ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 17
2 Huang, Wei 14
3 Yin, Zongyou 7
4 Nguyen, Nam-Trung 7
5 Huang, Xiao 7
6 Xie, Linghai 6
7 Li, Hai 5
8 Ng, Kee Woei 5
9 Yap, Yit Fatt 5
10 Zeng, Zhiyuan 5
11 Law, Wing-Cheung 4
12 Liu, Jianwei 4
13 Li, Chang Ming 4
14 Ye, Ling 4
15 Miao, Jianmin 4
16 Yong, Ken-Tye 4
17 Cao, Xiehong 4
18 Fan, Qu-Li 4
19 Xing, Bengang 4
20 Zhao, Fei 4
21 Zhu, Jixin 3
22 Zhao, Xinxin 3
23 Kjelleberg, Staffan 3
24 Beuerman, Roger W. 3
25 Wong, Tien Yin 3
26 Min, Yuanzeng 3
27 Lakshminarayanan, Rajamani 3
28 Zhang, Xiao 3
29 Liu, Shouping 3
30 Liu, Fang 3
31 Chen, Xiaodong 3
32 Ai, Wei 3
33 Yu, Ting 3
34 He, Ziming 3
35 Qiao, Yan 3
36 Lou, David Xiong Wen 3
37 Fan, Zhanxi 3
38 Song, Hao 3
39 Boey, Freddy Yin Chiang 3
40 Hu, Rui 3
41 Liu, Liwei 3
42 Yeow, Edwin K. L. 2
43 Tang, Charles 2
44 Chen, Junze 2
45 Zhang, Qichun 2
46 Huang, Ling 2
47 Zhou, Yi 2
48 Dong, Haibo 2
49 Pei, Wenbo 2
50 Xie, Sishen 2
51 Wu, Jumiati 2
52 Chen, Peng 2
53 Pervushin, Konstantin 2
54 Wu, Xue-Jun 2
55 Bai, Yang 2
56 Zhang, Jinsong 2
57 Zhuang, Guoqiang 2
58 Tan, Xiaohui 2
59 Cohen, Yehuda 2
60 Duan, Kai. 2
61 Zhou, Weiya 2
62 Sun, Xudong. 2
63 Fane, Anthony G. 2
64 Zhao, Yang 2
65 Reid-Searl, Kerry. 2
66 Yan, Qinyu 2
67 McAllister, Margaret, RN. 2
68 McDougald, Diane 2
69 Rice, Scott A. 2
70 Yao, Cheng 2
71 Tan, Timothy Thatt Yang 2
72 Hou, Linrui 2
73 Yuan, Changzhou 2
74 Zhang, Xiaogang 2
75 Shen, Laifa 2
76 Roy, Indrajit 2
77 Du, Zhuzhu 2
78 Wang, Lianhui 2
79 Yi, Ming-Dong 2
80 Tan, Thatt Yang Timothy 2
81 Niu, Zhiqiang 2
82 Tang, Ben Zhong 2
83 Cheong, Siew Ann 2
84 Qi, Xiaoying 2
85 Wang, Junling 2
86 Lin, Zongqiong 2
87 Lu, Gang 2
88 Zheng, Bing 2
89 Tan, Chaoliang 2
90 Wong, Damon Wing Kee 2
91 Cheng, Ching Yu 2
92 Leong, David Tai 2
93 Zhu, Jing 2
94 Zhang, Qing 2
95 Zhang, Jielin 2
96 Zhang, Xihe 2
97 Verma, Chandra 2
98 Sieh, Kerry 2
99 Chen, Shufen 2
100 Prasad, Paras N. 2
101 Hu, Yazhuo 2
102 Esteban, Miguel A. 1
103 Wang, Jialei 1
104 Wei, Hong. 1
105 Yang, Yanhui 1
106 Luan, Zhidong. 1
107 Hoi, Steven 1
108 Huo, Fengwei 1
109 Pei, Duanqing. 1
110 Guo, Zhen 1
111 Zhao, Peilin 1
112 Zhang, Weina 1
113 Yang, Huanming. 1
114 Deng, Hongkui. 1
115 Vajta, Gabor. 1
116 Yang, Zhenzhen. 1
117 Chen, Wangqiao 1
118 Luan, Jing. 1
119 Li, Ning. 1
120 Wang, Chengyuan 1
121 Lu, Chunxia. 1
122 Li, Ziyi. 1
123 Wu, Jiansheng 1
124 Wang, Huayan. 1
125 Wang, Chenyuan 1
126 Ouyang, Hongsheng. 1
127 Liu, Zhonghua. 1
128 Zou, Qingjian. 1
129 He, Lixiazi. 1
130 Nolte, Heinrich W 1
131 Teo, Ya Shi 1
132 Wu, Lu. 1
133 Fan, Priscilla WP 1
134 Liu, Kai. 1
135 Yeo, Yvonne YW 1
136 Kathawala, Mustafa H. 1
137 Wang, Shouqi. 1
138 Levett-Jones, Tracy. 1
