ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Li, Wei
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Zi-Hui 16
2 Ji, Yun 15
3 Tan, Swee Tiam 15
4 Kyaw, Zabu 13
5 Demir, Hilmi Volkan 13
6 Ju, Zhengang 12
7 Hasanov, Namig 11
8 Zhang, Xueliang 8
9 Sun, Xiao Wei 8
10 Zhao, Zhikun. 8
11 Sun, Xiaowei 7
12 Zhang, Yiping 6
13 Zhu, Binbin 6
14 Lu, Shunpeng 6
15 Zhang, Dao Hua 5
16 Fan, Weijun 5
17 Swain,M.V. 3
18 Tang, Chuyang Y. 3
19 Yoon, Soon Fatt 3
20 Rungsiyakull,C. 3
21 Li,Q. 3
22 Wang, Liancheng 3
23 Zhang, M. 3
24 Volkan Demir, Hilmi 3
25 Chan, Kwok Wai 2
26 Yeo, Yee-Chia 2
27 Huang, Z. M. 2
28 Bosman, Michel 2
29 Liu, Xinke 2
30 Chi, Dong Zhi 2
31 Wang, S. Z. 2
32 Tan, Leng Seow 2
33 Wang, Ping 2
34 Tay, Beng Kang 2
35 Chen, Kevin Jing 2
36 Zhang, Xue Liang 2
37 Ju, Zhen Gang 2
38 Pey, Kin Leong 2
39 Zhan, Chunlei 2
40 Teng, Jing Hua 2
41 Bundy, Alan 2
42 Chen,J. 2
43 Suthiluk Patumraj 2
44 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 2
45 Tang, Maolin 2
46 Raghavan, Nagarajan 2
47 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 2
48 Ng, Bing Qiang 2
49 Bai, Quan. 2
50 Yan, Ya-Bo 2
51 Wu, X. 2
52 Zheng, Ke 2
53 Nijasri Charnnarong 2
54 Qiu, Tian-Xia 2
55 Qi, Wei 2
56 Teo, Ee-Chon 2
57 Batabyal, Sudip Kumar 1
58 Kustandi, Tanu Suryadi 1
59 Ho, John C. W. 1
60 Sun, Yun 1
61 Liu, Yan Jun 1
62 Liu, H. F. 1
63 Cai, Yongan 1
64 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
65 Zhang, Xiaobing 1
66 Krantz, William B. 1
67 Weisi Lin. 1
68 Owen, Man Hon Samuel 1
69 Leong, Eunice Sok Ping 1
70 Wong, Lydia Helena 1
71 Ji, Y. 1
72 Liu, C. J. 1
73 Kyaw, Z. B. 1
74 Tung, Chih Hang 1
75 Lu, S. P. 1
76 Zhao, Zhiwei 1
77 Wang, H. 1
78 Wee, A. T. S. 1
79 Gan, Zhenghao 1
80 Sun, L. 1
81 Post, Jan W. 1
82 Verliefde, Arne R. D. 1
83 Tan, Cher Ming 1
84 Liu, H. C. 1
85 Cornelissen, Emile, R. 1
86 He, Min 1
87 Fu, Haipeng 1
88 Nasir, Adnan 1
89 Chia, Merrill 1
90 Ren, Junyan 1
91 Li, Ning 1
92 Guan, Yong Liang 1
93 Cai, Deyun 1
94 Bin, Liu 1
95 Zhang, Y. P. 1
96 Soong, Boon Hee 1
97 Yeo, Kiat Seng 1
98 Lim, Terrence 1
99 Yu, Hao 1
100 Liu, Bin 1
101 Huang, Jun 1
102 Friedman, Ray 1
103 Zhou, Bing 1
104 Chi, Shu-Cheng Steve 1
105 Hong, Ying-Yi 1
106 Yuan, Wei 1
107 Sung, Li-Kuo 1
108 Li, Hongxiang 1
109 Sun, Ming-Ting 1
110 Wu, Zi-Xiang 1
111 Leow, Yan Hao 1
112 Shubhakar, K. 1
113 Chen, Zhenzhong 1
114 Lin, Weiyao 1
115 Cheng, Wenqing 1
116 Zhao, Jiyun. 1
117 Tan, C. S. 1
118 Chou, Shuren 1
119 Wang, Rong 1
120 Lo, G. Q. 1
121 Kwong, D. -L. 1
122 Xiao, Dezhong 1
123 Pey, K. L. 1
124 Gong, Shimin 1
125 Gan, C. L. 1
126 Wu, Tianhua. 1
127 Lin, Weisi. 1
128 Leong, K. C. 1
129 Singh, N. 1
130 Zhao, Yang 1
131 Ma, Ning 1
132 Zhang, H. L. 1
133 Chen, D. F. 1
134 Chen, J. S. 1
