ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lily Eurwilaichitr
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sutipa Tanapongpipat 9
2 Verawat Champreda 8
3 ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 8
4 Tanaporn Uengwetwanit 5
5 สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 5
6 Pattanop Kanokratana 4
7 Wuttichai Mhuantong 3
8 วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 3
9 Peerada Promdonkoy 3
10 ภรรทนพ กนกรัตนา 3
11 Thanaporn Laothanachareon 3
12 Sithichoke Tangphatsornruang 3
13 Piyanun Harnpicharnchai 2
14 Nakul Rattanaphan 2
15 Somchai Pongpattanakitshote 2
16 ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ 2
17 Kusol Pootanakit 2
18 Taksawan Thongaram 2
19 Thidarat Nimchua 2
20 Niran Roongsawang 2
21 Warasirin Sornlake 2
22 ทักษวัน ทองอร่าม 2
23 เบญจรัตน์ บรรเทิงสุข 2
24 Rutchadaporn Sriprang Kobayashi 2
25 Kittapong Sae-Tang 2
26 กฤตพงศ์ แซ่ตั๊ง 2
27 Benjarat Bunterngsook 2
28 พึงใจ ติณสูลานนท์ 1
29 ปาริชาต คนซื่อ 1
30 ดุริยะ จันทสิงห์ 1
31 Duriya Chantasingh 1
32 ธนพร เล้าฐานะเจริญ 1
33 S. Kitikhun 1
34 กุศล ภูธนกิจ 1
35 นกุล รัตนพันธ์ 1
36 Sansanalak Rachdawong 1
37 เบญจพร บัวบาน 1
38 Theppanya Charoenrat 1
39 Taweerat Vichitsoonthonkul 1
40 Atchara Paemanee 1
41 Phungjai Tinnasulanon 1
42 Parichart Khonzue 1
43 S. Apawasin 1
44 Sudip K. Rakshit 1
45 Kanya Jirajaroenrat 1
46 Lalita Maruset 1
47 Nhung Hong Nguyen 1
48 Shinichi Yano 1
49 วุฒิชัย เหมือนทอง 1
50 กัญญา จิระเจริญรัตน์ 1
51 ปิยนันท์ หาญพิชาญชัย 1
52 Benjamas Wongsatayanon 1
53 Anirut Limtrakul 1
54 อุกฤต รัตนโฉมศรี 1
55 Ukrit Rattanachomsri 1
56 Nitisarn Khumruaengsri 1
57 Thoetkiattikul, Honglada 1
58 Pattarajinda, Virote 1
59 Pintip Pongpech 1
60 Nongluksna Sriubolmas 1
61 Vethachai Plengvidhya 1
62 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
63 เอกชัย ภูสีน้ำ 1
64 วราศิรินทร์ สอนเล็ก 1
65 มินท์รดี วงศ์วณิชโภคิน 1
66 Rutchadaporn Sriprang 1
67 Kittapong Tang 1
68 ธนัชพร อุทัยรังษี 1
69 Tanatchaporn Utairungsee 1
70 พีรดา พรมดอนกอย 1
71 Aekkachai Puseenam 1
72 Tewa Upathanpreecha 1
73 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
74 Mongkol Vesaratchavest 1
75 รัชดาภรณ์ ศรีปรางค์ โคบายาชิ 1
76 Minradee Wongwanichpokhin 1
77 นิรันดร์ รุ่งสว่าง 1
78 Suganya Yongkiettrakul 1
79 Anan Jongkaewwattana 1
80 Rath Pichyangkura 1
81 เกตุวดี บุญญาภากร 1
82 K. Boonyapakorn 1
83 Sirirat Rengpipat 1
84 วศิมน เรืองเล็ก 1
85 Benchaporn Buaban 1
86 Vasimon Ruanglek 1
87 อัศวิน วานิชชัง 1
88 Asawin Wanitchang 1
89 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 1
90 Ubolsree Leartsakulpanich 1
91 อนันต์ จงแก้ววัฒนา 1
92 Penchit Chitnumsub 1
93 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 1
94 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 1
95 Hiroyuki Inoue 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 2
3 2554 4
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 1
7 2549 1
8 2547 1
9 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Improvement of recombinant endoglucanase produced in Pichia pastoris KM71 through the use of synthetic medium for inoculum and pH control of proteolysis
2 Comparative Analysis of Microbial Profiles in Cow Rumen Fed with Different Dietary Fiber by Tagged 16S rRNA Gene Pyrosequencing
3 Phylogenetic Analysis and Metabolic Potential of Microbial Communities in an Industrial Bagasse Collection Site
ปี พ.ศ. 2555
4 Identification and characterization of a cellulaseencoding gene from the buffalo rumen metagenomic library
5 Metagenomic analysis of novel lignocellulose-degrading enzymes from higher termite guts inhabiting microbes
ปี พ.ศ. 2554
6 Production of multi-fiber modifying enzyme from Mamillisphaeria sp. for refining of recycled paper pulp
7 Functional expression in Beauveria bassiana of a chitinase gene from Ophiocordyceps unilateralis, an ant-pathogenic fungus
8 Insights into the Phylogeny and Metabolic Potential of a Primary Tropical Peat Swamp Forest Microbial Community by Metagenomic Analysis
9 Mangrove mud metagenome : the source of new gene involving in bioactive compound biosynthesis and microcial diversity access
ปี พ.ศ. 2553
10 Coexpression of fungal phytase and xylanase utilizing the cis-acting hydrolase element in Pichia pastoris
11 Bioethanol production from ball milled bagasse using an on-site produced fungal enzyme cocktail and xylose-fermenting Pichia stipitis
12 Identification and characterization of lipolytic enzymes from a peat-swamp forest soil metagenome
ปี พ.ศ. 2552
13 Expression and characterization of Aspergillus thermostable phytases in Pichia pastoris
14 Avian influenza A/H5N1 neuraminidase expressed in yeast with a functional head domain
ปี พ.ศ. 2551
15 Isolation and characterization of a novel thermostable neopullulanase-like enzyme from a hot spring in Thailand
ปี พ.ศ. 2549
16 Characterization of a novel cyclomaltodextrinase expressed from environmental DNA isolated from Bor Khleung hot spring in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
17 การแยกและการแสดงออกของยีนที่สร้างเอนไซม์จากเชื้อราที่เลี้ยงได้และไม่ได้ ในห้องปฏิบัติการโดยการใช้ระบบเจ้าบ้านของ Saccharomyces cerevisiae
ปี พ.ศ. 2542
18 การสร้างพลาสมิดเพื่อใช้ในการแสดงออกของยีนที่สร้างฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตเพื่อให้ผลผลิตในปริมาณมากและหลั่งออกนอกเซล