139 Ahmed, Sohail 1
140 Sudhaharan, Thankiah 1
141 Ng, Jonathan WX 1
142 Ji, Guanghzhen. 1
143 Liu, Zhengdong 1
144 Xiao, Lei. 1
145 Du, Yutao. 1
146 Xie, Ling-Hai 1
147 Pei, Gang. 1
148 Sun, Gengzhi 1
149 Lai, Liangxue. 1
150 Dou, Hongwei. 1
151 Ang, Wee Hon 1
152 Yu, Yang 1
153 Shang, Zhouchun. 1
154 Wang, Xuewan 1
155 Chen, Bo 1
156 Luan, Pingshan 1
157 Das, Gautom Kumar 1
158 Du, Yaping 1
159 Rui, Xianhong 1
160 Sun, Geng Zhi 1
161 Zheng, Lianxi 1
162 Xiong, Sijing 1
163 Zhu, Yuanyuan 1
164 Sarawathi, Padmanabhan 1
165 Shao, Qing 1
166 Eng, Bao Hui 1
167 Khoo, Pheng Kian Stella 1
168 Setyawati, Magdiel Inggrid 1
169 Yan, Qingyu 1
170 He, Qiyuan 1
171 Downer, Teresa. 1
172 Hng, Huey Hoon 1
173 Yue, Weisheng 1
174 Chen, Jun 1
175 Wang, Xianbin 1
176 Zhu, Bowen 1
177 Zhao, Duan 1
178 Lu, Cheng-Liang 1
179 Wu, Tao 1
180 Huang, Yunhui 1
181 Li, Hong 1
182 Cai, Le 1
183 Costa, Marianne 1
184 Ho, Duncun 1
185 Chen, Jijun. 1
186 Han, Jianyong. 1
187 Kasiske B. 1
188 Fan, Nana. 1
189 Gaziano M. 1
190 Pan, Dengke. 1
191 Yang, Dongshan. 1
192 Hong, Xun 1
193 Zhong, Chongming. 1
194 Liu, Zhaoming. 1
195 Ouyang, Zhen. 1
196 Zhao, Bentian. 1
197 Wang, Fang. 1
198 Agodoa L. 1
199 Craig J. 1
200 Lin, Lin. 1
201 Liu, Na. 1
202 Cass A. 1
203 Padmanabhan, Parasuraman 1
204 Neal B. 1
205 Liang, Yu. 1
206 Wang, Yong. 1
207 Levin A. 1
208 Yang, Yang. 1
209 Hooi L.S. 1
210 Wang, Quanlei. 1
211 Kwon, Sung-ho, 1964- 1
212 Young A. 1
213 Collins R. 1
214 Sleight P. 1
215 Simpson D. 1
216 Parish S. 1
217 Fu, Xianjun 1
218 Song, Xuxia 1
219 Wang, Changyun 1
220 Wang, Zhenguo 1
221 Zhang, Fengcong 1
222 Keng Wong, Keng Wong 1
223 Li, Xuebo 1
224 Knott C. 1
225 Hill M. 1
226 Wheeler D.C. 1
227 Zhou, Qi. 1
228 Xiao, Bing. 1
229 Emberson J. 1
230 Lian, Jingbao. 1
231 Tomson C. 1
232 Zhao, Yu. 1
233 Xu, Ying. 1
234 Chen Y. 1
235 Krane V. 1
236 Liu, Lin. 1
237 Wanner C. 1
238 สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์ 1
239 Abu Hassan Asaari, Muhammad Hasmi 1
240 Mafham M. 1
241 Majoni W. 1
242 Herrington W. 1
243 Lewis D. 1
244 Dasgupta T. 1
245 Wallendszus K. 1
246 Grimm R. 1
247 Baxter A. 1
248 Bray C. 1
249 Armitage J. 1
250 Tobert J. 1
251 Pedersen T. 1
252 Gronhagen-Riska C. 1
253 De Zeeuw D. 1
254 Walker R. 1
255 Massy Z.A. 1
256 Desa, Nasina 1
257 Mat Desa, Nasina 1
258 Asaari, Muhammad Hasmi Abu Hassan 1
259 Feldt-Rasmussen B. 1
260 Krairittichai U. 1
261 Wiecek A. 1
262 Grobbee D. 1
263 Tesar V. 1
264 Holdaas H. 1
265 Fellstrom B. 1
266 Reith C. 1
267 Seo, Youn-Kyung. 1
268 Toh, Joel D. W. 1
269 Lynch, Kathy 1
270 Harvey, Theresa 1
271 Chen, Yun 1
272 Harrison, Penelope 1
273 Sun, Lingyi 1
274 Arthur, Carol 1
275 Jiang, Zhou. 1
276 Tang, Colin W. Q. 1