135 Carew, Jennifer S. 1
136 Zhao, Z. W. 1
137 Giles, Francis Joseph 1
138 Huang, P. 1
139 Du, Hejun 1
140 Qi, Saren 1
141 Wei, Jing 1
142 Chin, Ting Wei 1
143 Li, M. 1
144 Dunyaporn Trachootham 1
145 Liu, Q. 1
146 Yuan, Wuhan. 1
147 Hu, Dora Juan Juan 1
148 Ma, B. S. 1
149 Hou, X. Y. 1
150 Lim, Jun Long 1
151 Cui, Dongyao 1
152 Jiang, Z. M. 1
153 Yoo, Seongwoo 1
154 Dang, Y. X. 1
155 Li, D. S. 1
156 Zhu, B. B. 1
157 Namig, Hasanov 1
158 Cheah, Weng Kwong 1
159 Shum, Perry Ping 1
160 He, Bin 1
161 Gan, Woon-Seng. 1
162 Wang, Xiaoyong 1
163 Wang, Ye 1
164 Xiao, Min 1
165 Ming, Tingzhen. 1
166 Tso, Chih Ping. 1
167 Qi, Guojun 1
168 Zhang, Chunfeng 1
169 Wu, Shuaibing. 1
170 Ji, Peifeng. 1
171 Yang, Fan 1
172 Gray, B. A. 1
173 Yang, Jun. 1
174 Chakhalian, J. 1
175 Loke, Wan Khai 1
176 Celentano,D.D. 1
177 Flint, Nicole. 1
178 Corneli A. 1
179 Rose S. 1
180 Faculty of Sciences, Engineering and Health 1
181 Zhao, Zhikun 1
182 Liping F. 1
183 Gowen, Rebecca. 1
184 Sugarman J. 1
185 Liu T. 1
186 Pun, W. K. 1
187 Rolfe, John, 1959- 1
188 Jackson B. 1
189 Kinnear, Susan Heather White. 1
190 Baoling R. 1
191 School of Engineering and Technology (2013-) 1
192 D. F. Bao 1
193 Li, En 1
194 Zhou, Ying 1
195 Hong Yan Su 1
196 Liu, Zhifeng 1
197 Huang, Yizhong 1
198 D. J. Bhat 1
199 Z. L. Luo 1
200 Wu, Grant 1
201 Metzger B. 1
202 K. D. Hyde 1
203 J. K. Liu 1
204 Tian, Yu-Chu 1
205 Shao Y. 1
206 Yu, Xing Huo. 1
207 Li L. 1
208 Shi, Zhen 1
209 Liu, Mingfei 1
210 Zhang F. 1
211 Kalayci M. 1
212 Bi, Lei 1
213 Cakmak I. 1
214 Sun, Wenping 1
215 Tiam Tan, Swee 1
216 Wang, Youdong 1
217 Rerkasem B. 1
218 Wei Sun, Xiao 1
219 Yazici A. 1
220 Zhang, S. 1
221 Ram H. 1
222 Surek H. 1
223 Stonier, Russel J. 1
224 Aramrattana A. 1
225 Celentano D. 1
226 Donnell D. 1
227 Song, K. 1
228 Kang B. 1
229 Li, Lily Dujuan. 1
230 Phattarakul N. 1
231 Sun, W. 1
232 Sohu V. 1
233 Yu, X. 1
234 Zou C. 1
235 Zhang, Long 1
236 Zhao, Yufeng 1
237 Yu,C. 1
238 Chen,S. 1
239 Sun, Handong 1
240 Chen, Rui 1
241 Erdem, Talha 1
242 Zhang,Z. 1
243 Juan,Y. 1
244 Shank,L.P. 1
245 Richardson,P.D. 1
246 Jackson,J.B. 1
247 Metzger,D.S. 1
248 Potprommanee,L. 1
249 Ma,H. 1
250 Zhou,S. 1
251 Zhao, Yuji 1
252 Keating, M. J. 1
253 Hu, Aiqun 1
254 Zhang, X. B. 1
255 Arlinghaus, Ralph B. 1
256 Chen, Zhong 1
257 Chu, Jian 1
258 Rungsiyakull,P. 1
259 Xue, Mingfu 1
260 Ichim,I.P. 1
261 DenBaars, Steven P. 1
262 Nakamura, Shuji 1
263 Wei, Sun Xiao 1
264 Chen,Y. 1
265 Fu,L. 1
266 Shao,Y. 1
267 Hennessy, Matthew 1
268 studentship from the University of Edinburgh 1
269 Education Ministry of China, 1
270 Hurtado, Larry 1
271 Tuda M. 1
272 Buranapanichpan S. 1
273 Milner, Robin 1
274 Plotkin, Gordon 1
275 He, Jing 1
276 Ran, Wei 1
277 Tang, Yongfu 1
