ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lu, Yunpeng
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yang, Minghui 4
2 Ganguly, Rakesh 4
3 Lee, Soo-Ying 4
4 Song, Hongwei 4
5 Tay, Madelyn Qin Yi 4
6 Vidović, Dragoslav 4
7 Zhou, Jianrong Steve 3
8 Lew, Wen Siang 2
9 Zheng, Limin 2
10 Ahmad, Mahyuddin 2
11 Ren, Xinfeng 2
12 Zhao, Yanli 2
13 Qin, Liena 2
14 Frison, Gilles 1
15 Pullarkat, Sumod Appukuttan 1
16 Ricard, Louis 1
17 Wang, Qi Jie 1
18 Zhang, Quan 1
19 Tan, Si Yu 1
20 Ang, Chung Yen 1
21 Wong, Esther Hui Yen 1
22 Carmichael, Duncan 1
23 Yuan, Zhen 1
24 Bai, Linyi 1
25 Devi, Gitali 1
26 Duan, Chuanxi 1
27 Murugesapandian, Balasubramanian 1
28 Leung, Pak-Hing 1
29 Chew, Renta Jonathan 1
30 Huang, Yinhua 1
31 Jia, Yu-Xiang 1
32 Chia, Elbert E. M. 1
33 Castro Neto, A. H. 1
34 Loh, Kian Ping 1
35 Chan, La-o-vorakiat 1
36 Sun, Zhigang 1
37 Saha, Biswajit 1
38 Goolaup, Sarjoosing 1
39 Nakatsuji, Hiroshi 1
40 Poolmee, Potjaman 1
41 Zou, Xingquan 1
42 Shang, Jingzhi 1
43 Balaya, Sarata 1
44 Cheong, Siew Ann 1
45 Wang, Lay Kim 1
46 Yu, Ting 1
47 Su, Haibin 1
48 Zhu, Jian-Xin 1
49 Luo, Zhiqiang 1
50 Dai, Wei 1
51 Selvan, Subramanian Tamil 1
52 Zhou, Yi-Chao 1
53 Li, Shucai 1
54 Tang, Minghai 1
55 Wang, Guangcheng 1
56 He, Shichao 1
57 Zhong, Shijie 1
58 Peng, Aihua 1
59 Xiang, Minli 1
60 Yang, Jianhong 1
61 Wu, Wenshuang 1
62 Fu, Afu 1
63 Wang, Lipo. 1
64 Wong, S. K. 1
65 Zhou, T. J. 1
66 Yue, Shigang. 1
67 Leung, Frank H. F. 1
68 Ye, Haoyu 1
69 Zhao, Guofeng. 1
70 Chen, Lijuan 1
71 Kuniyasu, Hitoshi 1
72 Yau, Yin Hoe 1
73 Feng, Chen 1
74 Xue, Zhi-Hong 1
75 Hirao, Hajime 1
76 Wu, Xiaojin 1
77 Guo, Hua 1
78 Jiang, Bin 1
79 Zou, Yinjun 1
80 Ruedl, Christiane 1
81 Tang, Xiao-Yan 1
82 Iwasaki, Takanori 1
83 Nakane, Daisuke 1
84 Sanagawa, Atsushi 1
85 Kambe, Nobuaki 1
86 Tan, Suet Mien 1
87 Cornvik, Tobias Carl 1
88 Shochat, Susana Geifman 1
89 Zang, Limin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2558 2
4 2557 8
5 2556 9
6 2555 8
7 2554 1
8 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Democratisation of Cinematic Space in Malaysia: Digital Film Activism and the Freedom Film Festival
2 MAKING CREATIVE INDUSTRIES POLICY: THE MALAYSIAN CASE
ปี พ.ศ. 2559
3 The Villainous Pontianak? Examining Gender, Culture and Power in Malaysian Horror Films
4 From International Horror Films to the Local Filem Seram: Examining the Cinematic Identity and Roles of the Malaysian Pontianak
ปี พ.ศ. 2558
5 Negotiating class, ethnicity and modernity: the ‘Malaynisation’ of P. Ramlee and his films
6 Yasmin Ahmad: Auteuring a New Malaysian Cinematic Landscape
ปี พ.ศ. 2557
7 Effects of reactant rotation on the dynamics of the OH + CH4 → H2O + CH3 reaction : a six-dimensional study
8 Theoretical prediction of the linear isomers for rare gas-carbon disulfide complexes : He-CS2, Ne-CS2, and Ar-CS2
9 Incorporation of thio-pseudoisocytosine into triplex-forming peptide nucleic acids for enhanced recognition of RNA duplexes
10 Oxidative addition of water and methanol to a dicationic trivalent phosphorus centre
11 Dihaloborenium cations stabilized by a four-membered N-heterocyclic carbene : electron deficiency compensation by asymmetric structural changes
12 Palladacycle catalyzed asymmetric P-H addition of diarylphosphines to N-enoyl phthalimides
13 Building a lewis acidic phosphorus
14 “Turn-on” fluorescence probe integrated polymer nanoparticles for sensing biological thiol molecules
ปี พ.ศ. 2556
15 Terahertz conductivity of twisted bilayer graphene
16 Full-dimensional quantum calculations of the vibrational states of H5+
17 Time-dependent wave packet state-to-state dynamics of H/D + HCl/DCl reactions
18 Theoretical studies of the CO2–N2O van der Waals complex : Ab initio potential energy surface, intermolecular vibrations, and rotational transition frequencies
19 σ-Bond metathesis between M–X and RC(O)X′ (M = Pt, Pd; X, X′ = Cl, Br, I) : facile determination of the relative ΔG values of the oxidative additions of RC(O)X to an M(0) complex, evidence by density functional theory calculations, and synthetic applicati
20 A carbone-stabilized two-coordinate phosphorus(III)-centered dication
21 Achieving vinylic selectivity in Mizoroki-Heck reaction of cyclic olefins
22 Selective Arylation and Vinylation at the α Position of Vinylarenes
23 Temperature dependence of the electrical transport properties in few-layer graphene interconnects
ปี พ.ศ. 2555
24 Fully converged integral cross sections of collision induced dissociation, four-center, and single exchange reactions, and accuracy of the centrifugal sudden approximation in H2 + D2 reaction
25 Electronic structure and optical properties of conjugated molecules : SAC-CI study
26 Electronic structure and optical properties of conjugated molecules : SAC-CI study
27 Observation of the semiconductor–metal transition behavior in monolayer graphene
28 Intermolecular Mizoroki-Heck reaction of aliphatic olefins with high selectivity for substitution at the internal position
29 Preface : ICNC2012.
30 Cytotoxic and apoptotic effects of constituents from Millettia pachycarpa Benth
31 Kindlin-3 mediates integrin αLβ2 outside-in signaling, and it interacts with scaffold protein receptor for activated-c kinase 1 (RACK1).
ปี พ.ศ. 2554
32 Conflict management and burnout among nurses in University hospitals, the people's republic of China = การจัดการความขัดแย้งและความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / Luo Yanfang
ปี พ.ศ. 2552
33 Investigating the roles of cytoplasmic proteins talin and kindlin3 in integrin LFA-1 activation.