277 Tan, Jackie 1
278 Calleja, Pauline 1
279 Lau, Lisa Z. M. 1
280 Hong, Wanjin 1
281 Downer, Teresa 1
282 Kijboonchoo, Kallaya 1
283 Lynch, Kathy. 1
284 Harvey, Theresa. 1
285 Sudsa-ard, Kriyot 1
286 Harrison, Penelope. 1
287 Chavasit, Visith 1
288 Arthur, Carol. 1
289 Levett-Jones, Tracy 1
290 Gao, Yong-Gui 1
291 Nio, Amanda Qing Xia 1
292 Calleja, Pauline. 1
293 Chaunchaiyakul, Rungchai 1
294 Tang, Mingqi. 1
295 Cheong, Eleanor J. Y. 1
296 Gallagher, Ronald 1
297 Xiu, Zhimeng. 1
298 China Scholarship Council (CSC) 1
299 Huo, Di. 1
300 Ross, James 1
301 Chen Z. 1
302 Liu, Yi. 1
303 Ryu, Sook-Young. 1
304 Landray M.J. 1
305 Baigent C. 1
306 Zhu, Weiguang 1
307 Ophascharoensuk V. 1
308 Li, Xiaodong. 1
309 Gafaranga, Joseph 1
310 Barnes, Robert J. 1
311 Yao, Yao 1
312 Shenai, Prathamesh Mahesh 1
313 Woon, Esther C. Y. 1
314 Tan, Melissa J. H. 1
315 Chen, Lipeng 1
316 Sun, Kewei 1
317 Hu, Xiaozhi. 1
318 Reid, Lesley 1
319 Donn, Gari 1
320 Wang, Xiaoguang 1
321 Khoo, Stella P. K. 1
322 Baskaran, Mani 1
323 Zhang, Huijuan 1
324 Admar, Agita Sesara 1
325 Tan, Say-Hwa 1
326 Lin, Jianyi 1
327 Wang, Yu 1
328 Ng, Min Yuan 1
329 Borgna, Armando 1
330 Qian, Yan 1
331 Fang, Zhong Ping 1
332 Li, Shiguang 1
333 Shi, Nai-En 1
334 Yoon, Soon Fatt 1
335 Ng, Kaijie 1
336 Wong, Chee Cheong 1
337 Sun, Yaxin 1
338 Au-Yeung, Gigi Chi Ting 1
339 Lau, Kin Tak 1
340 Yang, Long 1
341 Sollano, Jose D. 1
342 Lu, Xiangjun 1
343 Lau, Mei Ling 1
344 Ling, Qidan 1
345 Darwitan, Andrew 1
346 Tan, Adeline 1
347 Jiang, Ting 1
348 Yao-Yeo, Yan Dong 1
349 Archer, Lynden A. 1
350 Ma, Yan-Wen 1
351 Wang, Kai 1
352 Tan, Chong Wei 1
353 Tan, Dunlin 1
354 Li, Xiaocheng 1
355 Tay, Beng Kang 1
356 Liu, Yaqian 1
357 Liang, Kun 1
358 Yu, Hongyu 1
359 Hauksson, Egill 1
360 Klinger, Yann 1
361 Swihart, Mark T. 1
362 Rubin, Charles M. 1
363 Cai, Hongxing 1
364 Liu, Tianjun 1
365 Fu, Pan You 1
366 Ky, Nung 1
367 Lim, Chuan Bian 1
368 Deng, Da. 1
369 Zhao, Yan 1
370 Zhu, Hong Shuang 1
371 Feng, XiaoLing 1
372 Zhou, Xiaozhu 1
373 Lin, Anping 1
374 Hamza, Mohamed Sabry 1
375 Srinivasan, Kandhadayar Gopalan 1
376 Xiong, Shenglin 1
377 Rani, Abdul Aziz 1
378 Wang, Huei 1
379 Su, Haibin 1
380 Yeh, Han-Chih 1
381 Liu, Wen 1
382 Rodriguez, Sarah Ann. 1
383 Liu, Bin 1
384 Chia, Elbert E. M. 1
385 Kwok, Ryan T. K. 1
386 Shang, Jingzhi 1
387 Zhu, Jian-Xin 1
388 Shi, Haibin 1
389 Luo, Zhiqiang 1
390 Li, You 1
391 Nur Hanisah Zelani. 1
392 Koo, Tae Yeong 1
393 Choi, Hong Chul 1
394 Luo, Kathy Qian 1
395 Kim, Yong-Bae 1
396 Jang, Byung-Kweon 1
397 Yu, Yong 1
398 Shim, Ji Hoon 1
399 Peh, Marilyn Hui Ying. 1
400 Yeo, Kiat Seng 1
401 Zhao, Zujin 1
402 Yang, Chan-Ho 1
403 Ng, Ka Ming 1
404 Wu, Di 1
405 Zou, Xingquan 1