278 Gao, Dawei 1
279 Gao, Faming 1
280 Chou L.-Y. 1
281 Niyomdham C. 1
282 Johnson C.D. 1
283 Murugan K. 1
284 Lucas,G.M. 1
285 Beauchamp,G. 1
286 Aramrattana,A. 1
287 Zhang Y.-C. 1
288 Zhu H.-Y. 1
289 Morimoto K. 1
290 Tateishi Y. 1
291 Wu W.-J. 1
292 Wang C.-P. 1
293 Chen Z.-Q. 1
294 Yan, Shuwang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2558 5
4 2557 13
5 2556 13
6 2555 26
7 2554 11
8 2552 4
9 2551 3
10 2550 10
11 2549 3
12 2548 2
13 2547 3
14 2546 3
15 2542 1
16 2539 1
17 2537 1
18 2526 1
19 2525 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 Lignicolous freshwater fungi from China II: Novel Distoseptispora (Distoseptisporaceae) species from northwestern Yunnan Province and a suggested unified method for studying lignicolous freshwater fungi
ปี พ.ศ. 2560
2 The Effects of Personal Values and Sustainable Fast Fashion Consumption Beliefs on Clothing Reuse Behaviour: The Moderating Roles of Facilitating Conditions and Habits
ปี พ.ศ. 2558
3 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
4 A hole modulator for InGaN/GaN light-emitting diodes
5 GM2-activator protein: A new biomarker for lung cancer
6 Bone’s responses to different designs of implant-supported fixed partial dentures
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
ปี พ.ศ. 2557
8 On the effect of N-GaN/P-GaN/N-GaN/P-GaN/N-GaN built-in junctions in the n-GaN layer for InGaN/GaN light-emitting diodes
9 On the origin of the electron blocking effect by an n-type AlGaN electron blocking layer
10 Comparative study of field-dependent carrier dynamics and emission kinetics of InGaN/GaN light-emitting diodes grown on (112¯2) semipolar versus (0001) polar planes
11 Improving hole injection efficiency by manipulating the hole transport mechanism through p-type electron blocking layer engineering
12 On the mechanisms of InGaN electron cooler in InGaN/GaN light-emitting diodes
13 Simultaneous enhancement of electron overflow reduction and hole injection promotion by tailoring the last quantum barrier in InGaN/GaN light-emitting diodes
14 Detecting hardware trojan through time domain constrained estimator based unified subspace technique
15 Self-screening of the quantum confined Stark effect by the polarization induced bulk charges in the quantum barriers
16 An easily sintered, chemically stable, barium zirconate-based proton conductor for high-performance proton-conducting solid oxide fuel cells
17 Co-generation of electric power and carbon nanotubes from dimethyl ether (DME)
18 A hole accelerator for InGaN/GaN light-emitting diodes
19 High-performance asymmetric supercapacitors based on multilayer MnO2 graphene oxide nanoflakes and hierarchical porous carbon with enhanced cycling stability
