ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lily Eurwilaichitr
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sutipa Tanapongpipat 9
2 Verawat Champreda 8
3 ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 8
4 Tanaporn Uengwetwanit 5
5 สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 5
6 Pattanop Kanokratana 4
7 ภรรทนพ กนกรัตนา 3
8 Wuttichai Mhuantong 3
9 วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 3
10 Thanaporn Laothanachareon 3
11 Sithichoke Tangphatsornruang 3
12 Peerada Promdonkoy 3
13 ทักษวัน ทองอร่าม 2
14 Taksawan Thongaram 2
15 Kittapong Sae-Tang 2
16 กฤตพงศ์ แซ่ตั๊ง 2
17 Thidarat Nimchua 2
18 Rutchadaporn Sriprang Kobayashi 2
19 Warasirin Sornlake 2
20 ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ 2
21 Kusol Pootanakit 2
22 Benjarat Bunterngsook 2
23 Somchai Pongpattanakitshote 2
24 Nakul Rattanaphan 2
25 เบญจรัตน์ บรรเทิงสุข 2
26 Niran Roongsawang 2
27 Piyanun Harnpicharnchai 2
28 รัชดาภรณ์ ศรีปรางค์ โคบายาชิ 1
29 Mongkol Vesaratchavest 1
30 พีรดา พรมดอนกอย 1
31 Minradee Wongwanichpokhin 1
32 Tewa Upathanpreecha 1
33 Aekkachai Puseenam 1
34 นิรันดร์ รุ่งสว่าง 1
35 วุฒิชัย เหมือนทอง 1
36 Lalita Maruset 1
37 Nhung Hong Nguyen 1
38 มินท์รดี วงศ์วณิชโภคิน 1
39 Kanya Jirajaroenrat 1
40 Sudip K. Rakshit 1
41 กัญญา จิระเจริญรัตน์ 1
42 ปิยนันท์ หาญพิชาญชัย 1
43 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
44 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 1
45 Penchit Chitnumsub 1
46 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
47 อนันต์ จงแก้ววัฒนา 1
48 Benjamas Wongsatayanon 1
49 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 1
50 อัศวิน วานิชชัง 1
51 Asawin Wanitchang 1
52 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 1
53 Ubolsree Leartsakulpanich 1
54 Kittapong Tang 1
55 Rutchadaporn Sriprang 1
56 เอกชัย ภูสีน้ำ 1
57 Tanatchaporn Utairungsee 1
58 ธนัชพร อุทัยรังษี 1
59 Anan Jongkaewwattana 1
60 Suganya Yongkiettrakul 1
61 วราศิรินทร์ สอนเล็ก 1
62 กุศล ภูธนกิจ 1
63 Sansanalak Rachdawong 1
64 เบญจพร บัวบาน 1
65 Shinichi Yano 1
66 Taweerat Vichitsoonthonkul 1
67 Atchara Paemanee 1
68 Parichart Khonzue 1
69 นกุล รัตนพันธ์ 1
70 Hiroyuki Inoue 1
71 Benchaporn Buaban 1
72 เกตุวดี บุญญาภากร 1
73 K. Boonyapakorn 1
74 Rath Pichyangkura 1
75 Sirirat Rengpipat 1
76 Vasimon Ruanglek 1
77 วศิมน เรืองเล็ก 1
78 Phungjai Tinnasulanon 1
79 S. Apawasin 1
80 อุกฤต รัตนโฉมศรี 1
81 Ukrit Rattanachomsri 1
82 Nitisarn Khumruaengsri 1
83 Thoetkiattikul, Honglada 1
84 Pattarajinda, Virote 1
85 Pintip Pongpech 1
86 Nongluksna Sriubolmas 1
87 Vethachai Plengvidhya 1
88 Theppanya Charoenrat 1
89 ปาริชาต คนซื่อ 1
90 ธนพร เล้าฐานะเจริญ 1
91 พึงใจ ติณสูลานนท์ 1
92 Duriya Chantasingh 1
93 ดุริยะ จันทสิงห์ 1
94 S. Kitikhun 1
95 Anirut Limtrakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 2
3 2554 4
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 1
7 2549 1
8 2547 1
9 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Improvement of recombinant endoglucanase produced in Pichia pastoris KM71 through the use of synthetic medium for inoculum and pH control of proteolysis
2 Comparative Analysis of Microbial Profiles in Cow Rumen Fed with Different Dietary Fiber by Tagged 16S rRNA Gene Pyrosequencing
3 Phylogenetic Analysis and Metabolic Potential of Microbial Communities in an Industrial Bagasse Collection Site
ปี พ.ศ. 2555
4 Identification and characterization of a cellulaseencoding gene from the buffalo rumen metagenomic library
5 Metagenomic analysis of novel lignocellulose-degrading enzymes from higher termite guts inhabiting microbes
ปี พ.ศ. 2554
6 Production of multi-fiber modifying enzyme from Mamillisphaeria sp. for refining of recycled paper pulp
7 Functional expression in Beauveria bassiana of a chitinase gene from Ophiocordyceps unilateralis, an ant-pathogenic fungus
8 Insights into the Phylogeny and Metabolic Potential of a Primary Tropical Peat Swamp Forest Microbial Community by Metagenomic Analysis
9 Mangrove mud metagenome : the source of new gene involving in bioactive compound biosynthesis and microcial diversity access
ปี พ.ศ. 2553
10 Coexpression of fungal phytase and xylanase utilizing the cis-acting hydrolase element in Pichia pastoris
11 Bioethanol production from ball milled bagasse using an on-site produced fungal enzyme cocktail and xylose-fermenting Pichia stipitis
12 Identification and characterization of lipolytic enzymes from a peat-swamp forest soil metagenome
ปี พ.ศ. 2552
13 Expression and characterization of Aspergillus thermostable phytases in Pichia pastoris
14 Avian influenza A/H5N1 neuraminidase expressed in yeast with a functional head domain
ปี พ.ศ. 2551
15 Isolation and characterization of a novel thermostable neopullulanase-like enzyme from a hot spring in Thailand
ปี พ.ศ. 2549
16 Characterization of a novel cyclomaltodextrinase expressed from environmental DNA isolated from Bor Khleung hot spring in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
17 การแยกและการแสดงออกของยีนที่สร้างเอนไซม์จากเชื้อราที่เลี้ยงได้และไม่ได้ ในห้องปฏิบัติการโดยการใช้ระบบเจ้าบ้านของ Saccharomyces cerevisiae
ปี พ.ศ. 2542
18 การสร้างพลาสมิดเพื่อใช้ในการแสดงออกของยีนที่สร้างฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตเพื่อให้ผลผลิตในปริมาณมากและหลั่งออกนอกเซล