406 Lam, Shiu Kum 1
407 Goh, Khean Lee 1
408 Xiao, Shu Dong 1
409 Sugano, Kentaro 1
410 Wu, Shixin 1
411 Sun, Pengju 1
412 Chiba, Tsutomu 1
413 Ang, Tiing Leong 1
414 Mitchell, Hazel M. 1
415 Kim, Nayoung 1
416 Kim, Jae Gyu 1
417 Uemura, N 1
418 Azuma, Takeshi 1
419 Zou, Xi 1
420 Liu, Yanpeng 1
421 Loh, Kian Ping 1
422 Cheng, Liang 1
423 Chan, La-o-vorakiat 1
424 Luo, Liyan 1
425 Ratha-Korn Vilaichone 1
426 Castro Neto, A. H. 1
427 Hunt, Richard H. 1
428 Moayyedi, Paul 1
429 Fock, Kwong Ming 1
430 Varocha Mahachai 1
431 Li, Yali 1
432 Chen, Zuhuang 1
433 Lee, Beng-Hai 1
434 Ede, James D. 1
435 Ong, Kimberly J. 1
436 Cheng, Xiangang 1
437 Wu, Guohua 1
438 Tan, Ngan Meng 1
439 Stafford, James L. 1
440 Howe, Josephine L. C. 1
441 Guo, Chun Xian 1
442 Cheung, Gemmy 1
443 Zhao, Yun 1
444 Goss, Greg G. 1
445 Zhou, Lei 1
446 Yong, Yang-Chun 1
447 Park, Nam-Gyu 1
448 Chen, Xiaoming 1
449 Saw, Seang-Mei 1
450 Kim, Hui-Seon 1
451 Boix, Pablo P. 1
452 Yin, Fengshou 1
453 Liu, Wanquan 1
454 Lu, Chong 1
455 Aylward, Stephen 1
456 Novak, Carol L. 1
457 Li, Zhen 1
458 Wong, Damon W. K. 1
459 Yu, Zhang 1
460 Lim, Sierin 1
461 Röckström, Johan 1
462 Safie, Siti Radiah Binte 1
463 Saraswathi, Padhmanaban 1
464 Folberth, Christian 1
465 Chang, Jamie Ya Ting 1
466 Abbaspour, Karim 1
467 Lin, Lim Yih 1
468 Shao, Qi 1
469 Wang, Zhihong 1
470 Khan, Rizwan H. 1
471 Lei, Zhou 1
472 Zehnder, Alexander J. B. 1
473 Yang, Hong 1
474 Goh, Eunice 1
475 Verma, Chandra S. 1
476 Shen, Zhiyuan 1
477 Li, Xianglin 1
478 Chu, Justin Jang Hann 1
479 Fan, Hong Jin 1
480 Riezman, Howard 1
481 Kottapalli, Ajay G. P. 1
482 Chong, Shan Shang 1
483 Aung, Thet Tun 1
484 Prusty, Manamohan 1
485 Nandhakumar, Muruganantham 1
486 Zhang, Zhuo 1
487 Kulkarni, Sneha A. 1
488 Steele, Terry W. J. 1
489 Yan, Bin 1
490 Jia, Hui. 1
491 Venkatraman, Subbu S. 1
492 Wang, Jianhua 1
493 Kumar, Saranya 1
494 Huang, Charlotte L. 1
495 Zhang, X. X. 1
496 Leong, Weng Kee 1
497 Jiang, Jie 1
498 Tan, John J. Z. 1
499 Wang, Xinghui 1
500 Yang, Jian 1
501 Chen, Hongyan 1
502 Lu, Zhisong 1
503 Chen, Lang 1
504 Yang, Ping 1
505 Qi, Yajun 1
506 Tan, Ming-Jen 1
507 Woo, Chang-Su 1
508 Chu, Kanghyun 1
509 Nguyen, Thuc-Quyen 1
510 Li, Bing 1
511 Xue, Jingwen 1
512 Phan, Hung 1
513 Yeow, Edwin 1
514 Fan, Wai Yip 1
515 Mak, Garvin Kar Hang 1
516 Dröge, Peter 1
517 Kathawala, Mustafa Hussain 1
518 Mohanty, Anee 1
519 Lin, Guimiao 1
520 Yang, Liang 1
521 Morshedi, Amir 1
522 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
523 Grätzel, Michael 1
524 Xu, Yanwu 1
525 Kwoh, Chee Keong 1
526 Yantara, Natalia 1
527 Ren, Zhonglu 1
528 Reynolds, Jessica L. 1
529 Kumar, Rajiv 1
530 Yuan, Guoliang 1
531 Lim, Chwee Teck 1
532 Putcha, Nirupama 1