20 Low thermal-mass LEDs : size effect and limits
ปี พ.ศ. 2556
21 Improved InGaN/GaN light-emitting diodes with a p-GaN/n-GaN/p-GaN/n-GaN/p-GaN current-spreading layer
22 InGaN/GaN light-emitting diode with a polarization tunnel junction
23 Improved hole distribution in InGaN/GaN light-emitting diodes with graded thickness quantum barriers
24 Enhanced hole transport in InGaN/GaN multiple quantum well light-emitting diodes with a p-type doped quantum barrier
25 PN-type quantum barrier for InGaN/GaN light emitting diodes
26 Improved InGaN/GaN light-emitting diodes with a p-GaN/n-GaN/p-GaN/n-GaN/p-GaN current-spreading layer : errata
27 Variable-width channel allocation for access points : a game-theoretic perspective
28 Additive white gaussian noise level estimation in SVD domain for images.
29 AlGaN/GaN metal–oxide–semiconductor high-electron-mobility transistors with a high breakdown voltage of 1400 V and a complementary metal–oxide–semiconductor compatible gold-free process
30 Nanoparticle-induced grain growth of carbon-free solution-processed CuIn(S,Se)2 solar cell with 6% efficiency
31 Ultrafast pump-probe spectroscopic signatures of superconducting and pseudogap phases in YBa2Cu3O7−δ films
32 NMR approach to characterize Bcl-xl structure and interaction mechanism in membrane state.
33 Multiscale design of surface morphological gradient for osseointegration
ปี พ.ศ. 2555
34 A dividerless PLL with low power and low reference spur by aperture-phase detector and phase-to-analog converter
35 Finite element study of the mechanical response in spinal cord during the thoracolumbar burst fracture
36 Triggering voltage for post-breakdown random telegraph noise in HfLaO dielectric metal gate metal-oxide-semiconductor field effect transistors and its reliability implications
37 Nanoimprinted ultrafine line and space nanogratings for liquid crystal alignment
38 Layer-by-layer oxidation of InN(0001) thin films into body-center cubic In2O3(111) by cycle rapid thermal annealing
39 A novel hybrid process of reverse electrodialysis and reverse osmosis for low energy seawater desalination and brine management.
40 The effect of threshold value on the architectural parameters and stiffness of human cancellous bone in micro ct analysis
41 Characteristics of suspended-core fiber interferometer : modal analysis
42 An alternative method to measure the on-axis difference-frequency sound in a parametric loudspeaker without using an acoustic filter.
43 AlGaN/GaN-on-silicon metal–oxide–semiconductor high-electron-mobility transistor with breakdown voltage of 800 V and on-state resistance of 3 mΩ·cm2 using a complementary metal–oxide–semiconductor compatible gold-free process
44 Numerical simulation of the thermal hydraulic performance of a plate pin fin heat sink.
45 Gaussian noise level estimation in SVD domain for images.
46 Spectrum sensing under distribution uncertainty in cognitive radio networks
47 Influence of the properties of layer-by-layer active layers on forward osmosis performance
48 Continuous sorting of microparticles using dielectrophoresis
49 Growth and characterization of bamboo-shaped carbon nanotubes using nanocluster-assembled ZnO:Co thin films as catalyst
50 A novel RFID and capacitive sensing based smart bookshelf
51 Radio map position inference algorithm for indoor positioning systems
52 Role of grain boundary percolative defects and localized trap generation on the reliability statistics of high-κ gate dielectric stacks
53 Effect of nickel silicide induced dopant segregation on vertical silicon nanowire diode performance
54 Specifying Dynamic Software Architectures with Dynamic Description Logic
55 Energy-efficient virtual machine placement in data centers by genetic algorithm
56 QoS assurance for dynamic reconfiguration of component-based software systems
57 Recognizing the Capacities of Dynamic Reconfiguration for the QoS Assurance of Running Systems in Concurrent and Parallel Environments
58 Short-term safety of buprenorphine/naloxone in HIV-seronegative opioid-dependent Chinese and Thai drug injectors enrolled in HIV Prevention Trials Network 058
59 Biofortification of rice grain with zinc through zinc fertilization in different countries
ปี พ.ศ. 2554
60 Applications of finite element methods for reliability study of ULSI interconnections
61 A modeling investigation on optimizing the design of forward osmosis hollow fiber modules
62 Innovative methods for dike construction – an overview
63 Macroblock classification method for video applications involving motions
64 Cross-cultural management and bicultural identity integration : when does experience abroad lead to appropriate cultural switching?
