cryosurvival
124 Comparison of efficiency of open pulled straw (OPS) and Cryotop vitrification for cryopreservation of in vitro matured pig oocytes
125 CO2 interaction with aquifer and seal on geological timescales: the Miller oilfield, UK North Sea
126 The role of coach education in the development of expertise in coaching
127 Media literacy in responsive physical environments
ปี พ.ศ. 2550
128 Throughput-Lifetime tradeoffs in multihop wireless networks under a realistic interference model.
129 Effect Of Rifampicin And Omeprazole In Combination With Chloroquine On Chloroquine Resistant Plasmodia In Vitro And In Vivo [RM666.C5215 L9 2007 f rb].
130 A Computational Model of Lakatos-style Reasoning
131 Retrospective and prospective memory in healthy and cognitively impaired older adults: Using subjective and objective assessment
ปี พ.ศ. 2549
132 A binary level set model and some applications to Mumford-Shah image segmentation
133 A variant of the level set method and applications to image segmentation
134 MobiRoute : routing towards a mobile sink for improving lifetime in sensor networks.
135 Mobility to improve the lifetime of wireless sensor networks : a theoretical framework.
136 Fingerprint processing based on phase portrait model.
137 Combining transmitter beamforming and space-time block codes in slow rayleigh flat fading channels.
138 An Attentional Theory of Continuity Editing
ปี พ.ศ. 2548
139 GOAL ORIENTATIONS AND ORGANISATIONAL OUTCOMES
140 Goal Orientations And Organisational Outcomes: The Impact Of Leader-Member Exchange
ปี พ.ศ. 2547
141 A feature extraction technique for online handwriting recognition
ปี พ.ศ. 2543
142 Dynamics in Formal Argumentation
143 Resolving References to Graphical Objects in Multimodal Queries by Constraint Satisfaction
ปี พ.ศ. 2541
144 Computer knowledge, attitudes and skills of nurses in people's hospital affiliated to Beijing Medical University / Liu Jun-e
ปี พ.ศ. 2540
145 Informational needs of Chinese premastectomy patients and spouses / Li Jin
ปี พ.ศ. 2538
146 The World Masters Games (1994) injury study : final report
ปี พ.ศ. 2531
147 Triggered slip along the San Andreas fault after the 8 July 1986 North Palm Springs earthquake