533 Wu, Yun-Long 1
534 Leong, David Tai Wei 1
535 Chen, Xiaomin 1
536 Cao, Bin 1
537 Chen, William Wei Ning 1
538 Liu, Zhiguo 1
539 Zhang, Jianhua 1
540 Yin, Jiang 1
541 Zhang, Xi Xiang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 4
4 2557 18
5 2556 23
6 2555 42
7 2554 8
8 2553 11
9 2552 4
10 2551 4
11 2549 4
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Phylogenetic Tree Analysis of the Cold-Hot Nature of Traditional Chinese Marine Medicine for Possible Anticancer Activity
ปี พ.ศ. 2559
2 Flexible Working Arrangement toward Organizational Commitment and Work-Family Conflict
ปี พ.ศ. 2558
3 A strategy based on nucleotide specificity leads to a subfamily-selective and cell-active inhibitor of N6-methyladenosine demethylase FTO
4 Elucidating the enhancement in optical properties of low band gap polymers by tuning the structure of alkyl side chains
5 Quantifying non-Markovianity for a chromophore-qubit pair in a super-Ohmic bath
6 The application of nitric oxide to control biofouling of membrane bioreactors
ปี พ.ศ. 2557
7 Synthetic multivalent antifungal peptides effective against fungi
8 Near-infrared light-mediated photoactivation of a platinum antitumor prodrug and simultaneous cellular apoptosis imaging by upconversion-luminescent nanoparticles
9 Enzyme-responsive cell-penetrating peptides conjugated mesoporous silica quantum dots nanocarriers for controlled release of nucleus-targeted drug molecules and real-time intracellular fluorescence imaging of tumor cells
10 Recent advance of biological molecular imaging based on lanthanide-doped upconversion-luminescent nanomaterials
11 A metal-catalyst free flexible and free-standing chitosan/vacuum-stripped graphene/polypyrrole three dimensional electrode interface for high performance dopamine sensing
12 Two-dimensional CuSe nanosheets with microscale lateral size : synthesis and template-assisted phase transformation
13 South Korea's air force : does it have a coherent strategy?
14 A universal method for preparation of noble metal nanoparticle-decorated transition metal dichalcogenide nanobelts
15 Inorganic-organic hybrid nanoprobe for NIR-excited imaging of hydrogen sulfide in cell cultures and inflammation in a mouse model
16 Rhodamine-modified upconversion nanophosphors for ratiometric detection of hypochlorous acid in aqueous solution and living cells
17 A universal, rapid method for clean transfer of nanostructures onto various substrates
18 Coating two-dimensional nanomaterials with metal-organic frameworks
19 Fabrication of ultralong hybrid microfibers from nanosheets of reduced graphene oxide and transition-metal dichalcogenides and their application as supercapacitors