65 Study of nanocluster-assembled ZnO thin films by nanocluster-beam deposition
66 Function-based visual and haptic rendering, interaction and collaboration in shared virtual spaces.
67 Assessing the regional economic impacts of flood interruption to transport corridors in Rockhampton
68 Evaluating the impacts of dynamic reconfiguration on the QoS of running systems
69 Computational fracture modelling in bioceramic structures
70 Are there adverse consequences of quizzing during informed consent for HIV research?
ปี พ.ศ. 2552
71 A novel host shift and invaded range of a seed predator, Acanthoscelides macrophthalmus (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae), of an invasive weed, Leucaena leucocephala
72 Study of dilute nitride based structures for infrared photodetection.
73 DynaQoS©-RDF : a best effort for QoS-assurance of dynamic reconfiguration of dataflow systems
74 A Multi-agent Simulation Paradigm of Customer Retention Management
ปี พ.ศ. 2551
75 Effective killing of Gleevec-resistant CML cells with T315I mutation by a natural compound PEITC through redox-mediated mechanism
76 Intersubband transitions in InGaAsN/GaAs quantum wells
77 Realistic modeling of electromigration in today’s ULSI interconnections.
ปี พ.ศ. 2550
78 Theoretical study of quantum well infrared photodetectors with asymmetric well and barrier structures for broadband photodetection
79 Interdiffusion in narrow InGaAsN∕GaAs quantum wells
80 GaInNAs double-barrier quantum well infrared photodetector with the photodetection at 1.24 μm
81 Automating dynamic reconfiguration for non-stop dataflow systems
82 Dynamic reconfiguration of distributed data flow systems
83 Dynamic reconfiguration planning with influence control
84 Influence control for dynamic reconfiguration
85 Preserving global consistency for dynamic reconfiguration
86 Influence control for dynamic reconfiguration of data flow systems
87 Identification Of Biomarker And Development Of Screening Method For Kidney Stone Disease
ปี พ.ศ. 2549
88 Transverse electric dominant intersubband absorption in Si-doped GaInAsN∕GaAs quantum wells
89 Dynamic reconfiguration with QoS management
90 An Agent-based adaptive task-scheduling model for peer-to-peer computational grids
ปี พ.ศ. 2548
91 Geometric design of flat layout of 3D folded structures
92 Breaking the constraints to a high performance metacomputing system : a system approach
ปี พ.ศ. 2547
93 Intermetallic compound formation between Sn–3.5Ag solder and Ni-based metallization during liquid state reaction
94 Meta task graph for volunteer computing
95 Identifying and breaking necessary constraints to web-based metacomputing
ปี พ.ศ. 2546
96 A fuzzy logic based strategy for information integration in meta-search agent systems
97 A computational strategy for information integration in meta-search agent systems
98 Modeling volunteer computing grid on the web by socially intelligent agents
ปี พ.ศ. 2542
99 Ezekiel in Revelation : literary and hermeneutic aspects
ปี พ.ศ. 2539
100 Constructing Probabilistic ATMS Using Extended Incidence Calculus
ปี พ.ศ. 2537
101 A Comprehensive Comparison between Generalized Incidence Calculus and the Dempster-Shafer Theory of Evidence
ปี พ.ศ. 2526
102 Operational approach to semantics and translation for programming languages
ปี พ.ศ. 2525
103 An operational approach to semantics and translation for concurrent programming languages