20 Effects of a carbohydrate-electrolyte solution on cognitive performance following exercise-induced hyperthermia in humans
21 Fluorescence techniques used to measure interactions between hydroxyapatite nanoparticles and epidermal growth factor receptors
22 Lactose-free milk prolonged endurance capacity in lactose intolerant Asian males
23 Characterization of the archaeal community fouling a membrane bioreactor
24 Reprogramming peripheral blood mononuclear cells using an efficient feeder-free, non-integration method to generate iPS cells and the effect of immunophenotype and epigenetic state on HSPC fate
ปี พ.ศ. 2556
25 Terahertz conductivity of twisted bilayer graphene
26 Automatic diagnosis of pathological myopia from heterogeneous biomedical data
27 A global and spatially explicit assessment of climate change impacts on crop production and consumptive water use
28 A novel graphene-polysulfide anode material for high-performance lithium-ion batteries
29 A facile, relative green, and inexpensive synthetic approach toward large-scale production of SnS2 nanoplates for high-performance lithium-ion batteries
30 Understanding TiO2 size-dependent electron transport properties of a graphene-TiO2 photoanode in dye-sensitized solar cells using conducting atomic force microscopy
31 Toxicity assessment of phospholipid micelle-encapsulated cadmium-based quantum dots using Kunming mice
32 Thermal oxidation of Ni films for p-type thin-film transistors
33 Biogenic tellurium nanorods as a novel antivirulence agent inhibiting pyoverdine production in Pseudomonas aeruginosa
34 High efficiency solid-state sensitized solar cell-based on submicrometer rutile TiO2 nanorod and CH3NH3PbI3 perovskite sensitizer
35 Optic disk localization by a robust fusion method
36 Evaluating the toxicity of hydroxyapatite nanoparticles in catfish cells and zebrafish embryos
37 Exposure to titanium dioxide nanoparticles induces autophagy in primary human keratinocytes
38 Fabrication of flexible, all-reduced graphene oxide non-volatile memory devices
39 Giant flexoelectric polarization in a micromachined ferroelectric diaphragm
40 Highly stretchable, integrated supercapacitors based on single-walled carbon nanotube films with continuous reticulate architecture
41 Layer thinning and etching of mechanically exfoliated MoS2 nanosheets by thermal annealing in air
42 Memory devices using a mixture of MoS2 and graphene oxide as the active layer
43 Preparation of weavable, all-carbon fibers for non-volatile memory devices
44 Second order online collaborative filtering
45 Snapshots of simulation : creative strategies used by Australian educators to enhance simulation learning experiences for nursing students
46 Snapshots of simulation:
47 Consecutive Postings in IM: A Case Study of QQ Group Chat
ปี พ.ศ. 2555
48 Mildly reduced graphene oxide-Ag nanoparticle hybrid films for surface-enhanced Raman scattering
49 Growth mechanism of carbon nanotubes : a nano Czochralski model
50 Suppression of mixed-phase areas in highly elongated BiFeO3 thin films on NdAlO3 substrates
51 Is saying sorry good enough? : examining the typologies of apology in organisational response during health crises.
52 Chemoselective photodeoxidization of graphene oxide using sterically hindered amines as catalyst : synthesis and applications
53 Preparation of MoS2-polyvinylpyrrolidone nanocomposites for flexible nonvolatile rewritable memory devices with reduced graphene oxide electrodes
54 Ultrathin mesoporous NiCo2O4 nanosheets supported on Ni foam as advanced electrodes for supercapacitors
55 Flexible hybrid paper made of monolayer Co3O4 microsphere arrays on rGO/CNTs and their application in electrochemical capacitors
56 Graphene-based electrodes
57 Improved cyclability of lithium-ion battery anode using encapsulated V2O3 nanostructures in well-graphitized carbon fiber
58 Formation of graphene oxide gel via the π-stacked supramolecular self-assembly
59 NF-κB p65 repression by the sesquiterpene lactone, Helenalin, contributes to the induction of autophagy cell death
60 A pilot study in non-human primates shows no adverse response to intravenous injection of quantum dots
61 Solar energy harnessing in hexagonally arranged Si nanowire arrays and effects of array symmetry on optical characteristics
62 Improved tensile strength of carbon nanotube reinforced aluminum composites processed by powder metallurgy
63 Architecture engineering of hierarchically porous chitosan/vacuum-stripped graphene scaffold as bioanode for high performance microbial fuel cell
64 Facile preparation of non-self-quenching fluorescent DNA strands with the degree of labeling up to the theoretic limit
65 Bidirectional diode-triggered silicon-controlled rectifiers for low-voltage ESD protection
66 Real-time monitoring of cell apoptosis and drug screening using fluorescent light-up probe with aggregation-induced emission characteristics
67 Structure, ferroelectric and piezoelectric properties of multiferroic Bi0.875Sm0.125FeO3 ceramics
68 Bioconjugated pluronic triblock-copolymer Micelle-encapsulated quantum dots for targeted imaging of cancer : in vitro and in vivo studies
69 PEGylated phospholipid Micelle-encapsulated near-infrared PbS quantum dots for in vitro and in vivo bioimaging
70 Probing into the biological processes influenced by ESC factor and oncoprotein HMGA2 using iPSCs
71 Face recognition via local preserving average neighborhood margin maximization and extreme learning machine
72 Activation enhancement of citric acid cycle to promote bioelectrocatalytic activity of arcA knockout Escherichia coli toward high-performance microbial fuel cell
73 Automatic localization of retinal landmarks
74 Graphene/carbon cloth anode for high-performance mediatorless microbial fuel cells
75 Light detection by carbon nanotube circuit with strong intertube conduction
76 A “skeleton/skin” strategy for preparing ultrathin free-standing single-walled carbon nanotube/polyaniline films for high performance supercapacitor electrodes
77 Electric field driven phase transition and possible twining quasi-tetragonal phase in compressively strained BiFeO3 thin films
78 Progressive structuring of a branched antimicrobial peptide on the path to the inner membrane target
79 Finding transcription factor binding motifs for coregulated genes by combining sequence overrepresentation with cross-species conservation.
80 Facile growth of horizontally suspended carbon nanotubes
81 The formation of aldehydes from the photochemically activated reaction of Cp*Ir(CO)(Cl)(CH2R) complexes with water
82 Biophysical responses upon the interaction of nanomaterials with cellular interfaces
83 Molecular dynamics simulations of a new branched antimicrobial peptide : a comparison of force fields
84 Cytotoxic and genotoxic characterization of titanium dioxide, gadolinium oxide, and poly(lactic-co-glycolic acid) nanoparticles in human fibroblasts
85 Modulating drug release from poly(lactic-co-glycolic acid) thin films through terminal end-groups and molecular weight
86 Investigation on transport properties in nanowires with contacts.
87 Processing and mechanical properties of carbon nanotube reinforced aluminium composites.
88 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
89 Transmission of cultural values in the production of EFL textbooks for the Chinese primary curriculum
ปี พ.ศ. 2554
90 Numerical and experimental investigations of the formation process of ferrofluid droplets
91 Numerical studies of sessile droplet shape with moving contact lines
92 Numerical study of the formation process of ferrofluid droplets
93 Enhance electron transfer and performance of microbial fuel cells by perforating the cell membrane
94 Almost universal cupping and diamond embeddings
95 Stochastic boundary conditions for grand-canonical-like molecular dynamics simulations of open systems
96 Investigation of multiphase liquid systems in microchannels.
97 The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): A randomised placebo-controlled trial
ปี พ.ศ. 2553
98 Measurement of bovine bone properties through surface indentation technique
99 Planting the green idea : a study of medium effectiveness on behavioural intentions using the theory of planned behaviour
100 Numerical simulation of droplet-based microfluidics
101 Bulk heterojunction polymer memory devices with reduced graphene oxide as electrodes
102 Multilayer stacked low-temperature-reduced graphene oxide films : preparation, characterization, and application in polymer memory devices
103 A rectifying diode with hysteresis effect from an electroactive hybrid of carbazole-functionalized polystyrene with CdTe nanocrystals via electrostatic interaction
104 Design of a power efficient output stage for dc-to-dc converters.
105 Efficient and resilient multimedia streaming on peer-to-peer networks.
106 Degree structures below 0'
107 Characterization and optical properties of (Gd1−x, Prx)2O2S nano-phosphors synthesized using a novel co-precipitation method
108 กลวิธีการตั้งชื่ออาหารและอุปลักษณ์ในภาษาไทยและภาษาจีน
ปี พ.ศ. 2552
109 Motion of a droplet through microfluidic ratchets
110 Measurement of buried undercut structures in microfluidic devices by laser fluorescent confocal microscopy
111 Ultra-wideband (UWB) microwave imaging for breast cancer detection : UWB experiments on breast phantoms
112 A study on public-sector career intention
ปี พ.ศ. 2551
113 Asia-Pacific consensus guidelines on gastric cancer prevention
114 Behavior of microdroplets in diffuser/nozzle structures
115 Preparation of SnO2/carbon composite hollow spheres and their lithium storage properties.
116 Fabrication and properties of hydroxyapatite-ti network composites
ปี พ.ศ. 2549
117 Multiple object tracking by stochastic method.
118 Design and fabrication of MEMS optical switches.
119 Carbon nanotube based field effect transistors.
120 Study on molecular diffusion and release of drugs through hydrogels.
ปี พ.ศ. 2548
121 Effect of electron beam radiation on the degradation of biopolymers
ปี พ.ศ. 2547
122 Six similar sequential ruptures of the San Andreas fault, Carrizo Plain, California
ปี พ.ศ. 2546
123 A structural interpretation of the aftershock "cloud" of the 1992 Mw 7.3 Landers earthquake
ปี พ.ศ. 2545
124 Higher-lifelong cyber learning in Korea : problems and potentials